Radio Białystok | Gość | Witold Roszkowski [wideo] - Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Witold Roszkowski [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

13.02.2020, 08:32, akt. 09:15

"Wszelkiego rodzaju prowizorki są tanie, ale są nietrwałe, są niebezpieczne i to jest najczęstszy skutek sytuacji katastrofalnych" - mówi Witold Roszkowski.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka
Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Z Witoldem Roszkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Tragedia w Bukowinie Tatrzańskiej kiedy to z prowizorycznego budynku wiatr zdmuchnął dach co spowodowało śmierć trzech osób zmusza do przyjrzenia się samowolkom budowlanym. Czy wolno budować co się chce i jak się chce? O tym z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Witoldem Roszkowskim rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Czy wiadomo ile samowolek jest w województwie podlaskim?


Witold Roszkowski: Wiadomo ile zostało wydanych w ubiegłym roku decyzji nakazujących rozbiórkę - takich decyzji wydano 87 w ciągu ubiegłego roku. Natomiast jest to niewielki ułamek prowadzonych spraw w zakresie samowoli budowlanej, jako że prawo budowlane w pierwszej w pierwszej kolejności umożliwia legalizację samowoli budowlanych. 


Czyli ktoś, kto coś zbudował może wystąpić do was i uzyskać zezwolenie na zalegalizowanie obiektu, który zbudował?


Ktoś, kto dokonał budowy w warunkach samowoli budowlanej zgodnie z prawem budowlanym ma prawo legalizacji tej samowoli, pod warunkiem że spełnia ona przepisy warunków technicznych, przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ma taką wolę i wniesie opłatę legalizacyjną, bo prawo taki obowiązek nakłada.


Duża ta opłata jest?


Opłata legalizacyjna za samowole budowlane kształtuje się w przedziale od 2 500 do kilkuset tysięcy zł, w zależności od rodzaju obiektu, kategorii obiektu i wielkości obiektu. 


Z jednej strony nie wiemy ile jest samowolek, z drugiej strony jest tendencja, by je legalizować, to nie wyczuwam tutaj konsekwencji. Wiadomo, że legalna budowa to w miarę dobrze skonstruowany i zbudowany dom na przykład.


Przepisy prawa budowlanego wymagają od każdego potencjalnego inwestora, zamierzającego rozpocząć realizację inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu, który będzie realizował,bądź też zgłoszenia tego obiektu. Ale są też obiekty wymienione w artykule 29 prawa budowlanego, które nie wymagają żadnej procedury prawnej. Natomiast budowa każdego z tych obiektów wymaga profesjonalizmu i wykonania robót budowlanych w sposób bezpieczny, zgodnie ze sztuką budowlaną i w sposób zabezpieczający właściwe użytkowanie tego obiektu. Za właściwe użytkowanie obiektu od momentu rozpoczęcia jego realizacji, poprzez realizację, użytkowanie do momentu rozbioru odpowiada właściciel tego obiektu.


Czyli musi dbać o odpowiednie instalacje, przyglądać się więźbie dachowej na przykład i tym podobnym sprawom, po to żeby budynek nie rozpadł się przy byle podmuchu wiatru?


Prawo budowlane w rozdziale szóstym nakłada na właściciela lub zarządce obiektu budowlanego obowiązek systematycznego, bieżącego nadzoru nad stanem technicznym obiektu, dokonywania jego napraw, okresowych przeglądów i konserwacji. Wymienione są szczegółowo w prawie budowlanym obowiązki zarządcy - raz w roku każdy zarządca ma obowiązek dokonać przeglądu budowlanego obiektu budowlanego, to jest elewacji, dachu, fundamentów, elementów które mogą na skutek eksploatacji, warunków atmosferycznych ulec uszkodzeniu, w przypadku stwierdzenia przez osobę uprawnioną, bo przeglądy te dokonują osoby uprawnione z uprawnieniami budowlanymi, ma obowiązek natychmiastowego usunięcia tych usterek. Oprócz tego występuje obowiązek dokonywania przeglądów instalacji, przewodów kominowych i urządzeń, które są zainstalowane w budynku. Każdy z tych przeglądów dokonuje osoba uprawniona.


To skoro mamy tak precyzyjne przepisy, które takie wymogi na inwestorów, właścicieli obiektów nakładają, to dlaczego mamy samowolki budowlane, to dlaczego przy byle podmuchu wiatru, to wszystko się rozpada?


Złośliwi mówią, że przepisy są po to, żeby je łamać. Ja życzyłbym sobie, żeby nie było samowoli budowlanych, żeby była pełna świadomość właścicieli i zarządców obiektów o ciążących na nich obowiązkach i żeby w naszym państwie nie dochodziło do żadnych katastrof budowlanych, ale są to tylko życzenia.


Za mało jest inspektorów, żeby kontrolować, zbyt skomplikowane przepisy, że uciekamy się do obejścia tychże przepisów?


W województwie podlaskim w organach nadzoru budowlanego zatrudnionych jest około 120 pracowników, wymogi kwalifikacyjne pracowników są bardzo wysokie. Każdy z pracowników ma obowiązek posiadania uprawnień budowlanych, nie może być osobą karaną, musi posiadać dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa. Średnio w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego zatrudnionych jest dwóch - trzech pracowników merytorycznych, natomiast zakres obowiązków wynikających z prawa jest bardzo szeroki.Ile takich obiektów się buduje, które musicie skontrolować, które w planie kontroli musicie zrealizować?


W stosunku rocznym jest to kilka tysięcy obiektów przekazywanych do użytkowania. Do tego dochodzą obiekty, które nie wymagają żadnej procedury, ale powinny być wybudowane zgodnie z warunkami technicznymi i które także w przypadku niezgodności z przepisami podlegają jurysdykcji nadzoru budowlanego. Trzeba niestety z przykrością powiedzieć, że nadzór budowlany jest niedoinwestowany, zatrudnienie dwóch czy trzech inspektorów nadzoru budowlanego w powiecie, w którym w ciągu roku buduje się kilkaset, a czasami kilka tysięcy obiektów budowlanych, gdzie nadzór budowlany sprawdza całą procedurę, zaczynając od momentu wydania pozwolenia na budowę, poprzez proces budowy, przyjęcie obiektu do użytkowania, całe użytkowania - wymaga czasu i ludzi.


Ale wracając teraz do pytania - czy my nie mamy zbyt skomplikowanych przepisów, że ludzie zaczynają to obchodzić?


Ustawodawca próbuje upraszczać przepisy. Czy to zawsze wychodzi dobrze, pozytywnie dla budowanych obiektów? Czasami mam wątpliwości. 


Czy świadomość jest tak mała, bo przecież wiedza powinna pójść do przodu, dysponujemy teraz takimi narzędziami, takimi materiałami, które pozwalają zbudować obiekty odporne na zmieniające się warunki klimatyczne, bo musimy się do tego przystosować. Co zatem się dzieje, że budujemy tak niedoskonale?


Zarówno technologie, jak i wyroby budowlane są coraz doskonalsze, jeżeli chodzi o projektowanie - z tym nie ma problemu. Już wyrośliśmy z tych czasów, kiedy deska kreślarska stała i projektowało się na desce kreślarskiej, dzisiaj programy komputerowe to robią. Ale wymagana jest pełna świadomość i pełna odpowiedzialność za to co się robi. I to należy zacząć od inwestora, bo to inwestor wie co on chce wybudować, jak on chce budować i powodem często kataklizmów, źle wykonanych robót jest pójście na skróty, jest tak zwane oszczędzanie kosztów, bądź też prowizoryczne budowanie. Wszelkiego rodzaju prowizorki są tanie, ale są nietrwałe, są niebezpieczne i to jest najczęstszy skutek sytuacji katastrofalnych.| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
fot. Monika Kalicka

Marek Siergiej

prezes białostockiej firmy Promotech
31.03.2020

Na pewno będzie trudno, to będzie bardzo trudny okres. Najważniejsze jest to, żeby konsumenci mieli pieniądze na to, żeby po tym okresie trudnym rozpocząć normalne normalne życie - mówi szef Promotechu.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

30.03.2020

"Powinniśmy być wyczuleni i uczulić naszych najbliższych, nasze babcie, dziadków, ciocie i wujków, czy rodziców, że może dojść do oszustwa, żeby pod żadnym pozorem podejrzanych osób nie wpuszczali do domu" - przypomina Tomasz Krupa.

Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
30.03.2020

Od początku wiedzieliśmy, że jedno miejsce nie wystarczy. Widzimy dynamikę rozwoju tej pandemii i było oczywiste, że trzeba szukać drugiego miejsca na laboratorium - mówi prof. Marcin Moniuszko.


fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
29.03.2020

Opustoszałe kościoły, wierni uczestniczący w mszach i rekolekcjach przed ekranami komputerów i telewizorów, duszpasterze przemawiający do ludzi w internecie - takiego finału Wielkiego Postu jeszcze nie mieliśmy.

Konferencja prasowa wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
28.03.2020

O kolejnych, ośmiu potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Podlaskiem informuje Urząd Wojewódzki.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej Policji
27.03.2020

- Policjanci nie będą pytać każdego przechodnia, w jakim celu i gdzie idzie, nie będą legitymować takich osób. Oczywiście będziemy reagować tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z rażącym przypadkami łamania wprowadzonych ograniczeń.


foto: Monika Kalicka

Józef Klim i Zdzisław Babicz

dyrektor LO PB i naczyciel informatyk
26.03.2020

Jak zorganizować zdalne nauczanie? "Stworzenie samej platformy z kursami nie jest sprawą trudną, natomiast wymagane jest przeszkolenie nauczyciel."

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
25.03.2020

- Na razie na Podlasiu mamy sytuację stosunkowo stabilną - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Wiktoria Bocheńska

studiująca i pracująca w Birmingham białostoczanka
25.03.2020

Wychodzenie z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i zakaz zgromadzeń - takie ograniczenia, jakie wprowadził polski rząd, na Wyspach Brytyjskich obowiązują od wczoraj.


dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista UwB
24.03.2020

Sąd Najwyższy może mieć twardy orzech do zgryzienia w przypadku problemów z rejestracją kandydatów na prezydenta. Jeśli nie uda się im zebrać wystarczającej liczby podpisów z uwagi na epidemię i zaskarżą to do sądu, wybory mogą okazać się potem nieważne - wyjaśnia prof. Jackiewicz

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskie policji
23.03.2020

- Niestety każdej doby policjanci w Podlaskiem odnotowują kilka przypadków, w których osoby poddane kwarantannie domowej wykazują się ogromną nieodpowiedzialnością i nie ma ich w domu podczas kontroli.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
23.03.2020

- Ponad 95 proc. szkół zgłasza gotowość do nauczania na odległość bądź już to robi - informuje minister edukacji.


Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
20.03.2020

- Postawa każdego mieszkańca naszego województwa jest bardzo istotna. Niezwykle ważne jest to, by dostosować się do wymogów, które wskazał Główny Inspektor Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni.

Szczepan Barszczewski, fot. Monika Kalicka

Szczepan Barszczewski o tarczy antykryzysowej [wideo]

dyrektor biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
19.03.2020

"Zwracamy się do władz z prośbą o wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia dla przedsiębiorców na najbliższe 3 miesiące, a jak będzie trzeba, to i na kolejne" - mówi Szczepan Barszczewski.

Foto: Lech Pilarski

Ks. Wojciech Sawicki o życiu w Rzymie podczas kwarantanny

ksiądz z polskiej placówki w Watykanie
19.03.2020

"We Włoszech jest drugi tydzień kwarantanny. W pierwszych dniach było ciężko się przyzwyczaić, bo ludzie chodzili po balkonach, po dachach nawet. Wydaje mi się, że dopiero teraz ludzie się przyzwyczaili i nie stwarzają problemów. Nie kontaktują się z innymi osobami."


Jacek Roleder, fot. Paweł Wądołowski

Jacek Roleder

p.o. dyrektora szpitala w Łomży
18.03.2020

Nie wszyscy pacjenci z koronawirusem będą trafiać do Łomży. - My będziemy przyjmować tych pacjentów, którzy są w jakiś sposób zabiegowi, czyli np. ze złamaniami, z bardzo głebokimi ranami, których nie da się na oddziale zachowaczym zabezpieczyć.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
18.03.2020

- Myślę, że sytuacja łomżyńska będzie się stabilizować (...) Dlaczego Łomża? Zgodnie z wytycznymi MZ trzeba było znaleźć placówkę o wieloprofilowym zakresie, gdzie będzie miejsce na poród, na zabieg kardiologiczny, na intensywną terapię, itd.

mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
18.03.2020

Otwarcie w Ogrodnikach dodatkowego przejścia na granicy polsko-litewskiej skróciło czas oczekiwania kierowców na wjazd do naszego kraju o połowę. Na przejściu w Budzisku po stronie litewskiej tworzyły się 50-kilometrowe kolejki.


prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

ekonomista z UwB
17.03.2020

"Nasz system bankowy jest bardzo zdrowy, bardzo mocny. (...) Zabieranie pieniędzy z banków nadto co potrzebujemy, na bieżące zakupy, jest niczym niepodyktowane" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
17.03.2020

"Zachowujmy się normalnie, nie bójmy się, tylko bądźmy ostrożni, niech lęk nas nie paraliżuje"- mówi prof. Jerzy Kopania.

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor podlaskiego NFZ
16.03.2020

Szpital w Łomży na czas walki z koronawirusem zostaje przekształcony w szpital zakaźny. Co mają robić pacjenci poradni specjalistycznych znajdujących się w placówce?


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzeczniik podlaskiej policji
16.03.2020

Jak wygląda praca podlaskiej policji w czasie zagrożenia koronawirusem?

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej
16.03.2020

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

Co czytać w czasie zagrożenia koronawirusem radzi literaturoznawczyni z UwB - prof. Jolanta Sztachelska

15.03.2020

"W czasach zarazy następuje rozprzężenie, ludzie w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy, inni - przeciwnie, poddają się rozpuście" - mówi prof. Sztachelska.


Barbara Kamińska, źródło fot.: facebook.com

Barbara Kamińska

przewodniczka po Rzymie
14.03.2020

- Nasza kwarantanna wygląda w ten sposób, że mamy nakaz siedzenia w domu i zakaz wychodzenia bez powodu - mówi mieszkająca w Rzymie białostoczanka, przewodniczka po Wiecznym Mieście Barbara Kamińska.

Zbigniew Sulewski, fot. Katarzyna Cichoń

Zbigniew Sulewski

doradca gospodarczy
13.03.2020

"Są już pierwsze szacunki, które mówią, jak duże spowolnienie dotknie polską gospodarkę" - mówi Zbigniew Sulewski.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
13.03.2020

"Nie wiemy ile to potrwa, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądać kwestia zaliczenia, odrabiania zajęć, których nie możemy wprowadzić do systemu zdalnego" - mówi o zawieszeniu zajęć na uczelniach rektor UwB.


dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.03.2020

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.03.2020

Koronawirus. "Są pieniądze dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup niezbędnego sprzętu, aby jak najszybciej mozna było takie badania wykonywać w Białymstoku".

Marek Karp, fot. Monika Kalicka

Marek Karp [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10.03.2020

"W kontenerach nie będą wykonywane badania medyczne, to będą czynności bezkontaktowe w relacji pacjent - pracownik, tak żeby nie stwarzać dodatkowego ryzyka" - mówi dyrektor USK.


st. sierż. Piotr Niewiarowski, Urszula Telicka-Hajduk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

9.03.2020

Głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów m.in. na temat oszustw "na wnuczuka" czy w zakresie podpisywania umów. Podlaska policja przygotowała pilotażowy projekt "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora".

Rafał Tomaszczuk, fot. Joanna Szubzda

Rafał Tomaszczuk [wideo]

rzecznik prasowy podlaskiego NFZ
9.03.2020

Konsultanci doradzą, co zrobić, by otrzymać pomoc - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z bezpłatnej infolinii dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem.

Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z UwB
6.03.2020

"Wydaje mi się, że bardzo szybko ludzie znudzą się takimi ciągłymi sensacyjnymi informacjami, że koronawirus jest już w Polsce, jest już w Białymstoku, jest już gdzieś tam" - mówi Maciej Białous.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska - rośnie liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
5.03.2020

"Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w naszym województwie rośnie. Stan na środę to 103 osoby, na czwartek - 114" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska - jak higiena może zmniejszyć ryzyko zachorowania [wideo]

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
4.03.2020

"Dbajmy o siebie, nie tylko ze względu na koronawirusa. Myjmy ręce najczęściej jak to tylko możliwe, a nie tylko przed jedzeniem czy po wyjściu z toalety" - radzi prof. Zajkowska.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński - o działaniach w razie wystąpienia koronawirusa w Białymstoku

przewodniczący Zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej
4.03.2020

"Nie jest rolą miasta odwoływanie różnego typu imprez od razu, wszędzie powinien rządzić zdrowy rozsądek. My możemy tylko i wyłącznie na tą chwilę być elementem profilaktycznym i też takim, który nie będzie potęgował paniki" - mówi Przemysław Tuchliński.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok