Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Czy cała działka we wsi Białogóry, gdzie znajdują się dwa cmentarze staroobrzędowców, zostanie wpisana do rejestru zabytków?

Czy cała działka we wsi Białogóry, gdzie znajdują się dwa cmentarze staroobrzędowców, zostanie wpisana do rejestru zabytków?

autor: Iza Kosakowska

21.09.2020, 09:27, akt. 09:31

W sprawie dewastacji cmentarza trwa prokuratorskie śledztwo.

Fot. Janusz Jewdokimow
Fot. Janusz Jewdokimow

Jak mówi Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzki Konserwator Zabytków, wiele na to wskazuje.


- Wszczęliśmy procedurę z urzędu o wpisie do rejestru całego cmentarza, czyli całej tej działki. Rozpatrujemy dokumentację, którą już częściowo przeanalizowaliśmy, ale jeszcze będziemy dodatkowo analizować. Już wystąpiliśmy o opinię dotyczącą wartości zabytkowych tego obszaru. Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru do dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna, na tym obszarze zabrania się wszelkich prac: konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych.


Jak podkreśla prezes Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce Janusz Jewdokimow, to ważny krok do ocalenia cmentarzy przed dalszym niszczeniem.


- Jest to przełom. Oznacza to, że ten cmentarz wraz z całą działką w Białogórach będzie objęty najwyższą ochroną konserwatorską, jaka tylko istnieje. Nie mogą tam być przeprowadzane żadne prace. Prawdopodobnie właściciel czy osoba, która dokonała tam zmian, będzie musiała teraz doprowadzić ten teren do pierwotnego stanu. To ułatwia nam dalszą drogę do tego, żeby założyć na tych cmentarzach stanowiska archeologiczne.


Jak długo potrwa sama procedura wpisana nekropolii do rejestru zabytków, nie wiadomo.

| red: mik

ZOBACZ TEŻ:


Skąd na Suwalszczyźnie wzięli się etniczni Rosjanie?

17.09.2020, 09:38

Ostatnie wydarzenia związane z profanacją opuszczonego cmentarza staroobrzędowców we wsi Białogóry, przypomniały o istnieniu na Suwalszczyźnie tej nielicznej dziś mniejszości religijno-etnicznej.


Szczątki z cmentarza w Białogórach mogły dostać się do rzeki Marychy. Staroobrzędowcy alarmują, że może to być bomba biologiczna

16.09.2020, 07:25

Gleba z nekropolii trafiła na prywatne działki rozlokowane w trzech miejscach w Sejnach. Dwa z nich znajdują się przy ulicy Mickiewicza, a jedno właśnie przy brzegu rzeki.


Staroobrzędowcy strzegą w Sejnach miejsc, gdzie zwieziona została ziemia z działki we wsi Białogóry

31.08.2020, 09:14

To właśnie tam w gminie Giby zlokalizowano dwa cmentarze starowierów. Miało na nich dojść łącznie do około 400 pochówków.


Zniszczony cmentarz staroobrzędowców w Białogórach zabytkiem od 1991 roku

26.08.2020, 16:45

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku (PWKZ) poinformował w środę, że zniszczony cmentarz staroobrzędowców w Białogórach k. Sejn jest w ewidencji zabytków od 1991 roku. Sprawę zbezczeszczenia zwłok na cmentarzu prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sejnach.


Właściciele działki w Białogórach, zapewniają że nie wiedzieli o dawnej nekropolii

25.08.2020, 15:34

Ani na mapach, ani w decyzji o warunkach zabudowy nie było informacji o cmentarzysku - zapewniają właściciele działki we wsi Białogóry w gminie Giby. W wydanym oświadczeniu podkreślają, że gdyby o tym wiedzieli, nigdy nie kupiliby takiej nieruchomości.


Prokuratura w Sejnach wszczęła postępowanie ws. znieważenia zwłok we wsi Białogóry w gminie Giby

21.08.2020, 21:05

Chodzi o dawny cmentarz staroobrzędowców. Tydzień temu znaleziono tam kilkanaście ludzkich kości.


Czy doszło do profanacji dawnego cmentarza w gminie Giby?

18.08.2020, 09:36

Szczątki zostały wywiezione i zabezpieczone, aby biegli mogli ustalić ich pochodzenie, wiek i płeć. Odkryto je na terenie działki, był kiedyś zlokalizowany cmentarz staroobrzędowców, dlatego o znalezisku został poinformowany przedstawiciel tego wyznania w Polsce.

ZNAJDŹ NAS

"Antonia na Podlasiu" Agnieszki Panasiuk

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystokfot. UM Augustów
18.01.2021, 12:08, akt. 12:12

"E-problemy" augustowskich radnych
Ogromny pożar hotelu w Augustowie, fot. Słuchacz
17.01.2021, 13:47, akt. 19.01.2021, 11:35

Ogromny pożar hotelu w Augustowie [zdjęcia, wideo]

źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok