Radio Białystok | Wiadomości | Prezydent Białegostoku złożył kasację w sprawie obniżenia mu zarobków

Prezydent Białegostoku złożył kasację w sprawie obniżenia mu zarobków

28.02.2018, 17:32, akt. 18:14

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski złożył kasację od wyroku w sprawie obniżenia mu wynagrodzenia uchwałą podjętą przez miejskich radnych. Chce, by Sąd Najwyższy zbadał, czy były przesłanki do oddalenia pozwu i oceny, że nie było dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne.

fot. Sylwia Krassowska
fot. Sylwia Krassowska

Kasacja wpłynęła do Sądu Okręgowego w Białymstoku

Kasacja wpłynęła do Sądu Okręgowego w Białymstoku - poinformowało w środę (28.02) w biurze prasowym sądu. Za pośrednictwem tego sądu trafi do Sądu Najwyższego.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku zapadło pod koniec listopada 2017 roku. Sąd zmienił wówczas wyrok I instancji korzystny dla Tadeusza Truskolaskiego i oddalił jego powództwo o przywrócenie poziomu zarobków sprzed obniżki, o której zdecydowali radni.

Rada Miasta Białystok obniżyła jego zarobki w październiku 2016 roku; głównym powodem decyzji był brak absolutorium za 2015 rok.

Jednak w wypowiedziach wnioskujących o obniżkę radnych PiS, którzy mają w radzie samodzielną większość i są w opozycji do prezydenta, padały też zarzuty dotyczące np. braku inwestycji, nadzoru nad miejskimi spółkami, czy złego zarządzania oświatą i braku ładu urbanistycznego w mieście.

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia, prezydent Truskolaski zarabiał ok. 13 tys. zł brutto miesięcznie. Obniżka, o której zdecydowali radni, to w sumie 3,8 tys. zł brutto.

Domagając się przed sądem pracy przywrócenia poziomu zarobków i odszkodowania, prezydent Białegostoku powoływał się na naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu z uwagi na poglądy polityczne i konflikt na tym tle z większościowym klubem radnych PiS.

W maju 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał, że jest władny takie powództwo rozpoznać; uznał też, iż doszło do dyskryminacji i zdecydował, że zarobki Tadeusza Truskolaskiego mają być przywrócone do poziomu sprzed obniżki; zasądził też na jego rzecz ponad 12 tys. zł odszkodowania z odsetkami.

Rozpatrując apelację strony pozwanej (formalnie to Urząd Miasta, reprezentował go przed sądem przedstawiciel klubu radnych PiS), sąd okręgowy wyrok ten jednak zmienił i powództwo prezydenta Białegostoku oddalił.

W uzasadnieniu analizował, w jakim zakresie przepisy Kodeksu pracy odnoszą się do pracowników samorządowych z wyboru, takich jak prezydent, burmistrz czy wójt. I uznał, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta (w tym wypadku prezydenta). Sąd uznał też, że obniżenie wynagrodzenia nie nosiło znamion dyskryminacji prezydenta Truskolaskiego ze względu na poglądy polityczne.

Stanowisko pełnomocnika prezydenta

W kasacji pełnomocnik prezydenta podnosi, że sąd okręgowy błędnie przyjął, iż nie jest uprawniony do oceniania, czy przesłanki, którymi kierowała się rada obniżając wynagrodzenie Tadeusza Truskolaskiego, były rzeczywiste.

Uważa również, że nie wiadomo, na jakiej podstawie ten sąd uznał, iż obniżenie wynagrodzenia nie miało znamion dyskryminacji, skoro nie oceniał dowodów, nie powołał się też na nie w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

W uzasadnieniu kasacji jest też mowa o orzeczeniach innych sądów, na które powoływał się Sąd Okręgowy w Białymstoku. Wprawdzie były to sprawy z powództwa samorządowców (wójtów czy burmistrzów) i dotyczyły wynagrodzeń, ale żadne z nich nie dotyczyło dyskryminacji w zatrudnieniu.

- Nie jestem w stanie przewidzieć wyroku Sądu Najwyższego, nie liczę też na jakąś spektakularną wygraną, ale uważam, że jeśli się powiedziało A, to trzeba powiedzieć i B - mówił niedawno dziennikarzom prezydent Truskolaski informując, iż będzie składał kasację.

Zapewniał też wtedy, że sama wysokość pensji jest "rzeczą drugorzędną". "Rzeczą pierwszorzędną jest to, że prezydent miasta, który odpowiada za ponad dwumiliardowy budżet, ma pobory obniżone bez żadnego powodu" - powiedział Truskolaski.

źródło: PAP | red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

ZOBACZ TEŻ:


Proces o pensję prezydenta - Tadeusz Truskolaski zapłacił 19 tys. zł

31.01.2018, 14:03

Ponad 19 tysięcy złotych - wpłatę takiej kwoty do miejskiej kasy nakazał sąd prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu. Prezydent miasta poinformował nas, że wpłacił już pieniądze.


Białostoccy radni PiS pytają prezydenta o koszty spraw sądowych

24.11.2017, 14:56

Radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości chcą wiedzieć, kto ponosi koszty spraw sądowych z powództwa prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. W skierowanej do niego interpelacji autorstwa szefa klubu PiS Henryka Dębowskiego, jest mowa m.in. o sporze o absolutorium.


Sąd nie zgodził się na przywrócenie zarobków prezydentowi Białegostoku

23.11.2017, 08:47

Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił w czwartek (23.11) wyrok I instancji korzystny dla prezydenta Białegostoku i oddalił jego powództwo, w którym domagał się on przywrócenia mu poziomu zarobków sprzed obniżki, o której ponad rok temu zdecydowali radni. Orzeczenie jest prawomocne.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

W 9 tygodni po Podlasiu


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok