Radio Białystok | Wiadomości | 8,5 mln zł z UE na projekty, służące rozwojowi edukacji w Podlaskiem

8,5 mln zł z UE na projekty, służące rozwojowi edukacji w Podlaskiem

28.08.2018, 13:12, akt. 13:18

8,5 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafi do jedenastu podmiotów, głównie do gmin na rozwój szkolnictwa zawodowego czy przedszkoli. We wtorek (28.08) w Białymstoku podpisano umowy na te dotacje.

Foto: Monika Kalicka
Foto: Monika Kalicka

Odpowiedzialny za fundusze unijne wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno podkreślał, że dotacje to nie rozdawanie pieniędzy, ale ich inwestowanie w konkretne przedsięwzięcia, które mają służyć rozwojowi regionu, także społecznemu.

Członek zarządu województwa Stefan Krajewski dodał, że aby Regionalny Program Operacyjny był dobrze realizowany potrzebna jest współpraca z samorządami, nauką, firmami.

W ramach podpisanych umów, sześciuset uczniów z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, którzy uczą się w zawodach takich jak: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa będzie mogło skorzystać z zajęć, które pozwolą im podnosić swoje kompetencje i zdobywać umiejętności potrzebne na rynku pracy. Najlepsi będą mogli liczyć na stypendia. Szkoła będzie mogła także kupić nowoczesne materiały dydaktyczne, 33 nauczycieli skorzysta także z dokształcania. Umowę na 2,5 mln zł dotacji na ten cel dostanie miasto Białystok.

Podobny projekt będzie realizowany w sześciu szkołach średnich w Łomży (1,7 mln zł dotacji). Przedsięwzięcie przeprowadzi Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności dostanie 380 uczniów i 239 nauczycieli.

Także Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr będzie realizować projekt na rzecz szkolnictwa zawodowego. Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli 75 uczniów i 28 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach i Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Michałowie (prawie 335 tys. zł dotacji). Zaplanowano m.in. poradnictwo zawodowe i edukacyjne, zajęcia z języków obcych, przedsiębiorczości, rozwój kompetencji cyfrowych, zakupy pomocy dydaktycznych.

Gmina Supraśl dostanie 475 tys. zł dofinansowania na dodatkowe zajęcia dla uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego. 230 uczniów tej placówki będzie mogło liczyć na zajęcia wyrównawcze, ale też z przedsiębiorczości, języków obcych, rozwijających kompetencje matematyczne czy przyrodnicze.

Podobny projekt, wsparty kwotą prawie 550 tys. zł zrealizuje także Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z gminy Krasnopol. Nauczyciele z tej szkoły będą mogli ponadto liczyć na studia podyplomowe z informatyki. Wsparcie dostaną też uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach. Podmiot - Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka - zrealizuje go za ponad 525 tys. zł dotacji

Gmina Płaska częściowo przebuduje obiekt po dawnym posterunku policji i utworzy tam punkt przedszkolny. Dostanie na ten cel blisko 185 tys. zł, dołoży do tej inwestycji ponad 326 tys. zł.

Do końca 2018 r. gmina Jaświły zbuduje place zabaw przy klubach przedszkolaka w Jaświłach i Mikicinie (61 tys. zł dotacji). Łącznie opiekę w tych klubach ma ok. 40 dzieci.

Gmina Goniądz doposaży natomiast pomieszczenie w przedszkolu samorządowym, gdzie przedszkolaki korzystają z zajęć sportowych tak, by mogły się tam odbywać zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Z programu regionalnego otrzyma na ten cel niecałe 70 tys. zł. Będzie również przebudowany plac zabaw.

We wtorek podpisano też dwie umowy związane z odnawialnymi źródłami energii. Miasto Hajnówka wymieni mieszkańcom 37 starych pieców na ekologiczne oraz zmodernizuje ponad dwa tysiące punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Powstanie też stacja pomiaru czystości powietrza. Wartość projektu to 3,4 mln zł, z czego 1,9 mln zł to dotacja.

Blisko 130 tys. zł dostanie też firma Dipak na inwestycje w fotowoltaikę.

Według danych urzędu marszałkowskiego w Białymstoku z początku sierpnia, dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020 podpisano umowy na łączną kwotę ponad 4 mld zł, z czego dotacje z UE stanowią ponad 2,6 mld zł. Umowy są podpisywane sukcesywnie. Budżet podlaskiego RPO to ok. 5 mld zł.(PAP)

źródło: PAP | red: maj

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr Historia Jakuba – spektakl

REKLAMA
OiFP BRZYDKI KACZOREK

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

REKLAMA
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO OIFP

REKLAMA
CARMINA BURANA KONCERT ORATORYJNY OIFP

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok