Radio Białystok | Wiadomości | Spółka Wodociągi Białostockie musi brać kredyty, aby utrzymać płynność finansową

Spółka Wodociągi Białostockie musi brać kredyty, aby utrzymać płynność finansową

autor: Adam Janczewski

24.05.2022, 07:34, akt. 07:49

18 milionów złotych kredytu w rachunku bieżącym mają Wodociągi Białostockie. Decyzję o takim zobowiązaniu podjęto podczas ostatniego walnego zgromadzenia wspólników. Ma to pozwolić na utrzymanie płynności finansowej miejskiej spółki - mówi jej prezes Beata Wiśniewska.

fot. Marcin Gliński
fot. Marcin Gliński


- Ten kredyt jest kontynuacją już wcześniejszego kredytu. On nam pozwoli zabezpieczyć płynność finansową i regulowanie bieżących zobowiązań. W rachunku bieżącym wykorzystujemy kredyt tylko wtedy, kiedy potrzebujemy wsparcia. On nie jest wykorzystywany cały czas, tylko w ramach naszych potrzeb - mówi Beata Wiśniewska.

To nie jedyne zobowiązanie Wodociągów Białostockich. Łączne zadłużenie miejskiej spółki wynosi około 60 milionów złotych.

- Mamy pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która przeznaczona była na sfinansowanie wkładu własnego do realizacji projektu "Optymalizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej". I mamy zaciągnięty kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. On był przeznaczony na cele inwestycyjne - mówi Beata Wiśniewska.

Aby poprawić sytuację finansową spółka chce podnieść stawki za wodę i odbiór ścieków. Nie zgadzają się na to Wody Polskie.

We wtorek (24.05) będą zorganizowane negocjacje w tej sprawie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

| red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Przemysław Daca

20.05.2022, 17:11

- Wodociągi Białostockie przedstawiają wniosek taryfowy, który jest niezgodny z prawem. Z tego powodu Wody Polskie nie mogą go zatwierdzić - mówi Przemysław Daca.


Wody Polskie nie zgadzają się na zwiększenie stawek za wodę i odbiór ścieków w Białymstoku

20.05.2022, 17:29

Z dużymi problemami finansowymi zmagają się Wodociągi Białostockie. Miejska spółka w maju miała problemy z płatnościami zobowiązań. Aby poprawić sytuację, przedsiębiorstwo chce podnieść stawki za wodę i odbiór ścieków.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIE TEATR

Podlaskie ToTu! - Kierunek Augustów


fot. Paweł Wądołowski
JEDWABNE
2.07.2022, 12:35, akt. 12:40

Zlot motocyklowy w Jedwabnem


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok