Radio Białystok | Wiadomości | Wpłynęły zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa ws. nawoływania do nienawiści przez byłego księdza Międlara

Wpłynęły zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa ws. nawoływania do nienawiści przez byłego księdza Międlara

13.11.2020, 17:13, akt. 18:37

Nie uprawomocniło się postanowienie białostockiej prokuratury o umorzeniu śledztwa dotyczącego publicznego nawoływania do nienawiści przez Jacka Międlara; chodziło m.in. o kazanie wygłoszone przez niego w Białymstoku. Wpłynęły trzy zażalenia, które rozpozna miejscowa prokuratura regionalna.

Fotolia.com
Fotolia.com

O zażaleniach poinformował w piątek (13.11) rzecznik Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Łukasz Janyst. Postanowienie zaskarżyła m.in. jedna z organizacji mniejszości narodowych oraz pełnomocnik jednej z organizacji żydowskich. Zgodnie z przepisami, ponieważ jest to zaskarżenie postanowienia o umorzeniu śledztwa już raz podjętego, zażalenia rozpozna prokuratura wyższej instancji - w tym wypadku Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Pierwsze postępowanie dotyczące kazania wygłoszonego przez Jacka Międlara w Białymstoku zakończyło się umorzeniem jeszcze w 2016 roku. Wówczas także Prokuratura Okręgowa w Białymstoku nie znalazła podstaw do uznania, iż doszło do popełnienia tzw. przestępstw z nienawiści.

W 2018 roku podjęła je jednak na nowo, po dołączeniu materiałów zebranych przez prokuratorów we Wrocławiu. Chodziło o przemówienie wygłoszone przez Międlara w czasie Marszu Patriotów na wrocławskim rynku. W 2017 roku nawet trafił do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, ale potem sąd - uwzględniając wniosek prokuratury - zwrócił jej ten akt oskarżenia do uzupełnienia o opinię biegłych.

W listopadzie 2019 roku śledztwo to prokuratura umorzyła, w czynach, które badała, nie dopatrując się znamion przestępstw publicznego nawoływania do nienawiści. Powoływała się wówczas m.in. na opinię biegłych z zakresu językoznawstwa, nauk teologicznych i medioznawstwa. Po skutecznym zaskarżeniu tego postanowienia przez zainteresowane podmioty, decyzją sądu postępowanie przygotowawcze zostało podjęte na nowo.

Pod koniec września ponownie je umorzono, choć na razie nieprawomocnie.

Jednym z wątków sprawy było kazanie wygłoszone przez ówczesnego księdza Jacka Międlara w kwietniu 2016 roku w Białymstoku (kilka miesięcy później odszedł on od kapłaństwa), w czasie obchodów organizowanych przez ONR.

"Dokładna analiza treści kazania wykazała, że zawiadamiający o przestępstwie nawoływania do nienawiści, którego miałby się dopuścić ówczesny ksiądz Jacek Międlar, posłużyli się wyciętymi z kontekstu cytatami. Zestawienie ich z całym tekstem nie potwierdziło, aby miało dojść do przestępstwa" - wskazano w wydanym wtedy komunikacie, podpisanym przez prokuratora okręgowego Andrzeja Purymskiego.

"Treść kazania nie nosiła znamion znieważania grup ludności czy poszczególnych osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej albo wyznaniowej, co jest warunkiem penalizacji. Wskazuje na to zarówno drobiazgowa analiza prawno-karna, jak i zebrane w śledztwie opinie biegłych z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i teologii" - tak uzasadniła prokuratura postanowienie o umorzeniu tego śledztwa.

Jak napisał prok. Purymski, "duchowny nie oponował w kazaniu przeciwko konkretnej grupie, narodowi, rasie, wyznaniu czy osobie, lecz przeciw określonym postawom: relatywizmowi, konsumpcjonizmowi i kosmopolityzmowi, odwołując się przy tym do historii i Ewangelii".

Prokuratura badała też publikacje prasowe Międlara i oceniła, że mają one "charakter publicystyczny i mieszczą się w granicach wolności wypowiedzi dopuszczalnej w debacie publicznej". "Można je negatywnie oceniać przez pryzmat kultury słownej oraz piętnować za uproszczenia i uogólnienia, ale nie w aspekcie prawno-karnym" - ocenili wtedy śledczy.

Odwołując się do - gwarantowanej Konstytucją - wolności słowa i wyrażania poglądów podkreślili, że mają one "charakter nadrzędny i obejmują także wypowiedzi, które mogą budzić nawet uzasadniony sprzeciw, niezadowolenie bądź krytykę innych osób".


źródło: PAP | red: sk

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Białostocka prokuratura umorzyła śledztwo dot. nawoływania do nienawiści przez J. Międlara

22.09.2020, 19:28

Umorzone zostało śledztwo dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści przez Jacka Międlara w kazaniu wygłoszonym przez niego w 2016 roku w Białymstoku i w innych publicznych wypowiedziach - poinformowała we wtorek (22.09) białostocka prokuratura okręgowa. Postanowienie nie jest prawomocne.


Śledczy ponownie sprawdzą okoliczności przemarszu ONR w Białymstoku

7.08.2018, 15:09

Niemal przed dwoma laty prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa, teraz jednak śledczy ponownie sprawdzą okoliczności przemarszu działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego w Białymstoku.


Dochodzenie ws. obchodów ONR - prokuratura odmówiła przyjęcia zażaleń

2.11.2016, 16:08

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku odmówiła przyjęcia zażaleń na jej postanowienie o umorzeniu dochodzenia ws. obchodów ONR.


Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie marszu ONR

27.09.2016, 11:40

Białostocka prokuratura nie dopatrzyła się złamania prawa podczas kwietniowego święta Obozu Narodowo-Radykalnego w Białymstoku.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Szpiedzy, wielka historia i miłość


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok