Radio Białystok | Gość | Jarosław Wróbel - prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

Jarosław Wróbel

prezes Polskiej Spółki Gazowniczej

9.05.2017, 08:14, akt. 10:48

Na 118 podlaskich gmin zgazyfikowane są jedynie 23, czyli 19 proc. wszystkich. PSG chce zainwestować w naszym regionie ponad 380 mln zł.

Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski
Jarosław Wróbel, fot. Lech Pilarski

Z Jarosławem Wróblem rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Dzięki temu powstanie 8 stacji gazowych oraz ponad 180 kilometrów sieci. Polska Spółka Gazownictwa chce gazyfikować nowe gminy, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie jest mało tradycyjnych sieci gazowych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG, czyli tzw. gazyfikację wyspową. To dla wielu samorządów najszybsza i jedyna szansa na korzystanie z gazu ziemnego.


Lech Pilarski: Nareszcie zaczęło się poważne inwestowanie, jeśli chodzi o rozbudowę sieci gazowej w województwie podlaskim. Jesteśmy regionem, w którym najmniej jest tego typu inwestycji i konsumpcja gazu jest najmniejsza w Polsce.

Jarosław Wróbel: No niestety. Tak się historycznie złożyło, że jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to rzeczywiście wskaźnik gazyfikacji tego regionu to raptem około 18 proc. - jest to najniższy wskaźnik w Polce. W związku z tym nowa strategia Polskiej Spółki Gazownictwa, którą realizujemy od 2016 r., zakłada przede wszystkim znaczące podniesienie wskaźnika gazyfikacji gmin Rzeczpospolitej.

Chcemy zgazyfikować w ciągu najbliższych lat -  do roku 2020 - minimum 74 nowe gminy, w tym oczywiście bardzo dużo gmin na Podlasiu.

Nowa strategia to przede wszystkim potężne inwestycje na Podlasiu - rzędu około 380 mln zł w ciągu najbliższych lat. To wybudowanie kilkuset kilometrów gazociągów, 8 stacji redukcyjno-pomiarowych. A co najważniejsze - to gazyfikacja wyspowa, która w ciągu najbliższych lat umożliwi na określonych terenach województwa dystrybucję gazu LNG. Z punktu widzenia klienta jest to dokładnie ten sam gaz ziemny, natomiast umożliwia on nam w wybranych miejscach dostawy gazu pod klienta, cysternami.


Dlaczego Podlasie było tak omijane, jeśli chodzi o inwestycje gazowe? Przecież przez województwo podlaskie przechodzi największy rurociąg gazowy, obok - przy Bugu - jest kolejny. Około 40 - jak sobie policzyłem - miliardów metrów sześciennych gazu przepływa obok województwa i jest tu najmniejsze spożycie.

To już jest pytanie do poprzednich decydentów. Ja też nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego przez tyle lat nie powstał gazociąg na Litwę, dlaczego nie rozbudowywano tutaj sieci dystrybucyjnej w sposób umożliwiający zabezpieczenie dostawy gazu dla klientów końcowych.

Natomiast my od 2016 r. w ramach nowej strategii rządu Rzeczpospolitej Polskiej, rządu Prawa i Sprawiedliwości realizujemy przede wszystkim nie tylko podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również najważniejszy cel, czyli budowę Polski zrównoważonego rozwoju.


Bo Polska również jest jednym z najmniejszych konsumentów gazu w Europie.


Zgadza się. Wskaźnik gazyfikacji w Polsce wynosi około 57 proc. i jest obecnie jednym z najniższych w Europie. Staramy się go podnieść o około 3-4 punkty procentowe. Tylko na Podlasiu zawarliśmy już w ciągu ostatnich 10 miesięcy ponad 60 listów intencyjnych na gazyfikację gmin, przed nami kolejne.

Również to, co nas czeka w najbliższym czasie, to przede wszystkim budowa stacji LNG do czasu oddania gazociągu litewskiego przez Gaz System, ale to potrwa jeszcze wiele lat. Ale do tego czasu - poprzez prostą gazyfikację wyspową - sądzę, że problem dostaw paliwa gazowego na Podlasiu całkowicie zostanie rozwiązany.


Czyli na razie inwestujemy w LNG, a jak będą możliwości, obok będą rury, to tę sieć będzie można tam podłączyć?

Tak. Ale to nie będzie miało żadnego znaczenia dla klienta końcowego, ponieważ klient od samego początku będzie miał ten sam gaz.

To przyśpieszy rozwój gospodarczy województwa podlaskiego?

Oczywiście. W XXI w. niewątpliwie gaz ziemny to nie tylko postęp cywilizacyjny, ale przede wszystkim również szansa na bardzo intensywny, zrównoważony rozwój, szansa na ściągnięcie tutaj nowych inwestorów, ponieważ w dzisiejszych czasach praktycznie bez paliwa gazowego żaden inwestor swoich technologii nie zamierza uruchamiać - z punktu widzenia efektywności ekonomicznej gaz jest najbardziej efektywnym medium do ciągów technologicznych.


Tym bardziej, że około 40 proc. województwa podlaskiego podlega ochronie, czyli mamy czyste powietrze, a mamy - jeśli chodzi o dostęp do czystego paliwa - największy kłopot.


Zgadza się. Więc w tej chwili, realizując politykę rządu, odwracamy jak najbardziej ten trend. Idziemy w kierunków gazyfikacji, która umożliwi zabezpieczenie dostaw efektywnego paliwa i - co najważniejsze - bardzo ekologicznego.


Gaz z rurociągów jest w tej samej cenie co gaz płynny i rozprężony?

Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o dystrybucję paliwa gazowego, to jest to dokładnie ta sama cena. Chciałem również zauważyć, że cena za dystrybucję gazu od 2,5 roku nie uległa zmianie. W tej chwili negocjujemy z Urzędem Regulacji Energetyki przejście na tzw. 3-letni okres taryfikacyjny, tak żeby w Polsce też obowiązywała taryfa wieloletnia, stabilna. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów i mieszkańców. Ale szczególnie inwestorów, którzy w tym momencie wiedzą, że przez 3 lata cena będzie na takim a nie innym poziomie, co umożliwia szacowanie ryzyka inwestycyjnego.


Polska płaci też jedną z wyższych cen, jeśli chodzi o dostawy gazu. Czy widać na horyzoncie potencjalne zmiany, żebyśmy płacili tak jak inni obywatele Europy?


Rząd Polski, grupa kapitałowa PGNiG robi w tej chwili wszystko, żebyśmy po raz pierwszy w historii nigdy już nie musieli kupować z określonego kierunku, tylko zawsze chcieli kupować z określonego kierunku. Jak wiemy, w relacjach handlowych - czy chcę, czy muszę - to jest fundamentalna różnica.

Pragnę zapewnić, że cały program przebudowy sieci dystrybucji Rzeczpospolitej Polskiej, sieci przesyłowej Rzeczpospolitej Polskiej, jest to program realizowania polityki rządowej podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, ale przede wszystkim zrealizowania tego hasła, że po raz pierwszy będziemy w takiej sytuacji, że to my będziemy decydować, z którego kierunku mamy kupić.

Bo na razie, jeśli chodzi o gaz ziemny, to ponad 70 proc. przychodzi z jednego źródła.

Robimy w tej chwili wszystko, żeby maksymalnie zdywersyfikować dostawy paliwa gazowego. Jeżeli chodzi o Polską Spółkę Gazownictwa, to koncentrujemy się na przebudowie sieci dystrybucji paliwa gazowego, tak żeby z tych potężnych autostrad gazowych, transnarodowych móc odbierać i dostarczać gaz do końcowych klientów.

Za kwotę ponad 11 miliardów złotych do 2022 roku przebudujemy całkowicie system dystrybucji gazu w Polsce, tak żeby ten gaz z innych kierunków niż z kierunku wschodniego mógł być dystrybuowany i żebyśmy mieli prawo wyboru i możliwość wyboru.


Ile trzeba by było zainwestować, żeby każdy obywatel w Polsce miał dostęp do gazu?

Samo podniesienie o 3 punkty procentowe to jest rząd kilkunastu miliardów złotych. Można powiedzieć, że aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, musielibyśmy zainwestować na pewno grubo ponad 100 miliardów złotych.

Czyli mniej więcej tyle, albo i więcej, co w drogi?


Czyli mniej więcej tyle, ile drogi.To  pokazuje skalę potrzeb infrastrukturalnych w naszym kraju, żeby móc doścignąć średnią europejską i żeby móc później konkurować, również gospodarczo.


Tak. Za tymi inwestycjami musimy widzieć gospodarkę, ponieważ bez paliwa gazowego nie ma dynamicznego rozwoju współczesnej gospodarki.

Z jednej strony drogi, z drugiej strony gaz, z trzeciej strony energia elektryczna - to wszystko razem musi się złączyć.

Tak. Plus jeszcze ekologia. Akurat w przypadku gazu łączymy wyzwania gospodarcze właśnie z bardzo czystym, ekologicznym paliwem.

| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Historia złotego

Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi

„Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radek Rak

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
Ewa Zgiet, fot. Monika Kalicka

Ewa Zgiet

dyrektorka Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
25.11.2020

- Wydaje mi się, że szpitalowi najbardziej przydałby się wzrost finansowania. (...) Placówka ma problemy z pokryciem kosztów realizacji świadczeń. Udało się zwiększyć to finansowanie w pewnym stopniu, jednak nie jest to satysfakcjonujące - mówi dyrektor szpitala w Choroszczy.

Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
24.11.2020

"Mamy jedyną okazję raz na 10 lat, żeby zrobić w pewien sposób inwentaryzację wsi i rolnictwa, a jest to potrzebne do tego, żeby zobaczyć jak się to rolnictwo w trakcie 10 lat zmieniło" - mówi Dorota Wyszkowska.

Marcin Smolik, Konferencja MEN na temat wyników egzaminu maturalnego 2020 w sesji głównej, źródło: www.gov.pl

Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
23.11.2020

Będzie mniej materiału do matury i egzaminu ósmoklasisty. - Mamy świadomość, że nauczanie zdalne, pomimo tego, że nauczyciele robią coraz lepszą robotę, zaangażowani są uczniowie i rodzice, nie daje tego samego, co nauczanie stacjonarne - mówi dyrektor CKE.


Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
20.11.2020

"Bardzo wielu młodych twórców nie może się przebić, a Niebieski Mikrofon może dać im szansę pokazania się szerszej publiczności" - mówi Artur Kosicki.

Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska

Violetta Cylwik

rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku
20.11.2020

"Funkcjonariusz policji powinien nam podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy i przyczynę podjętych czynności w stosunku do nas" - mówi Violetta Cylwik.

Dariusz Kuć, fot. Marcin Mazewski

dr Dariusz Kuć

lekarz z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci
19.11.2020

Książka "Niedługie życie" jest zbiorem 21 wywiadów z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, które były pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci - mówi dr Dariusz Kuć.


prof. Piotr Radziwon, fot. Marcin Mazewski

prof. Piotr Radziwon

dyrektor RCKiK w Białymstoku
19.11.2020

Przeciwciała ozdrowieńców są po to, aby zneutralizować wirusa, zanim wyrządzi on poważne szkody w naszym organizmie. Osocze można oddać 28 dni po ustąpieniu objawów - tłumaczył dyrektor RCKiK w Białymstoku prof. Piotr Radziwon.

Anna Kietlińska, fot. Sylwia Krassowska

Anna Kietlińska

z podlaskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
18.11.2020

"Dwa lata temu zebraliśmy podczas licytacji w Radiu Białystok 7 tys. zł, rok temu około 10 tysięcy zł - słuchacze są ofiarni" - mówi Anna Kietlińska.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący struktur PiS w województwie podlaskim
18.11.2020

"Byłem zaskoczony postawą pana posła Lecha Kołakowskiego, byłem zaskoczony głosowaniem, radykalnymi wypowiedziami w mediach i ostatnim krokiem" - mówi poseł Dariusz Piontkowski.


Lech Kołakowski, fot. Adam Dąbrowski

Lech Antoni Kołakowski

poseł
17.11.2020

Dokładnie dwa miesiące temu w Sejmie głosowano nad poprawkami w ustawie o ochronie zwierząt. Konsekwencją wyłamania się grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciwko tym propozycjom, było zawieszenie ich w prawach członków ugrupowania.

Rafał Rudnicki - fot. Robert Bońkowski

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku
17.11.2020

"Mam wątpliwości czy ten poziom wiedzy uczniów, który zdobędą, ułatwi im zdanie egzaminów, matury, funkcjonowanie w kolejnych latach. Czy te roczniki przez to, że są nauczane zdalnie, nie będą w jakiś sposób pokrzywdzone, ale nie tylko od strony edukacyjnej, ale także od strony psychologicznej" - mówi Rafał Rudnicki.

Lech Chyczewski, fot. Marcin Gliński

prof. Lech Chyczewski

rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
16.11.2020

"Jeżeli próbek będzie bardzo dużo, to planujemy całodobową pracę" - mówi rektor WSM.


dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, fot. Joanna Szubzda

doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

p.o. kierownika SOR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
13.11.2020

"Zapalenie płuc wywołane COVID-19 to nie jest choroba, która leczy się w tydzień, to jest choroba, która leczy się w miesiącach. Jeśli pacjent trafia na intensywną terapię, to wiemy, że to łóżko prędko się nie zwolni" - mówi doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.

Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Tadeusz Truskolaski

prezydent Białegostoku
12.11.2020

"Z całą mocą i stanowczością wdrażamy przepisy, które na nas spadają. (...) Z nauką zdalną są jednak problemy, ale staramy się pomagać - będą 4 mln zł na komputery" - mówi Tadeusz Truskolaski.

Bogdan Kalicki, fot. Monika Kalicka

Bogdan Kalicki

dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
10.11.2020

- Zdarzają się sytuacje, że zespoły oczekują na przyjęcie, że są odsyłane z jednego szpitala do drugiego z powodu braku miejsc, więc zdarza się, że pacjent przebywa na pokładzie ambulansu do kilku godzin. Takie sytuacje u nas też miały miejsce - mówi dyrektor.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji
9.11.2020

Jeżeli uczeń w domu nie ma warunków do tego, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby udostępnić mu w tym celu pomieszczenia w szkole bądź nawet zorganizować naukę stacjonarną - podkreśla wiceminister.

Waldemar Kraska, źródło: www.gov.pl

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
6.11.2020

- Niestety prognozy, które mamy na najbliższe dni, nie pokazują aż tak dużego trendu, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby dziennych zachorowań, więc jesteśmy dość blisko przed decyzją o tzw. kwarantannie narodowej - mówi wiceminister.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
5.11.2020

- Jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy bagatelizujemy drobne objawy nieżytu górnych dróg oddechowych, myśląc, że jest to przeziębienie, a jest to okres często największej zakaźności wirusa - podkreśla prof. Zajkowska.


Andrzej Duda, fot. Monika Kalicka

Andrzej Duda

burmistrz Kolna
5.11.2020

Zmiana metody naliczania opłat pozwoliła uszczelnić system i dzięki temu większa liczba mieszkańców będzie płaciła za wywóz śmieci - przekonuje Andrzej Duda.

foto: Monika Kalicka

prof. Izabela Kraśnicka

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
4.11.2020

- Większa część kampanii wyborczej w USA nie była dobrym prognostykiem dla Donalda Trumpa, ale końcówka należała do urzędującego prezydenta i już widać jej wpływ na wyniki - mówi prof. Izabela Kraśnicka.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
3.11.2020

- Mamy określony potencjał opieki zdrowotnej i musimy sobie w tych trudnych czasach próbować tymi dostępnymi środkami radzić. W tej chwili zmierzamy do tego, żeby ok. 35-40 proc. naszego potencjału medycznego przesunąć na walkę z Covidem - mówi wojewoda.


foto: Monika Kalicka

Sebastian Wysocki

dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie
3.11.2020

Grajewski szpital nie jest gotowy na przekształcenie go w placówkę tylko dla zakażonych koronawirusem - mówi jego dyrektor Sebastian Wysocki.

foto: Monika Kalicka

sierż. szt. Katarzyna Kulesz

z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
3.11.2020

"Nie daj się zwieść". Rozpoczyna się akcja profilaktyczna "Senior dla seniora", która ma m.in. ustrzec osoby starsze przed oszustwami "na wnuczka" czy "na policjanta".

foto: Monika Kalicka

Adam Kamiński

koordynator Klastra Technologicznego Infotech
2.11.2020

Administracja publiczna przechodzi na pracę zdalną. "Jestem przekonany, że będzie dużo problemów z wdrożeniem tego trybu. Mogę zaapelować, aby dać szanse urzędnikom i jutro nie wydzwaniać do urzędów. Sądzę, że będą potrzebowały jeszcze kilku dni, żeby się przygotować".


ks. Andrzej Dębski

ks. Andrzej Dębski

rzecznik Archidiecezji Białostockiej
30.10.2020

Tegoroczne obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego będą inne niż zwykle. W jaki sposób możemy wyrazić swoją pamięć o bliskich?

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk
30.10.2020

Polacy są już zmęczeni pandemią i chcieliby wrócić do normalnego życia, dlatego nie wszyscy przestrzegają obostrzeń - mówi prof. Jerzy Kopania.

Agnieszka Rzeszewska, fot. Monika Kalicka

Agnieszka Rzeszewska

szefowa oświatowej "Solidarności" w Podlaskiem
29.10.2020

"Żadna forma zdalnej nauki nigdy nie będzie tak dobra jak bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, nawet w tych klasach starszych. Miejmy nadzieję, że to szaleństwo za jakiś czas się skończy i będziemy mogli wrócić do stacjonarnej nauki".


prof. Dariusz Kiełczewski, fot. Joanna Szubzda

prof. Dariusz Kiełczewski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
28.10.2020

"Lockdown zbliża się do nas wielkimi krokami i jeśli do piątku nic się nie zmieni, to obawiam się, że to się stanie" - mówi ekonomista.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
27.10.2020

- W Podlaskiem nie wszystkie szpitale mają uruchomione pełne moce (...) Nie wszystkie łóżka, które są dedykowane Covid-19, są na to przeznaczane. To jest też w dużej mierze wynik braków kadrowych - mówi prof. Flisiak.

Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku
26.10.2020

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.


Urszula Połowianiuk

zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
23.10.2020

"Spodziewaliśmy się tego, że na jesień może być wzrost zachorowań. To wynika też z naszych zachowań, wystarczy przejść się po ulicy i zobaczyć, że pewne zasady nie są respektowane, że my lekceważyliśmy tego wirusa" - mówi Urszula Połowianiuk.

kpt. Łukasz Wilczewski, fot. Marcin Gliński

kpt. Łukasz Wilczewski

rzecznik 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
23.10.2020

Wsparcie personelu medycznego przy pobieraniu wymazów, pomoc dla pracowników sanepidu, monitorowanie osób na kwarantannie - takie zadania mają teraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Docent Jan Kochanowicz, fot. Monika Kalicka

Jan Kochanowicz

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
22.10.2020

"Plan przewiduje powstanie boksów jednoosobowych tak, abyśmy mogli pacjentów izolować i jednocześnie, żeby w prosty sposób był do każdego pacjenta dostęp" - mówi dyrektor USK.


Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki

podlaski senator
21.10.2020

Środowe (21.10) protesty rolników w całej Polsce, to nie tylko utrudnienia na drogach zatarasowanych ciągnikami, o czym cały czas informowaliśmy. W naszym województwie delegacje rolników odwiedziły także biura poselskie i senatorskie parlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. piątki dla zwierząt.

Waldemar Kraska, źródło: www.gov.pl

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
21.10.2020

"Prawie 10 tysięcy zakażeń, to już nawet nie jest żółte światło dla nas wszystkich tylko czerwone, ponieważ wydolność polskiej służby zdrowia, tak jak każdego systemu w każdym kraju, jest ograniczona" - mówi wiceminister.

Bohdan Paszkowski, fot. Monika Kalicka

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
20.10.2020

"W pierwszej kolejności myślimy o szpitalu polowym w Białymstoku. Nie chcę zdradzać konkretnej lokalizacji" - mówi wojewoda.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok