Radio Białystok | Wiadomości | W pandemii wiele osób zmaga się z problemami psychicznymi - mogą znaleźć pomoc w Centrach Zdrowia Psychicznego [lista placówek]

W pandemii wiele osób zmaga się z problemami psychicznymi - mogą znaleźć pomoc w Centrach Zdrowia Psychicznego [lista placówek]

autor: Renata Reda

11.03.2021, 14:18, akt. 14:31

Przedłużająca się pandemia doprowadza do tego, że coraz więcej osób zaczyna zmagać się z problemami psychicznymi. W 2020 r. zwolnień lekarskich z tego powodu było prawie 18 procent więcej. Tak podaje białostocki ZUS. Dlatego Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przedłużeniu programu pilotażowego dotyczącego Centrów Zdrowia Psychicznego. Miał zakończyć się w połowie tego roku, potrwa jednak do końca 2022 roku.

źródło: stock.adobe.com
źródło: stock.adobe.com

W Podlaskiem są cztery Centra Zdrowia Psychicznego

W województwie podlaskim są cztery Centra Zdrowia Psychicznego. Działają w szpitalach w Łomży, Suwałkach, Grajewie i Hajnówce. Zapewniają osobom z zaburzeniami psychicznymi opiekę w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych.

- Z ich pomocy można skorzystać w każdym momencie - mówi dyrektor Podlaskiego NFZ Maciej Olesiński.

Podkreśla, że do Centrum Zdrowia Psychicznego można udać się z każdym problemem psychicznym, który nas niepokoi.

Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, depresja, trudności z pogodzeniem się z chorobą, stany lękowe - pacjent uzyska profesjonalną pomoc dopasowaną do jego potrzeb. W zależności od problemu, z którym się zgłosił do centrum, może liczyć na rozmowę z odpowiednim specjalistą, a więc: psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą środowiskowym, pielęgniarką czy też lekarzem psychiatrą. Pomoc udzielana przez Centrum jest dla pacjentów oczywiście bezpłatna 

- dodaje dyrektor Maciej Olesiński.

Centra Zdrowia Psychicznego są odpowiedzialne za udzielanie wszystkim potrzebującym ze swojego rejonu kompleksowej pomocy psychiatrycznej - w warunkach stacjonarnych (psychiatrycznych, w miejscu udzielania pomocy doraźnej), dziennych (oddział dzienny psychiatryczny), ambulatoryjnych (porada lekarska, porada psychologiczna, sesje psychoterapii, wizyta domowa) oraz leczenia środowiskowego (domowego), w ramach której pacjent będzie mógł uzyskać poradę lekarza i psychologa, wizytę terapeuty środowiskowego czy sesję psychoterapii.

Gdy pacjent potrzebuje pilnej pomocy, powinna ona zostać mu udzielona w ciągu 72 godzin. Jeśli będzie szukał wsparcia w kryzysie psychicznym i zgłosi się do Centrum Zdrowia Psychicznego w regionie, w którym mieszka, nikt nie będzie mógł go odesłać. Centrum odpowiada za ogół populacji z danego obszaru – ma obejmować społeczność do ok. 150 tys. mieszkańców (czyli np. ludność powiatu).

Jak podkreśla dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński, zmiana sposobu realizacji opieki psychiatrycznej ma przeciwdziałać stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym i pomóc w uzyskaniu przez pacjenta kompleksowego wsparcia np. blisko miejsca zamieszkania, szkoły, miejsca pracy.

Głównym celem tego modelu opieki jest przywracanie osoby będącej w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wykorzystywane są do tego różnorodne formy leczniczo-terapeutyczne, które są dobierane indywidualnie do potrzeb każdej osoby. Ideą Centrów Zdrowia Psychicznego jest odejście od modelu azylowego na rzecz opieki środowiskowej. To kompleksowa pomoc pacjentom na wszystkich szczeblach opieki psychiatrycznej, która pozwoli im powrócić do pełnienia ich codziennych ról społecznych, np. wykonywania pracy zawodowej

- mówi Maciej Olesiński.

Działające w Podlaskiem CZP zapewniają opiekę mieszkańcom ośmiu powiatów

Działające w Podlaskiem cztery Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają opiekę mieszkańcom ośmiu powiatów.

W naszym regionie CZP mają punkty w Sejnach, Bielsku Podlaskim, Augustowie, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Łomży i Suwałkach. W każdej z tych lokalizacji funkcjonują poradnie zdrowia psychicznego, a w Augustowie, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Łomży i Suwałkach działają także punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne - to pierwsze miejsce, do którego trafiają pacjenci. Dyżurujący w takim punkcie pracownik, tzw. koordynator opieki, dokonuje oceny i ustala wstępny plan pomocy dla danej osoby. Takie punkty działają od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-18:00. Gdy punkt jest nieczynny, pomoc można uzyskać na izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego lub szpitala ogólnego z oddziałem psychiatrycznym. Lekarz jest dostępny całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Taką pomoc można uzyskać również u lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 Centrum udziela pomocy:

·         czynnej - obejmującej leczenie i wsparcie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;

·         długoterminowej - leczenia stacjonarnego na oddziale (opieka całodobowa);

·         krótkoterminowej - osobom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;

·         doraźnej - osobom w stanach nagłych i przypadkach pilnych (nagłe, nieprzewidziane pogorszenie stanu zdrowia, wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych, leczniczych);

·         konsultacyjnej.

Z pomocy CZP mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, także te, które zostały wypisane ze szpitala i chcą uzyskać wsparcie w dalszym dochodzeniu do zdrowia. Mogą tu się zgłaszać również członkowie rodzin, bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku pojawiających się pytań czy wątpliwości mogą skorzystać ze wsparcia centrum, do którego ich bliski zgłosił się po pomoc.

Pacjentom leczonym w CZP mogą towarzyszyć tzw. asystenci zdrowienia. To osoby, które same doświadczyły kryzysu psychicznego i po odpowiednim specjalistycznym szkoleniu mogą zostać zatrudnione i włączone do zespołów prowadzących leczenie i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Asystent uczestniczy w spotkaniach z lekarzami i otrzymuje od nich zadania do realizacji. Nie są mu przekazywane informacje objęte tajemnicą lekarską (diagnoza, terapia). Jego rolą jest towarzyszenie leczonemu pacjentowi w CZP, wspieranie go i dzielenie się własnym doświadczeniem kryzysu psychicznego i zdrowienia. W każdym CZP pracę specjalistów wspierają asystenci zdrowienia.

Centra Zdrowia Psychicznego w naszym województwie od początku pilotażu, czyli od 1 lipca 2018 roku, pomogły ponad 24 i pół tysiącu osób.


W województwie podlaskim pacjenci mogą korzystać z następujących form pomocy w ramach Centrów Zdrowia Psychicznego:

 

CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY:

1.      NZOZ Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska ESKULAP (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 87 643 27 64, 87 643 02 54

2.      Szpital Ogólny w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 691 224 321

3.      SP ZOZ w Hajnówce, Hajnówka, ul. Dowgirda 9, tel. 85 682 90 04

4.      Szpital Wojewódzki w Łomży, Łomża, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 32 70

5.      SP ZOZ w Hajnówce, Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, tel. 85 656 14 74

6.      Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 71

 

CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - POMOC DORAŹNA:

1.      Szpital Ogólny w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 w. 221

2.      SP ZOZ w Hajnówce, Hajnówka, ul. Dowgirda 9, tel. 85 682 91 12

3.      Szpital Wojewódzki w Łomży, Łomża, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 33 95

4.      Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 01

 

LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE):

1.      Szpital Ogólny w Grajewie (Centrum Zdrowia Psychicznego Grajewo), Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 w. 248

2.      SP ZOZ w Hajnówce (Centrum Zdrowia Psychicznego Hajnówka), Hajnówka, ul. Dowgirda 9, tel. 85 682 90 04

3.      Szpital Wojewódzki w Łomży (Centrum Zdrowia Psychicznego Łomża), Łomża, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 32 70

4.      Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Suwałkach NZOZ Centrum (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Suwałki, ul. Modrzewiowa 17, tel. 87 562 60 06

5.      Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 73

 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (PORADNIE):

1.      (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki) NZOZ Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska ESKULAP, Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 87 643 27 64, 87 643 02 54

2.      SP ZOZ w Hajnówce (Centrum Zdrowia Psychicznego Hajnówka), Bielsk Podlaski, ul. Rejonowa 3A, tel. 85 833 26 96

3.      Szpital Ogólny w Grajewie (Centrum Zdrowia Psychicznego Grajewo), Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 w. 248

4.      NZOZ Medicus sc A. i D. Leończyk (Centrum Zdrowia Psychicznego Grajewo), Grajewo, os. Południe 9, tel. 86 272 43 50

5.      SP ZOZ w Hajnówce (Centrum Zdrowia Psychicznego Hajnówka), Hajnówka, ul. Dowgirda 9, tel. 85 682 90 04

6.      Szpital Wojewódzki w Łomży (Centrum Zdrowia Psychicznego Łomża), Łomża, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 32 70

7.      Centrum Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Psychicznych Salus sp. z o.o. (Centrum Zdrowia Psychicznego Łomża), Łomża, ul. Wyszyńskiego 6, tel. 86 212 52 27

8.      NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Sejny, ul. Wojska Polskiego 60D, tel. 87 516 30 41

9.      SP ZOZ w Hajnówce (Centrum Zdrowia Psychicznego Hajnówka), Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, tel. 85 656 14 74

10.  NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Suwałki, ul. Modrzewiowa 17, tel. 87 562 60 06

11.  Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 50, 562 64 49

 

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH:

1.      Szpital Ogólny w Grajewie (Centrum Zdrowia Psychicznego Grajewo), Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 w. 356

2.      SP ZOZ w Hajnówce (Centrum Zdrowia Psychicznego Hajnówka), Hajnówka, ul. Dowgirda 9, tel. 85 682 90 04

3.      Szpital Wojewódzki w Łomży (Centrum Zdrowia Psychicznego Łomża), Łomża, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 35 51

4.      Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 30

 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (ODDZIAŁY STACJONARNE):

1.      Szpital Ogólny w Grajewie (Centrum Zdrowia Psychicznego Grajewo), Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 w. 356

2.      SP ZOZ w Hajnówce (Centrum Zdrowia Psychicznego Hajnówka), Hajnówka, ul. Dowgirda 9, tel. 85 682 91 54

3.      Szpital Wojewódzki w Łomży (Centrum Zdrowia Psychicznego Łomża), Łomża, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 32 50

4.      Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 24

| red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


BCO realizuje projekt, z którego mogą skorzystać kobiety po leczeniu raka piersi

6.03.2021, 07:20

Z pomocy fizjoterapeutów, psychologów i dietetyków mogą skorzystać kobiety po leczeniu raka piersi. To w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki obrzęku limfatycznego. Głównym celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia obrzęku.


12 podlaskich placówek z kontraktem z NFZ na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży

5.03.2021, 16:42

W dwunastu placówkach środowiskowych w Podlaskiem dzieci i młodzież mogą dostać bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną - podał w piątek (05.03) w komunikacie podlaski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku. Będą ogłaszane kolejne konkursy. Dzieci i młodzież do 18. roku życia - wraz z rodzicami - mogą się tam zgłaszać bez skierowania.


Dzieci będą mogły skorzystać z pomocy psychologów w ramach programu "Pajacyk"

28.02.2021, 12:08

Dzieci będą korzystać nie tylko z dożywiania, ale i wsparcia psychologów. Polska Akcja Humanitarna rozszerza swój najbardziej znany program "Pajacyk".
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Szpiedzy, wielka historia i miłośćFotolia.com
WYPADEK
11.04.2021, 13:14, akt. 17:01

Mężczyzna wjechał lawetą do rowu

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok