Radio Białystok | Wiadomości | Spór o ulicę im. "Łupaszki" w Białymstoku zdjęty z wokandy sądu administracyjnego

Spór o ulicę im. "Łupaszki" w Białymstoku zdjęty z wokandy sądu administracyjnego

7.04.2020, 15:40, akt. 15:50

W związku z ograniczeniem działalności wymiaru sprawiedliwości wskutek pandemii koronawirusa, sąd administracyjny w Białymstoku nie rozpoznał we wtorek (07.04) sprawy dotyczącej uchwały o zmianie nazwy ulicy im. mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Nowego terminu sprawy nie wyznaczył.

Fotolia.com
Fotolia.com

Sprawa zdjęta z wokandy

Chodzi o skargę rady miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego, który unieważnił uchwałę o zmianie nazwy tej ulicy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku miał zająć się sprawą jeszcze w połowie marca, ale okazało się, że pełnomocnik rady miasta nie dostał odpowiedzi na skargę, przygotowaną przez prawników wojewody. Nowym terminem był 7 kwietnia, ale sprawa została zdjęta z wokandy.

Spór dotyczy ulicy na osiedlu Skorupy; imieniem majora "Łupaszki" rada miasta nazwała ją w kwietniu 2018 r. Inicjatorami byli radni PiS, którzy mieli wtedy większość w radzie. Radni nadali ulicy imię Zygmunta Szendzielarza, mimo że prezydent miasta proponował inną nazwę: Podlaska.

Nazwa od początku wzbudza emocje 

Nazwa im. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" od początku wzbudza emocje w Białymstoku. Praktycznie tuż po jej nadaniu pojawiły się tam napisy i wlepki "zbrodniarz", tablice oblewane są czerwoną farbą. W ubiegłym roku na płocie otaczającym pobliską budowę malowane były hasła m.in. "Łupaszko - morderca!!!" i "Miejsce zbrodniarzy jest na śmietniku historii. Łupaszko to ludobójca!!!". W styczniu tego roku na ogrodzeniu i garażach przy sąsiedniej ulicy ktoś napisał m.in. "Nikt nie chce mieszkać na ulicy zbrodniarza".

Jesienią ub. roku rada nowej kadencji nazwę ulicy zmieniła - na Podlaską. Inicjatorami byli radni Forum Mniejszości Podlasia (FMP), które w radzie wchodzi w skład, większościowego w tej kadencji rady, klubu Koalicji Obywatelskiej. Autorzy tego projektu, odnosząc się do działań "Łupaszki", wskazywali, że na szlaku jego oddziałów "były spalone wsie i ludność cywilna". W głosowaniu, w którym rada opowiedziała się za zmianą nazwy, zdecydował jeden głos.

25 listopada wojewoda podlaski wydał jednak rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził nieważność tej uchwały. "Analiza jej treści wykazała, iż podjęta została z istotnym naruszeniem prawa" - napisali w uzasadnieniu prawnicy urzędu wojewódzkiego. W ich ocenie, przy procedowaniu tej uchwały doszło do naruszenia zasad techniki prawodawczej, a jej zapisy zostały zredagowane z naruszeniem zasad legislacji.

Uzasadnieniu dotyczącemu dotychczasowego patrona Szendzielarza "Łupaszki" zarzucili, że "wskazuje na fakty nieznajdujące potwierdzania w dokumentach historycznych". Przywołano pismo w tej sprawie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka, który uzasadnieniu projektu uchwały zarzucił "poważne błędy merytoryczne", dotyczące m.in. pacyfikacji w 1944 roku litewskiej wsi Dubinki i spalenia części wsi Potoka (pod Białymstokiem) w maju 1945 roku.

Organ nadzoru uznaje stanowisko prezesa IPN za miarodajne w przedmiotowym zakresie, z uwagi na to, że badania historyczne należą do ustawowych zadań tej instytucji

- napisano w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody podlaskiego, wskazując przy tym m.in., że w 1993 roku sąd wojskowy unieważnił, wydane po wojnie wyroki skazujące "Łupaszkę" na śmierć, a w 2006 roku Sejm przyjął uchwałę "oddającą mu cześć". "Postać mjr. Szendzielarza upamiętniona jest w przestrzeni publicznej w wielu miastach Polski" - napisano w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

W grudniu, jednym głosem, Rada Miasta Białystok zdecydowała o zaskarżeniu tego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego.

źródło: PAP | red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

ZOBACZ TEŻ:


Obrońcy "Łupaszki" o protestach: to akcja polityczna i próba skłócenia mieszkańców

13.02.2020, 18:31

Białostoccy radni PiS i działacze organizacji niepodległościowych stanęli w czwartek (13.02) w obronie - jako to ujęto - "dobrego imienia" majora Zygmunta Szendzielarza. W ich ocenie, protesty dotyczące billboardów upamiętniających "Łupaszkę" to akcja polityczna i próba skłócenia mieszkańców.


Białostoccy radni nie podjęli decyzji ws. ulicy majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki"

20.12.2019, 15:52

Sprawa dotyczy niedawnej zmiany tej nazwy na Podlaską, co z kolei uchylił wojewoda podlaski.


Radni PiS apelują do wojewody o szybkie uchylenie uchwały ws. ulicy im. "Łupaszki" w Białymstoku

18.11.2019, 12:37

Były uchybienia regulaminowe przy podejmowaniu przez Radę Miasta Białystok uchwały o zmianie nazwy ulicy im. majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" - uważają radni PiS, którzy są przeciwni tej zmianie. Apelują do wojewody podlaskiego, by jak najszybciej stwierdził nieważność tej uchwały.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Prosta sprawa" Wojciech Chmielarz


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok