Radio Białystok | Wiadomości | PZM nie może dokończyć inwestycji - działka na której się znajduje jest w rejestrze zabytków

PZM nie może dokończyć inwestycji - działka na której się znajduje jest w rejestrze zabytków

autor: Ryszard Minko

4.07.2018, 15:05, akt. 16:34

Nie mogą dokończyć inwestycji, bo ich działkę wpisano do rejestru zabytków. Chodzi o stację diagnostyczną, jaką w Siemiatyczach buduje Polski Związek Motorowy.

Na placu budowy w Siemiatyczach odkryto ludzkie szczątki, fot. ks. Marcin Gołębiewski
Na placu budowy w Siemiatyczach odkryto ludzkie szczątki, fot. ks. Marcin Gołębiewski

W wykopach odnaleziono kości

Pod koniec ubiegłego roku, w trakcie budowy stacji transformatorowej na działce należącej do Polskiego Związki Motorowego, odkryto ludzkie szczątki. Sprawę nagłośniła społeczność żydowska, przeciwna jakimkolwiek pracom w tym miejscu. Odnalezione szczątki nie były przebadane, a zabezpieczyła je gmina żydowska.

Po odnalezieniu kości w wykopach, Podlaski Konserwator Zabytków wstrzymał prace budowlane, a niedawno uznał, że budynki postawiono na terenie dawnego cmentarza żydowskiego i objął ochroną teren budowy. Polski Związek Motorowy właśnie odwołał się od tej decyzji do Ministra Kultury.

Jak mówi prezes oddziału PZM w Białymstoku Józef Fiedorowicz, budowa była prowadzona w pełni legalnie, po uzyskaniu zgód konserwatora i po odrzuceniu protestów gminy żydowskiej. Dodaje, że PZM dysponuje opinią Uniwersytetu Warszawskiego, z której wynika, że na terenie budowy nie ma żadnych pozostałości po pochówkach. Mają to potwierdzać odwierty oraz badania georadarem.

Józef Fiedorowicz dodaje, że inwestycja jest właściwie ukończona, jednak z uwagi na działania konserwatora zabytków, od pół roku nie może być tam prowadzona działalność. Jeżeli sytuacja będzie się przeciągać, niewykluczone jest zwolnienie części pracowników.

Podlaski Konserwator Zabytków broni swojej decyzji

Podlaski Konserwator Zabytków broni swojej decyzji o wpisaniu działki do rejestru zabytków archeologicznych. Jak mówi profesor Małgorzata Dajnowicz, pojawiły się dowody na to, że jest to dawne miejsce pochówku zmarłych. Przyznaje, że poniżej poziomu gruntu znajdują się nawarstwienia antropogeniczne związane z funkcjonowaniem kirkutu.

| red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Cały teren żydowskiego cmentarza w Siemiatyczach w wojewódzkiej ewidencji zabytków

5.01.2018, 14:53

Cały teren dawnego żydowskiego cmentarza w Siemiatyczach został wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków - zdecydował o tym podlaski konserwator zabytków. Decyzję podjęto po odkryciu szczątków ludzkich w czasie prac budowlanych przy cmentarzu.

ZNAJDŹ NAS

Koncert live - Żurkowski

REKLAMA
Plum Ekiden

REKLAMA
Nie Teatr Letnie granie: Austin Miller & Amanda Esposito

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok