Radio Białystok | Wiadomości | CBA kontroluje dwa parki narodowe - Biebrzański i Narwiański

CBA kontroluje dwa parki narodowe - Biebrzański i Narwiański

18.01.2019, 08:54, akt. 11:51

Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło kontrolę w dwóch parkach narodowych - Biebrzańskim i Narwiańskim; kontrola ma dotyczyć m.in. zawierania umów na dzierżawę nieruchomości przez Parki w latach 2008–15 - dowiedziała się PAP.

fot. Wojciech Szubzda
fot. Wojciech Szubzda

Kontrola rozpoczęła się jeszcze przed świętami 21 grudnia 2018 r. i potrwa do trzech miesięcy, czyli do 21 marca 2018 r. Szef CBA w szczególnych przypadkach może przedłużyć ją o sześć miesięcy.

Kontrole mają dotyczyć prawidłowości procedur i podejmowania decyzji przy rozporządzaniu mieniem przez Parki - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. CBA chce też ustalić, jak realizowano te decyzje, szczególnie przy zawieraniu umów na dzierżawę nieruchomości i ubieganiu się o płatności z unijnych dopłat bezpośrednich w latach 2008–15.

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk potwierdził, że kontrola CBA w jego parku rozpoczęła się 21 grudnia 2018 r. i dotyczy rozporządzania mieniem przez Biebrzański PN. 

Poproszony zostałem o przekazanie obszernej dokumentacji w tym zakresie, która jest obecnie przygotowywana

 - powiedział dyrektor.

Grygoruk zaznaczył, że od kilku lat podejmuje starania o zmianę ustawy o płatnościach rolnych, tak aby każdy, kto ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich w stosunku do działek będących we władaniu Parku musiał posiadać tytuł prawny do tych działek.

Od kilku lat mamy sytuację pobierania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do działek zgłaszanych przez osoby, które nie mają do tych terenów tytułu prawnego

 - wyjaśnił w rozmowie z PAP dyrektor Biebrzańskiego PN w kontekście kontroli CBA.

Zastępca dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego (NPN) Jerzy Kostrzewski również potwierdził PAP, że dwie agentki CBA przystąpiły do kontroli w Parku. 

- Określony został zakres kontroli, udostępniliśmy wszystkie dokumenty, o które poprosiły panie z CBA. Jesteśmy otwarci na współpracę przy tej kontroli - zaznaczył Kostrzewski. 

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział, że obie kontrole prowadzą funkcjonariusze departamentu postępowań karnych białostockiej delegatury CBA.

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Zarządza 59 tys. 223 ha powierzchni w woj. podlaskim wzdłuż Biebrzy od Lipska, do ujścia rzeki do Narwi. Natomiast Narwiański Park Narodowy obejmuje 6810 ha w dolinie Narwi w woj. podlaskim, między Surażem a Rzędzianami. Okresowo lub stale podtopionych jest 98 proc. gruntów NPN. Park położony jest w większości na gruntach prywatnych, przy dużym rozdrobnieniu własności – z blisko 12 tys. działek jedynie 30 proc. należy do państwa.


źródło: PAP | red: mak

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


3 podlaskie Parki Narodowe otrzymały dotacje z NFOŚiGW

15.01.2019, 14:12

Trzy podlaskie Parki Narodowe znalazły się wśród sześciu, które dostały dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich granicach, ale będących własnością prywatną. Chodzi o to, by pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej chronić unikatowe ekosystemy, zwłaszcza roślinne.


W 2019 r. 90-lecie restytucji żubra w Białowieskim Parku Narodowym

1.01.2019, 11:40

Nowe wydawnictwa, konferencje naukowe zaplanował na 2019 r. Białowieski Park Narodowy w ramach obchodów 90-lecia restytucji czyli ocalenia żubra w Puszczy Białowieskiej. Rocznica wypadająca we wrześniu, będzie obchodzona przez cały rok.


Coraz więcej turystów odwiedza Białowieżę

27.12.2018, 06:02

Rośnie zainteresowanie turystów Białowieżą - tak wynika z danych Białowieskiego Parku Narodowego.


Naukowcy apelują o rozszerzenie terenu Białowieskiego Parku Narodowego

24.12.2018, 07:19

Powraca pomysł rozszerzenia terenu Białowieskiego Parku Narodowego. Apeluje o to Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.


25 lat Biebrzańskiego Parku Narodowego - największego w Polsce

5.09.2018, 17:54

Dalsze przywracanie, utrzymywanie pierwotnych stosunków wodnych czy otwartych siedlisk, na których żyją rzadkie gatunki ptaków - to główne zadania na przyszłość Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Podlaskie To Tu
Podlaskie To Tu
23.06.2021, 16:00, akt. 16:28

Wakacje 2021 z Polskim Radiem Białystok


© pictureguy32 - fotolia.com
POGODA
23.06.2021, 12:14, akt. 19:05

Burze w województwie podlaskim

fot. Renata Reda
REGION
22.06.2021, 22:52, akt. 23.06.2021, 06:59

W Siemiatyczach wspominano dawną właścicielkę miasta

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok