Radio Białystok | Wiadomości | Ukaże się album o kolejnych zwyczajach Tatarów

Ukaże się album o kolejnych zwyczajach Tatarów

13.01.2018, 13:37, akt. 14:49

Kolejny album z fotografiami i opisami tradycji polskich Tatarów, tym razem związanych z obrzędem włączenia dziecka do społeczności muzułmańskiej, zwanego azanem - wyda Muzułmański Związek Religijny w RP. Będzie to trzecia część serii.

Fotolia.com
Fotolia.com

Muzułmański Związek Religijny w RP Najwyższe Kolegium Muzułmańskie otrzymał na album "I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich - azan" dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja ukaże się w nakładzie 500 egzemplarzy.

Będzie to trzecia i ostatnia część z serii o rytuałach przejścia. Do tej pory ukazały się albumy o tradycjach ślubnych i pogrzebowych polskich Tatarów.

Azan to pierwszy rytuał przejścia związany z narodzinami dziecka, wprowadzający je do wspólnoty wyznaniowej - powiedziała jedna z autorek Barbara Pawlic-Miśkiewicz z MZR.

Mówiła, że azan to też moment, w którym "uroczyście ogłasza się imię dziecka".

Rodzice wybierają dziecku przeważnie dwa imiona

Podczas azanu rodzice wybierają dziecku przeważnie dwa imiona. Pawlic-Miśkieiwcz powiedziała, że jedno jest imieniem oficjalnym, używanym na co dzień, drugie - jak dodała - "stricte wywiedzione z tradycji religijnej". Dodała, że są też rodzice, którzy od razu dają dziecku imię, które "jasno identyfikuje i wskazuje źródło tradycji muzułmańskiej".

Sama uroczystość azanu ma rodzinny charakter - mówiła Pawlic-Miśkiewicz. Rodzina zbiera się w domu lub jak to bywa obecnie, w wynajętej sali. Obrzęd w tradycji tatarskiej odbywa się w obecności imama, w islamie - jak dodała - może być w obecności dziadka czy ojca dziecka.

Do rytuału potrzebny jest stół, który przykrywa się białym obrusem, na nim kładzie Koran, szklanka wody, chleb z solą oraz - typowe dla tradycji tatarskiej - baranią skórę i sadogę, czyli słodki poczęstunek, którym częstuję się na koniec wszystkich gości.

Najważniejszą częścią uroczystości - jak powiedziała Pawlic-Miśkiwiecz - jest właśnie część, w której imam nadaje dziecku imię. Rodzice azanni kładą je na baraniej skórze; imam najpierw delikatnie chwyta prawe ucho dziecka, później lewe i podczas tych czynności odmawia azan i ikamę, następnie unosi wskazujący palec prawej ręki dziecka i wtedy - jak dodała Pawlic-Miśkiewicz - wymawia wezwanie wiary, czyli szahadę oraz trzykrotnie powtarza: "Pamiętaj imię swoje do Dnia Sądnego".

To wszystko służy uroczystemu wypowiedzeniu imienia dziecka przed zebranymi. Ale też wprowadzeniu dziecka w świat islamu, by za kilka lat, samo mogło wypowiadać te modlitwy przed Bogiem - dodała Pawlic-Miśkiwiecz.

Po tej części uroczystości odbywa się wspólny obiad, rozdawana jest sadoga.

Album ukaże się do końca roku

W albumie, który wyda MZR, znajdą się, podobnie jak w poprzednich częściach, fotografie zebrane wśród społeczności tatarskiej. Jak mówiła Pawlic-Miśkwiecz, niegdyś, ze względu na rodzinny charakter uroczystości, nie wykonywano zdjęć. Dodała, że na obecną chwilę najwcześniejsze, które posiada to te z lat 60-tych ubiegłego wieku. Związek zachęca społeczność do przekazywania tematycznych fotografii.

Album ukaże się do końca roku, resort spraw wewnętrznych i administracji wsparł go kwotą 16 tys. zł.

Jako datę dobrowolnego osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Jan Długosz podaje rok 1397. Na ziemie polskie Tatarzy przynieśli ze sobą islam. Już w XVI-XVII w. zatracili jednak swój język i wiele obyczajów, a nazwiska rodowe uległy spolszczeniu.

Dokładnie nie wiadomo, ilu jest obecnie Tatarów w Polsce. W środowisku tej mniejszości działa Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Związek Tatarów RP. Ten pierwszy liczbę polskich muzułmanów, w większości właśnie pochodzenia tatarskiego, szacuje na ok. 5 tys. osób. W ostatnim spisie powszechnym pochodzenie tatarskie zadeklarowało niespełna 2 tys. osób. 

źródło: PAP | red: sk

ZOBACZ TEŻ:


Gmina muzułmańska w Białymstoku sprzedaje działkę, na której miała powstać szkoła koraniczna

13.12.2017, 19:13

Muzułmańska gmina wyznaniowa w Białymstoku sprzedaje działkę, z rozpoczętą przed laty i przerwaną budową szkoły koranicznej. Za uzyskane z tej transakcji pieniądze chce kupić gotowy budynek, z przeznaczeniem na działalność edukacyjną i kulturalną.


Muzyka i tańce tradycyjne - w Puńsku po raz 24. spotkały się mniejszości narodowe

26.11.2017, 15:40

Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Tatarzy i Litwini spotkali się w Puńsku na 24. Spotkaniach Mniejszości Narodowych. Podczas dorocznej imprezy mniejszości prezentują swoją kulturę - muzykę i tańce tradycyjne.


Ukazał się album o tradycjach pogrzebowych Tatarów

26.11.2017, 14:07

Album z fotografiami i opisami tradycji polskich Tatarów związanych z obrzędem pogrzebowym wydał Muzułmański Związek Religijny w RP. W publikacji znalazły się zdjęcia obrazujące przebieg ceremonii pogrzebowej oraz mizarów, czyli cmentarzy.


Ukazała się tegoroczna edycja Rocznika Tatarów Polskich

25.11.2017, 10:15

Ukazała się tegoroczna edycja Rocznika Tatarów Polskich - najstarszego pisma tej społeczności w kraju. Są w nim teksty poświęcone nie tylko historii czy kulturze, ale i teraźniejszości Tatarów i muzułmanów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.


Wystawa będzie promować polskich Tatarów w krajach muzułmańskich

5.11.2017, 13:17

Wystawa o historii, tradycjach i współczesności polskich Tatarów będzie promować tę społeczność w krajach muzułmańskich. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS


Podlaskie Podróże


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok