Radio Białystok | Gość | Jarosław Wróbel - prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

Jarosław Wróbel

prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

9.05.2017, 08:14, akt. 10:48

Na 118 podlaskich gmin zgazyfikowane są jedynie 23, czyli 19 proc. wszystkich. PSG chce zainwestować w naszym regionie ponad 380 mln zł.

Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski
Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski


0:00
0:00
Z Jarosławem Wróblem rozmawia Lech Pilarski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Dzięki temu powstanie 8 stacji gazowych oraz ponad 180 kilometrów sieci. Polska Spółka Gazownictwa chce gazyfikować nowe gminy, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie jest mało tradycyjnych sieci gazowych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG, czyli tzw. gazyfikację wyspową. To dla wielu samorządów najszybsza i jedyna szansa na korzystanie z gazu ziemnego.


Lech Pilarski: Nareszcie zaczęło się poważne inwestowanie, jeśli chodzi o rozbudowę sieci gazowej w województwie podlaskim. Jesteśmy regionem, w którym najmniej jest tego typu inwestycji i konsumpcja gazu jest najmniejsza w Polsce.

Jarosław Wróbel: No niestety. Tak się historycznie złożyło, że jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to rzeczywiście wskaźnik gazyfikacji tego regionu to raptem około 18 proc. - jest to najniższy wskaźnik w Polce. W związku z tym nowa strategia Polskiej Spółki Gazownictwa, którą realizujemy od 2016 r., zakłada przede wszystkim znaczące podniesienie wskaźnika gazyfikacji gmin Rzeczpospolitej.

Chcemy zgazyfikować w ciągu najbliższych lat -  do roku 2020 - minimum 74 nowe gminy, w tym oczywiście bardzo dużo gmin na Podlasiu.

Nowa strategia to przede wszystkim potężne inwestycje na Podlasiu - rzędu około 380 mln zł w ciągu najbliższych lat. To wybudowanie kilkuset kilometrów gazociągów, 8 stacji redukcyjno-pomiarowych. A co najważniejsze - to gazyfikacja wyspowa, która w ciągu najbliższych lat umożliwi na określonych terenach województwa dystrybucję gazu LNG. Z punktu widzenia klienta jest to dokładnie ten sam gaz ziemny, natomiast umożliwia on nam w wybranych miejscach dostawy gazu pod klienta, cysternami.


Dlaczego Podlasie było tak omijane, jeśli chodzi o inwestycje gazowe? Przecież przez województwo podlaskie przechodzi największy rurociąg gazowy, obok - przy Bugu - jest kolejny. Około 40 - jak sobie policzyłem - miliardów metrów sześciennych gazu przepływa obok województwa i jest tu najmniejsze spożycie.

To już jest pytanie do poprzednich decydentów. Ja też nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego przez tyle lat nie powstał gazociąg na Litwę, dlaczego nie rozbudowywano tutaj sieci dystrybucyjnej w sposób umożliwiający zabezpieczenie dostawy gazu dla klientów końcowych.

Natomiast my od 2016 r. w ramach nowej strategii rządu Rzeczpospolitej Polskiej, rządu Prawa i Sprawiedliwości realizujemy przede wszystkim nie tylko podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również najważniejszy cel, czyli budowę Polski zrównoważonego rozwoju.


Bo Polska również jest jednym z najmniejszych konsumentów gazu w Europie.


Zgadza się. Wskaźnik gazyfikacji w Polsce wynosi około 57 proc. i jest obecnie jednym z najniższych w Europie. Staramy się go podnieść o około 3-4 punkty procentowe. Tylko na Podlasiu zawarliśmy już w ciągu ostatnich 10 miesięcy ponad 60 listów intencyjnych na gazyfikację gmin, przed nami kolejne.

Również to, co nas czeka w najbliższym czasie, to przede wszystkim budowa stacji LNG do czasu oddania gazociągu litewskiego przez Gaz System, ale to potrwa jeszcze wiele lat. Ale do tego czasu - poprzez prostą gazyfikację wyspową - sądzę, że problem dostaw paliwa gazowego na Podlasiu całkowicie zostanie rozwiązany.


Czyli na razie inwestujemy w LNG, a jak będą możliwości, obok będą rury, to tę sieć będzie można tam podłączyć?

Tak. Ale to nie będzie miało żadnego znaczenia dla klienta końcowego, ponieważ klient od samego początku będzie miał ten sam gaz.

To przyśpieszy rozwój gospodarczy województwa podlaskiego?

Oczywiście. W XXI w. niewątpliwie gaz ziemny to nie tylko postęp cywilizacyjny, ale przede wszystkim również szansa na bardzo intensywny, zrównoważony rozwój, szansa na ściągnięcie tutaj nowych inwestorów, ponieważ w dzisiejszych czasach praktycznie bez paliwa gazowego żaden inwestor swoich technologii nie zamierza uruchamiać - z punktu widzenia efektywności ekonomicznej gaz jest najbardziej efektywnym medium do ciągów technologicznych.


Tym bardziej, że około 40 proc. województwa podlaskiego podlega ochronie, czyli mamy czyste powietrze, a mamy - jeśli chodzi o dostęp do czystego paliwa - największy kłopot.


Zgadza się. Więc w tej chwili, realizując politykę rządu, odwracamy jak najbardziej ten trend. Idziemy w kierunków gazyfikacji, która umożliwi zabezpieczenie dostaw efektywnego paliwa i - co najważniejsze - bardzo ekologicznego.


Gaz z rurociągów jest w tej samej cenie co gaz płynny i rozprężony?

Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o dystrybucję paliwa gazowego, to jest to dokładnie ta sama cena. Chciałem również zauważyć, że cena za dystrybucję gazu od 2,5 roku nie uległa zmianie. W tej chwili negocjujemy z Urzędem Regulacji Energetyki przejście na tzw. 3-letni okres taryfikacyjny, tak żeby w Polsce też obowiązywała taryfa wieloletnia, stabilna. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów i mieszkańców. Ale szczególnie inwestorów, którzy w tym momencie wiedzą, że przez 3 lata cena będzie na takim a nie innym poziomie, co umożliwia szacowanie ryzyka inwestycyjnego.


Polska płaci też jedną z wyższych cen, jeśli chodzi o dostawy gazu. Czy widać na horyzoncie potencjalne zmiany, żebyśmy płacili tak jak inni obywatele Europy?


Rząd Polski, grupa kapitałowa PGNiG robi w tej chwili wszystko, żebyśmy po raz pierwszy w historii nigdy już nie musieli kupować z określonego kierunku, tylko zawsze chcieli kupować z określonego kierunku. Jak wiemy, w relacjach handlowych - czy chcę, czy muszę - to jest fundamentalna różnica.

Pragnę zapewnić, że cały program przebudowy sieci dystrybucji Rzeczpospolitej Polskiej, sieci przesyłowej Rzeczpospolitej Polskiej, jest to program realizowania polityki rządowej podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, ale przede wszystkim zrealizowania tego hasła, że po raz pierwszy będziemy w takiej sytuacji, że to my będziemy decydować, z którego kierunku mamy kupić.

Bo na razie, jeśli chodzi o gaz ziemny, to ponad 70 proc. przychodzi z jednego źródła.

Robimy w tej chwili wszystko, żeby maksymalnie zdywersyfikować dostawy paliwa gazowego. Jeżeli chodzi o Polską Spółkę Gazownictwa, to koncentrujemy się na przebudowie sieci dystrybucji paliwa gazowego, tak żeby z tych potężnych autostrad gazowych, transnarodowych móc odbierać i dostarczać gaz do końcowych klientów.

Za kwotę ponad 11 miliardów złotych do 2022 roku przebudujemy całkowicie system dystrybucji gazu w Polsce, tak żeby ten gaz z innych kierunków niż z kierunku wschodniego mógł być dystrybuowany i żebyśmy mieli prawo wyboru i możliwość wyboru.


Ile trzeba by było zainwestować, żeby każdy obywatel w Polsce miał dostęp do gazu?

Samo podniesienie o 3 punkty procentowe to jest rząd kilkunastu miliardów złotych. Można powiedzieć, że aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, musielibyśmy zainwestować na pewno grubo ponad 100 miliardów złotych.

Czyli mniej więcej tyle, albo i więcej, co w drogi?


Czyli mniej więcej tyle, ile drogi.To  pokazuje skalę potrzeb infrastrukturalnych w naszym kraju, żeby móc doścignąć średnią europejską i żeby móc później konkurować, również gospodarczo.


Tak. Za tymi inwestycjami musimy widzieć gospodarkę, ponieważ bez paliwa gazowego nie ma dynamicznego rozwoju współczesnej gospodarki.

Z jednej strony drogi, z drugiej strony gaz, z trzeciej strony energia elektryczna - to wszystko razem musi się złączyć.

Tak. Plus jeszcze ekologia. Akurat w przypadku gazu łączymy wyzwania gospodarcze właśnie z bardzo czystym, ekologicznym paliwem.

| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIETEATR Mój boski rozwód

REKLAMA
OiFP Inauguracja

REKLAMA
NieTeatr RENATA PRZEMYK KWARTET

REKLAMA
OiFP - Broadway

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
Kamil Bortniczuk, źródło: gov.pl

Kamil Bortniczuk

minister sportu i turystyki
28.09.2023

"Rosyjscy sportowcy powinni być w ogóle wyłączeni z możliwości rywalizowania na arenach międzynarodowych z przedstawicielami cywilizowanego świata" - mówił w Polskim Radiu Białystok minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Piotr Koszarek, fot. Marcin Gliński

Piotr Koszarek [wideo]

lider podlaskiej listy Bezpartyjnych Samorządowców
27.09.2023

- Jesteśmy jako jedyne ugrupowanie pierwszą siłą w tych wyborach, która startuje poza systemem partyjnym, poza tymi partiami, które istnieją i są już w parlamencie - mówi lider podlaskiej listy Bezpartyjnych Samorządowców Piotr Koszarek.

Paweł Krutul, fot. Sylwia Krassowska

Paweł Krutul [wideo]

lider podlaskiej listy Nowej Lewicy w wyborach do Sejmu
26.09.2023

"Chcemy powtórzyć wynik, który był cztery lata temu. Mamy apetyt i nadzieję na drugi mandat w woj. podlaskim" - mówi Paweł Krutul.


Krzysztof Bosak, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Bosak [wideo]

lider podlaskiej listy Konfederacji w wyborach do Sejmu
25.09.2023

- Wydaje mi się, że nie mamy dowodów na to, że zachęty finansowe kształtują dzietność. (...) Dzietność jest rzeczą w dużej mierze uwarunkowaną kulturowo, a politycy nie mają obecnie zbyt dużego wpływu na kulturę - mówi Bosak.

Janusz Wojciechowski, fot. Marcin Gliński

Janusz Wojciechowski [wideo]

komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa
22.09.2023

"Nigdy nie było tak dużej pomocy finansowej dla rolników w historii Polski i w całej Unii Europejskiej" - mówi Janusz Wojciechowski.

prof. Oksana Wojciuk, fot. Marcin Gliński

prof. Oksana Wojciuk [wideo]

z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
21.09.2023

"Myślę, że stosunek Ukraińców do Polaków się nie zmienia. Polska stała się drugim domem dla Ukraińców i wielu wciąż tutaj mieszka" - mówiła w Polskim Radiu Białystok profesor Oksana Wojciuk.


Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

ekspert portalu Energetyka24
20.09.2023

- Te warunki są tak szerokie, niewymagające, że załapie się na nie zdecydowana większość odbiorców w gospodarstwach domowych - mówi o warunkach uzyskania dodatkowej obniżki cen energii elektrycznej Daniel Czyżewski.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan wydziału stosunków międzynarodowych UwB, ekspert ds. bezpieczeństwa
19.09.2023

- To bardzo dziwna gra Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen - wbrew interesowi państw UE, co jest pewną sytuacją kuriozalną i bezprecedensową - zadecydowała o tym, że nie będzie wspierać interesu państw członkowskich, tylko będzie wspierać interes Ukrainy.

Dominika Dębska i Aleksandra Sadokierska, fot. Dominik Lubowicki

Dominika Dębska i Aleksandra Sadokierska

Dziennikarki Polskiego Radia Białystok uhonorowane na Ogólnopolskim Konkursie Reportażu i Dokumentu Radiowego Bałtyk 2023
18.09.2023

- Dla sukcesu w reportażu najważniejsza jest ciekawość drugiego człowieka - mówiła Dominika Dębska.


Szymon Hołownia, fot. Sylwia Krassowska

Szymon Hołownia

lider podlaskiej listy kandydatów do Sejmu Trzeciej Drogi, przewodniczący Polski 2050
18.09.2023

W Polskim Radiu Białystok przedstawiamy programy wyborcze ogólnopolskich komitetów wyborczych. Dziś powiemy o propozycjach Trzeciej Drogi - Koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Janusz Bielawski, fot. Marcin Gliński

Janusz Bielawski

prezes ŁKS-u Juvenia Białystok
17.09.2023

"Nie ma żadnego podejrzenia o doping ze strony Natalii, a jedynie o niezmienione terminy i godziny, w których może przyjechać kontroler. (...) Jeżeli spojrzeć na całe to zamieszanie logicznie, to sprawa jest absurdalna, a niesie za sobą tak wielkie konsekwencje. (...) Miejmy nadzieję, że władze międzynarodowej federacji przychylą się do prośby i pisma, które tworzy polski związek i ta kara zostanie cofnięta."

fot. Piotr Pietruczuk

Aleksandra Budlewska i Bartosz Szolc

organizatorzy XII Podlaskiego Marszu dla Życia
15.09.2023

XII Podlaski Marsz dla Życia przejdzie w niedzielę (17.09) ulicami Białegostoku. Jego hasło to „Dzieci Przyszłością Polski”.


dr Piotr Popławski, fot. Barbara Sokolińska

dr Piotr Popławski [wideo]

kierownik Działu Projektów Edukacyjnych i Kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
15.09.2023

- Trzeba pamiętać, że deportacje, które Sowieci gotowali Polakom w roku 1940 i 1941 dotknęły nie tylko dorosłych, ale też całych rodzin - z dziećmi, z osobami starszymi - mówi dr Piotr Popławski.

Marzena Paczuska, fot. Joanna Szubzda

Marzena Paczuska

z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
14.09.2023

- Z dużym niepokojem obserwuję, że dziennikarze i media wchodzą bardzo ostro w rolę stronników i wojowników poszczególnych stron sporu politycznego. Dziennikarze nie są od emocjonowania się, dziennikarze są od relacjonowania.

Krzysztof Truskolaski, fot. Sylwia Krassowska

Krzysztof Truskolaski [wideo]

lider podlaskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu
14.09.2023

"Proponujemy konkretne rozwiązania dla Polaków, aby po wyborach mogli się z nich cieszyć" - mówi Krzysztof Truskolaski.


gen. bryg. Arkadiusz Mikołajczyk, fot. Joanna Szubzda

gen. bryg. Arkadiusz Mikołajczyk [wideo]

dowódca Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie
13.09.2023

- Bardzo się cieszę, że znaczna część społeczeństwa tutaj na Podlasiu rozumie kwestię dotyczącą bezpieczeństwa i bardzo podkreśla i docenia to, że tutaj jesteśmy. Wielu ludzi naprawdę nam kibicuje i nas wspiera.

foto: Monika Kalicka

dr hab. Adam Gendźwiłł

politolog, socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego
12.09.2023

"Kampania wyborcza w tym roku jest bardzo spolaryzowana. To jest trochę pochodną tego, jak wygląda polityka w Polsce. Ona jest coraz gorętsza jeśli chodzi o taką temperaturę sporu" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr hab. Adam Gendźwiłł.

Jacek Sasin, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Sasin [wideo]

minister aktywów państwowych, lider podlaskiej listy PiS do Sejmu
11.09.2023

- Te osiem punktów programowych nie wyczerpuje naszej oferty dla Polaków - mówi o programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.


Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
8.09.2023

"Dożynki wojewódzkie są sposobem na integrację całej społeczności wiejskiej, rolników, producentów. Chcemy też pokazać ludziom z miasta, jaka jest podlaska wieś" - mówi Artur Kosicki.

Jarosław Zieliński, fot. Barbara Sokolińska

Jarosław Zieliński [wideo]

poseł Prawa i Sprawiedliwości
7.09.2023

- Budowa pewnych odcinków tej drogi rozpocznie się już niebawem, być może już nawet za kilka dni - mówi Jarosław Zieliński o budowie trasy ekspresowej S8 z Białegostoku do Suwałk.

Dorota Wyszkowska, fot. Sylwia Krassowska

Dorota Wyszkowska [wideo]

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
6.09.2023

"Niestety w ostatnim roku, podobnie jak w poprzednich latach, liczba ludności naszego województwa spadła" - mówi Dorota Wyszkowska.


fot. Marcin Gliński

Marcin Marczak [wideo]

przewodniczący Podlaskiej Izby Architektów
5.09.2023

"Bloki z wielkiej płyty nie muszą straszyć. One mogą przykuwać wzrok, dawać cień i to było założenie tych dawnych czasów, kiedy te bloki powstawały. To była jakaś wizja, to był jakiś pomysł. Obecnie deweloper nie myśli szerzej, po prostu chce wycisnąć maksa z działki i te działki ma też bardzo ograniczone" - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący Podlaskiej Izby Architektów Marcin Marczak.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
4.09.2023

- To był postulat wielu środowisk gospodarczych, które uważały, że trzeba większą uwagę zwrócić na naukę ekonomii, ale w takim aspekcie praktycznym - mówi o wprowadzeniu nowego przedmiotu szkolnego - biznes i zarządzanie Dariusz Piontkowski.

dr inż. Maciej Kłopotowski, fot. Sylwia Krassowska

dr inż. Maciej Kłopotowski

z Politechniki Białostockiej
1.09.2023

50 lat temu Białystok i ówczesne województwo białostockie stało się na kilka dni najważniejszym miejscem w Polsce. Wszystko to z powodu Centralnych Dożynek, jakie peerelowska władza postanowiła zorganizować właśnie w stolicy naszego regionu.


prof. Joanna Zajkowska, fot. Barbara Sokolińska

prof. Joanna Zajkowska [wideo]

podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii
29.08.2023

Nie żyje już 14 osób zakażonych bakterią legionella. Liczba osób zakażonych, którzy trafili do szpitali wzrosła do 153.

Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn [wideo]

zastępca ministra koordynatora służb specjalnych
28.08.2023

"Mamy do czynienia z serią incydentów, która częściowo destabilizuje ruch pociągów. Musimy sprawdzić, czy to zbieg okoliczności, czy mówimy o operacjach zaplanowanych przez służby Federacji Rosyjskiej" - mówi Stanisław Żaryn.

fot. Marcin Gliński

Józef Mozolewski

25.08.2023

Lista emerytur pomostowych może być powiększona o kolejne zawody - zapowiada przewodniczący podlaskiej Solidarności.


dr Marek Jedynak i Marek Gajewski, fot. Sylwia Krassowska

dr Marek Jedynak i Marek Gajewski

dyrektor białostockiego oddziału IPN i autor biogramu generała Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego
24.08.2023

- Przed wojną generał Ludwik Kmicic-Skrzyński był jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości garnizonu Białystok, jako dowódca Brygady Kawalerii "Białystok". Swój szlak bojowy zakończył w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj, jako bohater narodowy, wraca do Polski - mówi dr Marek Jedynak.

fot. Marcin Gliński

Mieczysław Baszko

poseł, prezes Krajowego Zrzeszenia LZS
24.08.2023

1500 zawodników z całej Polski rywalizować będzie w najbliższych dniach w Białymstoku i w Łapach. Rozpoczynają się 26. Ogólnopolskie Igrzyska LZS.

Elżbieta Baron, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Baron

zastępca dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych i badawczych Narodowego Centrum Kultury
23.08.2023

Przed nami Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku. Z tej okazji przez kilka dni w stolicy Podlasia będą specjalne koncerty, wystawy, pokazy filmowe i warsztaty. 


Mariusz Bartoszewicz i Wojciech Antczak

Mariusz Bartoszewicz i Wojciech Antczak

Akademia koszykówki "Młode Żubry"
14.08.2023

Nabór jest ciągły i dotyczy zarówno dziewczynek, jak i chłopców. Działająca w Białymstoku akademia koszykówki "Młode Żubry" zachęca do udziału w zajęciach nawet już kilkuletnie dzieci.

Michał Wiśniewski, źródło: www.gov.pl

Michał Wiśniewski

wiceminister obrony narodowej
11.08.2023

Do 2026 roku Polska będzie miała najsilniejszą armię lądową w Europie - mówi gość Polskiego Radia Białystok - wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski.

fot. Marcin Gliński

dr Radosław Poniat [wideo]

z Uniwersytetu w Białymstoku
9.08.2023

Jaka będzie ta kampania? Na pewno krótka. A to dlatego, że na 15 października prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów parlamentarnych. Wtedy wybierać będziemy posłów i senatorów na nową kadencję - w województwie podlaskim to łącznie 17 osób (14 posłów i trzech senatorów). Do 6 września poznamy listy kandydatów.


dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

ekspert. ds. bezpieczeństwa
2.08.2023

- Incydent z białoruskimi śmigłowcami to akcja mająca zmusić nas do określonych działań, pewnego rodzaju prowokacja. Białorusinom zależało na tym, aby nas przetestować.

gen. Waldemar Skrzypczak

gen. Waldemar Skrzypczak [wideo]

były dowódca Wojsk Lądowych RP
2.08.2023

- Mamy miażdżącą przewagę nad wojskami białoruskimi i rosyjskimi wagnerowcami. W związku z tym ci, którzy mówią o tym zagrożeniu, poddają pod wątpliwość sprawność naszego wojska. Zachowajmy spokój. Uważam, że my, Polacy, powinniśmy być odporni na propagandę Łukaszenki i Putina.

Kamila Lićwinko, fot. Marcin Mazewski

Kamila Lićwinko

była lekkoatletka, skoczkini wzwyż
30.07.2023

Za nami Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce. Zawodniczki i zawodnicy Podlasia Białystok przywieźli z Gorzowa Wielkopolskiego 7 medali, w tym pięć złotych. To dało drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Razem z byłą zawodniczką Podlasia, multimedalistką MP, ale też m.in. mistrzynią świata w hali w skoku wzwyż - Kamilą Lićwinko - podsumowujemy poszczególne starty.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok