Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

W Suwałkach po litewsku 23.09.2018

O trudnościach i pozytywnych aspektach nauczania języka litewskiego w Suwałkach w roku szkolnym 2018/2019 – opowiada nauczycielka Teresa Januszko.Podręczniki do historii - 20.09.2018

Podręczniki do nauki historii Litwy-historyk doc. Algis Kasparevicius.Przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem 18.09.2018

Wierni z Puńska i okolic wybierają się na spotkanie z papieżem FranciszkiemPrzed wyborami 16.09.2018

Podstawowe zasady i terminy zgłaszania kandydatów do władz samorządowychRevos-rzeka z kamienistem dnem- 13.09.2018

Żegary z wieloma nazwami hydronimów- opowaida Stanisław JakubowskiDożynki w Sejnach 11.09.2018

Podczas dożynek w Sejnach mieszkańcy gminy Puńsk dziękowali za tegoroczne plony
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok