Radio Białystok | Wiadomości | NIK czeka na wyniki działań CBA ws. ugody miasta z wykonawcą stadionu

NIK czeka na wyniki działań CBA ws. ugody miasta z wykonawcą stadionu

2.11.2018, 15:14, akt. 15:27

Nadal nie wiadomo, czy będzie kontrola NIK dotycząca władz Białegostoku. Wnioskuje o nią poseł Jacek Żalek. Izba uzależnia kontrolę od działań CBA, które sprawdza, czy są podstawy do badania pozasądowej ugody zawartej przez miasto z wykonawcą miejskiego stadionu.

Foto: Monika Kalicka
Foto: Monika Kalicka

Wniosek wpłynął pod koniec września

Wniosek  o kontrolę NIK poseł Żalek złożył w białostockiej delegaturze Izby pod koniec września, gdy trwała samorządowa kampania wyborcza, w której -  jako kandydat Zjednoczonej Prawicy - walczył on o stanowisko prezydenta Białegostoku m.in. z urzędującym prezydentem Tadeuszem Truskolaskim. Truskolaski wygrał te wybory w I turze.

Wniosek o kontrolę dotyczy - zawartej kilka miesięcy temu przez  miasto - pozasądowej ugody z pierwszym wykonawcą miejskiego stadionu, któremu władze Białegostoku wytoczyły proces, naliczając kary umowne za poważne opóźnienie inwestycji.

Po prawomocnym, korzystnym dla miasta wyroku sądu II instancji pozwane polsko-francuskie konsorcjum firmy Eiffage złożyło kasację od tego orzeczenia.

Zanim jednak doszło do jej rozpoznania przez Sąd Najwyższy, strony zawarły pozasądową ugodę, na mocy której spółka zapłaciła miastu 80 mln zł.

Izba nie podjęła decyzji o kontroli

Jacek Żalek chce, by NIK sprawdziła, czy decyzja o takiej ugodzie nie  była ze szkodą dla miasta. Sąd II instancji zasądził bowiem Białemustokowi od wykonawcy stadionu 101 mln zł plus odsetki.

W ocenie Żalka, podpisanie ugody na mniejszą kwotę i odstąpienie od windykacji pieniędzy zasądzonych wyrokiem skutkuje stratą ok. 50 mln zł. Zwracał on też uwagę na koszty obsługi prawnej, którą poniosło miasto przy tym sporze cywilnym. "Wydaliśmy 6,5 mln zł na prawników, żeby oddać  konsorcjum 50 mln zł" - mówił Żalek na konferencji prasowej, gdy składał wniosek do NIK.

Do tej pory Izba nie podjęła jednak decyzji, czy taka kontrola w ogóle będzie wszczęta:

Sprawa jest w zainteresowaniu CBA. Po  rozpoznaniu sprawy przez CBA – NIK podejmie decyzję w przedmiocie  wnioskowanej kontroli

- poinformował wydział prasowy Izby. Zastrzegł, że więcej szczegółów nie może podać.

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi w tej sprawie czynności analityczno-informacyjne

- powiedział Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.

Badane są w tej sprawie dokumenty

Zastrzegł, że badane są na razie dokumenty i nie przesądza to, czy doszło do złamania prawa. Dopiero po zakończeniu tych czynności, prowadzonych przez delegaturę CBA w Białymstoku, podjęta będzie decyzja, czy będzie wszczęta lub nie właściwa kontrola lub inne działania.

Odpowiadając w kampanii na zarzuty Jacka Żalka dotyczące ugody z pierwszym wykonawcą stadionu (ostatecznie budowę zakończyła druga firma, obiekt jest już od paru lat użytkowany), prezydent Truskolaski mówił,  że - według jego wiedzy - żaden samorząd w Polsce nie wyegzekwował (ugodą) od wykonawcy inwestycji tak wysokiego odszkodowania.

Dodał, że jeśli nie będzie przeszkód prawnych, przedstawi radnym opinie, na bazie których została podjęta decyzja o zawarciu ugody, a nie kontynuacji sporu sądowego z konsorcjum Eiffage.

Gdybym tej ugody nie zawarł, a Sąd Najwyższy uchylił wyroki, to byłby poważny zarzut utraty 80 mln zł, bo opinie były takie, że jest to (ugoda) bardziej korzystne dla miasta

- mówił wtedy prezydent Białegostoku. Zapewniał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.


źródło: PAP | red: rbon

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Ciąg dalszy sporu pomiędzy Ministerstwem Kultury a Urzędem Miejskim w Białymstoku

25.10.2018, 14:51

Ministerstwo Kultury wystosowało oświadczenie - przekonuje w nim, że nie ma wystarczających dowodów, że przedstawiciele magistratu faktycznie przesłali wicepremierowi zaproszenie na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Muzeum Pamięci Sybiru.


CBA sprawdza ugodę zawartą pomiędzy prezydentem a konsorcjum Eiffage

21.09.2018, 16:56

Nie milkną echa po informacji, że międzynarodowa kancelaria prawna dostała 6,5 miliona złotych za reprezentowanie Białegostoku w sporze z pierwszym wykonawcą stadionu miejskiego. 


Sąd Najwyższy zajmie się sprawą kasacyjną dot. sporu władz Białegostoku z pierwszym wykonawcą miejskiego stadionu

1.06.2018, 17:25

W lipcu Sąd Najwyższy zajmie się sprawą kasacyjną w sporze cywilnym Białegostoku z pierwszym wykonawcą stadionu w tym mieście. W marcu strony zawarły pozasądową ugodę, na podstawie, której konsorcjum zapłaciło samorządowi 80 mln zł.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok