Radio Białystok | Wiadomości | Podlaskie szkoły zawodowe otrzymają 11 mln zł na organizacje praktyk i staży

Podlaskie szkoły zawodowe otrzymają 11 mln zł na organizacje praktyk i staży

autor: Olga Gordiejew

29.07.2020, 16:48, akt. 16:56

Są pieniądze na organizacje praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych w województwie podlaskim. Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu pięciu projektów i przeznaczy na ten cel - 11 milionów złotych.

stock.adobe.com
stock.adobe.com

Projekty dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

Jeden z projektów skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum Leśnego w Białowieży i łączy kształcenie umiejętności zawodowych z interpersonalnymi. Ma rozwijać kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową. W ramach projektu przewidziano organizacje i doposażenie szkolnej pracowni do kształcenia praktycznego. Zaplanowano wykorzystanie pracowni do eksperymentu pedagogicznego "Innowacje w zawodzie technik leśnik".

Drugi projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych słuchaczy i nauczycieli Szkoły Policealnej nr 5 dla dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Tu pieniądze przeznaczone będą przede wszystkim na udział w praktykach i stażach zawodowych, szkoleniach, warsztatach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, specjalistycznych kursach oraz zajęciach wyrównawczych. Założono też doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Kolejny dofinansowany projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Ci mają uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na stażach u pracodawców. W ramach projektu przewidziane jest wyposażenie pracowni ekonomicznej i elektrycznej.


Zarząd dofinansuje Podlaską Sieć Doradztwa Zawodowego

Zarząd dofinansuje również Podlaską Sieć Doradztwa Zawodowego. Tu zaplanowano m.in. opracowanie ponad 30 zewnętrznych programów wsparcia szkół zawodowych i doposażenie Punktów Informacji i Kariery.

Ostatni z dofinansowanych projektów zakłada podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 placówkach z powiatu Grajewskiego. Tutaj stworzony będzie kompleksowy program zakładający ścisłą współpracę szkół z pracodawcami. W projekcie założono m.in. tworzenie w szkołach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie i szkolenia dla uczniów.

| red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

ZOBACZ TEŻ:


Ponad 30 kolejnych komputerów trafi do uczniów szkół podstawowych w Augustowie

22.07.2020, 09:10

Miasto otrzymało właśnie grant w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”.


Dariusz Piontkowski: warto inwestować w szkolnictwo branżowe

5.07.2020, 17:32

Jak mówił minister edukacji narodowej, wszystko po to, żeby absolwenci takich szkół uczyli się przyszłego zawodu na jak najlepszym sprzęcie.


Trzy podlaskie szkoły dostały unijne dofinansowanie na kształcenie zawodowe młodzieży

7.06.2020, 08:32

Chodzi o szkolenia i staże zawodowe, czy stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

W 9 tygodni po Podlasiuźródło: stock.adobe.com
MÓWI SIĘ
7.08.2020, 16:57, akt. 17:07

Wysokie ceny warzyw i owoców

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok