Radio Białystok | Wiadomości | Radni miasta Białystok przyjęli stanowisko ws. sytuacji na granicy z Białorusią

Radni miasta Białystok przyjęli stanowisko ws. sytuacji na granicy z Białorusią

25.10.2021, 13:04, akt. 15:35

Rada Miasta Białystok przyjęła w poniedziałek (25.10) większością głosów stanowisko związane z sytuacją na granicy z Białorusią. Za jego przyjęciem byli radni Koalicji Obywatelskiej i Ruchu Polska 2050, przeciwko - radni PiS.

źródło: zrzut ekranu z transmisji online XLIV Sesji Rady Miasta Białystok
źródło: zrzut ekranu z transmisji online XLIV Sesji Rady Miasta Białystok


0:00
0:00
Białostoccy radni przyjęli stanowisko ws. sytuacji na granicy z Białorusią - relacja Edyty Wołosik | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Stanowisko to sprzeciw wobec "niehumanitarnego traktowania migrantów"

W stanowisku radni wyrazili sprzeciw wobec faktu "niehumanitarnego traktowania migrantów" i zaapelowali do władz RP m.in. o "respektowanie i wykonywanie międzynarodowych traktatów".

Autorem stanowiska był radny Koalicji Obywatelskiej Karol Masztalerz. Po ponad godzinnej, momentami burzliwej dyskusji, za jego przyjęciem zagłosowali radni Koalicji Obywatelskiej i Ruchu Polska 2050 (16 głosów), zaś przeciwko radni PiS (12 głosów).


Rada Miasta Białystok wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec faktu niehumanitarnego traktowania migrantów, którzy zostali zatrzymani na terytorium RP i w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i życia, bez umożliwienia im skorzystania z międzynarodowych standardów i procedur, siłą wypychani są z terytorium naszego państwa - głosi przyjęte stanowisko.


Podkreślono w nim, że ochrona polskiej granicy jest wartością najważniejszą. Podkreślając, że winę za sytuację na granicy ponoszą władze białoruskie radni zaznaczyli, że nie mogą się zgodzić na "niezgodne z prawem międzynarodowym i niehumanitarne" traktowanie ludzi, którzy przekroczyli granicę. 


Radni apelują m.in. o "respektowanie międzynarodowych traktatów" 

W stanowisku radni zaapelowali do władz RP o "respektowanie i wykonywanie międzynarodowych traktatów, do których stosowania Polska się zobowiązała" oraz decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Domagają się także dopuszczenia akredytowanych dziennikarzy oraz lekarzy, prawników i tłumaczy na teren objęty stanem wyjątkowym. Chcą też, by władze zwróciły się o pomoc do Frontexu, apelują o przestrzeganie Konwencji Genewskiej, w tym o zapewnienie możliwości skorzystania z procedury azylowej wszystkim zatrzymanym po przekroczeniu granicy RP, którzy o to poproszą. Piszą też o konieczności akcji dyplomatyczno-informacyjnej polskich władz w krajach, z których na Białoruś trafiają migranci i tworzeniu tzw. korytarzy humanitarnych.

Radni PiS w dyskusji m.in. przywoływali przepisy o ochronie granicy państwowej i zarzucali pomysłodawcom stanowiska, że podsycają działania reżimu Aleksandra Łukaszenki, któremu zależy na destabilizacji na granicy z Unią Europejską. 


Nie rozumiecie państwo, że dajecie się wepchnąć w narrację Putina i Łukaszenki, że jesteście przez takie stanowiska wykorzystywani do niszczenia dobra naszego narodowego, wspólnego - mówiła radna Agnieszka Rzeszewska.


Organizacje prawicowe i patriotyczne nie chciały, by radni przyjęli stanowisko

Przed sesją kilkanaście organizacji prawicowych i patriotycznych skierowało do radnych apel, by stanowiska nie przyjmowali.


Polskie służby mundurowe stawiając czoło coraz bardziej masowej, niekontrolowanej oraz zaplanowanej do destabilizacji sytuacji w Polsce migracji, postępują wedle procedur zgodnych z prawem polskim jak i międzynarodowym. Według nich, obcokrajowcy przekraczający naszą granicę nielegalnie mają prawo złożyć wniosek o azyl, lecz gdy nie zostanie on sporządzony - zgodnie z obowiązującymi procedurami mogą zostać zawróceni na granicę w miejsce, w którym ją przekroczyli - napisano w apelu, zaprezentowanym też na sesji.


Apel do Radnych Rady Miasta Białystok Kadencji 2018-2023 w sprawie projektu stanowiska dotyczącego sytuacji na granicy Polsko-Białoruskiej 

Szanowni Państwo Radni,

w odpowiedzi na informację publiczną dotyczącą zaplanowanego na XLIV sesję Rady Miasta, która odbędzie się w nadchodzący poniedziałek 25 października, głosowania nad projektem uchwały w zakresie stanowiska dotyczącego sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, w imieniu członków, działaczy i wolontariuszy białostockich organizacji społecznych oraz wspierających ich działania licznych mieszkańców Białegostoku, zwracamy się do Państwa z apelem oraz pragniemy zaprezentować następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Z ogromnym niezrozumieniem i niepokojem czytamy o zawartym w projekcie stanowiska na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej określeniu "nielegalnego i niehumanitarnego traktowania migrantów" przez Straż Graniczną czy też wojsko ochraniające nasze granice. Polskie służby mundurowe stawiając czoło coraz bardziej masowej, niekontrolowanej oraz co słusznie zauważono zaplanowanej do destabilizacji sytuacji w Polsce migracji, postępują wedle procedur zgodnych z prawem polskim jak i międzynarodowym. Według nich obcokrajowcy przekraczający naszą granicę nielegalnie mają prawo złożyć wniosek o azyl, lecz gdy nie zostanie on sporządzony - zgodnie z obowiązującymi procedurami mogą zostać zawróceni na granicę w miejsce, w którym ją przekroczyli. Według komunikatu rzecznika Straży Granicznej dzieje się tak, ponieważ imigranci deklarują chęć złożenia takiego wniosku na terenie Niemiec. Wielkim nadużyciem niezgodnym z prawdą jest stwierdzenie o nielegalnym postępowaniu naszych służb mundurowych, które ma na celu dyskredytację działań formacji mundurowych napędzaną przez polityczne zagrywki lewej strony sceny politycznej nie zważając na przyczynianie się tym do pogłębianie kryzysu migracyjnego. Również niezgodne z prawdą i oburzające jest stwierdzenie o "niehumanitarnych" działaniach polskich służb. Wskazanie o braku zapewniania pomocy humanitarnej, medycznej czy żywnościowej jest wykazaniem się totalną ignorancją. W tym tygodniu zwołano sztab kryzysowy w hajnowskim szpitalu w związku z dużą liczbą przyjętych imigrantów, funkcjonariusze służb zapewniają cudzoziemcom wyżywienie, materiały do ogrzania się i inne pomoce. Dodatkowo wdrożona jest już współpraca z organizacjami takimi jak Caritas Polska czy Polski Czerwony Krzyż.

Powyżej przedstawione treści ujęte w projekcie stanowiska Rady Miasta na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej to propagandowe insynuacje godzące w polską rację stanu. Apelujemy o nie podążanie tą drogą. Naszym wspólnym celem jest jak najszybsze opanowanie sytuacji na granicy, co w ramach wykonywania swoich obowiązków starają się robić mundurowi. Naszym zadaniem jest wsparcie ich działań, które z dnia na dzień muszą być coraz bardziej intensyfikowane ze względu na dramatycznie rosnącą liczbę imigrantów nieraz wprost szturmujących siłowo nasze granice. Straż graniczna informuje, że tylko w październiku odnotowano około 10 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Docierają do nas również przerażające nagrania z fizycznych ataków dużych grup imigranckich na nasze umocnienia graniczne. Sugerowane odstępstwa, stojące na dodatek właśnie w sprzeczności z prawem, na rzecz nielegalnej migracji będą prowadzić tylko do dalszego wykorzystywania migrantów przez Łukaszenkę i trwania kryzysu migracyjnego.

Podpisano: 

Młodzież Wszechpolska Okręg Podlaski
Związek Rekonstrukcyjno-Historyczny "Podziemie"
Studenckie Towarzystwo Patriotyczne
Fundacja Obowiązek Polski
Instytut Suwerennej
Fundacja DKF w Dobrym Tonie
Klub Gazety Polskiej Białystok
Klub Gazety Polskiej Białystok 2
Stowarzyszenie "Wita"
Fundacja Vexilla Regis
Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Białystok
Koliber Białystok
Stowarzyszenie "Dzieci Białegostoku"


Stanowisko Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 r.

"Człowieczeństwo – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie  wolno. Granica krzywdy leży w sumieniu, leży w sercu ludzkim"
Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni"

Rada Miasta Białystok wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec faktu  niehumanitarnego traktowania migrantów, którzy zostają zatrzymani na  terytorium RP i w sytuacji narażenia ich zdrowia i życia, bez  umożliwienia im skorzystania z międzynarodowych standardów i procedur,  siłą wypychani są z terytorium naszego Państwa.

Ochrona polskiej granicy jest wartością najważniejszą. Oczekujemy  zdecydowanych działań funkcjonariuszy służb mundurowych, których celem  jest uniemożliwienie nielegalnego przekraczania granicy Polski i Unii  Europejskiej. Jednak niedopuszczalne jest stosowanie aktów przemocy  wobec ludzi.

Za winnego sytuacji wzmożenia prób nielegalnego przekraczania naszej  granicy jednoznacznie uznajemy reżim Aleksandra Łukaszenki, który w  formie swoistej zemsty za poparcie przez Polskę działań środowisk  demokratycznych na Białorusi próbuje zdestabilizować sytuację w Polsce i  UE.

Jednakże nie możemy się zgodzić na niezgodne z prawem międzynarodowym  i niehumanitarne traktowanie ludzi, którzy naszą granicę już  przekroczyli. Ludzi, których sytuacja jest często tragiczna – głodnych,  przemoczonych, nieprzygotowanych do przebywania w warunkach  jesienno-zimowych. Wśród nich są także starsi ludzie, kobiety w ciąży,  matki z dziećmi.

Udokumentowane medialnie przypadki śmierci i wywożenia kobiet z  dziećmi w środku nocy oraz wypychania ich siłą na stronę białoruską  wzbudzają nasz stanowczy sprzeciw i obowiązek przedstawienia w tej  sprawie – bliskiej nam także ze względu na geograficzną odległość od  tych wydarzeń – niniejszego stanowiska.

Apelujemy do rządu RP o respektowanie i wykonywanie międzynarodowych  traktatów, do których stosowania Polska się zobowiązała, a także o  wykonanie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  1. Domagamy się dopuszczenia akredytowanych dziennikarzy w rejony  przygraniczne objęte dziś stanem wyjątkowym, co jest niezbędne do pełnej  i rzetelnej informacji, a także jest naszym wspólnym prawem dostępu do  wolności informacji.
  2. Wnioskujemy o zwrócenie się do Europejskiej Agencji Straży  Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX o pomoc w rozwiązaniu obecnej  sytuacji. Nasza granica jest bowiem granicą Unii Europejskiej.
  3. Zwracamy się o dopuszczenie w rejon przygraniczny pozarządowych i  państwowych organizacji niosących swą statutową pomoc osobom w sytuacji  zagrożenia życia i praw człowieka; w tym prawników, tłumaczy i lekarzy.
  4. Wnosimy o przestrzeganie przepisów Konwencji Genewskiej,  umożliwienie rozpoczęcia procesu azylowego wobec wszystkich tych, którzy  zatrzymani już na terytorium Polski poproszą o to, a także o  zatroszczenie się o bezpieczeństwo najbardziej bezbronnych ofiar tej  sytuacji – osób starszych, schorowanych, kobiet i dzieci.
  5. Wnioskujemy do rządu RP o szeroko zakrojoną inicjatywę  dyplomatyczno-informacyjną w krajach Bliskiego Wschodu, która  przeciwstawi się tam na miejscu fałszywej i zakłamanej narracji reżimu  białoruskiego, której celem jest ściągnięcie na naszą granicę jak  największej ilości ludzi w celu nielegalnego jej przekraczania, a tym  samym destabilizacji sytuacji gospodarczej i politycznej zarówno w  naszym kraju, jak i całej Unii Europejskiej.
  6. Apelujemy o współpracę z Komisją Episkopatu Polski w celu utworzenia  korytarzy humanitarnych. Ta forma pomocy, która sprawdziła się  doskonale we Włoszech, i o którą apelują hierarchowie polskiego kościoła  rzymsko-katolickiego w naszej Ojczyźnie, jest humanitarną i bezpieczną  pod wszelkimi względami opcją pomocy konkretnym, najbardziej  potrzebującym jej ludziom.
  7. Żądamy również zapewnienia pełnej i realnej rekompensaty finansowej  polskim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenach objętych  stanem wyjątkowym. Ekonomiczny byt ich oraz ich rodzin kolejny raz jest  zagrożony przez działania rządu polskiego.

W całej tej trudnej dla naszego państwa i każdego z nas sytuacji,  respektując nasze prawo do ochrony i bezpieczeństwa oraz mając wszelkie  przeznaczone do tego służby, procedury i środki, musimy pamiętać, iż  obowiązują nas także zasady moralne. A to zobowiązuje nas do  humanitarnego i godnego traktowania tych wszystkich, którzy znajdują się  w tragicznej dla nich sytuacji. W naszym bowiem postępowaniu też musi  być zachowana pewna granica – jak pisze Z. Nałkowska „jakaś granica, za  którą nie wolno przejść, za którą przestaje się  być sobą”.


źródło: PAP | red: bsd, zmj

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Rok 2022 będzie miał w Białymstoku trzech patronów

25.10.2021, 12:49

Znani są już patroni roku 2022 w Białymstoku. Dziś radni zdecydowali, że będą to: profesor Władysław Bartoszewski, a także: 10. Pułk Ułanów Litewskich i 42. Pułk Piechoty. Wybór nie jest przypadkowy, bo wiąże się z rocznicami przypadającymi w przyszłym roku.


Białostoczanie mieszkający przy ul. Brzoskwiniowej chcą poszerzenia drogi

23.10.2021, 09:16

Mieszkańcy chcą poszerzenia drogi, urzędnicy mówią, że na razie nie ma takiej możliwości. Z prośbą o pomoc zwróciły się do białostockich radnych osoby z okolic ulicy Brzoskwiniowej w Dojlidach. Wskazują, że droga przy ich posesjach jest za wąska, co może wpływać na bezpieczeństwo.


Uczniowie mają problem z potwierdzeniem ulgi w białostockich autobusach

22.10.2021, 15:39

Albo imienna karta miejska, albo legitymacja z wpisanym białostockim adresem. Tylko jeden z tych dokumentów uprawnia uczniów podstawówek do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
DAJ SIĘ ZACZAROWAĆ W NIE TEATRZEfot. Marta Sołtys
REGION
27.05.2022, 22:09, akt. 28.05.2022, 07:18

Rozpoczęły się Dni Augustowa

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok