Radio Białystok | Wiadomości | Rada miejska zaskarży do sądu rozstrzygnięcie wojewody ws. studium zagospodarowania

Rada miejska zaskarży do sądu rozstrzygnięcie wojewody ws. studium zagospodarowania

23.08.2019, 16:03, akt. 16:31

Sąd administracyjny powinien rozstrzygnąć, czy zasadne było unieważnienie przez wojewodę podlaskiego uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku - zdecydowali w piątek (23.08) miejscy radni.

fot. Joanna Szubzda
fot. Joanna Szubzda

Rada miejska zaskarży do sądu rozstrzygnięcie wojewody ws. studium zagospodarowania - relacja Edyty Wołosik

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Za wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku głosowali prawie wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej, którzy w tej kadencji rady mają samodzielną większość; przeciwko byli radni PiS.

Studium, którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, to najważniejszy dokument wskazujący, jak ma rozwijać się Białystok np. pod względem zabudowy czy przyszłego układu drogowego, które tereny pozostaną chronione itp. Studium stanowi później bazę do szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego danej części miasta, np. części któregoś z osiedli.


Wojewoda podlaski unieważnił uchwałę

W czerwcu br. rada miasta obecnej kadencji takie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku uchwaliła. W drugiej połowie lipca wojewoda podlaski, który pełni nadzór prawny nad działalnością uchwałodawczą samorządów, swoim rozstrzygnięciem nadzorczym uchwałę tę jednak unieważnił.

Jego prawnicy uznali bowiem, że w pracach rady doszło do "istotnego" naruszenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W uzasadnieniu była mowa m.in. o tym, że bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę został sporządzony bez zachowania ustawowych wymogów (zbyt ogólnie) oraz że nie zachowano procedury w pracach nad uwagami do studium, w trakcie ich przyjmowania przez radnych. W ocenie urzędu wojewódzkiego, jedną uchwałą radni odnieśli się bowiem i do uwag, i do całego studium.


Uważamy, że (...) nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby stwierdzić nieważność - mówiła dyrektor departamentu urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku Agnieszka Rzosińska, przedstawiając projekt uchwały. 


Argumentowała, odnosząc się do zarzutów wojewody, że np. dokumentacja dotycząca chłonności terenu była bardzo obszerna i szczegółowa. "Nie ma żadnych podstaw, by wojewoda twierdził, iż zostało to zrobione zbyt ogólnie" - dodała. O kolejnych zarzutach mówiła, że wszystkie uwagi do studium (zarówno nieuwzględnione w części, jak i w całości) były głosowane przez radnych przed głosowaniem nad całością dokumentu.

Powiedziała też, że taki sposób głosowania procedury planistycznej jest stosowany od 2003 roku. Tłumaczyła, że w tym czasie sądy administracyjne wielokrotnie badały uchwały planistyczne przy takiej samej formie głosowania.


Nigdy dotąd, ani wojewoda jako organ nadzoru ani sądy, nie stwierdzały jakichkolwiek uchybień czy niewłaściwego głosowania. Wobec tego trudno stwierdzić, dlaczego wojewoda - w tym konkretnym dokumencie - akurat uznał, że jest to niewłaściwe - podkreślała.


Ważny głos mieszkańców

W dyskusji przed głosowaniem szef klubu radnych PiS Henryk Dębowski mówił, że do rady były zgłaszane przez mieszkańców "liczne uwagi" do studium, ale te uwagi nie zostały uwzględnione. Mieszkanka Białegostoku, której na wniosek radnych PiS udzielono głosu, zarzucała władzom miasta, opierając się na swoim przykładzie, że uwagi mieszkańców nie zostały uwzględnione. Apelowała, by nie kierować skargi do sądu i przy ponownym uchwalaniu studium uwzględnić uwagi mieszkańców. 

| red: sk

ZOBACZ TEŻ:


Radni PiS bronią decyzji wojewody ws. studium uwarunkowania przestrzennego Białegostoku

30.07.2019, 19:03

Białostoccy radni Prawa i Sprawiedliwości bronią decyzji wojewody, który unieważnił uchwałę radnych w sprawie studium uwarunkowania przestrzennego Białegostoku. To jeden z najważniejszych miejskich dokumentów. To z nim muszą być zgodne wszystkie plany miejscowe.


Wojewoda unieważnił uchwałę radnych dotyczącą studium uwarunkowania przestrzennego Białegostoku

26.07.2019, 17:58

Wojewoda podlaski unieważnił uchwałę białostockich radnych w sprawie studium uwarunkowania przestrzennego Białegostoku.


Mieszkańcy wsi Porosły nie chcą betoniarni pod swoimi oknami

16.03.2019, 14:24

Jak mówią, o kłopotliwej inwestycji dowiedzieli się w momencie, kiedy zapadły już pierwsze wiążące decyzje. Mieszkańcy podbiałostockiej wsi Porosły protestują przeciwko planom budowy mobilnej betoniarni w ich miejscowości.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Moje białostockie powidoki" Andrzeja Fiedoruka

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok