Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Władze gminy Przerośl nie zgadzają się na objęcie strefą ochronną terenu wokół jeziora Boczne

Władze gminy Przerośl nie zgadzają się na objęcie strefą ochronną terenu wokół jeziora Boczne

autor: Marcin Kapuściński

23.10.2020, 07:49

Ich zdaniem, wprowadzone przez wojewodę podlaskiego ograniczenia uniemożliwią rolnikom uprawę pól i hodowlę zwierząt.

Fotolia.com
Fotolia.com

Strefą ochronną objęto 416 hektarów przylegających do jeziora. Obszar ten leży przy granicy gmin Przerośl i Dubeninki. Wprowadzone obostrzenia zakazują tam m.in. rolniczego wykorzystania ścieków i lokalizowania ferm zwierząt.

Mówi wójt Przerośli Marcin Brzozowski.

Robiąc strefę obszaru ochronnego w praktyce zakazujemy rolniczo wykorzystywać działki, które graniczą z jeziorem Bocznym. Jeden z punktów mówi o niemożliwości stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Zastanawialiśmy się, jak na to zezwolono, skoro wszystkie grunty, które przylegają do akwenu są wykorzystywane w sposób rolny.

Brzozowski zwraca też uwagę, że wojewoda, wydając rozporządzenie w tej sprawie, nie zapytał mieszkańców o zdanie.

Ten dokument nie był z nami konsultowany. Chcieliśmy zorganizować spotkanie  przedstawicieli Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z rolnikami uprawiającymi ziemię nad jeziorem. Zebranie anulowano ze względu na to, że nikt nie chciał o tym z nami rozmawiać. Nie jest to rozwiązanie, które by w jakikolwiek sposób promowało naszą gminę. Rozmawiamy o środowisku, ale nie rozmawiamy o ludziach.

Wójt zapowiada, że będzie walczył w interesie rolników. Nie wyklucza, że rozstrzygniecie sporu powierzy sądowi administracyjnemu.

| red: kap
ZNAJDŹ NAS

Gwiazdka z książką 2020

Karolina Cicha & Spółka w Polskim Radiu Białystok

"Wyjdź za mnie" Krystyna Mirek

Historia złotego

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok


Fot. Archiwum
27.11.2020, 18:58, akt. 29.11.2020, 18:59

Zdarzyło się w tygodniu
W Lipsku odsłonięto mural z pisankarką, fot. Edyta Wołosik
26.11.2020, 09:53, akt. 10:00

Pisankarstwo - sztuka bez cudzysłowu


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok