Radio Białystok | Wiadomości | Przy łomżyńskiej uczelni zawodowej powstanie centrum mediacji

Przy łomżyńskiej uczelni zawodowej powstanie centrum mediacji

1.04.2019, 14:02, akt. 14:20

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży tworzy centrum mediacji, chce kształcić mediatorów sądowych i popularyzować ten sposób rozwiązywania sporów. Uczelnia podpisała w tej sprawie porozumienie m.in. z miejscowym sądem rejonowym.

Fot. Adam Dąbrowski
Fot. Adam Dąbrowski

Prezes Sądu Rejonowego w Łomży: mediacje w postępowaniach sądowych mają wiele plusów

Kodeks postępowania cywilnego daje możliwość tworzenia ośrodków mediacyjnych przez organizacje pozarządowe i uczelnie.

Prezes Sądu Rejonowego w Łomży Ewa Agnieszka Kłapeć-Kalinowska podkreślała w poniedziałek na konferencji prasowej, że mediacje w postępowaniach sądowych mają wiele plusów.

To znacznie skraca postępowanie, a głównym celem sądu jest rozstrzyganie sporów w jak  najkrótszym czasie i z jak najlepszym wynikiem

- mówiła. Wyraziła nadzieję, że współpraca z uczelnią przyczyni się do upowszechnienia mediacji. W jej ocenie, świadomość społeczna na jej temat jest bowiem niska, również wśród prawników. Zachęcała sędziów, by kierowali sprawy do mediacji.

Też wyrażam taką nadzieję, że państwo sędziowie będą korzystać z możliwości mediacji (...) Mediacje są zwykle tańsze, może mniej kosztują stresu, zakładam że będziemy funkcjonować tak dobrze, jak to tylko możliwe

- mówił rektor PWSIiP Dariusz Surowik.

Koordynatorka projektu centrum mediacji dr Marta Skrodzka, również mówiła o potrzebie upowszechniania mediacji. 

Osoby, które korzystają i trafiają do mediatora odnoszą sukces, bez względu na to, czy ta mediacja kończy się zawarciem ugody. Potem dostaję taką informację zwrotną od sędziów, że nawet jeżeli w danej sprawie nie doszło do ugody, to strony potem na sali rozpraw inaczej ze sobą funkcjonują

- mówiła, powołując się na własne 10-letnie doświadczenie w pracy mediatora sądowego.

Przypominała, że same strony mają wpływ na to, jak w mediacji skończy się spór.


PWSIiP stworzy listę własnych mediatorów

Każda sprawa, która trafia do mediacji już jest sukcesem stron, które chcą wziąć sprawy w swoje ręce, wziąć spór w swoje ręce i spróbować go rozwiązać polubownie, samodzielnie tylko i wyłącznie przy asyście mediatora

- mówiła Skrodzka.

Zwracała jednak uwagę, że z racji poufności nie ma powszechnych informacji o sukcesach takiego sposobu rozwiązywania sporów. Dlatego centrum uczelniane ma pomóc promować mediacje, zwłaszcza w sprawach cywilnych czy gospodarczych.

W ubiegłym roku w Sądzie Rejonowym w Łomży skierowanych zostało do mediacji blisko sto spraw. To 1,4 proc. wszystkich spraw w tym sądzie i wskaźnik nieco wyższy od ogólnopolskiego, wynoszącego 1,2 proc.

PWSIiP w Łomży chce kształcić przyszłym mediatorów sądowych, stworzy też listę własnych mediatorów. W październiku chce też włączyć się w działania związane z Międzynarodowym Tygodniem Mediacji.

W świetle polskiego prawa mediatorem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i korzysta w pełni z praw publicznych. W przypadku mediacji w sprawach karnych dolna granica wieku wynosi 26 lat, a w sprawach nieletnich istnieje ponadto wymóg ukończenia szkolenia dla mediatorów.źródło: PAP | red: rbon

ZOBACZ TEŻ:


Studenci PWSiP w Łomży mogą korzystać z Centrum Symulacji Medycznych

28.03.2019, 15:49

Fantom oddycha, krwawi, a nawet mówi - jest jednym z elementów Centrum Symulacji Medycznych, z którego od czwartku (28.03) mogą korzystać studenci PWSiP w Łomży.


Przyszłych mediatorów sądowych będzie kształcić PWSIiP w Łomży

18.03.2019, 19:24

Centrum Mediacji powstaje w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

KONKURS

"Miłość Ci nic nie wybaczy" Alek Rogoziński


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok