Radio Białystok | Gość | Adam Musiuk [wideo] - zastępca prezydenta Białegostoku

Adam Musiuk [wideo]

zastępca prezydenta Białegostoku

28.01.2020, 07:37, akt. 12:05

- Jednym z moich priorytetów jest to, żeby centrum miasta jeszcze bardziej służyło mieszkańcom. Ul. Kilińskiego z czasem powinna być zamknięta, zamieniona na miejsce do spacerowania. Powinniśmy rozszerzyć strefę ogródków, umieścić parki...

Adam Musiuk, fot. Joanna Szubzda
Adam Musiuk, fot. Joanna Szubzda

Z Adamem Musiukiem rozmawia Edyta Wołosik

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


To najważniejszy dokument mówiący między innymi o tym, jak ma rozwijać się Białystok pod względem zabudowy, układu drogowego czy wskazujący, które tereny pozostaną chronione. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy Podlasia radni miejscy uchwalili w połowie 2019 roku, ale dopiero teraz wchodzi w życie.

Wojewoda podlaski, który pełni nadzór prawny nad działalnością uchwałodawczą samorządów, w lipcu 2019 r. swoim rozstrzygnięciem nadzorczym uchwałę ws. studium unieważnił. Jego prawnicy uznali, że w pracach rady doszło do "istotnego" naruszenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W grudniu WSA w Białymstoku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze. A w związku z tym, że wojewoda podlaski nie będzie skarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego tego orzeczenia, studium wchodzi w życie.

O kierunkach rozwoju miasta zawartych w studium z zastępcą prezydenta Białegostoku Adamem Musiukiem rozmawia Edyta Wołosik.Edyta Wołosik: Studium obejmuje całe miasto, ale to nie oznacza, że nie będzie jeszcze uszczegółowione. Plany zagospodarowania przestrzennego, które właśnie tworzy się na podstawie studium, są tymi konkretnymi rozwiązaniami w danej części Białegostoku.


Adam Musiuk: Tak, polskie prawodawstwo miejskie jest tak skonstruowane, że studium jest ogólnym dokumentem zapisującym kierunki. Na jego podstawie są robione szczegółowe, bardzo precyzyjne plany określające poszczególne rozwiązania, które będą proponowane w przestrzeni miejskiej.


Rozmawialiśmy w czerwcu  2019 r. Powiedział pan wtedy między innymi, że centrum ma się przekształcić przede wszystkim w miejsce, po którym będziemy spacerować, poruszać się transportem miejskim, autobusami, rowerami. Ma być strefą bardziej wypoczynkową. Ale patrząc na to, co dzieje się w niektórych częściach Białegostoku, trudno to sobie wyobrazić. Bloków, które tak intensywnie weszły do centrum, nie zburzymy. Mówię tu między innymi o ulicach Żelaznej, Kopernika, o tym, co ma dziać się na ulicy Jurowieckiej - mają powstać tam dwa kompleksy bloków.


Studium to dokument, który mówi o kierunkach rozwoju na lata. Poprzednie uchwaliliśmy w 1999 r. To 20 lat. I dopiero dzisiaj, po tym czasie, możemy ocenić, jak tamto studium wpłynęło na rozwój przestrzenny Białegostoku.

Tak samo tutaj. To nie jest tak, że zmiany urbanistyczne zachodzą w strefie miejskiej z tygodnia na tydzień. Nawet nie z miesiąca na miesiąc i nie z roku na rok. To są dłuższe procesy.

W tej chwili, jeżeli mamy zapisane w studium, że docelowo w jakimś miejscu ma być park a dzisiaj jest całkiem coś innego, to mogę powiedzieć, że kiedyś ten park tam się pojawi. Nie umiem powiedzieć, czy to będzie za miesiąc, za rok...


Ale nie w miejscu bloku, bo tego nikt już nie zburzy.


Dlaczego? Są różne sposoby reiwtalizacji, które znamy ze świata. Rzeczywiście, najczęściej obiekt już funkcjonujący jest wykorzystany do kolejnych nowych potrzeb, ale są też sytuacje, kiedy całe kwartały są całkowicie zmieniane, jeśli chodzi o użytkowanie.

Może nie jest to najlepszy przykład, ale mieliśmy w Białymstoku chłodnię, teren przemysłowy. Nie wiemy, czy nie pojawią się tam bloki albo jakieś inne rozwiązanie. To wszystko jest możliwe.

Planowanie miejskie polega na tym, aby zapewniać mieszkańcom jak największy rozwój. I w studium o tym mówimy. Natomiast realizacja będzie zależała nie tylko od służb miejskich, ale także od inwestorów, od deweloperów, od innych czynników. Suma tych wszystkich działań powinna prowadzić do tego, że miasto będzie cały czas się rozwijało, będzie nowocześniejsze, o zrównoważonym rozwoju. A to wszystko po to, aby nam żyło się lepiej.


Zastanawiam się tylko, czy jest to jeszcze możliwe, bo tak naprawdę bloki wyrastają tam, gdzie nawet trudno jest to sobie wyobrazić. Przechodzę któregoś dnia przy ul. Wiejskiej, a tam między starymi blokami stoi nowy, w miejscu, gdzie wydawało się, że nie można zrobić nawet parkingu.


Właśnie po to mamy nowe studium. Przypominam, że ono do wczoraj nie obowiązywało, było zawieszone. Nie mieliśmy żadnego dokumentu. Wkrótce ruszamy z uchwałami; 10 planów będziemy kontynuować, będzie pięć uchwał intencyjnych, nowych, czyli już tych dokładnych planów, pokazujących, co i gdzie będziemy mogli postawić. Właśnie po to, żeby nie zaskakiwać pani redaktor nowymi blokami w przestrzeni miejskiej. One oczywiście też są potrzebne, tylko musimy je logicznie w dobrych miejscach umieścić, żeby zaskakiwać panią redaktor na przykład parkami kieszonkowymi. W Białymstoku powstaną dwa takie parki w tym roku.


Gdzie?


Nie odpowiem pani. Ale pod parki kieszonkowe mamy przeznaczonych w nowych planach kilkanaście miejsc i tu już inwestycje decydują o tym, które miejsca będziemy jako pierwsze zmieniać w takie parki, a które w dalszej kolejności.


Nie martwi pana i jako zastępcę prezydenta Białegostoku, ale może przede wszystkim jako ojca, że obecnie dzieci nie mają tego, co mieliśmy my? Nawet jak się mieszkało w bloku, to było i boisko, i plac zabaw, i trzepak. A teraz czasami na osiedlach jest jeden plac zabaw gdzie zbierają się wszyscy z danego osiedla, bo nie ma tej przestrzeni społecznej.


Trzy razy "tak". Martwi mnie to. Pamiętam, gdy wokół mego bloku było kilka boisk, które sobie sami zorganizowaliśmy. Ale powiem okrutnie: to jest nasza decyzja, to jest decyzja pani redaktor i moja. Kupiliśmy bloki, chociaż wiedzieliśmy, że obok powstaną kolejne. Nie stać nas albo nie podejmujemy takich decyzji i nie mówimy deweloperowi: kupię u pana taki blok, wokół którego będą boiska, place, i tak dalej.

Niestety ekonomia rządzi światem, rządzi też nami. I w planach musimy również patrzeć na rozwiązania ekonomiczne. Nie możemy tak "zablokować" terenów, że deweloperowi nie będzie się opłacało postawić bloku, albo z drugiej strony będą one tak drogie, że nie będzie nas na to stać. Też na to patrzymy.

Bardzo bym chciał, żeby ekonomika, żeby nasze zarobki, żeby sytuacja w naszym kraju była taka, by stać nas było na budowanie bloków, domków jednorodzinnych czy innych miejsc, gdzie będziemy mieszkać w taki sposób, żeby zapewnić olbrzymią przestrzeń dookoła.


Wspomniał pan o tym, że niektóre plany będą teraz poddawane pod obrady radnych. Jakich terenów dotyczą? Co jest najważniejsze? Co dopuszczają a czego nie?


Mamy za mało czasy, aby o tym powiedzieć. Studium rozszerza strefę miejską. Chcemy, żeby śródmieście pojawiło się także na zachodzie Białegostoku, za torami, za dworcem kolejowym. Mamy tam dość zdegradowaną strefę, przemysłową. Powoli powinna się zamienić w strefę śródmieścia, gdzie będziemy mogli pospacerować, gdzie będziemy mieli różnego rodzaju rozrywki. To jest jeden z pierwszych planów. Chcemy całkowicie zmienić funkcję tej strefy.

Jest też bardzo dużo doraźnych planów; Dojlidy, plan Bojar, gdzie chcemy założyć park kulturowy. Kilka planów się zdeaktualizowało, musimy je zmienić.

To około 15 planów i tylko w niektórych będziemy zmieniać pojedyncze, precyzyjne rzeczy, aby dopasować je do studium i polepszyć.


Bloki w centrum, bloki na obrzeżach, a budynki ciekawe architektonicznie troszeczkę wychodzą poza centrum miasta. Mówię na przykład o Archiwum Państwowym, Muzeum Pamięci Sybiru, nawet o sądzie czy budynkach Uniwersytetu w Białymstoku.


I bardzo dobrze. Na świecie mamy w tej chwili tendencję zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że nie jest tak, że wszystko znajduje się w centrum i my - mieszkańcy - musimy tam jechać, tylko jest równomiernie porozrzucane po całej przestrzeni miejskiej. Mamy więc ciekawe obiekty, miejsca związane z wydarzeniami kulturalnymi równomiernie rozłożone i na osiedlach, i w centrum, i tam, gdzie mieszkamy.

Tak samo jest z parkami kieszonkowym. Przecież mamy jeden duży park, ale często jest nam ciężko tam dojechać, nie mamy czasu, nie mamy chęci. Jeżeli będziemy mieli za oknam mały park z kilkoma ławeczkami, to z niego skorzystamy.

Jest dobra tendencja i ku temu będziemy zmierzać. Jest to świadome działanie miejskie, które polepsza jakość naszego życia.


Jeszcze raz zacytuję pana wypowiedź z czerwca: "Centrum ma się przekształcić przede wszystkim w miejsce, po którym będziemy spacerować, poruszać się transportem miejskim, autobusami, rowerami. Ma być strefą bardziej wypoczynkową". Podtrzymuje pan to, że nowe studium nam to zapewni?


Podtrzymuję i jest to jeden z moich priorytetów, by centrum jeszcze bardziej służyło mieszkańcom, żeby częściej tam spacerować. Ul. Kilińskiego z czasem powinna być zamknięta, zamieniona na miejsce do spacerowania. Powinniśmy rozszerzyć strefę ogródków, ona już się nie mieści w samym centrum. Powinniśmy właśnie umieścić różnego rodzaju parki tak, żebyście państwo nie tylko w tym mieście pracowali, zarabiali, ale także odpoczywali. 


| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
27.03.2020

Opustoszałe kościoły, wierni uczestniczący w mszach i rekolekcjach przed ekranami komputerów i telewizorów, duszpasterze przemawiający do ludzi w internecie - takiego finału Wielkiego Postu jeszcze nie mieliśmy.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej Policji
27.03.2020

- Policjanci nie będą pytać każdego przechodnia, w jakim celu i gdzie idzie, nie będą legitymować takich osób. Oczywiście będziemy reagować tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z rażącym przypadkami łamania wprowadzonych ograniczeń.

foto: Monika Kalicka

Józef Klim i Zdzisław Babicz

dyrektor LO PB i naczyciel informatyk
26.03.2020

Jak zorganizować zdalne nauczanie? "Stworzenie samej platformy z kursami nie jest sprawą trudną, natomiast wymagane jest przeszkolenie nauczyciel."


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
25.03.2020

- Na razie na Podlasiu mamy sytuację stosunkowo stabilną - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Wiktoria Bocheńska

studiująca i pracująca w Birmingham białostoczanka
25.03.2020

Wychodzenie z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i zakaz zgromadzeń - takie ograniczenia, jakie wprowadził polski rząd, na Wyspach Brytyjskich obowiązują od wczoraj.

dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista UwB
24.03.2020

Sąd Najwyższy może mieć twardy orzech do zgryzienia w przypadku problemów z rejestracją kandydatów na prezydenta. Jeśli nie uda się im zebrać wystarczającej liczby podpisów z uwagi na epidemię i zaskarżą to do sądu, wybory mogą okazać się potem nieważne - wyjaśnia prof. Jackiewicz


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskie policji
23.03.2020

- Niestety każdej doby policjanci w Podlaskiem odnotowują kilka przypadków, w których osoby poddane kwarantannie domowej wykazują się ogromną nieodpowiedzialnością i nie ma ich w domu podczas kontroli.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
23.03.2020

- Ponad 95 proc. szkół zgłasza gotowość do nauczania na odległość bądź już to robi - informuje minister edukacji.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
20.03.2020

- Postawa każdego mieszkańca naszego województwa jest bardzo istotna. Niezwykle ważne jest to, by dostosować się do wymogów, które wskazał Główny Inspektor Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni.


Szczepan Barszczewski, fot. Monika Kalicka

Szczepan Barszczewski o tarczy antykryzysowej [wideo]

dyrektor biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
19.03.2020

"Zwracamy się do władz z prośbą o wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia dla przedsiębiorców na najbliższe 3 miesiące, a jak będzie trzeba, to i na kolejne" - mówi Szczepan Barszczewski.

Foto: Lech Pilarski

Ks. Wojciech Sawicki o życiu w Rzymie podczas kwarantanny

ksiądz z polskiej placówki w Watykanie
19.03.2020

"We Włoszech jest drugi tydzień kwarantanny. W pierwszych dniach było ciężko się przyzwyczaić, bo ludzie chodzili po balkonach, po dachach nawet. Wydaje mi się, że dopiero teraz ludzie się przyzwyczaili i nie stwarzają problemów. Nie kontaktują się z innymi osobami."

Jacek Roleder, fot. Paweł Wądołowski

Jacek Roleder

p.o. dyrektora szpitala w Łomży
18.03.2020

Nie wszyscy pacjenci z koronawirusem będą trafiać do Łomży. - My będziemy przyjmować tych pacjentów, którzy są w jakiś sposób zabiegowi, czyli np. ze złamaniami, z bardzo głebokimi ranami, których nie da się na oddziale zachowaczym zabezpieczyć.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
18.03.2020

- Myślę, że sytuacja łomżyńska będzie się stabilizować (...) Dlaczego Łomża? Zgodnie z wytycznymi MZ trzeba było znaleźć placówkę o wieloprofilowym zakresie, gdzie będzie miejsce na poród, na zabieg kardiologiczny, na intensywną terapię, itd.

mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
18.03.2020

Otwarcie w Ogrodnikach dodatkowego przejścia na granicy polsko-litewskiej skróciło czas oczekiwania kierowców na wjazd do naszego kraju o połowę. Na przejściu w Budzisku po stronie litewskiej tworzyły się 50-kilometrowe kolejki.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

ekonomista z UwB
17.03.2020

"Nasz system bankowy jest bardzo zdrowy, bardzo mocny. (...) Zabieranie pieniędzy z banków nadto co potrzebujemy, na bieżące zakupy, jest niczym niepodyktowane" - mówi prof. Henryk Wnorowski.


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
17.03.2020

"Zachowujmy się normalnie, nie bójmy się, tylko bądźmy ostrożni, niech lęk nas nie paraliżuje"- mówi prof. Jerzy Kopania.

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor podlaskiego NFZ
16.03.2020

Szpital w Łomży na czas walki z koronawirusem zostaje przekształcony w szpital zakaźny. Co mają robić pacjenci poradni specjalistycznych znajdujących się w placówce?

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzeczniik podlaskiej policji
16.03.2020

Jak wygląda praca podlaskiej policji w czasie zagrożenia koronawirusem?


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej
16.03.2020

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

Co czytać w czasie zagrożenia koronawirusem radzi literaturoznawczyni z UwB - prof. Jolanta Sztachelska

15.03.2020

"W czasach zarazy następuje rozprzężenie, ludzie w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy, inni - przeciwnie, poddają się rozpuście" - mówi prof. Sztachelska.

Barbara Kamińska, źródło fot.: facebook.com

Barbara Kamińska

przewodniczka po Rzymie
14.03.2020

- Nasza kwarantanna wygląda w ten sposób, że mamy nakaz siedzenia w domu i zakaz wychodzenia bez powodu - mówi mieszkająca w Rzymie białostoczanka, przewodniczka po Wiecznym Mieście Barbara Kamińska.


Zbigniew Sulewski, fot. Katarzyna Cichoń

Zbigniew Sulewski

doradca gospodarczy
13.03.2020

"Są już pierwsze szacunki, które mówią, jak duże spowolnienie dotknie polską gospodarkę" - mówi Zbigniew Sulewski.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
13.03.2020

"Nie wiemy ile to potrwa, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądać kwestia zaliczenia, odrabiania zajęć, których nie możemy wprowadzić do systemu zdalnego" - mówi o zawieszeniu zajęć na uczelniach rektor UwB.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.03.2020

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.03.2020

Koronawirus. "Są pieniądze dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup niezbędnego sprzętu, aby jak najszybciej mozna było takie badania wykonywać w Białymstoku".

Marek Karp, fot. Monika Kalicka

Marek Karp [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10.03.2020

"W kontenerach nie będą wykonywane badania medyczne, to będą czynności bezkontaktowe w relacji pacjent - pracownik, tak żeby nie stwarzać dodatkowego ryzyka" - mówi dyrektor USK.

st. sierż. Piotr Niewiarowski, Urszula Telicka-Hajduk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

9.03.2020

Głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów m.in. na temat oszustw "na wnuczuka" czy w zakresie podpisywania umów. Podlaska policja przygotowała pilotażowy projekt "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora".


Rafał Tomaszczuk, fot. Joanna Szubzda

Rafał Tomaszczuk [wideo]

rzecznik prasowy podlaskiego NFZ
9.03.2020

Konsultanci doradzą, co zrobić, by otrzymać pomoc - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z bezpłatnej infolinii dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem.

Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z UwB
6.03.2020

"Wydaje mi się, że bardzo szybko ludzie znudzą się takimi ciągłymi sensacyjnymi informacjami, że koronawirus jest już w Polsce, jest już w Białymstoku, jest już gdzieś tam" - mówi Maciej Białous.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska - rośnie liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
5.03.2020

"Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w naszym województwie rośnie. Stan na środę to 103 osoby, na czwartek - 114" - mówi Elżbieta Kraszewska.


Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska - jak higiena może zmniejszyć ryzyko zachorowania [wideo]

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
4.03.2020

"Dbajmy o siebie, nie tylko ze względu na koronawirusa. Myjmy ręce najczęściej jak to tylko możliwe, a nie tylko przed jedzeniem czy po wyjściu z toalety" - radzi prof. Zajkowska.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński - o działaniach w razie wystąpienia koronawirusa w Białymstoku

przewodniczący Zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej
4.03.2020

"Nie jest rolą miasta odwoływanie różnego typu imprez od razu, wszędzie powinien rządzić zdrowy rozsądek. My możemy tylko i wyłącznie na tą chwilę być elementem profilaktycznym i też takim, który nie będzie potęgował paniki" - mówi Przemysław Tuchliński.

Joanna Szeląg, fot. Monika Kalicka

dr Joanna Szeląg - gdzie szukać pomocy i czy prewencyjne nosić maseczki ochronne?

specjalista medycyny rodzinnej
4.03.2020

Jest pierwszy w Polsce przypadek zarażenia koronawirusem z Chin. To mężczyzna hospitalizowany w Zielonej Górze. Co zrobić, kiedy mamy objawy infekcji, ale nie mamy pewności czy to nowa choroba?


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak o przygotowaniu Podlasia do koronawirusa [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK
4.03.2020

"Białystok jest szczęśliwy miastem, bo ma olbrzymi szpital, oddziały zakaźne są zlokalizowane w oddzielnym szpitalu, a jednocześnie są powiązane z dużym szpitalem uniwersyteckim. To jest w porównaniu z innymi miastami niezwykle komfortowa sytuacja" - mówi prof. Flisiak.

dr Marek Bartoszewicz, fot. Monika Kalicka

dr Marek Bartoszewicz [wideo]

mikrobiolog z Wydziału Biologii UwB
4.03.2020

"Należało się tego spodziewać, że i do nas koronawirus prędzej czy później dotrze. I to nie jest informacja, która powinna nas specjalnie przerazić" - mówi dr Bartoszewicz.

Bartosz Bida, fot. Sylwia Krassowska

Bartosz Bida

piłkarz Jagiellonii Białystok
3.03.2020

"Trudno powiedzieć co się dzieje teraz w lidze. Jesteśmy dobrym zespołem, z dobrym trenerem, nie wiem dlaczego nam się nie układa" - mówi Bartosz Bida.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok