Radio Białystok | Gość | Witold Roszkowski [wideo] - Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Witold Roszkowski [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

13.02.2020, 08:32, akt. 09:15

"Wszelkiego rodzaju prowizorki są tanie, ale są nietrwałe, są niebezpieczne i to jest najczęstszy skutek sytuacji katastrofalnych" - mówi Witold Roszkowski.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka
Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Z Witoldem Roszkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Tragedia w Bukowinie Tatrzańskiej kiedy to z prowizorycznego budynku wiatr zdmuchnął dach co spowodowało śmierć trzech osób zmusza do przyjrzenia się samowolkom budowlanym. Czy wolno budować co się chce i jak się chce? O tym z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Witoldem Roszkowskim rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Czy wiadomo ile samowolek jest w województwie podlaskim?


Witold Roszkowski: Wiadomo ile zostało wydanych w ubiegłym roku decyzji nakazujących rozbiórkę - takich decyzji wydano 87 w ciągu ubiegłego roku. Natomiast jest to niewielki ułamek prowadzonych spraw w zakresie samowoli budowlanej, jako że prawo budowlane w pierwszej w pierwszej kolejności umożliwia legalizację samowoli budowlanych. 


Czyli ktoś, kto coś zbudował może wystąpić do was i uzyskać zezwolenie na zalegalizowanie obiektu, który zbudował?


Ktoś, kto dokonał budowy w warunkach samowoli budowlanej zgodnie z prawem budowlanym ma prawo legalizacji tej samowoli, pod warunkiem że spełnia ona przepisy warunków technicznych, przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ma taką wolę i wniesie opłatę legalizacyjną, bo prawo taki obowiązek nakłada.


Duża ta opłata jest?


Opłata legalizacyjna za samowole budowlane kształtuje się w przedziale od 2 500 do kilkuset tysięcy zł, w zależności od rodzaju obiektu, kategorii obiektu i wielkości obiektu. 


Z jednej strony nie wiemy ile jest samowolek, z drugiej strony jest tendencja, by je legalizować, to nie wyczuwam tutaj konsekwencji. Wiadomo, że legalna budowa to w miarę dobrze skonstruowany i zbudowany dom na przykład.


Przepisy prawa budowlanego wymagają od każdego potencjalnego inwestora, zamierzającego rozpocząć realizację inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu, który będzie realizował,bądź też zgłoszenia tego obiektu. Ale są też obiekty wymienione w artykule 29 prawa budowlanego, które nie wymagają żadnej procedury prawnej. Natomiast budowa każdego z tych obiektów wymaga profesjonalizmu i wykonania robót budowlanych w sposób bezpieczny, zgodnie ze sztuką budowlaną i w sposób zabezpieczający właściwe użytkowanie tego obiektu. Za właściwe użytkowanie obiektu od momentu rozpoczęcia jego realizacji, poprzez realizację, użytkowanie do momentu rozbioru odpowiada właściciel tego obiektu.


Czyli musi dbać o odpowiednie instalacje, przyglądać się więźbie dachowej na przykład i tym podobnym sprawom, po to żeby budynek nie rozpadł się przy byle podmuchu wiatru?


Prawo budowlane w rozdziale szóstym nakłada na właściciela lub zarządce obiektu budowlanego obowiązek systematycznego, bieżącego nadzoru nad stanem technicznym obiektu, dokonywania jego napraw, okresowych przeglądów i konserwacji. Wymienione są szczegółowo w prawie budowlanym obowiązki zarządcy - raz w roku każdy zarządca ma obowiązek dokonać przeglądu budowlanego obiektu budowlanego, to jest elewacji, dachu, fundamentów, elementów które mogą na skutek eksploatacji, warunków atmosferycznych ulec uszkodzeniu, w przypadku stwierdzenia przez osobę uprawnioną, bo przeglądy te dokonują osoby uprawnione z uprawnieniami budowlanymi, ma obowiązek natychmiastowego usunięcia tych usterek. Oprócz tego występuje obowiązek dokonywania przeglądów instalacji, przewodów kominowych i urządzeń, które są zainstalowane w budynku. Każdy z tych przeglądów dokonuje osoba uprawniona.


To skoro mamy tak precyzyjne przepisy, które takie wymogi na inwestorów, właścicieli obiektów nakładają, to dlaczego mamy samowolki budowlane, to dlaczego przy byle podmuchu wiatru, to wszystko się rozpada?


Złośliwi mówią, że przepisy są po to, żeby je łamać. Ja życzyłbym sobie, żeby nie było samowoli budowlanych, żeby była pełna świadomość właścicieli i zarządców obiektów o ciążących na nich obowiązkach i żeby w naszym państwie nie dochodziło do żadnych katastrof budowlanych, ale są to tylko życzenia.


Za mało jest inspektorów, żeby kontrolować, zbyt skomplikowane przepisy, że uciekamy się do obejścia tychże przepisów?


W województwie podlaskim w organach nadzoru budowlanego zatrudnionych jest około 120 pracowników, wymogi kwalifikacyjne pracowników są bardzo wysokie. Każdy z pracowników ma obowiązek posiadania uprawnień budowlanych, nie może być osobą karaną, musi posiadać dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa. Średnio w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego zatrudnionych jest dwóch - trzech pracowników merytorycznych, natomiast zakres obowiązków wynikających z prawa jest bardzo szeroki.Ile takich obiektów się buduje, które musicie skontrolować, które w planie kontroli musicie zrealizować?


W stosunku rocznym jest to kilka tysięcy obiektów przekazywanych do użytkowania. Do tego dochodzą obiekty, które nie wymagają żadnej procedury, ale powinny być wybudowane zgodnie z warunkami technicznymi i które także w przypadku niezgodności z przepisami podlegają jurysdykcji nadzoru budowlanego. Trzeba niestety z przykrością powiedzieć, że nadzór budowlany jest niedoinwestowany, zatrudnienie dwóch czy trzech inspektorów nadzoru budowlanego w powiecie, w którym w ciągu roku buduje się kilkaset, a czasami kilka tysięcy obiektów budowlanych, gdzie nadzór budowlany sprawdza całą procedurę, zaczynając od momentu wydania pozwolenia na budowę, poprzez proces budowy, przyjęcie obiektu do użytkowania, całe użytkowania - wymaga czasu i ludzi.


Ale wracając teraz do pytania - czy my nie mamy zbyt skomplikowanych przepisów, że ludzie zaczynają to obchodzić?


Ustawodawca próbuje upraszczać przepisy. Czy to zawsze wychodzi dobrze, pozytywnie dla budowanych obiektów? Czasami mam wątpliwości. 


Czy świadomość jest tak mała, bo przecież wiedza powinna pójść do przodu, dysponujemy teraz takimi narzędziami, takimi materiałami, które pozwalają zbudować obiekty odporne na zmieniające się warunki klimatyczne, bo musimy się do tego przystosować. Co zatem się dzieje, że budujemy tak niedoskonale?


Zarówno technologie, jak i wyroby budowlane są coraz doskonalsze, jeżeli chodzi o projektowanie - z tym nie ma problemu. Już wyrośliśmy z tych czasów, kiedy deska kreślarska stała i projektowało się na desce kreślarskiej, dzisiaj programy komputerowe to robią. Ale wymagana jest pełna świadomość i pełna odpowiedzialność za to co się robi. I to należy zacząć od inwestora, bo to inwestor wie co on chce wybudować, jak on chce budować i powodem często kataklizmów, źle wykonanych robót jest pójście na skróty, jest tak zwane oszczędzanie kosztów, bądź też prowizoryczne budowanie. Wszelkiego rodzaju prowizorki są tanie, ale są nietrwałe, są niebezpieczne i to jest najczęstszy skutek sytuacji katastrofalnych.| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

The Boars on-line w Polskim Radiu Białystok

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po Podlasiu
dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?


Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.

Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.


Fot. Paweł Wądołowski

Prof. Piotr Gliński

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
3.07.2020

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był w piątek (3.07) w województwie podlaskim.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.06.2020

"Związkowcy prawdopodobnie będą domagać się zadeklarowanej przez rząd podwyżki płacy minimalnej" - mówi Józef Mozolewski

Robert Tyszkiewicz, fot. Monika Kalicka

Robert Tyszkiewicz

szef PO w Podlaskiem
29.06.2020

"W II turze liczyć się będzie każdy głos. Nic teraz nie jest przesądzone. Większość Polaków opowiedziała się za zmianą" - mówi Robert Tyszkiewicz.


Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

szef podlaskiego PiS
29.06.2020

"Liczymy na wygraną Andrzeja Dudy, polityka skutecznego, polityka, który potrafi rozmawiać z Polakami. Jego druga kadencja zapewni dalszy rozwój kraju" - mówi Dariusz Piontkowski.

fot. Monika Kalicka

Bartosz Brzyski

politolog z Klubu Jagiellońskiego
29.06.2020

"W grupie między 18 a 29 rokiem życia frekwencja wyniosła powyżej 60% i była to frekwencja wyższa niż wśród osób powyżej 60 roku życia. Widać, że także i młodzi ludzie zaczęli się bardziej angażować w życie publiczne, to jest to dobry prognostyk na przyszłość" - mówi Bartosz Brzyski.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

wojewódzki inspektor sanitarny
27.06.2020

Koniec roku szkolnego, początek wakacji - według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w naszym regionie będzie około dwustu kolonii, czy różnego rodzaju obozów, to znacznie mniej niż w latach poprzednich.


Andrzej Matys, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
26.06.2020

"Otworzyliśmy wszystkie możliwe wejścia w budynkach, żeby mieszkańcy nie tłoczyli się, na zewnątrz będą strzałki dokąd się kierować" - mówi Andrzej Matys.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
26.06.2020

"Uczniowie spokojnie mogę odbierać świadectwa w trakcie wakacji. Tym razem nie zalecamy robienia uroczystego zakończenia zajęć" - mówi Dariusz Piontkowski.

Jacek Kucharewicz, fot. Lech Pilarski

Jacek Kucharewicz

prezes Metal Fachu w Sokółce
25.06.2020

"Najwięcej niepokoju było w marcu, część dilerów odwoływała zamówienia. Dziś mamy sytuację ustabilizowaną. W branży agro jest na razie dobrze" - mówi prezes Metal Fachu.


Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Wysokiem Mazowieckiem, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
25.06.2020

"Ja mam swojego kandydata, tym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim jego atutem jest to, że on nie zawiódł" - mówi Elżbieta Witek.

Jacek Sasin, źródło: www.gov.pl

Jacek Sasin

wicepremier i minister Aktywów Państwowych
24.06.2020

"Na ten moment najważniejsze jest, żeby przetrwało jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy uratować - to nam się rzeczywiście udaje" - mówi Jacek Sasin.

Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
23.06.2020

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
22.06.2020

"Przestaliśmy się bać tego wirusa, po prostu traktujemy go tak, jakby go nie było, a on jest wśród nas i stwarza dla nas zagrożenie" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
22.06.2020

Pływanie po alkoholu to zmora ratowników wodnych i ogromne niebezpieczeństwo - przypomina Marcin Gawryluk.

Stanisław Derehajło, fot. Joanna Szubzda

Stanisław Derehajło

wicemarszałek województwa podlaskiego
19.06.2020

"Rolnictwo trzeba wspierać, trzeba mądrze prowadzić, prowadzić mądrze badania, uczyć młodych ludzi bardzo dobrej naszej tradycji rolniczej" - mówi wicemarszałek.


insp. Robert Szewc, źródło: KWP w Białymstoku

Insp. Robert Szewc

komendant wojewódzki policji w Białymstoku
18.06.2020

"Myślę, że tutaj jakaś rewolucja absolutnie nie jest wskazana, tylko konsekwencja w działaniu, dobra praca i to chyba tyle" - mówi szef podlaskich policjantów.

profesor Marta Kosior-Kazberuk, źródło: PB

Marta Kosior-Kazberuk

rektor Politechniki Białostockiej
17.06.2020

"Politechnika istnieje 70 lat, a ja mam nadzieję kontynuować te dobre tradycje, rozbudowywać je i wzmacniać, nadawać im nowoczesny wygląd" - mówi nowa rektor PB.

Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl

Paweł Wdówik

wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych
16.06.2020

"Przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - mówi wiceminister.


Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
15.06.2020

"Najczęstsza przyczyna wypadków to nadmierna prędkość, stąd nasze apele do kierowców, by prędkość dostosować nie tylko do znaków, ale i swoich umiejętności" - mówi Marcin Gawryluk.

Artur Kosicki, fot. Monika Kalicka, archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
15.06.2020

"Jesteśmy na ósmym miejscu, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, ale jeśli chodzi o kwestię związaną z przedsiębiorcami, to tam jesteśmy w samej czołówce" - mówi marszałek.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
12.06.2020

"Sprawa kluczowa to utrzymanie stabilności finansowej i pozyskiwanie środków na dalszy rozwój uczelni, bo jeśli nie będziemy się rozwijać to grozi nam stagnacja" - mówi rektor UwB.


foto: Monika Kalicka

dr Helena Jędrzejczak i Magdalena Samojlik

doktor socjologii i nauczycielka gry na ukulele
11.06.2020

"Według badań Eurostatu, w Polsce mało kto uczy się czegoś po zakończeniu edukacji szkolnej czy akademickiej" - mówi dr Helena Jędrzejczak.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
10.06.2020

- Zalecenia są nadal aktualne, natomiast ich przestrzeganie jest bardzo nieaktualne. Wirus jest, stan epidemii jest, ale dlaczego my zapomnieliśmy, że on jest wśród nas, trudno to zrozumieć. Chciałabym zaapelować o przestrzeganie zasad.

foto: Monika Kalicka

Cezary Ołdakowski

prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
9.06.2020

Wystarczył jeden dzień i już wstrzymano przyjmowanie wniosków o tzw. bon antywirusowy. "Urząd marszałkowski pracuje nad tym, aby uruchomić kolejne bony [...] także ci przedsiębiorcy, którym się nie udało w tej edycji, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych".


Filip Turowski, źródło: glodnyswiata.pl

Filip Turowski

bloger
8.06.2020

"Ludzie coraz częściej decydują się na wakacje w Polsce. Widzę, że nasze wspaniałe i smaczne Podlasie staje się coraz bardziej popularne" - mówi Filip Turowski.

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
8.06.2020

- Co roku zauważamy bardzo niebezpieczne zachowania, czyli wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Takiej osobie wydaje się, że może więcej, że dopłynie dalej. Niestety, jest to bardzo złudne i często takie kąpiele kończą się bardzo tragicznie.

Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
8.06.2020

Maseczki, własne przybory egzaminacyjne, ławki daleko od siebie - w rozmowie o tym, jak wygląda matura w czasach epidemii.


Bartosz Szutkiewicz, fot. Monika Kalicka

Bartosz Szutkiewicz

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5.06.2020

176 litrów krwi i jej składników zebraliśmy przez pierwsze dwa dni wspólnej akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Polskiego Radia Białystok.

prof. Jerzy Hausner, fot. J. Leśniak

prof. Jerzy Hausner

były wicepremier
5.06.2020

"Polska gospodarka będzie miała tzw. płytką recesję, czyli spadek PKB w skali roku, nie kwartału, o jakieś 2-3 % i ten spadek będzie przejściowy. Już na przełomie roku 2020/2021 gospodarka znowu wróci na ścieżkę wzrostu" - prognozuje prof. Hausner.

Krzysztof Bosak, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Bosak

kandydat Konfederacji na prezydenta RP
4.06.2020

- Jedni poświęcają się zarabianiu pieniędzy, inni poświęcają się pracy społecznej i politycznej. Ja wybrałem to drugie - mówi Krzysztof Bosak.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok