Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Kuratorium uznało, że filmy pokazywane augustowskim uczniom były nieodpowiednie

Kuratorium uznało, że filmy pokazywane augustowskim uczniom były nieodpowiednie

autor: Marta Sołtys

16.05.2022, 07:18, akt. 15:41

Filmiki dotyczące anatomii kobiety były nieodpowiednie do wieku uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie. Uznało tak Podlaskie Kuratorium Oświaty. Kontrolę w szkole przeprowadziło na wniosek rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie, fot. Marta Sołtys
Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie, fot. Marta Sołtys

Jak mówi starszy wizytator Małgorzata Palanis, zauważono również inne nieprawidłowości.


- Stwierdzono, że warsztaty z seksuologiem odbywały się w trakcie lekcji, między innymi na języku polskim, geografii, religii czy fizyce. Były one obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Ich rodzice nie zostali poinformowani o tym, że podczas godzin lekcyjnych będą odbywały się inne zajęcia. Okazało się również, że dyrektor szkoły nie zwrócił się do opiekunów dzieci o wyrażenie zgody na ich udział w tych warsztatach. 

 

Po przeprowadzonej kontroli kuratorium wydało dyrektorowi szkoły trzy zalecenia. 


- Pierwsze dotyczy skutecznego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Drugie mówi o obowiązku uzyskania pozytywnej opinii rady rodziców przed jakimikolwiek zajęciami w szkole prowadzonymi przez stowarzyszenia bądź inną organizację, co oczywiście wynika z prawa oświatowego. Trzecie wskazuje na to, by na zajęciach edukacyjnych były realizowane treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

Małgorzata Palanis dodaje, że kuratorium nie będzie wyciągać żadnych konsekwencji wobec dyrektora szkoły, ani organizatorów warsztatów. A nadzorujący placówką Urząd Miejski w Augustowie nie podjął jeszcze decyzji co do dalszych działań w tej sprawie.

| red: mik, kap

ZOBACZ TEŻ:


Rodzice dzieci z SP nr 4 w Augustowie są oburzeni treścią zajęć, w jakich uczestniczyli uczniowie

29.04.2022, 08:26

W przyszłym tygodniu będą znane wyniki kontroli, jaką przeprowadziło Podlaskie Kuratorium Oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Augustowie.





ZNAJDŹ NAS





REKLAMA
NIE TEATR

Podlaskie ToTu! - Kierunek Augustów
















źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok