Radio Białystok | Gość | Jarosław Wróbel - prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

Jarosław Wróbel

prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

9.05.2017, 08:14, akt. 10:48

Na 118 podlaskich gmin zgazyfikowane są jedynie 23, czyli 19 proc. wszystkich. PSG chce zainwestować w naszym regionie ponad 380 mln zł.

Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski
Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski


0:00
0:00
Z Jarosławem Wróblem rozmawia Lech Pilarski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Dzięki temu powstanie 8 stacji gazowych oraz ponad 180 kilometrów sieci. Polska Spółka Gazownictwa chce gazyfikować nowe gminy, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie jest mało tradycyjnych sieci gazowych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG, czyli tzw. gazyfikację wyspową. To dla wielu samorządów najszybsza i jedyna szansa na korzystanie z gazu ziemnego.


Lech Pilarski: Nareszcie zaczęło się poważne inwestowanie, jeśli chodzi o rozbudowę sieci gazowej w województwie podlaskim. Jesteśmy regionem, w którym najmniej jest tego typu inwestycji i konsumpcja gazu jest najmniejsza w Polsce.

Jarosław Wróbel: No niestety. Tak się historycznie złożyło, że jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to rzeczywiście wskaźnik gazyfikacji tego regionu to raptem około 18 proc. - jest to najniższy wskaźnik w Polce. W związku z tym nowa strategia Polskiej Spółki Gazownictwa, którą realizujemy od 2016 r., zakłada przede wszystkim znaczące podniesienie wskaźnika gazyfikacji gmin Rzeczpospolitej.

Chcemy zgazyfikować w ciągu najbliższych lat -  do roku 2020 - minimum 74 nowe gminy, w tym oczywiście bardzo dużo gmin na Podlasiu.

Nowa strategia to przede wszystkim potężne inwestycje na Podlasiu - rzędu około 380 mln zł w ciągu najbliższych lat. To wybudowanie kilkuset kilometrów gazociągów, 8 stacji redukcyjno-pomiarowych. A co najważniejsze - to gazyfikacja wyspowa, która w ciągu najbliższych lat umożliwi na określonych terenach województwa dystrybucję gazu LNG. Z punktu widzenia klienta jest to dokładnie ten sam gaz ziemny, natomiast umożliwia on nam w wybranych miejscach dostawy gazu pod klienta, cysternami.


Dlaczego Podlasie było tak omijane, jeśli chodzi o inwestycje gazowe? Przecież przez województwo podlaskie przechodzi największy rurociąg gazowy, obok - przy Bugu - jest kolejny. Około 40 - jak sobie policzyłem - miliardów metrów sześciennych gazu przepływa obok województwa i jest tu najmniejsze spożycie.

To już jest pytanie do poprzednich decydentów. Ja też nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego przez tyle lat nie powstał gazociąg na Litwę, dlaczego nie rozbudowywano tutaj sieci dystrybucyjnej w sposób umożliwiający zabezpieczenie dostawy gazu dla klientów końcowych.

Natomiast my od 2016 r. w ramach nowej strategii rządu Rzeczpospolitej Polskiej, rządu Prawa i Sprawiedliwości realizujemy przede wszystkim nie tylko podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również najważniejszy cel, czyli budowę Polski zrównoważonego rozwoju.


Bo Polska również jest jednym z najmniejszych konsumentów gazu w Europie.


Zgadza się. Wskaźnik gazyfikacji w Polsce wynosi około 57 proc. i jest obecnie jednym z najniższych w Europie. Staramy się go podnieść o około 3-4 punkty procentowe. Tylko na Podlasiu zawarliśmy już w ciągu ostatnich 10 miesięcy ponad 60 listów intencyjnych na gazyfikację gmin, przed nami kolejne.

Również to, co nas czeka w najbliższym czasie, to przede wszystkim budowa stacji LNG do czasu oddania gazociągu litewskiego przez Gaz System, ale to potrwa jeszcze wiele lat. Ale do tego czasu - poprzez prostą gazyfikację wyspową - sądzę, że problem dostaw paliwa gazowego na Podlasiu całkowicie zostanie rozwiązany.


Czyli na razie inwestujemy w LNG, a jak będą możliwości, obok będą rury, to tę sieć będzie można tam podłączyć?

Tak. Ale to nie będzie miało żadnego znaczenia dla klienta końcowego, ponieważ klient od samego początku będzie miał ten sam gaz.

To przyśpieszy rozwój gospodarczy województwa podlaskiego?

Oczywiście. W XXI w. niewątpliwie gaz ziemny to nie tylko postęp cywilizacyjny, ale przede wszystkim również szansa na bardzo intensywny, zrównoważony rozwój, szansa na ściągnięcie tutaj nowych inwestorów, ponieważ w dzisiejszych czasach praktycznie bez paliwa gazowego żaden inwestor swoich technologii nie zamierza uruchamiać - z punktu widzenia efektywności ekonomicznej gaz jest najbardziej efektywnym medium do ciągów technologicznych.


Tym bardziej, że około 40 proc. województwa podlaskiego podlega ochronie, czyli mamy czyste powietrze, a mamy - jeśli chodzi o dostęp do czystego paliwa - największy kłopot.


Zgadza się. Więc w tej chwili, realizując politykę rządu, odwracamy jak najbardziej ten trend. Idziemy w kierunków gazyfikacji, która umożliwi zabezpieczenie dostaw efektywnego paliwa i - co najważniejsze - bardzo ekologicznego.


Gaz z rurociągów jest w tej samej cenie co gaz płynny i rozprężony?

Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o dystrybucję paliwa gazowego, to jest to dokładnie ta sama cena. Chciałem również zauważyć, że cena za dystrybucję gazu od 2,5 roku nie uległa zmianie. W tej chwili negocjujemy z Urzędem Regulacji Energetyki przejście na tzw. 3-letni okres taryfikacyjny, tak żeby w Polsce też obowiązywała taryfa wieloletnia, stabilna. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów i mieszkańców. Ale szczególnie inwestorów, którzy w tym momencie wiedzą, że przez 3 lata cena będzie na takim a nie innym poziomie, co umożliwia szacowanie ryzyka inwestycyjnego.


Polska płaci też jedną z wyższych cen, jeśli chodzi o dostawy gazu. Czy widać na horyzoncie potencjalne zmiany, żebyśmy płacili tak jak inni obywatele Europy?


Rząd Polski, grupa kapitałowa PGNiG robi w tej chwili wszystko, żebyśmy po raz pierwszy w historii nigdy już nie musieli kupować z określonego kierunku, tylko zawsze chcieli kupować z określonego kierunku. Jak wiemy, w relacjach handlowych - czy chcę, czy muszę - to jest fundamentalna różnica.

Pragnę zapewnić, że cały program przebudowy sieci dystrybucji Rzeczpospolitej Polskiej, sieci przesyłowej Rzeczpospolitej Polskiej, jest to program realizowania polityki rządowej podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, ale przede wszystkim zrealizowania tego hasła, że po raz pierwszy będziemy w takiej sytuacji, że to my będziemy decydować, z którego kierunku mamy kupić.

Bo na razie, jeśli chodzi o gaz ziemny, to ponad 70 proc. przychodzi z jednego źródła.

Robimy w tej chwili wszystko, żeby maksymalnie zdywersyfikować dostawy paliwa gazowego. Jeżeli chodzi o Polską Spółkę Gazownictwa, to koncentrujemy się na przebudowie sieci dystrybucji paliwa gazowego, tak żeby z tych potężnych autostrad gazowych, transnarodowych móc odbierać i dostarczać gaz do końcowych klientów.

Za kwotę ponad 11 miliardów złotych do 2022 roku przebudujemy całkowicie system dystrybucji gazu w Polsce, tak żeby ten gaz z innych kierunków niż z kierunku wschodniego mógł być dystrybuowany i żebyśmy mieli prawo wyboru i możliwość wyboru.


Ile trzeba by było zainwestować, żeby każdy obywatel w Polsce miał dostęp do gazu?

Samo podniesienie o 3 punkty procentowe to jest rząd kilkunastu miliardów złotych. Można powiedzieć, że aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, musielibyśmy zainwestować na pewno grubo ponad 100 miliardów złotych.

Czyli mniej więcej tyle, albo i więcej, co w drogi?


Czyli mniej więcej tyle, ile drogi.To  pokazuje skalę potrzeb infrastrukturalnych w naszym kraju, żeby móc doścignąć średnią europejską i żeby móc później konkurować, również gospodarczo.


Tak. Za tymi inwestycjami musimy widzieć gospodarkę, ponieważ bez paliwa gazowego nie ma dynamicznego rozwoju współczesnej gospodarki.

Z jednej strony drogi, z drugiej strony gaz, z trzeciej strony energia elektryczna - to wszystko razem musi się złączyć.

Tak. Plus jeszcze ekologia. Akurat w przypadku gazu łączymy wyzwania gospodarcze właśnie z bardzo czystym, ekologicznym paliwem.

| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS
nadinsp. Robert Szewc, for. Joanna Szubzda

nadinsp. Robert Szewc [wideo]

komendant wojewódzki policji w Białymstoku
29.09.2022

- Policjantów nigdy za wiele, bo policjanci to bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo naszego regionu. (...) Nie brakuje chętnych i to nas bardzo cieszy - mówi komendant.

Andrzej Trybusz, screen z rozmowy

dr Andrzej Trybusz

były Główny Inspektor Sanitarny
28.09.2022

"Musimy się spodziewać, że na przełomie listopada, grudnia będzie kolejna fala zachorowań na COVID-19. Epidemia może nie rozwija się gwałtownie, ale liczba zachorowań rośnie" - mówi dr Andrzej Trybusz.

prof. Janusz Myśliwiec

prof. Janusz Myśliwiec [wideo]

wojewódzki konsultant medycyny nuklearnej
27.09.2022

Ostatnio dużo emocji wzbudza temat dystrybucji do straży pożarnej i szkół tabletek z jodkiem potasu. - Jest to działanie prewencyjne, nie ma żadnego zagrożenia - uspokaja prof. Janusz Myśliwiec z UMB.


Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk [wideo]

zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich
26.09.2022

"Główną emocją, która jest dzisiaj w społeczeństwie rosyjskim, jest niepewność i strach. Rosjanie wielokrotnie słyszeli, także od Putina, że nie będzie nawet częściowej mobilizacji, a się nagle okazuje, że mamy do czynienia z mobilizacją 300 tys. ludzi. Rosja nie prowadzi wojny, bo taka jest oficjalna narracja, tylko specjalną operację wojskową" - mówi Wojciech Konończuk.

dr Marek Woch, źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Marek Woch [wideo]

dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
23.09.2022

Po niemal rocznym zamknięciu strefy przygranicznej firmy mogą ubiegać się o rekompensaty. Kto i na jaką pomoc może liczyć?

Radosław Dobrowolski, fot. Barbara Sokolińska

Radosław Dobrowolski

burmistrz Supraśla
22.09.2022

"W ciągu 20 lat to jest ogromny przyrost - 70-80 procent nowych mieszkańców. Głównie są to ci mieszkańcy, którzy opuszczają blokowiska, szeregówki i budują się."


Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
22.09.2022

"Przed nami Bison Ultra-Trail i Bison MTB, ta impreza nam się rozrasta. Wszystko odbędzie się w Supraślu w pierwszy weekend października" - mówił w Radiu Białystok Grzegorz Kuczyński.

prof. Anna Wasilewska, fot. Marcin Gliński

prof. Anna Wasilewska [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
22.09.2022

Centrum Psychiatrii w Białymstoku zaczyna działać. Niedługo rozpocznie pracę całodobowy oddział dla najmłodszych, którego nie było w Podlaskiem od lat.

Źródło: archiwum prywatne

Mariusz Cielma

redaktor naczelny miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa"
21.09.2022

"Decyzja władz Rosji o przeprowadzeniu częściowej mobilizacji świadczy o problemach kadrowych w armii rosyjskiej" - powiedział w Polskim Radiu Białystok redaktor naczelny miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa" Mariusz Cielma.


prof. Robert Ciborowski, fot. Barbara Sokolińska

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
21.09.2022

"Wynagrodzenia wzrosły nominalnie ponad 10 proc., ale przy tym inflacja jest dużo wyższa. Trzeba też pamiętać, że inflacja, która dotyka nas jako konsumentów jest jeszcze wyższa, niż średnia liczona przez GUS" - mówił w Polskim Radiu Białystok prof. Robert Ciborowski.

Sebastian Skuza, źródło: www.gov.pl

Sebastian Skuza

wiceminister finansów
20.09.2022

Do samorządów ma wpłynąć w tym roku ponad 13,5 miliarda złotych z udziału we wpływach z podatku PIT - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Białystok wiceminister finansów Sebastian Skuza.

fot. Marcin Gliński

Lech Kołakowski [wideo]

z klubu parlamentarnego PiS
20.09.2022

"6 mln obywateli RP zostało zabitych, zamordowanych, zakatowanych przez Niemców. Gdyby oni żyli, zapewne urodziłoby się około 20 mln Polaków. Sprawy gospodarcze można po jakimś czasie odrobić, ale potencjał biologiczny został na stałe utracony. To jest nasza wielka strata" - mówi Lech Kołakowski.


Mariusz Marszałkowski, źródło: archiwum prywatne

Mariusz Marszałkowski [wideo]

ekspert portalu BiznesAlert.pl
19.09.2022

- To nie jest tylko kwestia tego, że chcemy zaoszczędzić pieniądze. Mogliśmy to robić w czasach nie-kryzysu, teraz musimy oszczędzać dlatego, żeby po prostu mieć energię.

fot. Monika Kalicka

Łukasz Wróblewski

rzecznik Enea Ciepło
19.09.2022

Aktualne problemy na rynku paliw nie powinny wpłynąć na rozpoczynający się sezon grzewczy - przekonują przedstawiciele jednego z głównych dostarczycieli ciepła.

Janusz Wojciechowski, fot. Joanna Szubzda

Janusz Wojciechowski

europejski komisarz ds. rolnictwa
16.09.2022

Większe niż dotychczas będzie unijne wsparcie polskich rolników - zapowiedział w Polskim Radiu Białystok europejski komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Podkreślał, że zgodnie z polskim Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - wyższe dopłaty otrzymają przede wszystkim gospodarstwa małe i średnie.


prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
16.09.2022

- Reparacje wojenne to sprawa prawna, ale też kwestia zadośćuczynienia moralnego. I bardzo ciekawe jest to, że Niemcy zupełnie się nie poczuwają do tego problemu - podkreśla prof. Bartnicki.

Paweł Szrot, fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Paweł Szrot

szef gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy
15.09.2022

- Uchwała Sejmu w sprawie zadośćuczynienia od Niemiec za straty wojenne ma symboliczny i praktyczny wymiar - mówił w Polskim Radiu Białystok Paweł Szrot.

Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski [wideo]

ekspert z portalu Energetyka24.com
15.09.2022

"Absolutnie nie należy klikać w żadne linki, które są wysyłane SMS-em z nieznanego numeru, nawet jeżeli jest tam nazwa jakiejś zaufanej instytucji. To jest bardzo częsta praktyka oszustów" - mówi Daniel Czyżewski.


Przemysław Sarosiek, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Sarosiek [wideo]

dyrektor WORD w Białymstoku
14.09.2022

Strajk włoski egzaminatorów w białostockim WORD. - Poza zwykłym strachem przed egzaminem na tę chwilę nie widzę zagrożenia do tego, żeby nie można było zdawać egzaminu zgodnie z planem - uspokaja dyrektor.

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
13.09.2022

"Szczęśliwie Białystok Biega jest taką imprezą, która nieprzerwanie od 2011 roku się odbywa. Jak była pandemia, impreza też się odbywała" - mówił w Radiu Białystok prezes Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński.

foto: Monika Kalicka

Leszek Gołąbiecki

prezes Unibepu
13.09.2022

Na Ukrainie trwa jeszcze wojna, ale polskie firmy już są zainteresowane powojenną odbudową tego kraju. Chęć współpracy wstępnie zadeklarowało ponad 1200 firm z całej Polski.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura [wideo]

komandor rezerwy Marynarki Wojennej
13.09.2022

"Ukraińcy odzyskali bardzo dużą część swojego terytorium, ale nie najważniejsze tereny, które zajęto, a więc Donbas. Natomiast pokazali armii rosyjskiej, że są w stanie wyzwalać, są w stanie prowadzić ofensywę" - mówił w Polskim Radiu Białystok komandor rezerwy Marynarki Wojennej porucznik Maksymilian Dura.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

z Rady Polityki Pieniężnej
12.09.2022

"Spodziewamy się, że inflacja przestanie rosnąć. (...) Jeśli rzeczywiście taka sytuacja się potwierdzi, to jest wysoce prawdopodobne, że wrześniowa podwyżka stóp procentowych byłaby ostatnią w tym cyklu" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Henryk Kowalczyk, fot. Joanna Szubzda

Henryk Kowalczyk

wicepremier, minister rolnictwa
9.09.2022

Nowy program wsparcia rolników w związku z wysokimi cenami nawozów nie będzie podobny do poprzedniego. Tym razem rząd chce dopłacać do produkcji nawozów - poinformował Henryk Kowalczyk.


Sebastian Łukaszewicz, fot. Sylwia Krassowska

Sebastian Łukaszewicz [wideo]

wicemarszałek województwa podlaskiego
9.09.2022

"W województwie podlaskim nie było takiego festiwalu, na którym mogłyby się zaprezentować wszystkie koła z regionu, dlatego stworzyliśmy I Podlaski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Smaki Podlasia" - mówi Sebastian Łukaszewicz.

2022.09.08 Krystian Jaworski

Krystian Jaworski [wideo]

ekonomista
8.09.2022

"Zainteresowanie kredytami obecnie jest na bardzo niskim poziomie. (...) Zakładam, że jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych zobaczymy w czwartym kwartale tego roku" - mówi Krystian Jaworski.

Andrzej Stypułkowski nowym wiceprezydentem Łomży, źródło: UM Łomża

Andrzej Stypułkowski

zastępca prezydenta Łomży
7.09.2022

"Szkolnictwo zawodowe już od dłuższego czasu przeżywa kryzys. (...) Także wszystkie samorządy, nie tylko Łomża, chcą podejmować odpowiednie działania w tym zakresie, żeby zachęcić ósmoklasistów do tego, żeby swoją przyszłość związali z którymkolwiek z zawodów i z którymkolwiek z kierunków zaproponowanych przez nasze szkoły" - mówi Andrzej Stypułkowski.


abp Józef Guzdek, fot. Sylwia Krassowska

abp Józef Guzdek

metropolita białostocki
6.09.2022

- Kiedy przyszedłem do Białegostoku, nikt mi nie obiecywał, że będzie łatwo. Jeżeli mamy kryzys, to nie ma nic gorszego, jak wypieranie, że go nie ma. Nie ma nic gorszego niż brak reakcji.

Stefan Rzońca, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Rzońca [wideo]

instruktor nauki jazdy
5.09.2022

"Może kary finansowe dadzą do myślenia wielu kierowcom, żeby jednak zdjąć nogę z gazu i być ostrożniejszym" - mówi Stefan Rzońca.

Krzysztof Korotkich, fot. Robert Bońkowski

prof. Krzysztof Korotkich

literaturoznawca, profesor Uniwersytetu w Białymstoku
2.09.2022

"Ballady i romanse" to opowieść młodego człowieka, który bardzo wcześnie dojrzał, do opowiadania o sprawach najważniejszych. Jego przeczucie i wyobraźnia, a także doświadczenie spowodowały, że miał co opowiadać" - mówi prof. Krzysztof Korotkich.


Agnieszka Muzyk, fot. Paweł Wądołowski

Agnieszka Muzyk [wideo]

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
2.09.2022

"Chciałabym zaapelować do maturzystów, żeby wrzesień wykorzystali do namysłu, jakie przedmioty będą zdawali na egzaminie" - mówi Agnieszka Muzyk. 

Mariusz Sokołowski, fot. Sylwia Krassowska

Mariusz Sokołowski [wideo]

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku
1.09.2022

"Mam nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie mniej problemów, a więcej projektów, innowacji, udanych inicjatyw, wycieczek, a nasza szkoła będzie nowoczesną, przyjazną i bezpieczną szkołą" - mówi Mariusz Sokołowski.

Piotr Siergiej, fot. Lech Pilarski

Piotr Siergiej [wideo]

rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego
31.08.2022

- Najdroższą metodą ogrzewania domu jest ogrzewanie się węglem w kopciuchu. Czterokrotnie taniej w skali roku wychodzi ogrzewanie pompą ciepła - informuje Piotr Siergiej.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
30.08.2022

"Jeżeli rolnicy będą mieli problem z podstawowym środkiem produkcji w rolnictwie, jakim są nawozy, będzie to rzutowało na wysokie ceny żywności na półkach sklepowych" - mówi Jacek Słoma.

Beata Pietruszka, fot. Joanna Szubzda

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty
29.08.2022

- Rzeczywiście ten rok to zwiększona liczba absolwentów szkół podstawowych. (...) Natomiast co roku jest tak, że nie wszyscy uczniowie dostają się do tych szkół, które sobie wybrali, bo takiej możliwości po prostu nie ma ze względu na liczbę uczniów, która może być w danej szkole.

Eugeniusz Ławreniuk, fot. Marcin Mazewski

Eugeniusz Ławreniuk

wiceprezes Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki
26.08.2022

"Bardzo wielu turystów planując swoje wakacje wiosną, zimą niestety pominęło Podlasie, szczególnie region Puszczy Białowieskiej nie wiedząc, kiedy będzie można przyjechać. (...) W tej chwili w Białowieży jest sporo turystów, chociaż nie jest to taki stan, jaki był w latach poprzednich."
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok