Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Sąd umorzył postępowanie dotyczące rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

Sąd umorzył postępowanie dotyczące rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

autor: Jakub Mikołajczuk

25.06.2019, 09:18, akt. 09:22

Byli i obecni pracownicy uczelni zarzucili jej m.in. naruszanie praw pracowniczych i nękanie.

źródło: PWSZ
źródło: PWSZ

Jak mówi rzecznik prasowy suwalskiego sądu - Marcin Walczuk, sprawa została umorzona nie dlatego, że nie znaleziono dowodów winy.


Po dwukrotnym odrzuceniu tej sprawy przez prokuraturę, osoby te wywiodły tak zwany subsydiarny akt oskarżenia. Trafił on do Sądu Rejonowego w Suwałkach, który umorzył postępowanie z przyczyn formalnych. To znaczy - nie rozpoznawał tych zarzutów, tylko uznał, że osoby te nie są pokrzywdzonymi w rozumieniu przepisów prawa.


Ale - jak mówi sędzia Marcin Walczuk - to nie koniec tej sprawy.

 To postanowienie nie jest prawomocne. Jedna z osób złożyła w tej sprawie zażalenie, które - jeżeli będzie odpowiadać wymogom formalnym - zostanie rozpoznane przez Sąd Okręgowy w Suwałkach. Może je utrzymać w mocy albo nakazać sądowi rejonowemu merytoryczne rozpoznanie sprawy.


Jak się dowiedzieliśmy, w zażaleniu znalazł się zarzut, że sędzia mógł podjąć decyzję na podstawie nieprawdziwych przesłanek, oraz nie dał nikomu szansy na wyjaśnienie wątpliwości, bo nie dopuścił do przesłuchania stron.

Sprawa ma swój początek w 2016 roku, gdy doktor Martę Wiszniewską wybrano na funkcję rektora PWSZ. Zdaniem części pracowników, szykanami dotknięci zostali głównie członkowie uczelnianych struktur NSZZ Solidarność.

| red: mik

ZOBACZ TEŻ:


Suwalska prokuratura umorzyła jedną z najdziwniejszych spraw, jaka toczyła się tu w ostatnich latach

31.05.2019, 12:25

Przeciwko Barbarze Ładzie organy ścigania wytoczyły najcięższe działa, włącznie z przeszukaniem mieszkania.


Prokuratura umorzyła 24 zarzuty wobec byłej kanclerz suwalskiej PWSZ

22.05.2019, 07:25

W trakcie trwającego cztery lata postępowania śledczy przesłuchali aż pół tysiąca świadków.Mediator ma rozwiązać spór między związkowcami z Solidarności a rektor suwalskiej uczelni

23.04.2019, 19:16

Konflikt między czworgiem obecnych i byłych pracowników suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej a jej rektor - trafi do mediacji. Taki sposób rozwiązania sporu zaproponował we wtorek (23.04) zwaśnionym stronom sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach Tomasz Szeligowski.

ZNAJDŹ NAS


REKLAMA


"Kult" Łukasza Orbitowskiego
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok