Radio Białystok | Wiadomości | Będzie przetarg na dokończenie budowy drogi Sokółka-Dąbrowa Białostocka – samorząd odstąpił od umowy

Będzie przetarg na dokończenie budowy drogi Sokółka-Dąbrowa Białostocka – samorząd odstąpił od umowy

25.04.2018, 19:15, akt. 19:45

W maju będzie przetarg na dokończenie drogi wojewódzkiej na odcinku Dąbrowa Białostocka-Sokółka - poinformowały w środę (25.04) władze samorządowe regionu. Podały też, że odstąpiły od umowy z dotychczasowym wykonawcą i naliczyły mu 8,3 mln zł kary umownej.

Fotolia.com
Fotolia.com

Wykonawcą inwestycji było dotąd - wybrane w przetargu - konsorcjum firm Unibep SA i Most sp. z o.o. Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (PZDW) podległy samorządowi województwa.

Inwestycja jest dofinansowana z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, jej wartość to ok. 80 mln zł. Droga miała być gotowa pierwotnie w sierpniu 2018 r., ale potem przesunięto ten termin na koniec roku.

Projekt zawiera wiele wad technicznych i inżynierskich

Przed miesiącem lider konsorcjum, firma Unibep SA poinformowała, że zerwała umowę podpisaną w lutym 2017 roku. W jej ocenie, projekt zawiera bowiem wiele wad technicznych i inżynierskich. Cytowany w wydanym wówczas komunikacie prezes Unibep Leszek Gołąbiecki mówił nawet, że "według naszej wiedzy, w ten sposób zaprojektowana droga, w przyszłości mogłaby być niebezpieczna dla użytkowników".

Przedstawiciele władz regionu takie oceny uznają za bezpodstawne. W komunikacie przesłanym mediom w środę przez rzeczniczkę marszałka województwa Urszulę Arter poinformowały, że wobec odstąpienia wykonawcy od umowy, jego zejścia z placu budowy oraz wobec tego, że nie wznowił on prac mimo wezwań - PZDW odstąpił od umowy "z zawinionych przyczyn leżących po stronie wykonawcy".

Z komunikatu wynika również, że rozpoczęła się inwentaryzacja robót wykonanych dotąd, by można było określić, ile jeszcze zostało do zrobienia.

W komunikacie jest też informacja o - przeprowadzonej na wniosek PZDW - kontroli budowy przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. 

Roboty budowlane wykonane były niezgodnie z zatwierdzoną decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projektem budowlanym (czego efektem jest powstanie samowoli budowlanej podlegającej rozbiórce), przy jednoczesnym niewłaściwym odwodnieniu prowadzonych robót - podano w komunikacie samorządu województwa.

8,3 mln zł kary 

W związku z tym PZDW naliczył konsorcjum blisko 8,3 mln zł kar umownych zastrzegając jednocześnie, iż będzie domagał się zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej.

Unibep informował wcześniej, że konsorcjum zrealizowało ok. 34 proc. robót, które są objęte umową o łącznej wartości ok. 22,8 mln zł netto dla konsorcjum (z czego 19,3 mln zł dla Unibep). Podano także, że na dzień odstąpienia od umowy wartość robót, które są nierozliczone i nie są zafakturowane to ok. 5,1 mln zł netto.

W najnowszym raporcie bieżącym spółka poinformowała, że dostała od zamawiającego pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, w części dotąd nie wykonanej z winy konsorcjum, z notą obciążeniową tytułem kary umownej.

Spółka stoi jednak na stanowisku, że do skutecznego odstąpienia od umowy doszło z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez konsorcjum (czyli przed miesiącem) oraz uznaje za niezasadne powołane przez zamawiającego przyczyny jego odstąpienia. Unibep podał też w komunikacie, że w rezultacie odstąpienia od umowy obciążył PZDW kwotą 8,3 mln zł kary umownej.

źródło: PAP | red: sk

ZOBACZ TEŻ:


Budowa drogi Sokółka-Dąbrowa Białostocka wstrzymana. Wykonawca odstąpił od umowy

27.03.2018, 08:39

Po analizie prawnej będzie decyzja, co dalej ws. modernizacji 31 km drogi wojewódzkiej Sokółka-Dąbrowa Białostocka - poinformował marszałek województwa podlaskiego. W piątek (23.03) konsorcjum wybrane do realizacji tej drogi poinformowało, że zrywa umowę.


82,6 mln zł na budowę drogi Sokółka-Dąbrowa Białostocka

14.03.2017, 16:42

82,6 mln zł będzie kosztowała rozpoczęta we wtorek (14.03) budowa blisko 31 km drogi wojewódzkiej z Sokółki do Dąbrowy Białostockiej. To pierwsza inwestycja realizowana z funduszy UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 


Duże inwestycje na drogach wojewódzkich w Podlaskiem

11.02.2017, 06:00

Jeszcze w lutym ma być wyłoniony wykonawca, który przebuduje odcinek Białystok - Supraśl.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok