Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Medal dla Sygita Birgiela 23.02.2017

Sygit Birgiel odznaczony medalem im. Gabrielės Petkevicaitės-Bites "Tarnaukite Lietuvai"Dzień języka ojczystego 21.02.2017

Dziś dzień języka ojczystego. Nasz język jest bardzo stary, zaledwie w XVI wieku pojawił się w źródłach pisanych- opowiada językoznawca Kęstutis Subacius.Obchody Dnia Niepodległości Litwy 19.02.2017

Obchody Dnia Niepodległości LitwyDzień Niepodległości 16.02.2017

Wolność i niepodległość są dla nas najważniejsze- zgodnie powtarzali goście uroczystości z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości Litwy - relacja z uroczystości w Sejnach.Imprezy pod znakiem zapytania 14.02.2017

Nadal nie ma informacji o ministerialnych dotacjach na działalność organizacji litewskich.Litewski klub książki 12.02.2017

Nieformalny klub miłośników litewskich książek jest dobrym pomysłem- miłośniczka czytania Anastazja Sidor .
źródło: www.radio.bialystok.pl​