Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Nasze życie to teatr 21.03.2017

Międzynarodowy Dzień TeatruImieniny Józefa 19.03.2017

Święty Józef - patron rodziny, robotników i KościołaDzień Kolporterów książek 16.03.2017

Niewiele wiedzieliśmy o tajnym przynoszeniu książek z Królewca na Żmudź i do innych regionów Litwy- opowiada Irena Woźnialis- Choroszko z Sejn.11 marca 1990 r. wspomina Vidmantas Povilionis 14.03.2017

Podpisanie Aktu 11 Marca wspomina Vidmantas PovilionisKorzystna niepodległość Litwy 12.03.2017

Litwini w Polsce korzystają z Litewskiej Niepodległości- mamy szkołę Żiburys, Dom Kultury w Sejnach, a poza tym możemy uczestniczyć w różnych wydarzeniach – twierdzi Algirdas Vaicekauskas przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce.Sygnatariusze Aktu 11 Marca 1990 roku w Suwałkach 09.03.2017

Deputowani pierwszego posiedzenia Sejmu Litewskiego-Narcizas Rasimas i Petras Giniotas, opowiadają jak uchwalano Aktu 11 Marca 1990 roku.
źródło: www.radio.bialystok.pl​