Radio Białystok | Gość | Jarosław Wróbel - prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

Jarosław Wróbel

prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

9.05.2017, 08:14, akt. 10:48

Na 118 podlaskich gmin zgazyfikowane są jedynie 23, czyli 19 proc. wszystkich. PSG chce zainwestować w naszym regionie ponad 380 mln zł.

Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski
Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski

Z Jarosławem Wróblem rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Dzięki temu powstanie 8 stacji gazowych oraz ponad 180 kilometrów sieci. Polska Spółka Gazownictwa chce gazyfikować nowe gminy, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie jest mało tradycyjnych sieci gazowych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG, czyli tzw. gazyfikację wyspową. To dla wielu samorządów najszybsza i jedyna szansa na korzystanie z gazu ziemnego.


Lech Pilarski: Nareszcie zaczęło się poważne inwestowanie, jeśli chodzi o rozbudowę sieci gazowej w województwie podlaskim. Jesteśmy regionem, w którym najmniej jest tego typu inwestycji i konsumpcja gazu jest najmniejsza w Polsce.

Jarosław Wróbel: No niestety. Tak się historycznie złożyło, że jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to rzeczywiście wskaźnik gazyfikacji tego regionu to raptem około 18 proc. - jest to najniższy wskaźnik w Polce. W związku z tym nowa strategia Polskiej Spółki Gazownictwa, którą realizujemy od 2016 r., zakłada przede wszystkim znaczące podniesienie wskaźnika gazyfikacji gmin Rzeczpospolitej.

Chcemy zgazyfikować w ciągu najbliższych lat -  do roku 2020 - minimum 74 nowe gminy, w tym oczywiście bardzo dużo gmin na Podlasiu.

Nowa strategia to przede wszystkim potężne inwestycje na Podlasiu - rzędu około 380 mln zł w ciągu najbliższych lat. To wybudowanie kilkuset kilometrów gazociągów, 8 stacji redukcyjno-pomiarowych. A co najważniejsze - to gazyfikacja wyspowa, która w ciągu najbliższych lat umożliwi na określonych terenach województwa dystrybucję gazu LNG. Z punktu widzenia klienta jest to dokładnie ten sam gaz ziemny, natomiast umożliwia on nam w wybranych miejscach dostawy gazu pod klienta, cysternami.


Dlaczego Podlasie było tak omijane, jeśli chodzi o inwestycje gazowe? Przecież przez województwo podlaskie przechodzi największy rurociąg gazowy, obok - przy Bugu - jest kolejny. Około 40 - jak sobie policzyłem - miliardów metrów sześciennych gazu przepływa obok województwa i jest tu najmniejsze spożycie.

To już jest pytanie do poprzednich decydentów. Ja też nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego przez tyle lat nie powstał gazociąg na Litwę, dlaczego nie rozbudowywano tutaj sieci dystrybucyjnej w sposób umożliwiający zabezpieczenie dostawy gazu dla klientów końcowych.

Natomiast my od 2016 r. w ramach nowej strategii rządu Rzeczpospolitej Polskiej, rządu Prawa i Sprawiedliwości realizujemy przede wszystkim nie tylko podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również najważniejszy cel, czyli budowę Polski zrównoważonego rozwoju.


Bo Polska również jest jednym z najmniejszych konsumentów gazu w Europie.


Zgadza się. Wskaźnik gazyfikacji w Polsce wynosi około 57 proc. i jest obecnie jednym z najniższych w Europie. Staramy się go podnieść o około 3-4 punkty procentowe. Tylko na Podlasiu zawarliśmy już w ciągu ostatnich 10 miesięcy ponad 60 listów intencyjnych na gazyfikację gmin, przed nami kolejne.

Również to, co nas czeka w najbliższym czasie, to przede wszystkim budowa stacji LNG do czasu oddania gazociągu litewskiego przez Gaz System, ale to potrwa jeszcze wiele lat. Ale do tego czasu - poprzez prostą gazyfikację wyspową - sądzę, że problem dostaw paliwa gazowego na Podlasiu całkowicie zostanie rozwiązany.


Czyli na razie inwestujemy w LNG, a jak będą możliwości, obok będą rury, to tę sieć będzie można tam podłączyć?

Tak. Ale to nie będzie miało żadnego znaczenia dla klienta końcowego, ponieważ klient od samego początku będzie miał ten sam gaz.

To przyśpieszy rozwój gospodarczy województwa podlaskiego?

Oczywiście. W XXI w. niewątpliwie gaz ziemny to nie tylko postęp cywilizacyjny, ale przede wszystkim również szansa na bardzo intensywny, zrównoważony rozwój, szansa na ściągnięcie tutaj nowych inwestorów, ponieważ w dzisiejszych czasach praktycznie bez paliwa gazowego żaden inwestor swoich technologii nie zamierza uruchamiać - z punktu widzenia efektywności ekonomicznej gaz jest najbardziej efektywnym medium do ciągów technologicznych.


Tym bardziej, że około 40 proc. województwa podlaskiego podlega ochronie, czyli mamy czyste powietrze, a mamy - jeśli chodzi o dostęp do czystego paliwa - największy kłopot.


Zgadza się. Więc w tej chwili, realizując politykę rządu, odwracamy jak najbardziej ten trend. Idziemy w kierunków gazyfikacji, która umożliwi zabezpieczenie dostaw efektywnego paliwa i - co najważniejsze - bardzo ekologicznego.


Gaz z rurociągów jest w tej samej cenie co gaz płynny i rozprężony?

Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o dystrybucję paliwa gazowego, to jest to dokładnie ta sama cena. Chciałem również zauważyć, że cena za dystrybucję gazu od 2,5 roku nie uległa zmianie. W tej chwili negocjujemy z Urzędem Regulacji Energetyki przejście na tzw. 3-letni okres taryfikacyjny, tak żeby w Polsce też obowiązywała taryfa wieloletnia, stabilna. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów i mieszkańców. Ale szczególnie inwestorów, którzy w tym momencie wiedzą, że przez 3 lata cena będzie na takim a nie innym poziomie, co umożliwia szacowanie ryzyka inwestycyjnego.


Polska płaci też jedną z wyższych cen, jeśli chodzi o dostawy gazu. Czy widać na horyzoncie potencjalne zmiany, żebyśmy płacili tak jak inni obywatele Europy?


Rząd Polski, grupa kapitałowa PGNiG robi w tej chwili wszystko, żebyśmy po raz pierwszy w historii nigdy już nie musieli kupować z określonego kierunku, tylko zawsze chcieli kupować z określonego kierunku. Jak wiemy, w relacjach handlowych - czy chcę, czy muszę - to jest fundamentalna różnica.

Pragnę zapewnić, że cały program przebudowy sieci dystrybucji Rzeczpospolitej Polskiej, sieci przesyłowej Rzeczpospolitej Polskiej, jest to program realizowania polityki rządowej podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, ale przede wszystkim zrealizowania tego hasła, że po raz pierwszy będziemy w takiej sytuacji, że to my będziemy decydować, z którego kierunku mamy kupić.

Bo na razie, jeśli chodzi o gaz ziemny, to ponad 70 proc. przychodzi z jednego źródła.

Robimy w tej chwili wszystko, żeby maksymalnie zdywersyfikować dostawy paliwa gazowego. Jeżeli chodzi o Polską Spółkę Gazownictwa, to koncentrujemy się na przebudowie sieci dystrybucji paliwa gazowego, tak żeby z tych potężnych autostrad gazowych, transnarodowych móc odbierać i dostarczać gaz do końcowych klientów.

Za kwotę ponad 11 miliardów złotych do 2022 roku przebudujemy całkowicie system dystrybucji gazu w Polsce, tak żeby ten gaz z innych kierunków niż z kierunku wschodniego mógł być dystrybuowany i żebyśmy mieli prawo wyboru i możliwość wyboru.


Ile trzeba by było zainwestować, żeby każdy obywatel w Polsce miał dostęp do gazu?

Samo podniesienie o 3 punkty procentowe to jest rząd kilkunastu miliardów złotych. Można powiedzieć, że aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, musielibyśmy zainwestować na pewno grubo ponad 100 miliardów złotych.

Czyli mniej więcej tyle, albo i więcej, co w drogi?


Czyli mniej więcej tyle, ile drogi.To  pokazuje skalę potrzeb infrastrukturalnych w naszym kraju, żeby móc doścignąć średnią europejską i żeby móc później konkurować, również gospodarczo.


Tak. Za tymi inwestycjami musimy widzieć gospodarkę, ponieważ bez paliwa gazowego nie ma dynamicznego rozwoju współczesnej gospodarki.

Z jednej strony drogi, z drugiej strony gaz, z trzeciej strony energia elektryczna - to wszystko razem musi się złączyć.

Tak. Plus jeszcze ekologia. Akurat w przypadku gazu łączymy wyzwania gospodarcze właśnie z bardzo czystym, ekologicznym paliwem.

| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Tadeusz Truskolaski [wideo]

prezydent Białegostoku
8.12.2021

- Nikomu się nie udało w 100 proc. i ja również nie jestem jakimś cyborgiem czy osobą doskonałą. Wiadomo, że parę rzeczy się nie udało i jeszcze się parę rzeczy nie uda, ale ważny jest bilans - mówi Tadeusz Truskolaski o swojej prezydenturze.

fot. Joanna Szubzda

por. Anna Michalska

rzeczniczka Straży Granicznej
7.12.2021

"Na pewno po stronie białoruskiej jest jeszcze bardzo dużo cudzoziemców, szacujemy, że nawet do 10 000 i na pewno strona białoruska będzie próbowała wypchnąć te osoby na stronę polską, więc zakładamy również taki scenariusz, że te bardzo duże grupy będą próbowały przekraczać granicę" - mówi por. Anna Michalska.

Dariusz Piontkowski, fot. Monika Kalicka

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji narodowej
6.12.2021

"Minister zdrowia wyraźnie mówi, że jednak widzi mankamenty nauczania zdalnego i że zamykanie szkół będzie ostatecznością" - mówi Dariusz Piontkowski.


Joanna Węglarz, źródło: archiwum prywatne

Joanna Węglarz

psycholog kliniczna i terapeutka
3.12.2021

"Jeżeli ktoś jest na granicy wypalenia, to wtedy potrzebuje wsparcia, poklepania po plecach, potrzebuje takiego powiedzenia: dziękuję, że jesteś, dziękuję za to co robisz, fajnie pracujesz i czy ja ci mogę jakoś pomóc. To jest bardzo ważna rzecz" - mówi Joanna Węglarz.

foto: Monika Kalicka

Paweł Mikłasz i Marcin Urbański

wójtowie Kuźnicy i Mielnika
2.12.2021

- Mieszkańcy przyzwyczaili się do tej sytuacji, choć pojawiają się głosy, że są już generalnie zmęczeni tym wszystkimi i chcieliby wrócić do normalności, do spokoju, który panował w gminie od dawien dawna - mówi wójt gminy Mielnik.

Arkadiusz Niedźwiecki, fot. Marcin Gliński

dr Arkadiusz Niedźwiecki

ekonomista z UwB
1.12.2021

Rząd przygotował tarczę antyinflacyjną. Czy skutecznie ochroni ona rodziny i przedsiębiorców przed skutkami rosnącej inflacji?


prof. Andrzej Górniak, fot. Joanna Szubzda

prof. Andrzej Górniak

hydrobiolog z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
30.11.2021

Zmiana klimatu. - Jeśli chodzi o temperaturę, to należy się spodziewać, że taka typowa północno-wschodnia zima będzie stosunkowo rzadka. To nie znaczy, że jej nie będzie w ogóle, ale będzie ona dosyć krótkotrwała.

Edyta Dąbrowska, fot. Sylwia Krassowska

Edyta Dąbrowska

kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
29.11.2021

- Rynek pracy potrzebuje specjalistów nie z wykształceniem wyższym, ale po prostu wykwalifikowanych robotników po szkołach branżowych, niekoniecznie po studiach - murarzy, tynkarzy, magazynierów, kierowców samochodów ciężarowych, sprzedawców...

Artur Sulik, fot. Monika Kalicka

Artur Sulik

szef kliniki chorób zakaźnych w UDSK w Białymstoku
28.11.2021

"Chciałbym namówić do myślenia o szczepieniu na COVID-19, jak o każdym innym szczepieniu. My mamy na rynku wiele szczepionek i one wszystkie są badane w ten sam sposób, przez tę samą europejską agencję" - mówi Artur Sulik.


Wojciech Koronkiewicz, fot, Joanna Szubzda

Wojciech Koronkiewicz

autor książki "Podlasie zdrowo zakręcone"
28.11.2021

Mówi o sobie, że jest kolekcjonerem spotkań, interesują go wszyscy, którzy coś robią - bez względu na skalę czy wagę działania. Wojciech Koronkiewicz jest pozytywnym człowiekiem, który apeluje o uśmiech. Jeździ po regionie i zbiera opowieści - tym razem korzystał z pokaźnego kalendarza z adresami.

Robert Ciborowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Robert Ciborowski

ekonomista, rektor UwB
26.11.2021

"Każdy lepiej się czuje, jak coś kupuje, ale mimo wszystko przewartościowałbym pewne wydatki i może ten Black Friday potraktował przede wszystkim jako właśnie selekcję tego, co nam jest potrzebne, a nie to, że trzeba za wszelką cenę kupować" - mówi prof. Robert Ciborowski.

Doktor Arsalan Azzaddin, fot. Aleksandra Sadokierska

Arsalan Azzaddin

lekarz ze szpitala w Bielsku Podlaskim
25.11.2021

- Większość kurdyjskich migrantów nie ucieka przed wojną, a przyjeżdża do Europy w poszukiwaniu lepszego życia - tak mówi zastępca dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu w Bielsku Podlaskim doktor Arsalan Azzaddin, który z pochodzenia jest Kurdem. Do jego placówki trafiają cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią.


Marzena Wilczko, fot. Monika Kalicka

Marzena Wilczko

z Muzeum Wojska w Białymstoku
25.11.2021

"Naszym założeniem było dotarcie z tematyką historyczną i wojskową do dzieciaków ze szczególnymi potrzebami - z dysfunkcjami wzroku, słuchu i intelektualnymi" - mówi Marzena Wilczko.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
24.11.2021

"W tym roku deficyt będzie mniejszy, dzięki temu zadłużenie województwa się nie zwiększy. Widać, że sytuacja finansowa województwa podlaskiego wygląda bardzo dobrze" - mówi Artur Kosicki.

prof. Krzysztof Pyrć, źródło: archiwum prywatne

prof. Krzysztof Pyrć

wirusolog, członek Rady Medycznej przy premierze
23.11.2021

- Zarówno z punktu widzenia obłożenia służby zdrowia, jak i samej pandemii osoby niezaszczepione stanowią większe ryzyko, dlatego cały cywilizowany świat wprowadza takie zasady, że w tych miejscach, które są uznawane za miejsca wysokiego ryzyka, te osoby nie mogą tak po prostu przebywać albo przebywają, ale z pewnymi ograniczeniami.


mjr Marek Nabzdyjak, fot. Monika Kalicka

mjr Marek Nabzdyjak [wideo]

rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej
22.11.2021

"Jesteśmy przygotowani do realizacji zadań tak długo, jak będzie potrzeba. To jest podstawowy obowiązek żołnierza - bronić granic naszego kraju" - mówi rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej mjr Marek Nabzdyjak.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
19.11.2021

- Zaszczepieni mogą zakażać, ale nie w takim samym stopniu. Pomimo że jestem zaszczepiony już trzema dawkami, to zakładam maseczkę, gdy gdzieś wchodzę nie po to, żeby ochronić siebie. Chodzi o to, żebym ja nie przeniósł zakażenia na inne osoby, które są wrażliwe.

Kamil Kłysiński, mat. prywatne

Kamil Kłysiński

ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich
18.11.2021

"To jest konkretna narracja władz białoruskich zrealizowana według starej, sowieckiej zasady, że własne winy trzeba wmówić czy też przerzucić na adwersarza, na drugą stronę. Strona białoruska swój cynizm, swoje bestialstwo wobec emigrantów, manipulowanie nimi, stosowanie przemocy, przerzuca na stronę polską. To jest działanie czysto propagandowe w nadziei, że może ktoś to kupi".


Marcin Urbański, źr. arch. pryw.

Marcin Urbański

wójt gminy Mielnik
17.11.2021

"Nie ma żadnej paniki, ludzie już się przyzwyczaili do tej sytuacji. Dochodzi do incydentów, przekroczeń granicy przez grupy kilkunastoosobowe, ale absolutnie to nie jest tak, jak ma to miejsce w Kuźnicy" - mówi Marcin Urbański.

Szymon Bielonko, fot. Joanna Szubzda

Szymon Bielonko

lekarz rodzinny
17.11.2021

"Widzimy, że ta fala mocniej nas dotyka, z większą częstością. Na szczęście większość pacjentów przechodzi zakażenie koronawirusem w miarę łagodnie" - mówi Szymon Bielonko.

Paval Latuszka, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Łatuszka

były ambasador Białorusi, obecnie opozycjonista, kierownik białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego
16.11.2021

- Trzeba zrozumieć, że Łukaszenka nigdy nie zaprzestanie. Dzisiaj kryzys migracyjny, wczoraj porwanie samolotu, jutro wymyśli coś innego. Ten człowiek jest i zawsze będzie zagrożeniem dla stabilności w centralnej i wschodniej Europie, a tak naprawdę dla całej Europy.


Stanisław Żaryn, arch. pryw.

Stanisław Żaryn

rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych
15.11.2021

"Czekamy na pierwsze informacje szczegółowe o harmonogramie budowy zapory. Są zapowiedzi, że w tym roku będą już pierwsze części jej montowane" - mówi Stanisław Żaryn.

Sebastian Sadowski Romanov, źródło: Łukasz Roszkowski

Sebastian Sadowski-Romanov

ekspert od handlu ze Wschodem
12.11.2021

"Wydaje mi się, że niestety, ale walka ekonomiczna z Białorusią będzie powodować nawet eskalację działań białoruskich na granicy. Jest to próba wywarcia wpływu na Unię Europejską, coś, co obserwowaliśmy kilka lat temu, co zrobiła Turcja. Czyli uszczelnimy swoje granice, będziemy robić obozy dla uchodźców, ale pod warunkiem, że UE zapłaci nam za to pieniądze. Myślę, że to jest taki nowy pomysł białoruskich władz na to, w jaki sposób można podreperować swój budżet".

Kapitan Szymon Szczepański z Dowództwa Garnizonu Warszawa, fot. archiwum prywatne

kpt. Szymon Szczepański

z Dowództwa Garnizonu Warszawa
11.11.2021

"Mundur jest przede wszystkim honorem, godnością. To jest wielkie wyróżnienie" - mówi kapitan Szymon Szczepański.


gen. Romana Polko, źródło: archiwum prywatne

gen. Roman Polko

były dowódca jednostki wojskowej GROM
10.11.2021

- Migranci wykazują niebywałą agresję i podatność na instrukcje, które otrzymują od białoruskich służb specjalnych. Nie prosi się o azyl w ten sposób, że wyłamuje się płot, ktoś się przedziera siłą, atakuje służby mundurowe.

Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
10.11.2021

"Między 12 a 24 listopada będziemy realizowali badania kontrolne w ramach prac spisowych. Badanie będzie krótkie, zaledwie kilka pytań m.in. o mniejszość narodową, o liczbę osób w mieszkaniu" - mówi Dorota Wyszkowska.

mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Sylwia Krassowska

mjr Katarzyna Zdanowicz [wideo]

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
9.11.2021

"Wypychanie naprzód kobiet i dzieci to próba zagrania na emocjach. Wiadomo, że płacz dzieci czy krzyk kobiet robi na wszystkich wrażenie. Jest to celowe działanie po to, by osłabić ochronę naszych granic, by reszta osób, która stoi z tyłu, mogła przedrzeć się do Polski".


płk Marek Pietrzak, fot. Joanna Szubzda

płk Marek Pietrzak [wideo]

rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej
9.11.2021

"Mamy zadanie ochrony granicy. Jej nielegalne przekroczenie jest łamaniem prawa, nie możemy do tego dopuścić (...) Na granicy jest ok. 800 żołnierzy WOT. Ich zaangażowanie będzie następstwem decyzji podejmowanych przez Straż Graniczną".

Paweł Mikłasz, fot. Joanna Szubzda

Paweł Mikłasz [wideo]

wójt Kuźnicy
9.11.2021

"To trudna, kłopotliwa dla nas sytuacja, niespotykana od okresu wojny, ale czujemy się bezpiecznie, bo polegamy na służbach, które nas chronią" - mówi Paweł Mikłasz.

Piotr Rećko, źródło: facebook.com/powiatsokolski.starostwopowiatowe

Piotr Rećko [wideo]

starosta sokólski
9.11.2021

"To, co się w tej chwili dzieje na granicy, to jest bezpośredni atak za pośrednictwem ludzi na terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Polski. Ludzie niestety się boją. Ludzie też wiedzą, że możemy liczyć na naszych żołnierzy, na nasz rząd" - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta sokólski Piotr Rećko.


prof. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

z Uniwersytetu w Białymstoku
8.11.2021

"Takiego przesilenia jeszcze nie było. Widać, że władze białoruskie przygotowały się do tego bardzo solidnie. Trudno powiedzieć, co było zaplanowane. Na pewno przygotowywano coś bardzo medialnego" - mówił w Polskim Radiu Białystok profesor Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa.

gen. dyw. w st. spocz. Leon Komornicki, fot. z archiwum prywatnego

gen. dyw. w st. spocz. Leon Komornicki

8.11.2021

- Ze strony państw Unii Europejskiej i NATO działanie w przestrzeni politycznej powinno być bardziej zdynamizowane, a także nakładane skuteczne sankcje na reżim Łukaszenki. A te możliwości są jeszcze duże.

Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski

prezydent Łomży
5.11.2021

Kilka dni temu trzydziestu włodarzy miast-powiatów utworzyło Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich. Jak zadeklarowali: chcą wspólnie, ponad podziałami politycznymi, przyjąć plan działania na rzecz usprawnienia pracy swoich samorządów.


dr Karol Nawrocki, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Nawrocki [wideo]

prezes IPN
5.11.2021

"Wiedza o historii najnowszej i w ogóle sama historia jest jednym z elementów, który buduje niepodległą, wolną Polskę. Sprawia, że jesteśmy częścią jednego narodu" - mówi dr Karol Nawrocki.

Marcin Doliasz, fot. Sylwia Krassowska

Marcin Doliasz

prezes spółki PKS Nova
4.11.2021

"Nie stać nas na utrzymanie takiej szerokiej infrastruktury. Likwidujemy te oddziały, które są deficytowe, gdzie nie widzimy możliwości reaktywowania tej działalności" - mówi Marcin Doliasz.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
4.11.2021

- Wierzę, że tak jak zawsze będzie biało-czerwono, że setki biegaczy, które stawią się na starcie, pokażą, jak też możemy świętować wolność.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok