Radio Białystok | Wiadomości | Konsultacje społeczne w Podlaskiem - na co wydać 1,25 mld euro z nowej perspektywy unijnej

Konsultacje społeczne w Podlaskiem - na co wydać 1,25 mld euro z nowej perspektywy unijnej

autor: Renata Reda

27.11.2021, 07:03, akt. 07:37

Do naszego regionu ma trafić ponad 1 miliard 250 milionów euro. Jak efektywnie wydać pieniądze w Podlaskiem w ramach nowej perspektywy unijnej? - w tej sprawie może wypowiedzieć się każdy mieszkaniec.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, fot. Joanna Szubzda
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, fot. Joanna Szubzda

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Jak mówi marszałek Artur Kosicki, program jest jednym z narzędzi, które mają pomóc w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku.

- Program ma przede wszystkim służyć realizacji misji, która brzmi: Ambitne Podlaskie, ale także wizji rozwoju regionu w 2030 roku, określonej jako Podlaskie przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne. Mimo że obszary wsparcia w programie wydają się być podobne do zakresu interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, należy pamiętać, że jest to całkowicie nowa perspektywa i będą w niej obowiązywały nowe zasady

 – podkreśla marszałek Artur Kosicki.

Program zakłada unijne dofinansowanie w wielu obszarach. Podzielono go na kilka części. To m.in.:

  • Innowacyjne Podlaskie (160 mln euro) – zakłada wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań, rozwoju i innowacji, e-usług publicznych, współpracy nauki i biznesu, usług doradczych dla MŚP oraz nowo powstałych firm;
  • Region przyjazny środowisku (437 mln euro) – przewiduje wspieranie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), dalsze wsparcie gospodarki wodno-ściekowej czy działania z zakresu tzw. błękitno-zielonej infrastruktury;
  • Lepiej skomunikowany region (143,3 mln euro) – obejmuje działania zwiększające mobilność regionalną, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, a także rozwój transportu pasażerskiego;
  • Przestrzeń społeczna wysokiej jakości (109,2 mln euro) – to głównie inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego;
  • Partnerskie Podlaskie (50 mln euro) – wsparcie wdrażane ma być poprzez programy rewitalizacji, partnerstwa strategiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) czy Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Jest tu przewidziana pomoc w rozwoju walorów i usług turystycznych, dziedzictwa kulturowego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000;
  • Kapitał społeczny Podlaskiego (271 mln  euro) –  zakłada wsparcie na aktywizację osób bezrobotnych, ubogich, a także ludzi młodych, regionalne programy zdrowotne, rehabilitację leczniczą, elastyczne formy zatrudnienia, edukację przedszkolną, szkolnictwo zawodowe, kształcenie osób dorosłych i rozwój ekonomii społecznej;
  • RLKS (30 mln euro) – to pomoc dla lokalnych społeczności w formie instrumentu RLKS, w szczególności poprzez dofinansowanie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, małych szkół kształcenia ogólnego, integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych.

Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego potrwają do 29 grudnia. Natomiast 6 grudnia odbędzie się tzw. wysłuchanie publiczne. Podczas spotkania online, każdy mieszkaniec będzie mógł zadawać pytania na temat programu.

W styczniu przedstawiciele urzędu marszałkowskiego mają ustosunkować się do postulatów i wniosków, które wpłynęły w trakcie konsultacji.

| red: maj

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


88 milionów złotych trafi do Podlaskiego Instytutu Kultury i Teatru Dramatycznego w Białymstoku

27.10.2021, 18:13

88 milionów złotych trafi do Podlaskiego Instytutu Kultury i Teatru Dramatycznego w Białymstoku Rządowego Funduszu "Polski Ład". To będą pieniądze przede wszystkim na remonty i wyposażenie.


Ponad miliard złotych na inwestycje w Podlaskiem w ramach Polskiego Ładu [LISTA]

25.10.2021, 12:10

Ponad 1,2 mld zł na inwestycje drogowe, wodno-ściekowe, w infrastrukturę turystyczną, sportową czy projekty związane z edukacją i kulturą trafi do samorządów w województwie podlaskim z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie otrzyma ponad 180 projektów.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok