Radio Białystok | Wiadomości | Nie będzie skargi kasacyjnej wojewody ws. studium zagospodarowania Białegostoku

Nie będzie skargi kasacyjnej wojewody ws. studium zagospodarowania Białegostoku

27.01.2020, 11:10, akt. 11:27

Nie będzie skargi kasacyjnej do NSA ws. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku - poinformował w poniedziałek (27.01) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W grudniu wojewódzki sąd administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę o studium.

Peter Brewer, stock.adobe.com
Peter Brewer, stock.adobe.com

Brak skargi do NSA oznacza, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku uprawomocni się, a uchwała w sprawie studium wchodzi w życie.


Jak ma rozwijać się Białystok?

Studium to najważniejszy dokument wskazujący, jak ma rozwijać się Białystok np. pod względem zabudowy czy przyszłego układu drogowego, które tereny pozostaną chronione itp. Studium stanowi później bazę do szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego danej części miasta, np. części któregoś z osiedli.

W czerwcu 2019 roku rada miasta obecnej kadencji takie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku uchwaliła. W drugiej połowie lipca wojewoda podlaski, który pełni nadzór prawny nad działalnością uchwałodawczą samorządów, swoim rozstrzygnięciem nadzorczym uchwałę tę jednak unieważnił.


Prawnicy wojewody: "istotne" naruszenia ustawy

Jego prawnicy uznali bowiem, że w pracach rady doszło do "istotnego" naruszenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W uzasadnieniu była mowa m.in. o tym, że bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę został sporządzony bez zachowania ustawowych wymogów (zbyt ogólnie) oraz, że nie zachowano procedury w pracach nad uwagami do studium, w trakcie ich przyjmowania przez radnych. W ocenie urzędu wojewódzkiego jedną uchwałą radni odnieśli się bowiem i do uwag, i do całego studium.


Magistrat: tak się głosuje od 2003 r.

Magistrat stał na stanowisku, że nie było żadnych podstaw prawnych, by stwierdzić nieważność. Zwracał też uwagę, że taki sposób głosowania procedury planistycznej jest stosowany od 2003 roku; w tym czasie sądy administracyjne wielokrotnie badały uchwały planistyczne przy takiej samej formie głosowania i jej nie zakwestionowały. Stanowisko to poparła większość rady miasta, decydując pod koniec sierpnia o zaskarżeniu do sądu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.


Rozstrzygnięcie uchylone

W grudniu WSA w Białymstoku skargę gminy Białystok uwzględnił i rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylił. Zwracał m.in. uwagę na fakt, iż nie każde naruszenie trybu lub zasad uchwalania powoduje nieważność studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tylko naruszenie istotne, a takiego - według sądu - nie było. WSA uznał, że w tej sytuacji nie można mówić o istotnym naruszeniu trybu sporządzania studium, które dawałoby podstawę do stwierdzenia nieważności tej uchwały.

Po analizie pisemnego uzasadnienia tego wyroku wojewoda zdecydował, że nie będzie składał skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W rozumieniu orzecznictwa, istotne naruszenie prawa to takie, które skutkuje na treść uchwały - mówił w poniedziałek dziennikarzom wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. 


Poinformował, że podjął decyzję o tym, by nie składać skargi kasacyjnej do NSA.

Wziął pod uwagę nie tylko uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, ale też analizy prawne i dostępne orzecznictwo w zakresie przedmiotu sprawy. 


Studium, jako dokument ważny dla rozwoju miasta Białegostoku, nabiera cech dokumentu obowiązującego (...) i może stanowić podstawę do tego, żeby podejmować kolejne prace w zakresie chociażby uchwalania, przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego" - dodał Bohdan Paszkowski.

źródło: PAP | red: sk

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Sąd uchylił rozstrzygnięcie wojewody ws. studium zagospodarowania Białegostoku

5.12.2019, 07:10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze, którym wojewoda podlaski unieważnił uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku.


Przed sądem administracyjnym spór o studium zagospodarowania miasta

21.11.2019, 08:27

Przed miejscowym sądem administracyjnym zakończyło się w czwartek (21.11) postępowanie w sprawie skargi rady miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego, który unieważnił uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku. Orzeczenie ma być wydane za dwa tygodnie.


Rada miejska zaskarży do sądu rozstrzygnięcie wojewody ws. studium zagospodarowania

23.08.2019, 16:03

Sąd administracyjny powinien rozstrzygnąć, czy zasadne było unieważnienie przez wojewodę podlaskiego uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku - zdecydowali w piątek (23.08) miejscy radni.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Kino "Świerkowa 1"!

Jesień w Białymstoku, fot. Joanna Szubzda
MÓWI SIĘ
22.09.2020, 15:33, akt. 16:12

Koniec lata i początek jesieni

Jesus Imaz - źródło: screen pomeczowej rozmowy
JAGIELLONIA
21.09.2020, 17:31, akt. 22.09.2020, 10:41

Jesus Imaz: złe miesiące są już za mną [wideo]
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok