Radio Białystok | Wiadomości | 101. rocznica śmierci twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa

101. rocznica śmierci twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa

14.04.2018, 15:16, akt. 16:01

Złożeniem kwiatów i wspólnym odśpiewaniem hymnu esperanto uczcili w sobotę (14.04) 101. rocznicę śmierci twórcy międzynarodowego języka Ludwika Zamenhofa esperantyści, mieszkańcy i władze Białegostoku.

fot. Olga Gordiejew
fot. Olga Gordiejew

Obchody odbyły się przy pomniku Zamenhofa w tym mieście. Ludwik Zamenhof (1859-1917) urodził się w Białymstoku i tam spędził dzieciństwo. Wówczas było to wielonarodowe, zróżnicowane kulturowo miasto. Młody Zamenhof, który za główną przyczynę nieporozumień i sporów między ludźmi uważał barierę językową, postanowił stworzyć podstawy języka międzynarodowego.

Obchody tradycyjnie odbyły się przy pomniku Ludwika Zamenhofa w Białymstoku; wzięli w nich udział przedstawiciele władz miasta, miejskich i wojewódzkich instytucji kultury, młodzież oraz esperantyści z Białegostoku i Niemiec.

Ludwik Zamenhof był zwolennikiem zjednoczenia narodów

Prezes Towarzystwa Esperantystów w Białymstoku Przemysław Wierzbowski przypomniał podczas uroczystości, że Zamenhof zmarł 14 kwietnia 1917 roku "w pogrążonej I wojną światową Warszawie po długiej chorobie". 

Ludwik Zamenhof odszedł, ale co roku przypominamy, że nie odeszły jego ideały, które reprezentował, idee, które niósł. Pamiętamy, że Zamenhof był nie tylko twórcą międzynarodowego języka esperanto, ale już 101 lat temu nawoływał narody do porozumienia i pojednania 

- mówił Przemysław Wierzbowski.

Przemysław Wierzbowski powiedział, że na przełomie lat 1914-1915 Zamenhof wystosował odezwę do dyplomatów, którzy po I wojnie światowej powinni pomyśleć o stworzeniu wspólnej Europy

Stany Zjednoczone Europy na nowo w taki sposób, by nigdy więcej jedne narody nie dominowały nad innymi, aby ludzie różnych religii mieli prawo wyznawać swoją wiarę w taki sposób, jaki chcą, aby można było w domu używać takiego języka, jakiego chcą jego użytkownicy, a ponad nimi, aby stał jeden, wspólny język łączący wszystkie narody, którym np. mogłoby być esperanto 

- mówił Przemysław Wierzbowski.

M.in. wspólne odśpiewanie hymnu esperanto

Przy pomniku złożono kwiaty, zaśpiewano też wspólnie hymn esperanto, do którego słowa napisał Zamenhof. Przemysław Wierzbowski mówił, że słowa pochodzą z tekstu "La espero", czyli nadzieja. Dodał, że był to jeden z pierwszych utworów Zamenhofa.

Po uroczystościach uczestnicy wzięli udział w spacerze po Białymstoku śladami Zamenhofa i esperanto.


Obchody 100. rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa w ub.r.


W ubiegłym roku, kiedy przypadała 100. rocznica śmierci Zamenhofa, światowym obchodom patronowało UNESCO. W Białymstoku obchody zainaugurowali m.in. esperantyści i społecznicy. Wcześniej władze Białegostoku chciały ogłosić 2017 Rokiem Zamenhofa, jednak radni na sesji rady miasta nie zgodzili się na to. Jednak władze miasta włączyły się w obchody.

Zorganizowano wtedy m.in. Polski Kongres Esperanto, koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej, wystawę o esperanto w filatelistyce, czy Dni Zamenhofa związane z rocznicą jego urodzin. Przemysław Wierzbowski powiedział, że to był ważny znak, iż miasto chciało wesprzeć inicjatywy związane z Zamenhofem i włączyć się w obchody tego roku.

Esperantyści szacują, że na świecie jest ponad tysiąc miejsc noszących imię Zamenhofa lub nazwę esperanto. Dokładnie nie wiadomo, ilu jest samych esperantystów, najczęściej podawana jest liczba kilkuset tysięcy osób znających ten język.

źródło: PAP

ZOBACZ TEŻ:


Na jednej scenie m.in. córka Zamenhofa, Hitler i kosmici - spektakl o przedwojennym Białymstoku

17.12.2017, 11:43

W Uniwersyteckim Centrum Kultury przy ul. Ciołkowskiego jeszcze tylko w niedzielę (17.12) o 19:00 możemy obejrzeć spektakl "Saluton al la kosmo".


Od prelekcji po filmy i koncerty - Białostockie Dni Zamenhofa

15.12.2017, 13:02

Miłośnicy esperanto świętują od piątku (15.12) w Białymstoku 158. rocznicę urodzin Ludwika Zamenhofa - pochodzącego z tego miasta twórcy międzynarodowego języka. Do niedzieli, w ramach 18. Białostockich Dni Zamenhofa, zaplanowano m.in. wykłady, koncerty i wycieczki.


Wybrano pomnik młodego Ludwika Zamenhofa, który będzie w centrum Białegostoku

1.12.2017, 16:12

Postać stojąca na posadzce, na której są litery z języków trzech kultur: polskiej, rosyjskiej i żydowskiej. Taki pomnik młodego Ludwika Zamenhofa będzie w centrum Białegostoku.


W Białymstoku odbędzie się Polski Kongres Esperancki

27.04.2017, 13:42

W Białymstoku odbędzie się Polski Kongres Esperancki. W 2017 roku mija 100. rocznica śmierci twórcy esperanto Ludwika Zamenhofa i 120. urodzin słynnego białostockiego esperantysty Jakuba Szapiro.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS


"Pokój z widokiem. Lato 1939" Marcina Wilka


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok