Radio Białystok | Galerie | Podlaskie uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Podlaskie uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

autor: Adam Dąbrowski, Iza Kosakowska, Ryszard Minko, Wojciech Szubzda

11.11.2017, 07:05, akt. 17:00

W sobotę (11.11) mieszkańcy województwa podlaskiego biorą udział w uroczystościach z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości w Białymstoku, 11.11.2017, fot. Sylwia Krassowska
Obchody Święta Niepodległości w Białymstoku, 11.11.2017, fot. Sylwia Krassowska

Gra miejska w Suwałkach - relacja Izy Kosakowskiej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łomży - relacja Adama Dąbrowskiego

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Suwałkach - relacja Iza Kosakowska

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Białymstoku - relacja Ryszarda Minko

Olga Gordiejew zapytała białostoczan, z czego są dumni jako Polacy

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Główne uroczystości w Białymstoku

Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się w sobotę w Białymstoku główne regionalne uroczystości 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzięli w nich licznie udział mieszkańcy miasta, kombatanci, przedstawiciele władz, samorządowcy, żołnierze, harcerze.

Złożono kwiaty, odbył się apel pamięci. Rozdawano także biało-czerwone  chorągiewki, kotyliony i lizaki. Można było obejrzeć sprzęt wojskowy. Uroczystości poprzedziły nabożeństwa w intencji ojczyzny - katolickie w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z udziałem metropolity białostockiego abp Tadeusza Wojdy oraz prawosławne w cerkwi katedralnej Św. Mikołaja pod przewodnictwem biskupa supraskiego Andrzeja  Borkowskiego.

Święto 11 listopada nie zawsze można było obchodzić

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przypomniał, że święto 11 listopada nie zawsze - ze względu na sytuację polityczną - można było obchodzić. Przypomniał, że w latach 80. XX w. organizowano społeczne obchody tego święta, a czasem ich uczestnicy mogli mieć za to "przykre  konsekwencje". 

Dzisiaj możemy się cieszyć z daru wolności. Możemy czerpać z tego pięknego dorobku przeszłych pokoleń i należy im się  cześć - mówił wojewoda.

Wskazywał, że jednym z zadań Polaków jest to, by uzyskane przed laty "polskie ramy państwowe wypełniać jak najlepszą  treścią".

Treścią wynikającą z naszej tradycji i z dorobku naszych przeszłych pokoleń, ale i również tą treścią, którą niosą nowe wyzwania. Mam nadzieję, że będziemy w stanie sprostać temu zadaniu, aby budować  państwo sprawiedliwe, zasobne, w którym będziemy łączyć tę naturalną potrzebę rozwijania aspiracji indywidualnych z tym co jest konieczne (...), żeby to wszystko kształtować również na rzecz wspólnoty naszego narodu, naszego państwa - mówił wojewoda Paszkowski. 

Wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno powiedział, że trzeba oddawać hołd i szacunek wszystkim, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, "którzy przelewali krew na frontach całego świata nie licząc na zaszczyty", ale też należy pamiętać o tym, że "nasza postawa dziś będzie owocowała w przyszłości", musi się ona opierać na  "pamięci historii".

Maciej Żywno mówił, że współczesny rozwój regionu to nie tylko infrastruktura, ale relacje międzyludzkie, które są budowane latami, "a  popsuć można szybko". 

Warto zatem pamiętać, że wolna, niepodległa Polska powinna być krajem, w którym sąsiedzi są przyjaciółmi, a społeczność lokalna, wspólnota lokalna opiera się o silne więzi i współdziałanie" - powiedział Maciej Żywno.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaznaczył, że "wolność to wartość, której znaczenie wydaje się bezdyskusyjne" jest bezcenna, "warta każdej ofiary". Dodał, że wolność to "prawo do podejmowania własnych, samodzielnych decyzji" wtedy, gdy jesteśmy gotowi wziąć za to odpowiedzialność, a nie samowola. 

Bo w definicji wolności najważniejsza jest odpowiedzialność. To jedno nie zmienia się nigdy, niezależnie od  okoliczności - mówił Tadeusz Truskolaski.

Prezydent Białegostoku podsumował, że codziennym zadaniem każdego jest "pielęgnowanie wolności, rozwijanie w sobie sztuki podejmowania odpowiedzialnych decyzji, gotowość do ciężkiej pracy na rzecz wspólnego dobra", a wszystko to w oparciu o wartości, których symbolem są biało-czerwone, polskie barwy narodowe. 

W piątek w tej intencji w Białymstoku odbyły się także modlitwy  polskich Tatarów-muzułmanów, a w niedzielę planowane są modlitwy ewangelickie.

Uroczystości zorganizowali wspólnie wojewoda podlaski, marszałek województwa i prezydent Białegostoku 

Uroczystości w Suwałkach

Gra miejska poświęcona żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej, historyczna wystawa oraz występ zespołu Suwalszczyzna towarzyszą obchodom Święta Niepodległości zorganizowanym w Suwałkach.

W Suwałkach władze miejskie zorganizowały uroczystość 99. rocznicy odzyskania niepodległości na Placu Józefa Piłsudskiego. W obchodach wziął także udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, poseł pochodzący z Suwałk.

Odradzający się patriotyzm wśród młodych

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powiedział do zebranych, żeby nie licytować się o to, kto jest lepszym patriotą i nie dzielić w ten sposób Polaków.

Z kolei wiceminister  Zieliński mówił o odradzającym się patriotyźmie wśród młodych.

Odradza  się i przeżywa renesans polski patriotyzm, zwłaszcza wśród młodych. Na naszych oczach ideologia lewicowo-liberalna, czy wręcz lewacka przegrywa. Młodzi chcą być tacy jak nasi przodkowie. Młodzi Polacy śpiewają dzisiaj cztery zwrotki polskiego hymnu narodowego, stają na baczność w domach prywatnych, gdy ten hymn, choćby podczas imprez sportowych jest odgrywany. Chcą pracować dla Polski - powiedział Jarosław Zieliński.

Wiceminister Jarosław Zieliński dodał, że od ćwierćwiecza mamy znowu upragnioną niepodległość, dzięki wielkiemu ruchowi "Solidarność". Zdaniem Zielińskiego, Polsce potrzeba teraz mądrej jedności w reformowaniu kraju i odsunięcia "patologii" jakie narastały w PRL-u oraz przez ostatnie 25 lat. Zieliński zaprosił wszystkich do reformowania kraju i przestrzegał, że nie zmieni się Polski "ulicą i zagranicą".

Place i ulice nie są dobrym miejscem do reformowania kraju, a jeszcze gorszym jest poszukiwanie wsparcia w obcych stolicach” - mówił Zieliński.

Z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Klubie Wojskowym 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej można obejrzeć w sobotę wystawę fotograficzną pt. "Suwalscy żołnierze Marszałka wczoraj i dziś".

Gra miejska w Suwałkach

Poza tym można wziąć udział w grze miejskiej pt. "W drodze do  niepodległości". Gra została poświęcona żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnicy gry mają m.in. do wykonania misje związane z działalnością konspiracyjną. W trakcie gry można spotkać na ulicach miasta żołnierzy niemieckich, litewskich, za których przebiorą się członkowie Grupy Rekonstrukcji Historcznej Garnizon Suwałki. W Suwalskim Ośrodku kultury wystąpi wieczorem Zespół "Suwalszczyzna", który zaprezentuje swój repertuar z okazji Święta Niepodległości.

Prawie pół tysiąca uczniów oraz funkcjonariusze służb mundurowych wzięło w piątek udział w Suwałkach w II Biegu Niepodległości o Puchar Wiceministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji Jarosława Zielińskiego. Bieg odbył się na terenie Zalewu Arkadia w Suwałkach. Wśród uczestników biegu byli uczniowie ze szkół z klasami mundurowymi.

Obchody przy pomniku w Augustowie

W Augustowie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się o 9:50 przy pomniku "Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę”.

Tam wygłoszono przemówienia okolicznościowe, złożono kwiaty pod pomnikiem i a Orkiestra Dęta zagrała koncert. O 10:30 w Bazylice Mniejszej odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny. Z kolei o 18:00 w Miejskim Domu Kultury Augustowska Fabryka Dźwięku wystąpi z koncertem  "Ojczyzna - piękne słowo".

Sejneńskie uroczystości

W Sejnach, uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się o 10:00 mszą świętą w Bazylice. Po mszy uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, na placu świętej Agaty przy tablicy upamiętniającej dziesięciu Polaków straconych przy ulicy Piłsudskiego, a także przy ratuszu oraz przy pomniku Powstania Sejneńskiego przy ulicy J. Piłsudskiego. O 11:00 w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozpoczęła się akademia z udziałem sejneńskiej młodzieży.

Przemowy i składanie kwiatów pod pomnikiem w Supraślu 

W Supraślu główne uroczystości związane z obchodami święta niepodległości rozpoczęły się o 12:00 w Parku Saskim koło Urzędu Miejskiego. Pod pomnikiem Orła Białego zaplanowano m.in. przemowy i składanie kwiatów. Będzie również wspólnie śpiewanie pieśni patriotycznych i ognisko. Na uczestników czekać będzie również wojskowa grochówka.

Dodatkowo już po raz piąty w Supraślu wykonane będzie zdjęcie tzw. "żywej flagi". Uczestnicy z biało-czerwonych kartonów ułożą wzór flagi narodowej. Główne uroczystości poprzedziła liturgia w intencji Polski o 7:30 w klasztorze męskim zwiastowania NMP. O 11:00 była msza św. w kościele św. Trójcy w Supraślu.

Obchody w Mońkach

W Mońkach obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Po mszy świętej za Ojczyznę odbyły się uroczystości pod pomnikami pamięci, przy których wartę honorową pełnili harcerze. Wicewojewoda podlaski Jan Zabielski i starosta moniecki Andrzej Daniszewski mówili o latach walk o wolną i niepodległą Ojczyznę.

Po złożeniu kwiatów przy pomnikach chwały z programem okolicznościowym wystąpiła Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego oraz Korpus Ochrony Pogranicza z Osowca-Twierdzy.

Msza święta i uroczystości w parku miejskim w Kolnie

Mszą świętą i uroczystościami w parku miejskim i na cmentarzu mieszkańcy Kolna uczczą 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się o 11:00.

W czasie uroczystości w parku, z koncertem pieśni patriotycznych wystąpi Miejska Orkiestra Dęta. Odczytany będzie także Apel Poległych.

Łomża

Złożeniem kwiatów przed tablicami poświęconymi: Romanowi Dmowskiemu w Drozdowie i Józefowi Piłsudskiemu na Domku Pastora rozpoczęły się w łomżyńskie obchody Dnia Niepodległości. - Dawny dwór Lutosławskich w Drozdowie to w tym dniu miejsce wyjątkowe - mówi dyrektor mieszczącego się tam obecnie Muzeum Przyrody Anna Archacka.

Kwiaty i znicze spoczęły także na mogiłach walczących o niepodległość Polski na zabytkowym cmentarzu, w tym na grobie dowódcy łomżyńskiego okręgu POW Leona Kaliwody.
Główna część uroczystości - uroczysta odprawa pocztów sztandarowych - odbędzie się pod tablicą jemu poświęconą przy ul. Sienkiewicza. Ta część obchodów Święta Niepodległości rozpocznie się po 13:00. O 18:00 odbędzie się wieczór pieśni patriotycznej rodziny Lipskich w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Plan obchodów w Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem, Czyżewie i Szepietowie

Zambrów

- 12:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej, przejście pod pomnik Powstania Styczniowego /Plac Sikorskiego/, przemówienie okolicznościowe i złożenie wieńców i kwiatów.

Wysokie Mazowieckie

- 9:00 – Zbiórka pocztów sztandarowych i oddanie hołdu poległym przy Pomniku AK /ul. Mickiewicza/, przemarsz pod pomnik Kazimierza Kamieńskiego „HUZARA” i jego żołnierzy – złożenie wieńców i wiązanek;

- 10:00 – Msza św. w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela, a po niej złożenie wieńców i wiązanek pod Pomnikiem POW;

- 17:00 – Wykład Mateusza Wyrwicha "OD NIEPODLEGŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI” /sala kina Miejskiego Ośrodka Kultury/.

Czyżew

- 12:00 – Msza św. w kościele p.w. Świętego Piotra i Pawła, po niej przemarsz i złożenie wieńców pod Pomnikiem Niepodległości;

- Ciąg dalszy uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury – przemówienia okolicznościowe, ogłoszenie wyników konkursów wiedzy historycznej i plastycznego oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSOiZ w Czyżewie.

Szepietowo

- Msze św. w intencji Ojczyzny oraz towarzyszące im spektakle patriotyczne w wykonaniu uczniów gminnych szkół w kościołach parafialnych;

- 16:00 – Gminny Ośrodek Kultury - wystawa prac plastycznych "Moja Ojczyzna”  i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych.

źródło: PAP | red: mag, wsz, sk


ZOBACZ TEŻ:


Sokólska młodzież zbiera pieniądze na stypendia dla najbardziej potrzebujących uczniów

11.11.2017, 06:50

Narodowe Święto Niepodległości to nie tylko czas na uroczystości, ale też okazja do przeprowadzenia charytatywnej akcji.


Uczniowie ZST w Białymstoku świętowali 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

10.11.2017, 15:40

Uczniowie świętowali 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i upamiętnili 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.


Białostoccy urzędnicy zachęcają do wspólnego świętowania 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

3.11.2017, 14:28

Do wspólnego świętowania 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zachęcają białostoccy urzędnicy. I nie chodzi tu tylko o obecność 11 listopada przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. A o to, by wywiesić flagę.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Choinka na niebiesko w Augustowie, fot. Joanna Szubzda
18.12.2018, 11:07, akt. 17:56

Choinka na niebiesko w Augustowie [zdjęcia]


Choinka na niebiesko w Łomży, fot. Sylwia Krassowska
17.12.2018, 17:41, akt. 17:47

Choinka na niebiesko w Łomży [zdjęcia]Bulwary nad Narwią, fot. Sylwia Krassowska
17.12.2018, 08:40, akt. 19.12.2018, 00:07

Podlaskie podróże - Łomża [zdjęcia]
Choinka na niebiesko w Ciechanowcu, fot. Monika Kalicka
13.12.2018, 17:35, akt. 14.12.2018, 08:08

Choinka na niebiesko w Ciechanowcu [zdjęcia, wideo]


Podlaskie podróże w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, fot. Monika Kalicka
13.12.2018, 08:51, akt. 14.12.2018, 08:08

Podlaskie podróże - Ciechanowiec [zdjęcia, wideo]Góra Zamkowa w Drohiczynie, fot. Joanna Szubzda
12.12.2018, 07:48, akt. 13.12.2018, 09:06

Podlaskie podróże - Drohiczyn [zdjęcia, wideo]Choinka na niebiesko w Korycinie, fot. Sylwia Krassowska
11.12.2018, 17:35, akt. 21:22

Choinka na niebiesko w Korycinie


Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna, fot. Sylwia Krassowska
11.12.2018, 07:57, akt. 21:23

Podlaskie podróże - Korycin

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok