Radio Białystok | Wiadomości | Prokuratura sprawdza, czy były fałszowane dokumenty ws. zagranicznego wyroku wobec Białorusina

Prokuratura sprawdza, czy były fałszowane dokumenty ws. zagranicznego wyroku wobec Białorusina

25.09.2019, 16:37, akt. 16:45

Stołeczna prokuratura bada, czy doszło do przestępstwa przeciwko polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i próby doprowadzenia Białorusina, od kilkunastu lat przebywającego w Polsce, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Chodzi o sprawę wykonalności w naszym kraju wyroku cywilnego sądu białoruskiego.

Fotolia.com
Fotolia.com

Chodzi o Białorusina Andrieja Żukowca

W kwietniu Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił wniosek o stwierdzenie wykonalności takiego wyroku. Uznał, że nie ma dowodów, by pozwany o zapłatę zaległych kredytów miał w tamtym procesie możliwość obrony swoich praw.

Chodzi o Białorusina Andrieja Żukowca (zgadza się na podawanie w mediach swoich danych), który w 2001 roku został zatrzymany w Białymstoku w związku z poszukiwaniem go listem gończym na Białorusi. Białostocki sąd apelacyjny uznał wówczas wydanie go temu krajowi - ze względu na związki Żukowca z tamtejszą opozycją - za prawnie niedopuszczalne, oceniając, że nie ma tam szans na uczciwy proces.

Białoruskie organa ścigania nadesłały wówczas materiały do Polski, a śledztwo prowadziła i akt oskarżenia do sądu skierowała Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Oskarżyła mężczyznę o oszustwo przy uzyskaniu prawie 700 tys. dolarów kredytów w swoim kraju.

Żukowiec od początku śledztwa nie przyznawał się do zarzutów

Andriej Żukowiec od początku śledztwa i przed sądem nie przyznawał się do zarzutów i przekonywał, że nadesłane z Białorusi dowody przeciw niemu są sfałszowane, a sprawa ma związek z jego działalnością w antyłukaszenkowskiej opozycji.

Jego proces karny był jedną z najdłuższych spraw prowadzonych przez białostockie sądy - po raz pierwszy akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Białymstoku w 2006 r. (potem wracał też do prokuratury, zmieniała się również właściwość sądów), zaś wyrok w I instancji zapadł w 2013 r. Sąd uznał wtedy winę Andrieja Żukowca i skazał go na 3 lata więzienia i 15 tys. zł grzywny.

Rozpatrując apelację samego Andrieja Żukowca i jego obrońcy, Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił w lutym 2014 roku wyrok i prawomocnie umorzył sprawę. Uznał, że nie był spełniony tzw. warunek podwójnej karalności. Chodziło o to, że - co podnoszono w apelacjach - przestępstwa zarzucane Żukowcowi już się przedawniły na Białorusi, a warunkiem odpowiedzialności przed sądem polskim jest uznanie czynu za przestępstwo również w miejscu jego popełnienia.

Jednocześnie jednak w uzasadnieniu wyroku sąd okręgowy zwracał uwagę, że nie było podstaw do uniewinnienia, jak chciał oskarżony.

Do sądu w Białymstoku trafił wniosek białoruskiego banku

W marcu do Sądu Okręgowego w Białymstoku trafił - za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości - wniosek jednego z białoruskich banków, z siedzibą w Mińsku, o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu białoruskiego w cywilnej sprawie przeciwko Żukowcowi. Okazało się, że takie orzeczenie, na mocy którego Żukowiec miałby zapłacić ponad 700 tys. dolarów z tytułu zaciągniętych kredytów, zapadło w Mińsku w czerwcu 2017 roku.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności przez polski sąd. W ramach tej procedury musi on m.in. zbadać, czy nie ma przeszkód, np. pozbawienia możliwości obrony. Jeśli stwierdza, że występuje któraś z wymienionych w kpc przesłanek, nie uznaje wyroku.

Po zbadaniu tych przesłanek sąd oddalił wniosek; uznał, że wnioskodawca (bank) nie przedstawił dowodu na to, że pozwany Białorusin był informowany o rozprawie oraz że został mu doręczony pozew. Z tego względu sąd uznał, że uczestnik postępowania został pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Od połowy czerwca postanowienie to jest już prawomocne - poinformowało w środę PAP biuro prasowe białostockiego sądu okręgowego.

Po tej sprawie Andriej Żukowiec złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez białoruską tłumaczkę, z języka rosyjskiego na polski dokumentów, które z Mińska trafiły do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przez sędziego Sądu Rejonowego w tym mieście. Jak wynika z udostępnionego przez Żukowca zawiadomienia, zarzuca on im, że fałszowali dokumenty do postępowania sądowego o uznanie i wykonalność wyroku w Polsce.

W oparciu o zlecone, uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów, wskazuje on w zawiadomieniu, że wszystkie zmiany w tekście, w trakcie tłumaczenia, były na jego niekorzyść i wprowadzały w błąd Ministerstwo Sprawiedliwości i sądy. Chodziło np. o nazwy banków uprawnionych do występowania z powództwem, ale też - jak podnosi Żukowiec w zawiadomieniu - informacje dotyczące kwestii powiadomienia go o wyroku na Białorusi.

Andriej Żukowiec mówił na początku kwietnia, że o sprawie dowiedział się dopiero wtedy, gdy dostał korespondencję z polskiego sądu. Podkreślał i powtórzył to w zawiadomieniu do prokuratury, że nie posiada żadnych dokumentów uprawniających do wyjazdu na Białoruś i nie wyjeżdża tam od prawie dwudziestu lat. W Polsce przebywa na podstawie karty stałego pobytu.

Po postępowaniu sprawdzającym Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów postanowiła wszcząć śledztwo z zawiadomienia Żukowca, w sprawie usiłowania doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem; chodzi o łączną kwotę ponad 750 tys. dolarów poprzez "przedłożenie fałszywego tłumaczenia wniosku" o uznanie i wykonanie w Polsce wyroku wraz z "poświadczającym nieprawdę" wyrokiem sądu w Mińsku.

źródło: PAP | red: mag

ZOBACZ TEŻ:


Białostocki sąd bada wykonalność w Polsce zagranicznego wyroku ws. Białorusina

2.04.2019, 13:10

Sąd Okręgowy w Białymstoku ustala, czy są przesłanki do stwierdzenia wykonalności cywilnego wyroku białoruskiego sądu wobec Białorusina od kilkunastu lat przebywającego w Polsce. Chodzi o konieczność zapłaty bankowi ponad 700 tys. dolarów z tytułu zaciągniętych kredytów.


Białystok: Żukowiec niezadowolony z umorzenia

6.02.2014, 12:34

Sprawa się przedawniła - Andriej Żukowiec nie pójdzie do więzienia. Tak w czwartek (06.02) orzekł białostocki sąd. Białorusin oskarżony był o oszustwo przy uzyskaniu prawie 700 tys. dolarów kredytów w swoim kraju.


Białystok: Apelacja Białorusina oskarżonego o oszustwa

30.01.2014, 13:02

Białoruskie flagi i transparenty pojawiły się przed białostockim sądem. To w obronie Andrieja Żukowca oskarżonego o oszustwo przy uzyskaniu prawie 700 tys. dolarów kredytów w swoim kraju. Sąd pierwszej instancji skazał Białorusina na 3 lata więzienia i 15 tys. zł grzywny.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Psalmy dla Niezłomnych

"Szukając Inki. Życie i śmierć Danki Siedzikówny" Luiza Łuniewska

Premiera musicalu „Jesus Christ Superstar”

W piątek (28.02) w białostockiej Zmianie Klimatu koncert Julii Marcell. Transmisja w Polskim Radiu Białystok od 19:10. Artystka zaprezentuje materiał z nadchodzącej płyty “Skull Echo”, którą promuje singiel “Moment i wieczność”.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok