Radio Białystok | Gość | Jarosław Wróbel - prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

Jarosław Wróbel

prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

9.05.2017, 08:14, akt. 10:48

Na 118 podlaskich gmin zgazyfikowane są jedynie 23, czyli 19 proc. wszystkich. PSG chce zainwestować w naszym regionie ponad 380 mln zł.

Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski
Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski

Z Jarosławem Wróblem rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Dzięki temu powstanie 8 stacji gazowych oraz ponad 180 kilometrów sieci. Polska Spółka Gazownictwa chce gazyfikować nowe gminy, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie jest mało tradycyjnych sieci gazowych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG, czyli tzw. gazyfikację wyspową. To dla wielu samorządów najszybsza i jedyna szansa na korzystanie z gazu ziemnego.


Lech Pilarski: Nareszcie zaczęło się poważne inwestowanie, jeśli chodzi o rozbudowę sieci gazowej w województwie podlaskim. Jesteśmy regionem, w którym najmniej jest tego typu inwestycji i konsumpcja gazu jest najmniejsza w Polsce.

Jarosław Wróbel: No niestety. Tak się historycznie złożyło, że jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to rzeczywiście wskaźnik gazyfikacji tego regionu to raptem około 18 proc. - jest to najniższy wskaźnik w Polce. W związku z tym nowa strategia Polskiej Spółki Gazownictwa, którą realizujemy od 2016 r., zakłada przede wszystkim znaczące podniesienie wskaźnika gazyfikacji gmin Rzeczpospolitej.

Chcemy zgazyfikować w ciągu najbliższych lat -  do roku 2020 - minimum 74 nowe gminy, w tym oczywiście bardzo dużo gmin na Podlasiu.

Nowa strategia to przede wszystkim potężne inwestycje na Podlasiu - rzędu około 380 mln zł w ciągu najbliższych lat. To wybudowanie kilkuset kilometrów gazociągów, 8 stacji redukcyjno-pomiarowych. A co najważniejsze - to gazyfikacja wyspowa, która w ciągu najbliższych lat umożliwi na określonych terenach województwa dystrybucję gazu LNG. Z punktu widzenia klienta jest to dokładnie ten sam gaz ziemny, natomiast umożliwia on nam w wybranych miejscach dostawy gazu pod klienta, cysternami.


Dlaczego Podlasie było tak omijane, jeśli chodzi o inwestycje gazowe? Przecież przez województwo podlaskie przechodzi największy rurociąg gazowy, obok - przy Bugu - jest kolejny. Około 40 - jak sobie policzyłem - miliardów metrów sześciennych gazu przepływa obok województwa i jest tu najmniejsze spożycie.

To już jest pytanie do poprzednich decydentów. Ja też nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego przez tyle lat nie powstał gazociąg na Litwę, dlaczego nie rozbudowywano tutaj sieci dystrybucyjnej w sposób umożliwiający zabezpieczenie dostawy gazu dla klientów końcowych.

Natomiast my od 2016 r. w ramach nowej strategii rządu Rzeczpospolitej Polskiej, rządu Prawa i Sprawiedliwości realizujemy przede wszystkim nie tylko podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również najważniejszy cel, czyli budowę Polski zrównoważonego rozwoju.


Bo Polska również jest jednym z najmniejszych konsumentów gazu w Europie.


Zgadza się. Wskaźnik gazyfikacji w Polsce wynosi około 57 proc. i jest obecnie jednym z najniższych w Europie. Staramy się go podnieść o około 3-4 punkty procentowe. Tylko na Podlasiu zawarliśmy już w ciągu ostatnich 10 miesięcy ponad 60 listów intencyjnych na gazyfikację gmin, przed nami kolejne.

Również to, co nas czeka w najbliższym czasie, to przede wszystkim budowa stacji LNG do czasu oddania gazociągu litewskiego przez Gaz System, ale to potrwa jeszcze wiele lat. Ale do tego czasu - poprzez prostą gazyfikację wyspową - sądzę, że problem dostaw paliwa gazowego na Podlasiu całkowicie zostanie rozwiązany.


Czyli na razie inwestujemy w LNG, a jak będą możliwości, obok będą rury, to tę sieć będzie można tam podłączyć?

Tak. Ale to nie będzie miało żadnego znaczenia dla klienta końcowego, ponieważ klient od samego początku będzie miał ten sam gaz.

To przyśpieszy rozwój gospodarczy województwa podlaskiego?

Oczywiście. W XXI w. niewątpliwie gaz ziemny to nie tylko postęp cywilizacyjny, ale przede wszystkim również szansa na bardzo intensywny, zrównoważony rozwój, szansa na ściągnięcie tutaj nowych inwestorów, ponieważ w dzisiejszych czasach praktycznie bez paliwa gazowego żaden inwestor swoich technologii nie zamierza uruchamiać - z punktu widzenia efektywności ekonomicznej gaz jest najbardziej efektywnym medium do ciągów technologicznych.


Tym bardziej, że około 40 proc. województwa podlaskiego podlega ochronie, czyli mamy czyste powietrze, a mamy - jeśli chodzi o dostęp do czystego paliwa - największy kłopot.


Zgadza się. Więc w tej chwili, realizując politykę rządu, odwracamy jak najbardziej ten trend. Idziemy w kierunków gazyfikacji, która umożliwi zabezpieczenie dostaw efektywnego paliwa i - co najważniejsze - bardzo ekologicznego.


Gaz z rurociągów jest w tej samej cenie co gaz płynny i rozprężony?

Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o dystrybucję paliwa gazowego, to jest to dokładnie ta sama cena. Chciałem również zauważyć, że cena za dystrybucję gazu od 2,5 roku nie uległa zmianie. W tej chwili negocjujemy z Urzędem Regulacji Energetyki przejście na tzw. 3-letni okres taryfikacyjny, tak żeby w Polsce też obowiązywała taryfa wieloletnia, stabilna. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów i mieszkańców. Ale szczególnie inwestorów, którzy w tym momencie wiedzą, że przez 3 lata cena będzie na takim a nie innym poziomie, co umożliwia szacowanie ryzyka inwestycyjnego.


Polska płaci też jedną z wyższych cen, jeśli chodzi o dostawy gazu. Czy widać na horyzoncie potencjalne zmiany, żebyśmy płacili tak jak inni obywatele Europy?


Rząd Polski, grupa kapitałowa PGNiG robi w tej chwili wszystko, żebyśmy po raz pierwszy w historii nigdy już nie musieli kupować z określonego kierunku, tylko zawsze chcieli kupować z określonego kierunku. Jak wiemy, w relacjach handlowych - czy chcę, czy muszę - to jest fundamentalna różnica.

Pragnę zapewnić, że cały program przebudowy sieci dystrybucji Rzeczpospolitej Polskiej, sieci przesyłowej Rzeczpospolitej Polskiej, jest to program realizowania polityki rządowej podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, ale przede wszystkim zrealizowania tego hasła, że po raz pierwszy będziemy w takiej sytuacji, że to my będziemy decydować, z którego kierunku mamy kupić.

Bo na razie, jeśli chodzi o gaz ziemny, to ponad 70 proc. przychodzi z jednego źródła.

Robimy w tej chwili wszystko, żeby maksymalnie zdywersyfikować dostawy paliwa gazowego. Jeżeli chodzi o Polską Spółkę Gazownictwa, to koncentrujemy się na przebudowie sieci dystrybucji paliwa gazowego, tak żeby z tych potężnych autostrad gazowych, transnarodowych móc odbierać i dostarczać gaz do końcowych klientów.

Za kwotę ponad 11 miliardów złotych do 2022 roku przebudujemy całkowicie system dystrybucji gazu w Polsce, tak żeby ten gaz z innych kierunków niż z kierunku wschodniego mógł być dystrybuowany i żebyśmy mieli prawo wyboru i możliwość wyboru.


Ile trzeba by było zainwestować, żeby każdy obywatel w Polsce miał dostęp do gazu?

Samo podniesienie o 3 punkty procentowe to jest rząd kilkunastu miliardów złotych. Można powiedzieć, że aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, musielibyśmy zainwestować na pewno grubo ponad 100 miliardów złotych.

Czyli mniej więcej tyle, albo i więcej, co w drogi?


Czyli mniej więcej tyle, ile drogi.To  pokazuje skalę potrzeb infrastrukturalnych w naszym kraju, żeby móc doścignąć średnią europejską i żeby móc później konkurować, również gospodarczo.


Tak. Za tymi inwestycjami musimy widzieć gospodarkę, ponieważ bez paliwa gazowego nie ma dynamicznego rozwoju współczesnej gospodarki.

Z jednej strony drogi, z drugiej strony gaz, z trzeciej strony energia elektryczna - to wszystko razem musi się złączyć.

Tak. Plus jeszcze ekologia. Akurat w przypadku gazu łączymy wyzwania gospodarcze właśnie z bardzo czystym, ekologicznym paliwem.

| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Kino "Świerkowa 1"!
Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji "Białystok Biega"
18.09.2020

Na starcie imprezy Białystok Biega łącznie stanie prawie 1800 osób. - Zrobiliśmy wszystko na każdym kroku - od odbioru pakietów startowych aż po przekroczenie linii mety. Wszystko jest przygotowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, i nie tylko. Zrobiliśmy to, by biegacze czuli się bezpiecznie.

Piotr Horzela, fot. Wojciech Szubzda

Piotr Horzela

podróżnik i youtuber
18.09.2020

W Podlaskich lasach trwa rykowisko jeleni. W tym czasie samce głośno ryczą - w ten sposób pokazują swoją siłę, konfrontują się z rywalami i wabią partnerki.

foto: Monika Kalicka

dr Beata Galińska-Skok

wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii
18.09.2020

Brak poradni, specjalistów, całodobowego oddziału - w województwie podlaskim jest wielki problem z psychiatrią dziecięcą.


Jarosław Krawczyk, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Krawczyk

rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
17.09.2020

Każdy, kto chce posadzić u siebie na działce świerki lub dęby, może dostać sadzonki za darmo. Akcja #sadziMY2020 odbędzie się w piątek, 18 września w całej Polsce, też w Podlaskiem.

Zdzisław Łuba, fot. Paweł Wądołowski

Zdzisław Łuba

przewodniczący Powiatowej Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży
17.09.2020

Nowa ustawa o ochronie zwierząt, nad którą pracują posłowie, to problem dla tysięcy rolników - mówił w Polskim Radiu Białystok Zdzisław Łuba.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Kazimierz Witold Roszkowski

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
16.09.2020

"Dotychczas składało się jeden projekt budowlany, od 19 września następuje podział projektu budowlanego na 3 części: projekt zagospodarowania działki, architektoniczny i techniczny" - mówi nasz gość.


Aleksandra Szczudło, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Szczudło

poseł, prezes podlaskich struktur Solidarnej Polski
15.09.2020

"Jako Solidarna Polska mamy wiele swoich postulatów. [...] Między innymi jest to wypowiedzenie konwencji stambulskiej, wystąpienie o reparacje od Niemiec. Tutaj bardzo ważna też jest dla nas jawność zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych" - mówiła w Radiu Białystok poseł Aleksandra Szczudło.

Beata Pietruszka, fot. Monika Kalicka

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty w Białymstoku
14.09.2020

"System szybkiego ustalania, jakie jest zagrożenie, czyli współpracy dyrektorów z inspektorami sanitarnymi spowodował, że szybko można było stworzyć taki system, aby pozostali uczniowie byli bezpieczni" - mówi podlaski kurator oświaty.

Juraś Ziankowicz, prawnik mieszkający w Huston w Stanach Zjednoczonych, foto Jarosław Iwaniuk

Juraś Ziankowicz

amerykański prawnik
14.09.2020

Juraś Ziankowicz od lat mieszka w USA, gdzie prowadzi kancelarię adwokacką pomagającą w legalizacji pobytu w Stanach białoruskim emigrantom.


Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda

ekspert rynku nieruchomości
11.09.2020

"Nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku i nieruchomość zawsze jest pewną lokatą, zwłaszcza w długoterminowych okresach" - mówi Marek Szubzda.

Paweł Usau, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Usov

politolog
10.09.2020

"Polska jest faktycznie jedynym, poza Litwą, na tym obszarze państwem, które zdecydowanie walczy po stronie Białorusinów" - mówi politolog.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9.09.2020

"Próbowaliśmy pójść w kierunku jak największego otwarcia uczelni, żeby jak najwięcej studentów mogło wrócić w sposób bezpośredni. Ale niestety wytyczne są wytycznym, przepisy są przepisami" - mówi rektor UwB.


Marek Sewastianik, źródło: http://www.rehabka.pl/

Marek Sewastianik

konsultant wojewódzki z dziedziny fizjoterapii
8.09.2020

"Dzisiaj potrzebna jest fizjoterapia na wysokim poziomie, gdyż procedury lekarskie, na przykład w zakresie ortopedii, neurochirurgii, są cały czas w rozwoju, w związku z tym musimy nadążać" - mówi nasz gość.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
7.09.2020

"Otwarcie szkół, nie spowodowało gwałtownego wzrostu zachorowań. Te zachorowania oczywiście będą, bo mamy czas epidemii, natomiast nie jest to główny czynnik napędzający wzrost zachorowań w populacji" - mówi prof. Zajkowska.

Paweł Łatuszka - fot. Michał Stepaniuk

Paweł Łatuszka

członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej
7.09.2020

Niezbędne są konsekwentne działania Unii Europejskiej, m.in. nieuznanie Alaksandra Łukaszenki jako prezydenta po wygaśnięciu jego kadencji 5 listopada. To jeden z postulatów, które przedstawił na spotkaniu w Białymstoku członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej, Paweł Łatuszka.


Rafał Rudnicki, fot. Marcin Gliński

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za edukację
4.09.2020

"Czy będziemy mieli nawrót epidemii w bardzo dużym zakresie, czy też ta jesień będzie spokojniejsza? Nikt tego w tym momencie nie wie. My będziemy oczywiście reagowali w zależności od tego co się będzie działo i będziemy podejmowali decyzje na bieżąco odnośnie placówek oświatowych." - mówił w Radiu Białystok Rafał Rudnicki.

Sebastian Rynkiewicz

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
3.09.2020

Nauczyliśmy się pracować zdalnie i radzić sobie z pandemią, a podlaskie firmy skutecznie konkurują z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej - uważa prezes Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz.

Aleś Zarembiuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski
2.09.2020

Plan "Solidarni z Białorusią” ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego przewiduje wspomaganie różnych działań na rzecz Białorusi na kwotę 50. milionów złotych.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
2.09.2020

"Na pewno maseczki w skupiskach ludzkich zrobiły swoje. Nie można powiedzieć, że to jest panaceum, ale to ogranicza rozprzestrzenianie zakażeń na bliskich, na znajomych, na otoczenie" - mówił w Radiu Białystok prof. Robert Flisiak.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
1.09.2020

"Część nauczycieli być może rzeczywiście się obawia, natomiast przytłaczająca większość z nich chce wrócić do normalnej, stacjonarnej pracy" - mówi minister edukacji.

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz - Fot. Jarosław Iwaniuk

abp Tadeusz Kondrusiewicz

metropolita mińsko-mohylewski
1.09.2020

Niewpuszczony na Białoruś metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nadal przebywa na terytorium Polski. Sytuacja jest na tyle bezprecedensowa, że jest on obywatelem Republiki Białoruś.


Michał Janczuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Michał Jańczuk

niezależny dziennikarz
31.08.2020

"Łukaszenka naprawdę rozzłościł Białorusinów i póki nie zacznie ustępować, myślę że Białorusini będą wychodzili na ulice coraz liczniej" - mówi nasz gość.

fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kamińska

z podlaskiego sanepidu
31.08.2020

"Inspekcja Sanitarna od 15 sierpnia przeprowadziła kontrole z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Możemy stwierdzić, że szkoły w województwie podlaskim są przygotowane"- mówi nasz gość.

Ewa Kamińska-Gawryluk, fot. PRB

Ewa Kamińska-Gawryluk

zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego
28.08.2020

"Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby rozwija się gospodarka, a w szczególności rolnictwo. Dane te pozwolą na to, żeby kształtować optymalną politykę rolną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym i niższych szczeblach" - mówi Ewa Kamińska-Gawryluk.


Józef Mozolewski, fot. Joanna Szubzda

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
27.08.2020

Związkowcy z Solidarności świętują 40-lecie powstania.

Karolina Cicha, fot. Marcin Mazewski

Karolina Cicha

muzyk
24.08.2020

"Chcę, żeby to było transowe, w innym sensie tradycyjne. Chcę zbadać, czy moje teksty pasują do tradycyjnych pieśni. (...) Niby nie ma już tego ducha, ale problemy i emocje się nie zmieniają (…) Kiedy jest groove, kiedy jest rytm, wrzuca się jakąś emocję, człowiek może bardziej wyrażać siebie, w tańcu, w ciele"

Andrzej Poczobut (zbiory pryw.)

Andrzej Poczobut

dziennikarz polonijny na Białorusi
18.08.2020

"Nie widzę na razie działań, które by prowadziły do tego, że Rosja weszłaby na teren Białorusi" - ocenia Andrzej Poczobut.


Agnieszka Romaszewska-Guzy, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Romaszewska-Guzy

dyrektorka Telewizji Biełsat
10.08.2020

Niepokojące wieści płyną z Białorusi. W wieczornych starciach powyborczych zatrzymano ponad 3 tysiące osób.

Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
31.07.2020

Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała średnie wyniki czerwcowych egzaminów.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
29.07.2020

W przyszłym roku mamy zarabiać co najmniej 2 tysiące 800 złotych brutto miesięcznie - o 200 złotych więcej niż teraz. Taka jest propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej, które będzie przestawiona Radzie Dialogu Społecznego.


dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?


Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.

Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok