Radio Białystok | Wiadomości | XVI-wieczne starodruki z Seminarium Duchownego w Białymstoku dostępne w internecie

XVI-wieczne starodruki z Seminarium Duchownego w Białymstoku dostępne w internecie

7.12.2017, 16:15, akt. 16:25

Kilkanaście najstarszych i najcenniejszych ksiąg z XVI wieku, m.in.: Biblia i Psałterz Dawidów ze zbiorów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, można już oglądać w internecie. To pierwsze starodruki z tego seminarium udostępnione on-line.

Fot. Katarzyna Cichoń
Fot. Katarzyna Cichoń

Dzieła są dostępne na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

Dziewiętnaście dzieł jest dostępnych na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, a ich kopie trafiły do Biblioteki Narodowej - poinformował w czwartek (07.12) podsumowując projekt, kierownik pracowni digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku Wiesław Wróbel.

Prace nad renowacją i udostępnieniem w wersji cyfrowej najcenniejszych XVI-wiecznych starodruków Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku trwały dwa lata. Dzieła konserwowane były w Krakowie, Warszawie i Toruniu. Digitalizacja odbywała się w Białymstoku. Dzięki formie cyfrowej dokumenty mają być szerzej dostępne.

Starodruki są m.in. w języku polskim 

Starodruki są głównie w języku łacińskim, ale także w języku polskim, francuskim, niemieckim oraz greckim.

- Starodruk jest wyjątkową gratką - powiedział Wróbel i dodał, że są to "najstarsze księgi tutaj, na Podlasiu, najstarsze księgi drukowane (...) pochodzące z największych drukarń Europy z Antwerpii, Wenecji, Kolonii. Są to druki religijne, zawierające mnóstwo treści o charakterze religijnym, ale same w sobie są też doskonałym materiałem badawczym, jeśli chodzi o oprawę. Starodruki zawierają: treści, notatki, drzeworyty, znaki proweniencyjne, ilustracje".

Jednym z najcenniejszych zdigitalizowanych starodruków jest zaprezentowane na spotkaniu pochodzące z Antwerpii z 1575 roku dzieło Jakuba z Witry. "Księga zawiera kazania duchownego, żyjącego na przełomie XII i XIII wieku (...) dotyczące listów i ewangelii o konkretnych częściach roku. Są to wzory kazań, jest to też pewnego rodzaju nauka dla duchownych" - wyjaśnił Wróbel.

Zdigitalizowana została też Biblia z 1599 r. wydana w Krakowie zawierająca księgi Nowego i Starego Testamentu przetłumaczona na język polski przez jezuitę Jakuba Wujka z Wągrowca. Ten sam duchowny jest także autorem zaprezentowanego Psałterza Dawidów z 1594 roku.

W wielu dziełach brakowało części, np. stronic tytułowych(...) a dzięki pracom konserwatorskim w piękny sposób zostały odtworzone, uzupełnione o brakujące części

 - powiedział dyrektor Biblioteki AWSD w Białymstoku ks. dr Dariusz Wojtecki pokazując księgę z komentarzami do ewangelii Martina Luthera z 1578 roku.

Biblioteka białostockiego seminarium posiada 1436 starodruków

Biblioteka białostockiego Seminarium Duchownego posiada 1436 starodruków. Ks. dr Dariusz Wojtecki poinformował, że większość z nich pochodzi z działalności biblioteki seminaryjnej w latach 1820-1843. - Na pewno nawiązujemy do tego, co się dzieje w tym regionie, na tych terenach. Ich właścicielami byli ludzie, którzy żyli na tym terenie i myślę, że to jest głównym atutem naszego księgozbioru - ocenił ks. dr Wojtecki.

Dyrektor biblioteki seminaryjnej podkreślił, że udostępnienie starodruków w wersji cyfrowej ma bardzo duże znaczenie. - Z biblioteki bardzo specjalistycznej, dzięki renowacji i digitalizacji stajemy się biblioteką bardziej otwartą - powiedział ks. dr Wojtecki.

Dyrektor biblioteki AWSD poinformował, że starodruki w wersji cyfrowej widziało dotychczas blisko 400 osób. To według niego pokazuje, że jest potrzeba prowadzenia takich działań. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa 2017" kwotą ponad 18,7 tys. zł. Całość prac kosztowała prawie 23,5 tys. zł.

Seminarium Duchowne w Białymstoku ma w planach renowację i digitalizację kolejnych starodruków.

| red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

ZOBACZ TEŻ:


Jedne z najcenniejszych zabytków Muzeum Podlaskiego - XVIII-wieczne starodruki po konserwacji

28.11.2017, 15:17

XVIII-wieczne starodruki pochodzące z drukarni ojców bazylianów w Supraślu, znajdujące się w kolekcji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zostały poddane konserwacji. W sumie odrestaurowano 14 ksiąg.


"Ewangelicy na Suwalszczyźnie” - otwarcie wystawy w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

1.11.2017, 08:42

Eksponaty związane z historią ewangelików na Suwalszczyźnie i Mazurach - zdjęcia, obrazy i dokumenty można od wtorku (31.10) oglądać w Muzeum Okręgowym w Suwałkach na wystawie pt. "Ewangelicy na Suwalszczyźnie".
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

W 9 tygodni po Podlasiu

źródło: stock.adobe.com
MÓWI SIĘ
7.08.2020, 16:57, akt. 17:07

Wysokie ceny warzyw i owocówźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok