Wyniki wyborów do rad powiatów w województwie podlaskim

8 kwietnia 2024

fot. Sylwia Krassowska
fot. Sylwia Krassowska

Powiat augustowski

W powiecie augustowskim 7 mandatów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. Po 3 trafiły do radnych Koalicji Obywatelskiej i komitetu Samorząd Powiatu Augustowskiego. Po 2 mandaty otrzymali natomiast radni Naszego Miasta Augustów i BAU 2024. 

Radni powiatu augustowskiego:

 • Prawo i Sprawiedliwość: Alicja Dobrowolska, Elżbieta Puczyłowska, Mieczysław Lucjan Sobolewski, Piotr Rusiecki, Maciej Zdancewicz, Waldemar Jedliński, Krzysztof Grygo
 • Koalicja Obywatelska: Joanna Lisek, Michał Jeruć, Leszek Marian Skubis
 • BAU 2024: Dariusz Jan Szkiłądź, Wiesława Chrulska
 • Nasze Miasto Augustów: Michał Kotarski, Maciej Daniel Kaszuba
 • Samorząd Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński, Andrzej Mursztyn, Marek Dobkowski


Powiat białostocki

W powiecie białostockim do zdobycia było 27 mandatów. Najwięcej, bo aż 14 zdobyło Prawo i Sprawiedliwość (37,52 proc.). 8 przedstawicieli wprowadzi do rady Koalicja Obywatelska (26,43 proc.), 3 - KWW Nasze Podlasie (16,53 proc.), a 2 - Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni (11,55 proc.).

Radni powiatu białostockiego:

 • Prawo i Sprawiedliwość: Henryk Suchocki, Tomasz Sawicki, Bożena Nienałtowska, Agnieszka Jarmołowicz, Piotr Półtorak, Tomasz Łuckiewicz, Jan Perkowski, Katarzyna Kulfan, Roman Czepe, Grażyna Gąsowska, Maria Busłowska, Zdzisław Łukaszewicz, Adam Backiel, Katarzyna Pogorzelska
 • Koalicja Obywatelska: Michał Kozłowski, Anna Grycuk, Barbara Grabowska, Katarzyna Stępnicka, Jolanta Den, Barbara Borkowska, Rafał Łada, Krzysztof Pogorzelski
 • KWW Nasze Podlasie: Jan Gradkowski, Paweł Kondracki, Andrzej Gąsowski
 • Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - Magdalena Łotysz, Piotr Kruszewski


Powiat bielski

W powiecie bielskim 9 mandatów otrzymał komitet Nasze Podlasie. 5 mandatów trafiło do Prawa i Sprawiedliwości, zaś 3 do Koalicji Bielskiej.

Radni:

 • Nasze Podlasie: Andrzej Leszczyński, Anatol Wasiluk, Bożena Teresa Zwolińska, Adam Miron Łęczycki, Sławomir Jerzy Snarski, Zbigniew Jan Szpakowski, Maciej Bobel, Adam Gołębiecki, Monika Dmitruk
 • Prawo i Sprawiedliwość: Jan Radkiewicz, Agata Michałowska, Franciszek Rułka, Patryk Wiktor Kosiński, Jan Niewiński
 • Koalicja Bielska: Piotr Bożko, Maria Ryżyk, Elżbieta Fionik


Powiat grajewski 

W powiecie grajewskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 7 mandatów. 4 mandaty otrzymał komitet Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni. 3 mandaty przypadły komitetowi Dobry Powiat, a po jednym Koalicji Obywatelskiej, Grajewskiemu Porozumieniu Samorządowego i komitetowi Macieja Pawła Bednarko. 

Radni:

 • Prawo i Sprawiedliwość: Waldemar Remfeld, Bolesław Ruszczyk, Jolanta Barbara Ciechanowicz, Sławomir Jan Ginel, Magdalena Szumska, Maria Gwiazdowska, Józef Jurski
 • Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni: Wojciech Dariusz Maleszewski, Ewelina Ajdyn, Leszek Czyżewski, Janusz Marian Marcinkiewicz 
 • Dobry Powiat: Grzegorz Gardocki, Marek Kostrzewski, Artur Kuczyński
 • Koalicja Obywatelska: Stanisław Adam Doliwa
 • Grajewskie Porozumienie Samorządowe: Tomasz Cebeliński
 • Komitet Macieja Pawła Bednarko: Anna Borkowska


Powiat hajnowski

W wyborach do rady powiatu hajnowskiego zwyciężył komitet Ziemia Hajnowska, zdobywając blisko 30 proc. głosów, co przełożyło się na 6 mandatów. Na drugim miejscu jest Trzecia Droga z prawie 26-procentowym poparciem i 5 mandatami, potem Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało ponad 17 proc. wyborców, co dało 3 mandaty. Na Hajnowską Koalicję Samorządową głosy oddało blisko 13 proc. osób, na PiS - ponad 10 proc., a na komitet Niezależni Hajnowianie - 4,05 proc.

Ziemia Hajnowska: Eugeniusz Saczko, Małgorzata Siemieniuk, Andrzej Skiepko, Krzysztof Eugeniusz Petruk, Jan Korcz, Stefan Niczyporuk

Trzecia Droga: Katarzyna Czurak, Piotr Filimoniuk, Justyna Jarmocik, Mirosław Łukianiuk, Katarzyna Elżbieta Jakubowska, 

Koalicja Obywatelska: Jerzy Sirak, Barbara Sienkiewicz-Surel

Hajnowska Koalicja Samorządowa: Barbara Sadowska

Prawo i Sprawiedliwość: Henryk Łukaszewicz.


Powiat kolneński

W powiecie kolneńskim 8 mandatów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. Po 3 trafiły do komitetów Porozumienie Samorządowe Powiatu Kolno i Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni. Jeden mandat przypadł komitetowi Skuteczny i Przyjazny Samorząd.

Radni:

 • Prawo i Sprawiedliwość: Lech Janusz Owczarczyk, Artur Duda, Zbigniew Rogowski, Tomasz Chojnowski, Małgorzata Kalinowska, Karol Pieloszczyk, Marcin Zieliński, Katarzyna Niedźwiecka, 
 • Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni: Marcin Biedrzycki, Stanisław Wiszowaty, Michał Połoński
 • Porozumienie Samorządowe Powiatu Kolno: Michał Kulczewski, Rafał Załęcki, Tadeusz Klama
 • Skuteczny i Przyjazny Samorząd: Robert Wacław Nadara


Powiat łomżyński

W powiecie łomżyńskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 13 mandatów, zaś Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni 4 mandaty.

Radni:

 • Prawo i Sprawiedliwość: Kazimierz Polkowski, Mirosław Szymanowski, Wiesław Olszewski, Zofia Strumiłowska, Sławomir Dębek, Anna Gawrych, Marcin Andrzej Ceran, Lech Marek Szabłowski, Bożena Korytkowska, Tadeusz Góralczyk, Jacek Krzynówek, Jan Kuczyński, Maria Dziekońska
 • Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni: Tomasz Paweł Chojnowski, Jarosław Kulesza, Adam Zaczek, Piotr Sowa


Powiat moniecki

W powiecie monieckim wygrał KWW BMN Aktywny Samorząd, który uzyskał 30,87 proc. głosów i 6 mandatów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość - 23,37 proc. i 5 mandatów. Na kolejnych pozycjach uplasowały się KWW CHPS (20,98 proc., 3 mandaty) i Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni (12,99 proc., 1 mandat).

Radni powiatu monieckiego: 

 • KWW BMN Aktywny Samorząd: Jan Joka, Beata Dec, Małgorzata Buzun, Andrzej Matyszewski, Joanna Kitlas, Błażej Buńkowski
 • Prawo i Sprawiedliwość: Zbigniew Dembowski, Krzysztof Szaciło, Grażyna Urbanowicz, Marianna Wojtkielewicz, Beata Grygo
 • KWW CHPS: Grzegorz Mocarski, Daniel Kamiński, Dariusz Jaworowski
 • Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni: Włodzimierz Szypcio


Powiat sejneński

W wyborach do rady powiatu sejneńskiego zwyciężył KWW Ziemia Sejneńska, który uzyskał 53,33 proc. głosów - to przełożyło się na 8 mandatów. Po
2 mandaty zdobyły:
KWW Sejneńszczyzna Razem (18,73 proc.), Prawo i Sprawiedliwość (14,79 proc.) i KWW Twój Wybór (13,70 proc.). Jednego radnego wprowadzi KWW Twój Powiat (11,31 proc.). 

Radni powiatu sejneńskiego: 

 • KWW Ziemia Sejneńska: Maciej Plesiewicz, Janusz Krajewski, Radosław Gryziewicz, Dorota Radzewicz, Alicja Wysocka, Antoni Baudzis, Jolanta Malinowska-Wiaktor, Antoni Baudzis
 • KWW Sejneńszczyzna Razem: Stanisław Kwaterski, Małgorzata Andrejczyk
 • Prawo i Sprawiedliwość: Anna Siebert, Barbara Karłowicz
 • KWW Twój Wybór: Krzysztof Skupski, Tadeusz Korsakowski
 • KWW Twój Powiat: Kamil Bagan


Powiat siemiatycki

W powiecie siemiatyckim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 6 mandatów. 4 mandaty otrzymał Ruch Ludowy, zaś po 3 otrzymały komitety Siemiatyckie Porozumienie Wyborcze i Koalicja Obywatelska. Jeden mandat otrzymało Porozumienie Samorządowo-Ludowe. 

Radni:

 • Prawo i Sprawiedliwość: Wiesław Klepacki, Józef Daniluk, Bożena Teresa-Bujno, Bogdan Klepacki, Krzysztof Zygmunt Adruszkiewicz, Marek Bobel
 • Ruch Ludowy: Mariusz Piotr Cieślik, Sylwester Zgierun, Mariusz Obrycki, Artur Borkułak
 • Siemiatyckie Porozumienie Wyborcze: Jan Żeruń, Łukasz Zubik, Wiesława Sobieszuk
 • Koalicja Obywatelska: Radosław Kondraciuk, Joanna Gołubkiewicz, Mariusz Paweł Pyzowski,
 • Porozumienie Samorządowo-Ludowe: Grzegorz Szumarski


Powiat sokólski

W powiecie sokólskim 7 mandatów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. 5 trafiło do komitetu Jedność i Współpraca, zaś 4 do komitetu Wspólnota Samorządowa Razem. Jeden mandat otrzymał komitet Razem dla Powiatu, a 2 mandaty - komitet Chrześcijańsko-Ludowy.

Radni:

 • Prawo i Sprawiedliwość: Łukasz Owsiejko, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Stanisław Kopciewski, Krzysztof Pawłowski, Paweł Łabanowicz, Piotr Rećko, Krzysztof Krasiński
 • Jedność i Współpraca: Mateusz Adaszczyk, Janusz Wałuszko, Krzysztof Bach, Mieczysław Kazimierz Baszko, Piotr Karol Bujwicki
 • Wspólnota Samorządowa Razem: Jerzy Białomyzy, Adam Bojarzyński, Kazimierz Łabieniec, Tomasz Potapczyk
 • Razem dla Powiatu: Mariusz Stefanowicz
 • Komitet Chrześcijańsko-Ludowy: Piotr Rygasiewicz, Ewa Puszko


Powiat suwalski

W radzie powiatu suwalskiego znajdą się przedstawiciele dwóch ugrupowań - Prawa i Sprawiedliwości (60 proc., 9 mandatów) i Trzeciej Drogi PSL-PL2050 Szymona Hołowni (40 proc., 6 mandatów).

Radni powiatu suwalskiego: 

 • Prawo i Sprawiedliwość: Justyna Korenkiewicz, Andrzej Szymulewski, Marek Dziatkowski, Andrzej Chlebus, Maria Bogdan, Zbigniew Kleszczewski, Wiesław Pietrołaj, Witold Kowalewski, Rafał Bukowski
 • Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni: Tadeusz Chołko, Małgorzata Dojnikowska, Marcin Górny, Marcin Halicki, Sławomir Bielski, Bożena Bacewicz


Powiat wysokomazowiecki

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z ogromną przewagą w wyborach do rady powiatu wysokomazowieckiego. Ten komitet uzyskał poparcie 70,59 proc. wyborców, co przełożyło się na 12 mandatów. Po dwóch przedstawicieli do rady wprowadzą komitety Trzeciej Drogi PSL-PL2050 Szymona Hołowni i KWW Przyszłość Powiatu (odpowiednio (13,83 i 11,86 proc. głosów), a jednego - KWW Powiat Wysokomazowiecki, mimo że w skali całego powiatu uzyskał więcej głosów niż dwa poprzednie ugrupowania (14,29 proc. głosów).

Radni powiatu wysokomazowieckiego: 

 • Prawo i Sprawiedliwość: Krzysztof Murawski, Grzegorz Ostrowski, Krzysztof Pełszyk, Jerzy Pakieła, Mariola Niemyjska, Joanna Falkowska, Leszek Dąbrowski, Zbigniew Piszczatowski, Bogdan Zieliński, Waldemar Kikolski, Paweł Śliwowski, Leszek Mężyński
 • Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni: Marek Skarżyński, Dariusz Góralski
 • KWW Przyszłość Powiatu: Mirosław Reczko, Dariusz Mościcki
 • KWW Powiat Wysokomazowiecki: Dorota Łapiak

Powiat zambrowski

W powiecie zambrowskim 7 mandatów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. 5 trafiło do komitetu Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni. Po dwa mandaty otrzymały komitety Wspólny Powiat Zambrowski i Zambrów Razem. Jeden mandat przypadł komitetowi Skuteczni - Dla Ciebie.

Radni:

 • Prawo i Sprawiedliwość: Edyta Marchelska-Groszfeld, Stanisław Rykaczewski, Marek Niewiński, Sebastian Mrówka, Robert Wszołkowski, Jarosław Tyszka, Marek Kołakowski
 • Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni: Jacek Norbert Murawski, Magdalena Grudzińska-Skawska, Robert Maciej Rosiak, Piotr Tyszka, Krzysztof Czajkowski
 • Wspólny Powiat Zambrowski: Hanna Szabłowska, Krzysztof Wiesław Wasiulewski
 • Zambrów Razem: Zbigniew Teofil Jach, Rafał Pomazański 
 • Skuteczni - Dla Ciebie: Sebastian Orłowski


Wyniki wyborów do rad miast: Białystok, Łomża i Suwałki

Radni Białegostoku

Radni Łomży

Radni Suwałk

źródło: wybory.gov.pl

Wyborcy pokazali czerwoną kartkę wielu podlaskim samorządowcom, którzy rządzili od kilku kadencji

Nie wszyscy ubiegali się o kolejną kadencję, ale niektórzy dotychczasowi burmistrzowie czy wójtowie, którzy weszli do drugiej tury, w niej przegrali. Chodzi o kilkanaście podlaskich gmin.Wybory samorządowe - debata kandydatów na burmistrza Czyżewa w Polskim Radiu Białystok [wideo]

W powiecie wysokomazowieckim w ośmiu samorządach wybory rozstrzygnięte zostały już 7 kwietnia, ale w dwóch potrzebna będzie dogrywka. Te samorządy to Ciechanowiec i Czyżew. W Polskim Radiu Białystok rozmawialiśmy z dwoma kandydatami na stanowisko burmistrza Czyżewa.Znamy nazwiska osób, które zasiądą w Radzie Miasta Łomża

100 procent głosów policzono już w wyborach do Rady Miasta Łomża.Znamy prezydentów Białegostoku i Łomży - w Suwałkach będzie druga tura

PKW podała już wyniki ze 100 proc. obwodów głosowania w wyborach na prezydenta Białegostoku i Łomży. W Suwałkach będzie druga tura.Sondażowe ogólnopolskie wyniki wyborów do sejmików: PiS - 33,7, KO - 31,9, TD - 13,5, Konfederacja - 7,5, Lewica - 6,8

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych. Polacy decydowali kogo wybiorą spośród kandydatów na prezydentów miast, a także burmistrzów i wójtów oraz radnych różnych szczebli. Według sondażu Ipsos w skali ogólnopolskiej zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość.Trwa cisza wyborcza - w tym czasie zabroniona jest jakakolwiek agitacja, także w Internecie

Od północy trwa cisza wyborcza. Podlascy policjanci przypominają, że w tym czasie zabroniona jest m.in. jakakolwiek agitacja, także w Internecie. Chodzi np. o wieszanie plakatów, rozdawanie ulotek czy umieszczanie niedozwolonych treści w sieci.Wybory samorządowe - podsumowujemy przedwyborcze debaty w Polskim Radiu Białystok

Dobiegł końca cykl przedwyborczych debat Polskiego Radia Białystok poświęconych wyborom samorządowym. W 22 debatach zaprezentowało się w sumie 84 kandydatów. Byli to kandydaci na prezydentów miast, burmistrzów miast i gmin, radnych miejskich, radnych miast i radnych sejmiku wojewódzkiego.Wybory samorządowe - debata kandydatów na burmistrza Sokółki w Polskim Radiu Białystok [wideo]

Czy i jak usprawnić ruch, szczególnie w kierunku Białegostoku, jak rozwiązać problem śmieci zalegających w Karczach? M.in. o to zapytaliśmy kandydatów na burmistrza Sokółki.Wybory samorządowe - debata wyborcza kandydatek do rad i sejmiku [wideo]

W Polskim Radiu Białystok ostatnia już debata przed wyborami samorządowymi, tym razem spotykaliśmy się z kandydatkami. Wybory już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok