Radio Białystok | Wiadomości | Rok 2023 w województwie podlaskim będzie Rokiem Kodeksu Supraskiego

Rok 2023 w województwie podlaskim będzie Rokiem Kodeksu Supraskiego

autor: Renata Reda

28.11.2022, 19:42, akt. 20:00

Podlascy radni zdecydowali, że rok 2023 w województwie będzie Rokiem Kodeksu Supraskiego. Stanowisko w tej sprawie przyjęli na wniosek ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskupa Jakuba.

fot. Mateusz Duchnowski / UMWP
fot. Mateusz Duchnowski / UMWP

Radni wskazali, że w przyszłym roku przypadają trzy ważne rocznice związane z jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa słowiańskiego: 1000-lecie istnienia, 500-lecie przybycia do klasztoru supraskiego i 200-lecie odnalezienia kodeksu w monastyrze przez Michała Bobrowskiego.

W ramach obchodów zaplanowano m.in. wydanie tłumaczenia „Kodeksu Supraskiego” na język polski oraz wydanie książeczki przybliżającej zabytek najmłodszym. Powstaną też trzy kamienne rzeźby przedstawiające pulpity z otwartą księgą. Będą w Supraślu, Wólce Wygonowskiej i Białymstoku.

„Kodeks Supraski” jest jednym z najstarszych i najcenniejszych na świecie zabytków piśmiennictwa cyrylickiego oraz języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Zawiera teksty, które przetłumaczone zostały przez uczniów świętych Cyryla i Metodego ze znanych utworów greckich. 

Przechowywany był przez wieki w bibliotece Supraskiego Monasteru. Klasztor posiadał bardzo bogatą bibliotekę, z której zasobu korzystał młody, pochodzący z Wólki Wygonowskiej w powiecie bielskim Michał Bobrowski. Przez kolejne lata młodzieńcza fascynacja księgozbiorem przerodziła się w systematyczną pracę badawczą. 

W 1823 r. dokonał swego największego odkrycia. Już jako profesor Uniwersytetu Wileńskiego i pionier slawistycznych badań archeograficznych ks. Michał Bobrowski wśród starych ksiąg klasztornej biblioteki natrafił na ten kodeks i zapoznał ze swoim odkryciem europejską społeczność naukową. 

Wartość naukowa kodeksu polega na tym, że był on i jest najwcześniejszym i najważniejszym źródłem staro-cerkiewno-słowiańskiego języka. To jedyny na świecie tak obszerny zabytek wczesnego chrześcijańskiego piśmiennictwa słowiańskiego, ściśle związany z tradycją świętych Cyryla i Metodego.

W 2007 r. zabytek wpisano na prestiżową listę „Pamięci świata” UNESCO. Jest on na tej liście jednym z niewielu dzieł z Polski, obok m.in. rękopisów Fryderyka Chopina.

| red: mark

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

PNBC

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!
FK Paneveżys - Jagiellonia Białystok, 23.07.2024, fot. Joanna Szubzda
JAGIELLONIA
23.07.2024, 05:38, akt. 24.07.2024, 11:05

Jagiellonia pokonała mistrza Litwy 4:0

fot. Olga Gordiejew
REGION
23.07.2024, 17:40, akt. 18:12

Alarmująco niski poziom wody w Narwi

źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok