Radio Białystok | Wiadomości | Co można zrobić z zaniedbanymi pustostanami w Białymstoku, by nie popadały w ruinę, a zyskały nowe życie?

Co można zrobić z zaniedbanymi pustostanami w Białymstoku, by nie popadały w ruinę, a zyskały nowe życie?

1.11.2021, 09:51, akt. 09:31

To próba wskrzeszenia umierających starych, drewnianych i murowanych domów w Białymstoku. Co można zrobić z zaniedbanymi pustostanami, by nie popadały w ruinę, a zyskały nowe życie? Konsultacje z mieszkańcami miasta prowadzi na ten temat kilka białostockich organizacji.

Źródło: Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok
Źródło: Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok


0:00
0:00
Co można zrobić z zaniedbanymi pustostanami w Białymstoku, by nie popadały w ruinę, a zyskały nowe życie? - relacja Andrzeja Bajguza | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

To próba wskrzeszenia umierających starych, drewnianych i murowanych domów w Białymstoku. Co można zrobić z zaniedbanymi pustostanami, by nie popadały w ruinę, a zyskały nowe życie? Konsultacje z mieszkańcami miasta prowadzi na ten temat kilka białostockich organizacji.

Urząd Miejski w Białymstoku zapowiada, że będzie starać się korzystać z rekomendacji białostoczan. Terminy konsultacji poświęcone poszczególnym budynkom, a także plany magistratu dotyczące tych obiektów są poniżej.


Info od organizatorów, terminy konsultacji oraz odpowiedź miasta:

13 już opuszczonych domów, mnóstwo historii i plany, by w tych miejscach zatętniło jeszcze życie.

Drewniane i murowane, piętrowe i parterowe, wielkie gmaszyska i małe kameralne domki. Białystok słynie z drewnianego modernizmu, jednak większość takich budynków to zaniedbane pustostany. Formalnie podlegają ochronie (zazwyczaj najniższej IV kategorii). W rzeczywistości pozostawione same sobie popadają w ruinę. Często znikają z mapy miasta w wyniku pożarów. Jest też stara architektura murowana. Łączy je jedno: niszczeją, a wraz z nimi dawny, historyczny Białystok odchodzi w zapomnienie.

Miasto podejmuje decyzje, które domy uratować arbitralnie, w wąskich wyspecjalizowanych gremiach. My chcemy zbadać potrzeby i zebrać pomysły mieszkańców miasta. Zgodnie z sugestiami samych białostoczan wybrano 13 domów. Wszystkie należą do miasta! Niech dzieje się w nich coś, co będzie cieszyć mieszkańców Białegostoku!

Konsultacje dotyczą poszczególnych domów: ich historii, wspomnień z nimi związanych, ale i pomysłów na nie – nawet tych najbardziej szalonych! Każde wspomnienie, ale i każdy nowy pomysł mogą się przyczynić do tego, że część historycznego Białegostoku ocaleje.

Zebrane w trakcie konsultacji, ale też w archiwach przez badaczy (historyk Wiesław Wróbel, znawca zabytków Krzysztof Kulesza) historie tych budynków i ich dawnych mieszkańców wraz pomysłami na nowe funkcje po konsultacjach z miejskim konserwatorem zabytków Dariuszem Stankiewiczem, złożą się na karty obiektów. A potem przyjdzie czas na plebiscyt: to białostoczanie podczas głosowania zadecydują, które pomysły na zagospodarowanie 13 domów są najlepsze i w realizację których warto zainwestować. Wyniki plebiscytu przedstawimy samorządowi Białegostoku.

Konsultacje społeczne przeprowadzą Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych Soclab. Może wziąć w nich udział każdy. W planach krótka wycieczka do danego budynku, a później spotkanie przy kawie i herbacie.

Plan konsultacji społecznych (spotykamy się przy domu, którego dotyczyć będzie konkretne spotkanie):

Sobieskiego 22 – spotykamy się 25 października o godz. 17:00 (później konsultacje w Rukoli przy ul. Sienkiewicza)

Koszykowa 1 i Wiktorii 9 – spotykamy się 26 października o godz. 17:15 przy domu przy ul. Koszykowej, przechodzimy na ul. Wiktorii 9 (później konsultacje w Galerii Sleńdzińskich przy ul. Wiktorii)

Waryńskiego 7 – spotykamy się 27 października o godz. 17:15 (później konsultacje w Galerii Sleńdzińskich przy ul. Waryńskiego)

Nowowarszawska 32 / dwór Herbstów – spotykamy się 28 października o godz. 17:00

Sienkiewicza 26a – spotykamy się 3 listopada godz. 17:15 (później konsultacje w Baristacji)

Warszawska 31 – spotykamy się 4 listopada o godz. 17:15 (konsultacje Hary Pub przy Warszawskiej)

Warszawska 5 - spotykamy się 9 listopada o godz. 17:00 (później konsultacje w kawiarni Cechowa)

Terminy konsultacji:

Włókiennicza 16, Młynowa 2, Mazowiecka 31/1, Słonimska 15, Młynowa 23 podamy niebawem.

„Na ratunek starym domom” to koalicja białostockich organizacji i nieformalnych grup: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - OWOP, Fundacja Teatr Latarnia, Fundacja DOM, Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych Kronika Białostocka Białystok subiektywnie, Koło mała Architektura PB, Arteko i Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok.

Agnieszka Błachowska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje Polskie Radio Białystok o planach Zarządu Mienia Komunalnego dotyczących budynków przy ul: Sobieskiego 22, Koszykowej 1, Wiktorii 9, Waryńskiego 7, Nowowarszawskiej 32 / dwór Herbstów, Sienkiewicza 26a, Warszawskiej 31,  Warszawskiej 5, Włókienniczej 16, Młynowej 2, Mazowieckiej 31/1, Słonimskiej 15 i Młynowej 23:

przy ul. Wiktorii 9 – w 2022 r. jest planowana przebudowa budynku mieszkalnego,

przy ul. Waryńskiego 7 – rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową, remontem  i przebudową zabytkowego budynku mieszkalnego oraz zmianą jego sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek usługowy,

przy ul. Sienkiewicza 26a – trwają prace projektowe dotyczące przebudowy budynku z przeznaczeniem parteru i I piętra na usługi oraz II piętra na lokale mieszkalne.

 Plany Departamentu Skarbu dotyczące budynków:

Względem nieruchomości położonych przy ulicach: Sobieskiego 22, Wiktorii 9, Waryńskiego 7, Sienkiewicza 26A, Warszawskiej 31, Warszawskiej 5, Włókienniczej 16 DS nie prowadzi obecnie postępowań w zakresie zbycia.

Nieruchomości położone przy ulicach: Koszykowej 1, Słonimskiej 15 i Młynowej 23 zostały przeznaczone do zbycia. Aktualnie odbywa się przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Nieruchomości położone przy ulicach: Nowowarszawskiej 32 i Młynowej 2 są objęte postępowaniami w sprawie ustalenia możliwości zbycia. Aktualnie są zbierane opinie i dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy.

Nieruchomość przy ul. Mazowieckiej 31/1 25 października została wpisana do rejestru zabytków. Jeszcze nie zostały podjęte decyzje o jej przeznaczeniu.

Budynki względem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Budynki przy ul. Słonimskiej 15, Sobieskiego 22, Koszykowej 1 i Wiktorii 9 położone są w granicach mpzp części osiedla Bojary w Białymstoku.

W planie tereny, na których położone są budynki przy ul. Koszykowej 1 i Wiktorii 9 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i dojazdami. Na tych terenach możliwa jest realizacja budynków w całości przeznaczonych pod usługi nieuciążliwe z zakresu kultury, gastronomii, turystyki, zdrowia itp.

Tereny, na których położony jest budynek przy ul. Sobieskiego 22 i budynek przy ul. Słonimskiej 15 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami dopuszcza się lokalizację usług w formie odrębnych obiektów.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Sienkiewicza 26a w mpzp części osiedla Centrum w Białymstoku, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Partery budynków położonych na tym terenie przeznacza się pod usługi, lokalizację usług dopuszcza się także w piwnicy oraz w drugiej kondygnacji nadziemnej pod warunkiem skomunikowania ich niezależnie od mieszkalnej części budynku: schodami wewnątrz budynku lub w jego wnęce lub poprzez lokal usługowy w parterze budynku.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Waryńskiego 7 zgodnie z mpzp części osiedla Centrum w Białymstoku, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Mazowieckiej 31/1 w mpzp części osiedla Piaski w Białymstoku, przeznaczono pod zabudowę usługową m.in. z zakresu: zamieszkania zbiorowego – hotel, handlu, gastronomii, administracji, obsługi bankowej, kultury, edukacji i ochrony zdrowia, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Warszawskiej 5 w mpzp części osiedli: Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku, przeznaczono pod zabudowę usługową z zakresu użyteczności publicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Warszawskiej 31 w mpzp części osiedla Bojary w Białymstoku, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Usługi ustala się co najmniej w parterze budynku.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Włókienniczej 16 w mpzp części osiedli Centrum i Sienkiewicza w Białymstoku, przeznaczono pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami i zielenią urządzoną.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Młynowej 2 w mpzp części osiedla Centrum, przeznaczono pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Realizację usług co najmniej w parterach budynków od strony ul. Młynowej i Odeskiej.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Młynowej 23 w mpzp części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku, przeznaczono pod usługową i mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Usługi ustala się co najmniej w parterze budynków lokalizowanych bezpośrednio w pierzei ulic Młynowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Nowowarszawskiej 32 / dwór Herbstów w mpzp części osiedla Skorupy w Białymstoku, przeznaczono pod zabudowę usługową i jednorodzinną z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Ponadto informuję, że budynek przy ul. Nowowarszawskiej 32 / dwór Herbstów nie jest objęty ochroną planistyczną. Budynki położone przy ul. Koszykowej 1, Słonimskiej 15, Warszawskiej 5, Warszawskiej 31, Waryńskiego 7 są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie konserwatorskiej. Pozostałe budynki tj. położone przy ul. Młynowej 2 i 23, Sienkiewicza 26a, Sobieskiego 22, Wiktorii 9 oraz przy ul. Włókienniczej 16 są ujęte w gminnej ewidencji zabytków i podlegają ochronie planistycznej.

Urząd Miejski z uwagą śledzi pomysły mieszkańców i społeczników na tematy związane z miastem. Również w tym przypadku postaramy się, w miarę możliwości, korzystać z propozycji i rekomendacji białostoczan.

źródło: mat. org., UM w Białymstoku | red: mag, bsd

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIE TEATR

Podlaskie ToTu! - Kierunek Augustówvasia111, Fotolia.com
REGION
6.07.2022, 07:12, akt. 07:46

61-letni mężczyzna utonął w Narwi

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok