Radio Białystok | Wiadomości | Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią [lista miejscowości i ograniczeń]

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią [lista miejscowości i ograniczeń]

2.09.2021, 14:46, akt. 16:37

W 115 podlaskich miejscowościach przylegających do granicy z Białorusią wprowadzono stan wyjątkowy. Prezydent podpisał w czwartek (2.09) rozporządzenie w tej sprawie. Stan wyjątkowy obowiązuje przez 30 dni.

fot. Joanna Szubzda
fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Mieszkańcy Niemirowa o stanie wyjątkowym - relacja Marcina Mazewskiego | Pobierz plik.


0:00
0:00
Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią - relacja Wojciecha Szubzdy | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Wśród ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej jest przede wszystkim zawieszenie prawa do organizacji zgromadzeń publicznych, zawieszeni prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych.

Ponadto obowiązywał będzie zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunków funkcjonariusz Straży Granicznej, policji i żołnierzy WP.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązuje zakaz przebywania. Zakaz ten nie dotyczy:

 • osób mieszkających na terenie objętym stanem wyjątkowym
 • osób zapewniających obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych
 • osób przebywających w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych
 • osób pracujących zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze
 • osób wykonujących na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze
 • osób świadczących usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe
 • osób posiadających nieruchomości na tym terenie
 • rolników pracujących w gospodarstwach rolnych
 • uczniów i studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki
 • osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach czy pogrzebach.

Można będzie także odwiedzać osoby najbliższe - rodziców, dziadków, dzieci, wnuków i rodzeństwo. Zakaz nie dotyczy służb ratowniczych, medycznych i osób w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osób jadących bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego w głąb kraju.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym wprowadzono obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, w tym legitymacji szkolnej dla uczących się.

Osoby nieuprawnione muszą opuścić ten teren do północy w nocy z czwartku na piątek (2/3.09).

Lista wprowadzonych ograniczeń:

 1. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019  r. poz. 631);
 2. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
 3. obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat –  legitymacji szkolnej;
 4. zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;
 5. zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;
 6. ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
 7. ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.


Rząd zapewnia, że mieszkańcy praktycznie nie odczują wprowadzenia stanu wyjątkowego. W tej sprawie podlascy samorządowcy spotkali się z przedstawicielami MSWiA.
Dostali zapewnienie, że mieszkańcy będą mogli bez przeszkód organizować imprezy okolicznościowe - mówi starosta sokólski Piotr Rećko. Wiadomo, że będzie wstrzymany ruch turystyczny. Właściciele hoteli i kwater agroturystycznych muszą odwołać rezerwacje, ale będą mieli rządowe wsparcie - podkreśla.

Starosta hajnowski Andrzej Skiepko zapewnia, że właściciele domów letniskowych będą mogli bez problemu do nich dojechać. Można będzie też odwiedzać rodzinę w miejscowościach objętych stanem wyjątkowym.

Stan wyjątkowy obowiązuje przez 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli na części województw podlaskiego i lubelskiego. Pas ten obejmuje 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim).

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego prezydent przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego podpisania. Stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Sejm może w uchwale uchylić rozporządzenie i obowiązywanie stanu wyjątkowego.


Miejscowości w województwie podlaskim:

L.p.
obręb ewidencyjny
gmina
powiat
1
NIEMIRÓW
Mielnik
siemiatycki
2
MĘTNA
Mielnik
siemiatycki
3
TOKARY
Mielnik
siemiatycki
4
WILANOWO
Mielnik
siemiatycki
5
KLUKOWICZE
Nurzec-Stacja
siemiatycki
6
LITWINOWICZE
Nurzec-Stacja
siemiatycki
7
WYCZÓŁKI
Nurzec-Stacja
siemiatycki
8
BOBRÓWKA
Czeremcha
hajnowski
9
ZUBACZE
Czeremcha
hajnowski
10
PISZCZATKA
Czeremcha
hajnowski
11
POŁOWCE
Czeremcha
hajnowski
12
STAWISZCZE
Czeremcha
hajnowski
13
CZEREMCHA
Czeremcha
hajnowski
14
WÓLKA TERECHOWSKA
Czeremcha
hajnowski
15
KUZAWA
Czeremcha
hajnowski
16
OPAKA DUŻA
Czeremcha
hajnowski
17
POHULANKA
Czeremcha
hajnowski
18
POLICZNA
Kleszczele
hajnowski
19
BIAŁA STRAŻ
Kleszczele
hajnowski
20
WOJNÓWKA
Dubicze Cerkiewne
hajnowski
21
STARZYNA
Dubicze Cerkiewne
hajnowski
22
GÓRNY GRÓD
Dubicze Cerkiewne
hajnowski
23
KLAKOWO
Dubicze Cerkiewne
hajnowski
24
KRUGŁE
Dubicze Cerkiewne
hajnowski
25
WYGON
Dubicze Cerkiewne
hajnowski
26
WIERZCHOWSKIE
Hajnówka
hajnowski
27
PODOLANY
Białowieża
hajnowski
28
BIAŁOWIEŻA
Białowieża
hajnowski
29
ZASTAWA KRZYŻE
Białowieża
hajnowski
30
GRUSZKI
Narewka
hajnowski
31
STARE MASIEWO
Narewka
hajnowski
32
MASIEWO NOWE
Narewka
hajnowski
33
BABIA GÓRA
Narewka
hajnowski
34
BRZEZINA
Michałowo
białostocki
35
CISÓWKA
Michałowo
białostocki
36
ZALESZANY
Michałowo
białostocki
37
NOWOSADY
Michałowo
białostocki
38
JAŁÓWKA
Michałowo
białostocki
39
KONDRATKI
Michałowo
białostocki
40
GONCZARY
Michałowo
białostocki
41
KITURYKI
Michałowo
białostocki
42
DUBLANY
Michałowo
białostocki
43
KOLONIA MOSTOWLANY
Michałowo
białostocki
44
MOSTOWLANY
Gródek
białostocki
45
ZIELONA
Gródek
białostocki
46
ZUBRY
Gródek
białostocki
47
ŚWISŁOCZANY
Gródek
białostocki
48
GOBIATY
Gródek
białostocki
49
NAREJKI
Gródek
białostocki
50
BOBROWNIKI
Gródek
białostocki
51
JARYŁÓWKA
Gródek
białostocki
52
CHOMONTOWCE
Gródek
białostocki
53
RUDAKI
Krynki
sokólski
54
ŁOSINIANY
Krynki
sokólski
55
KRUSZYNIANY
Krynki
sokólski
56
OZIERANY WIELKIE
Krynki
sokólski
57
BIAŁOGORCE
Krynki
sokólski
58
OZIERANY MAŁE
Krynki
sokólski
59
KUNDZICZE TREJGLE
Krynki
sokólski
60
ŁAPICZE
Krynki
sokólski
61
KRYNKI
Krynki
sokólski
62
KRYNKI MIASTO
Krynki
sokólski
63
JUROWLANY
Krynki
sokólski
64
PIEROŻKI
Szudziałowo
sokólski
65
GRZYBOWSZCZYZNA
Szudziałowo
sokólski
66
HARKAWICZE
Szudziałowo
sokólski
67
USNARZ GÓRNY
Szudziałowo
sokólski
68
BABIKI
Szudziałowo
sokólski
69
MINKOWCE
Szudziałowo
sokólski
70
ZUBRZYCA MAŁA
Szudziałowo
sokólski
71
MISZKINIKI
Szudziałowo
sokólski
72
ZUBRZYCA WIELKA
Szudziałowo
sokólski
73
WOJNOWCE
Szudziałowo
sokólski
74
NOMIKI
Sokółka
sokólski
75
ZAŚPICZE
Sokółka
sokólski
76
BILMINY I PALESTYNA
Kuźnica
sokólski
77
KLIMÓWKA
Kuźnica
sokólski
78
SZYMAKI
Kuźnica
sokólski
79
CZEPIELE
Kuźnica
sokólski
80
TOŁCZE
Kuźnica
sokólski
81
PARCZOWCE
Kuźnica
sokólski
82
NOWODZIEL
Kuźnica
sokólski
83
CZUPRYNOWO
Kuźnica
sokólski
84
KUŹNICA
Kuźnica
sokólski
85
KOWALE KOL.
Kuźnica
sokólski
86
CHREPTOWCE
Kuźnica
sokólski
87
WOJNOWCE
Kuźnica
sokólski
88
KOWALE
Kuźnica
sokólski
89
SACZKOWCE
Kuźnica
sokólski
90
KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE
Kuźnica
sokólski
91
ZAJZDRA
Kuźnica
sokólski
92
POHORANY
Sidra
sokólski
93
KRZYSZTOFOROWO
Sidra
sokólski
94
CHWOROŚCIANY
Nowy Dwór
sokólski
95
NOWY DWÓR
Nowy Dwór
sokólski
96
ROGACZE
Nowy Dwór
sokólski
97
JAGINTY
Nowy Dwór
sokólski
98
CHORUŻOWCE
Nowy Dwór
sokólski
99
DOLINCZANY
Lipsk
augustowski
100
LIPSZCZANY
Lipsk
augustowski
101
RYGAŁÓWKA
Lipsk
augustowski
102
RAKOWICZE
Lipsk
augustowski
103
SIÓŁKO
Lipsk
augustowski
104
LICHOSIELCE
Lipsk
augustowski
105
KOPCZANY
Lipsk
augustowski
106
BARTNIKI
Lipsk
augustowski
107
STARE LEŚNE BOHATERY
Lipsk
augustowski
108
NOWE LEŚNE BOHATERY
Lipsk
augustowski
109
WOŁKUSZ
Lipsk
augustowski
110
LUBINOWO
Lipsk
augustowski
111
GRUSZKI
Płaska
augustowski
112
RUDAWKA
Płaska
augustowski
113
RYGOL
Płaska
augustowski
114
MUŁY
Giby
sejneński
115
DWORCZYSKO
Giby
sejneński

 

źródło: PAP, prezydent.pl | red: zmj

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Szef MSWiA rozmawiał z włodarzami miejscowości, które zostaną objęte stanem wyjątkowym

2.09.2021, 12:45

Szef MSWiA Mariusz Kamiński rozmawiał z włodarzami przygranicznych miejscowości, które zostaną objęte stanem wyjątkowym. Rozmowa dotyczyła informacji na temat rozporządzenia wykonawczego, które ma zostać opublikowane po decyzji prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.


Wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią

2.09.2021, 12:33

W przygranicznych miejscowościach województwa podlaskiego wkrótce ma obowiązywać stan wyjątkowy. Co to oznacza dla mieszkańców i turystów?


Cudzoziemcy na granicy dostają od białoruskich służb jedzenie, papierosy i opał

2.09.2021, 12:02

Grupa cudzoziemców, która koczuje po białoruskiej stronie granicy z Polską nieopodal Usnarza Górnego według Straży Granicznej regularnie otrzymuje od służb białoruskich jedzenie, napoje, ciepłe posiłki, papierosy, słodycze i opał do ogniska.


W sierpniu było 3,5 tys. prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej - informuje straż graniczna

1.09.2021, 11:35

W sierpniu odnotowano 3,5 tysiąca prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej – poinformowała straż graniczna. Rok temu w analogicznym okresie czasu nie było żadnej próby przekroczenia tej granicy.

ZNAJDŹ NAS

Koncert live - Żurkowski

REKLAMA
Plum Ekiden

REKLAMA
Nie Teatr Letnie granie: Austin Miller & Amanda Esposito

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok