Radio Białystok | Wiadomości | Konfederacja wzywa rząd do podpisania projektu ustawy w sprawie żydowskich roszczeń

Konfederacja wzywa rząd do podpisania projektu ustawy w sprawie żydowskich roszczeń

autor: Edyta Wołosik

7.05.2019, 19:29, akt. 19:45

Chcą, by było zapisane w polskim prawie, że roszczenia z tytułu mienia bezspadkowego dla społeczności żydowskiej są całkowicie bezpodstawne. Działacze Konfederacji podnoszą ten temat w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

fot. Edyta Wołosik
fot. Edyta Wołosik

"Mamy projekt uchwały w tej sprawie" - mówi startujący z okręgu podlasko - warmińsko - mazurskiego - Marcin Sawicki i dodaje: "mówi o tym, że zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom kierowanym pod adresem Polski przez środowiska żydowskie, a odnoszących się do tzw. własności bezdziedzicznej, a kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy podejmuje próbę zadośćuczynienia w imieniu Rzeczypospolitej będzie podlegał karze jak za kradzież zuchwałą".

Marcin Sawicki chce, by polski rząd i posłowie jasno określili się w tej sprawie i zachęca ich do podpisania się pod projektem ustawy, by można było rozpocząć procedowanie.

Sprawa dotyczy amerykańskiej ustawy sprzed roku, która zobowiązuje sekretarza stanu do przygotowania raportu o stanie prawnym i działaniach podjętych w celu odzyskania dzieł sztuki i prywatnego majątku przejętego siłą, skradzionego czy oddanego na skutek groźby w czasie Holokaustu. Raport ma dotyczyć 46 państw, w tym Polski. W ustawie znalazło się m.in. wezwanie, "by tam, gdzie nie zostało to skutecznie osiągnięte, zostały podjęte wszelkie możliwe starania na rzecz przywrócenia byłego żydowskiego majątku albo wypłaty rekompensaty".


| red: mak

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr OXFORD DRAMA - koncert

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok