Radio Białystok | Wiadomości | Kolejny wyrok dotyczący tzw. pushbacków wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Kolejny wyrok dotyczący tzw. pushbacków wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

18.01.2024, 17:33, akt. 17:37

Czynność zawrócenia przez SG do linii granicy państwowej z Białorusią Syryjczyka, który nielegalnie ją przekroczył w maju 2023 roku, była bezskuteczna - uznał w czwartek WSA w Białymstoku. Wyrok nie jest prawomocny. To kolejne takie orzeczenie w podobnej sprawie.

Fotolia.com
Fotolia.com


0:00
0:00
Kolejny wyrok dotyczący tzw. pushbacków wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - relacja Marty Nazarko | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Wyrok, który dotyczył przepisów rozporządzenia granicznego MSWiA i stosowania na ich podstawie tzw. pushbacków wobec migrantów, jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga do NSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zajmował się skargą obywatela Syrii (obecnie przebywającego w Niemczech) na czynność, za którą formalnie odpowiadał komendant placówki Straży Granicznej w Białowieży. Według dokumentów, które wpłynęły do WSA od pełnomocniczki migranta, 16 maja 2023 roku został on zatrzymany w Polsce i zawrócony do granicy państwa, po ujawnieniu nielegalnego pobytu.

Z jego relacji wynikało, że przez granicę przeszedł w 6-osobowej grupie Syryjczyków; pokonali oni stalową zaporę dzięki drabinie, którą dostali po białoruskiej stronie granicy, płacąc za nią po 100 dolarów od osoby. Po polskiej stronie grupę szybko zatrzymała SG; sprawdzono im paszporty i przewieziono samochodem do linii granicy, tam zmuszono do przejścia z powrotem na Białoruś.

W opisie w aktach sprawy jest mowa o użyciu gazu i "przedmiotu przypominającego pałkę", pogranicznicy mieli nie reagować na prośby migrantów, by ich nie zawracać na Białoruś i tłumaczenia, że uciekli z kraju objętego wojną. Nie dostali też oni żadnych dokumentów, niczego nie podpisywali, nie trafili do placówki SG.

Straż Graniczna chciała odrzucenia lub oddalenia tej skargi. Powoływała się na przekroczenie terminu do jej złożenia, ale też kwestionowała okoliczności, które przedstawiał Syryjczyk, twierdząc, że to jedynie słowa tego cudzoziemca, niepotwierdzone dowodami, ani nawet poszlakami.

W ocenie SG, brak było dowodów, by skarżący w ogóle był na Białorusi, potem w strefie przygranicznej i w Polsce, i że tu został zatrzymany, a następnie zmuszony do powrotu na Białoruś, a nawet jeśli tak było - to by zrobili to funkcjonariusze Straży Granicznej, bo może byli to żołnierze, którzy również służą na granicy z Białorusią.

WSA w Białymstoku uwzględnił jednak w czwartek skargę i czynność SG uznał za bezskuteczną. Uznał, że skarga była zasadna, do tego złożona w terminie; przywołując tzw. zasadę domniemania kompetencji sąd uznał też, że sprawa należy do jurysdykcji polskiego sądu.

Uzasadniając wyrok sędzia Elżbieta Trykoszko opisywała, jakimi danymi, dotyczącymi okoliczności przekroczenia granicy przez skarżącego, WSA w Białymstoku dysponował; był to opis przygotowany przez Syryjczyka, oświadczenie jego pełnomocnika, raport z granicy z tego dnia (raport SG), gdzie mowa jest o przekroczeniu w ciągu doby granicy przez 75 cudzoziemców, w tym przez Syryjczyków, m.in. w okolicach Białowieży.

Sąd mówił też o zapisach treści rozmów skarżącego (przez komunikator internetowy) z innymi migrantami na temat przekroczenia granicy i miejsca jej przekroczenia i zapisach map z zaznaczonymi współrzędnymi. "Przy tych dowodach, które zostały przedłożone, przy braku konkretnego kontrdowodu, sąd daje wiarę skarżącemu, że ta zaskarżona czynność zawrócenia do granicy państwowej rzeczywiście miała miejsce" - mówiła sędzia Trykoszko.

Podkreślała, że orzeczenie jest identyczne jak w kilku wcześniejszych, podobnych sprawach, rozpoznawanych przez ten sąd, również dotyczących tzw. pushbacków.

Mówiła, że rozporządzenie MSWiA, w którym jest mowa o tzw. zawróceniu do granicy, zostało wydane w oparciu o niewłaściwe umocowanie ustawowe, ale przede wszystkim zastosowane tam rozwiązania naruszają m.in. przepisy Konstytucji RP dotyczące cudzoziemców, Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Konwencję Genewską.

"Te wszystkie przepisy nadrzędne, Konstytucji, umów międzynarodowych, pogwałcone zostały tą zaskarżoną czynnością, dlatego też sąd stwierdził bezskuteczność tej czynności" - dodała sędzia Trykoszko.

źródło: PAP | red: pp

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Aktywiści apelują o zakazanie pushbacków - jest petycja do premiera

9.01.2024, 14:20

To apel o zaprzestanie pushbacków, czyli odsyłania osób, które nielegalnie przekroczyły białorusko-polską granicę, na terytorium państwa, z którego przyszli. Do premiera Donalda Tuska trafiła petycja, którą złożyli aktywiści. Podpisało się pod nią 550 osób ze 101 organizacji.


WSA umorzył postępowanie ws. skarg na tzw. pushback, czyli zawracanie do granicy

17.03.2022, 14:36

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku umorzył precedensowe postępowanie, które dotyczyło skargi grupy migrantów na decyzje komendanta straży granicznej o tzw. pushbacku.


Sąd administracyjny w Białymstoku nie rozpozna na razie skarg cudzoziemców na stosowanie przez SG tzw. pushbacków

8.02.2022, 10:39

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku nie rozpozna na razie skarg cudzoziemców na stosowanie przez Straż Graniczną tzw. pushbacków, czyli zawracania do granicy państwowej osób, które ją nielegalnie przekroczyły i zostały zatrzymane. Sąd bada, czy doszło do skutecznego cofnięcia tych skarg. Do sprawy, jeśli do niej dojdzie, chce się przyłączyć Rzecznik Praw Obywatelskich.

ZNAJDŹ NAS

PNBC

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!FK Paneveżys - Jagiellonia Białystok, 23.07.2024, fot. Joanna Szubzda
JAGIELLONIA
23.07.2024, 05:38, akt. 24.07.2024, 11:05

Jagiellonia pokonała mistrza Litwy 4:0
fot. Olga Gordiejew
REGION
23.07.2024, 17:40, akt. 18:12

Alarmująco niski poziom wody w Narwiźródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok