Radio Białystok | Gość | Mariusz Gromko - senator PiS

Mariusz Gromko

senator PiS

3.11.2021, 08:25, akt. 09:36

"Każdy, na którego terenie będzie posadowiona ta zapora, będzie mógł liczyć na stosowne odszkodowanie, bądź też na propozycję zamiany gruntu" - mówi senator PiS.

Mariusz Gromko, fot. Joanna Szubzda
Mariusz Gromko, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z Mariuszem Gromką rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Ma kosztować 1 mld 600 mln złotych i powstrzymać falę nielegalnej imigracji. Wkrótce na granicy polsko-białoruskiej ma powstać zapora, czyli mur i odpowiednia, nowoczesna infrastruktura. Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę o budowie zabezpieczeniu granicy państwowej. I o tym z podlaskim senatorem PiS Mariuszem Gromko rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Założenie specustawy znamy bardzo ogólnie, wiele kwestii jest nawet niejawnych. Pan w Senacie pracował nad zapisami tej specustawy, proszę zatem przybliżyć, co konkretnie ma powstać na granicy polsko-białoruskiej.


Mariusz Gromko: Aby ustabilizować sytuację na granicy polsko-białoruskiej musimy sięgać po sprawdzone sposoby i takim sposobem, wydaje się jedynym na ten moment, jest wzniesienie zapory inżynieryjnej i liczę, że zaraz pan minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przedstawi opinii publicznej zarys, jak ma wyglądać ta zapora. 

Dziś wiemy, że to będzie do 200 km zapory, która będzie miała wysokość około 5 m i też będzie wyposażona w najnowszą technologię elektroniczną - będzie cały system kamer, czujników, który będzie ostrzegał, monitorował wszelkie ruchy, żebyśmy też zdalnie mogli się dowiadywać, co na danym odcinku się dzieje, żebyśmy mogli jak najszybciej podjąć interwencję, nie dopuścić do przekroczenia nielegalnie granicy.


Cała granica polsko-białoruska to ponad 400 km. Dlaczego na niemal połowie granicy nie będzie zapory?


Mamy zapory naturalne, mam na myśli rzekę Bug, rzekę Świsłocz - na tych odcinkach nie będzie budowana zapora, ale mamy otwarte przestrzenie - pola, łąki, fragmentami lasy i właśnie na tych odcinkach musimy zbudować tę zaporę.


Wspomniał pan przed chwilą od sprawdzonych rozwiązaniach, a w Senacie pytał pan o przykłady innych państw i skuteczności zapory na ich granicach. Czy uważa pan, że budowa tej zapory powstrzyma falę nielegalnej migracji, bo obecna ta tymczasowa zapora na granicy, jak się okazuje, nie jest przeszkodą?


To są sprawdzone rozwiązania, które znane są również nie tylko z Europy, ale z całego świata, gdzie właśnie taka fizyczna, bardzo poważna instalacja, mur, zapora, faktycznie pomaga w niwelowaniu praktycznie do zera problemu nielegalnej imigracji. To bardzo dobrze sprawdza się w przypadku innych państw i sądzę, że podobnie będzie z naszą zaporą, że unikniemy już takich sytuacji, gdzie będą przywożeni imigranci, którzy są kumulowani. Jeżeli potencjalny nielegalny imigrant z daleka będzie widział potężną 5-metrową zaporę, to oczywiście nie będzie nawet podejmował próby przekroczenia tego, bo będzie miał świadomość, że jest bez szans, będzie być może, szukał innych szlaków migracyjnych.


Przeciwnicy budowy muru, czy też może przeciwnicy budowy w trybie zaproponowanym w ustawie zarzucają, że to nie będzie transparentna inwestycja, bo nie będzie na przykład przetargów.


Chyba wszyscy się zgodzimy, że ta sytuacja jest tak dynamiczna i ten napór imigrantów ze strony wschodniej jest tak duży i cały czas się zwiększa, że nie ma czasu na to, aby zwlekać z budową zapory. 

Wdrażanie tutaj ustawy o zamówieniach publicznych, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska - to wszystko powodowałoby, że ta instalacja by była cały czas odwlekana w czasie, a my musimy podjąć jak najszybciej kroki. Chcę też wszystkich uspokoić, że to nie będzie wcale bez żadnych kontroli. Zgodnie z ustawą Centralne Biuro Antykorupcyjne ma sprawować opiekę i być jednostką kontrolującą to przedsięwzięcie. Jestem spokojny, że nic, co niepokoi choćby opozycję w dyskusji w Senacie, nie będzie złego miało miejsca. Wszystko będzie pod kontrolą służb, które mają narzędzia, żeby pod każdym względem skontrolować realizację tej instalacji.


A kto będzie zajmował się budową muru na granicy i jak będą wybierani wykonawcy?


Tutaj jest upoważniony komendant Straży Granicznej, która będzie realizatorem tej umowy. Będzie mógł powołać pewien zespół, który z mocy ustawy będzie składał się z kilkunastu osób - przedstawicieli poszczególnych resortów, przedstawicieli wojewody, przedstawicieli również komendanta, którzy będą musieli na bieżąco w trybie pilnym rozpatrywać i podejmować odpowiednie wnioski, decyzje, zgody, ustalenia, uzgodnienia, aby ten proces przebiegał jak najszybciej.


Bezprzetargowo, czyli to na przykład komendant właśnie będzie decydował o tym, kto zrealizuje konkretne odcinki, bo rozumiem, że jedna firma, jeden podmiot nie jest w stanie całej zapory zrobić?


Z ministerstwa uzyskaliśmy takie informacje, że ta inwestycja będzie realizowana jednocześnie na różnych odcinkach. To pozwolić szybciej wdrożyć tę inwestycję  i myślę, że to jest dobry sposób, bo trudno, żeby jeden wykonawca budował zapory na tak znacznym odcinku.


A według pańskich informacji, kiedy rozpocznie się budowa zapory na granicy?


Decyzje dotyczące projektów będą już w fazie wykonania, ale tak jak zapewnia resort spraw wewnętrznych, liczymy, że uda się zrealizować całą inwestycję w pierwszej połowie przyszłego roku.


Istotną kwestią, o której się mówi, są wywłaszczenia. Ponoć budowa muru będzie tego wymagała. Jak duża będzie ich skala?


To będzie rozpatrywany każdy indywidualnie przypadek. Są też zabezpieczone na ten cel środki. Każdy, na którego terenie będzie posadowiona ta zapora, będzie mógł liczyć na stosowne odszkodowanie, bądź też na propozycję zamiany gruntu.


Tu w grę wchodzą tylko grunty rolne, czy też są gdzieś takie odcinki, gdzie mówi się o domach na przykład i gospodarstwach?


Mamy świadomość, że niektóre siedliska, gospodarstwa rolne są w bezpośredniej odległości przy granicy i tutaj zapewne też będą podejmowane odpowiednie rozmowy z właścicielami. No, ale ustawa pozwala wykonawcy, czyli komendantowi straży granicznej na podjęcie kroków budowy, a gdzieś w tle będzie trwał proces odszkodowawczy.


Czy polski rząd zwróci się o finansowe wsparcie do Unii Europejskiej?


Granica polsko-białoruska jest też granicą Unii Europejskiej, prowadzone są rozmowy, aby Unia Europejska wsparła nas w kryzysie migracyjnym, ale takiego też wsparcia oczekuje choćby Litwa i Łotwa, które również mają odcinki wspólnej granicy z Białorusią.Teraz cytat "wzniesienie zapory może doprowadzić do usunięcia transgranicznego obszaru Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Apelujemy o zaniechanie budowy trwałej konstrukcji na granicy Polski lub o rozważenie środków łagodzących jej negatywne oddziaływanie na zwierzęta" - to cytat ze stanowiska Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, dokładnie rady naukowej tego Instytutu. Przed budową zapory odwrotu nie ma, ale czy będą brane pod uwagę jakieś, jak to ujęto "środki łagodzące negatywne oddziaływanie zapory zwierzęta"?


Wiemy, jak cenna dla nas jest Puszcza Białowieska i inne cenne obszary chronione, ale faktem jest, że granica również przez te tereny przebiega. Są nowe rozwiązania technologiczne, które też można wykorzystywać. To są różne możliwości budowania tej zapory, konstrukcja 5-metrowa, na niektórych obszarach będzie lżejsza, bądź też będą wdrażane inne rozwiązania już w tej wysokiej technologii, ale tutaj spokojnie poczekajmy na to, co przedstawi pan minister Mariusz Kamiński. Myślę, że znajdzie optymalne rozwiązanie również, żeby dać zadość oczekiwaniom polskich przyrodników.


Czekamy zatem na konkretne zapisy w sprawie zapory na granicy. Dziękuję bardzo za rozmowę.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIE TEATR
Jarosław Lesiuk, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Lesiuk

z Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku
10.08.2022

W przypadku, gdy kierowca autokaru łamie przepisy ruchu drogowego czy przekracza dozwolony czas pracy, można powiadomić o tym np. organizatora wycieczki - informuje Jarosław Lesiuk.

Natalia Sciepancowa, fot. Monika Kalicka

Natalia Stsepantsova

przedstawicielka białoruskiej diaspory
9.08.2022

"Dla większości Białorusinów to był dzień, w którym życie zmieniło się na 'przed' i 'po'. (...) Zobaczyliśmy po raz pierwszy od 20 lat jak wielu nas jest, jak dużo osób dąży do wolności" - mówi Natalia Stsepantsova.

Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski

ekspert portalu Energetyka24.com
8.08.2022

Osoby, które ogrzewają domy węglem otrzymają po 3 tysiące złotych. Ustawa w tej sprawie czeka na podpis prezydenta.


Karol Jakubowski, fot. Jerzy Kułakowski

Karol Jakubowski

autor książki "Siła, radość, piękno. Z historii sportu II LO w Białymstoku"
8.08.2022

Karol Jakubowski sportem pasjonuje się od dziecka i zajmuje się wieloma rzeczami. Jest m.in. instruktorem piłki nożnej, odnowy biologicznej, trenerem osobistym, a także ratownikiem WOPR. Jest też autorem książki "Siła, radość, piękno. Z historii sportu II LO w Białymstoku".

Marcin Kruhlej i Anna Pawłowska, fot. Wojciech Szubzda

Marcin Kruhlej i Anna Pawłowska

z Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i z Centrum Aktywności Społecznej
5.08.2022

Organizacje pozarządowe mogą dostać do 3 tys. zł z budżetu Białegostoku na różne projekty, które mają pomóc w integracji ukraińskich uchodźców wojennych z Polakami. Można już składać oferty do konkursu ogłoszonego przez Fundację Dialog i Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Marcin Doliasz, fot. Marcin Gliński

Marcin Doliasz

prezes PKS Nova
4.08.2022

"Z 45 połączeń autobusowych zlikwidowaliśmy 32. Od pierwszego września, w zmienionej formule część tych połączeń odtworzymy" - mówił w Polskim Radiu Białystok prezes PKS Nova Marcin Doliasz.


Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
3.08.2022

"W ustach Łukaszenki Polska była, jest i pewnie będzie, dopóki jeszcze rządzi, jednym z głównych wrogów dla niego. (...) Większość Białorusinów cały czas pozytywnie patrzy na Polskę" - mówi Wojciech Konończuk.

2021.06.30 Eliza Sarnacka-Mahoney

Eliza Sarnacka-Mahoney

zambrowianka na stałe mieszkająca w USA
2.08.2022

"Regularnie przyjeżdżam do Polski i widzę, że niestety różne stereotypy dotyczące Polonii amerykańskiej, nadal się utrzymują - mówi Eliza Sarnacka-Mahoney.

Agnieszka Rzeszewska, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Rzeszewska

przewodnicząca oświatowej Solidarności w Podlaskiem
2.08.2022

"Nauczyciele to pasjonaci, wybierają ten zawód świadomie i bez względu na to, co ich spotka w szkole, chcą ten zawód wykonywać" - mówi Agnieszka Rzeszewska.


Baranovski, fot. Joanna Szubzda

Wojciech Baranowski

wokalista zespołu Baranovski
1.08.2022

"Mam wiele planów do zrealizowania, dużo życzeń do samego siebie i głowę pełną pomysłów" - mówi Baranovski.

prof. Andrzej Górniak, fot. Joanna Szubzda

prof. Andrzej Górniak

hydrolog z Uniwersytetu w Białymstoku
1.08.2022

"Nie potrafimy zagospodarować wody, robimy wszystko, żeby środowisko naturalne nie było w stanie i nie miało możliwości przytrzymania tej wody. Chociażby mamy miasta, które są w większości wybetonowane, np. Białystok - 70, 80 procent całej powierzchni. To są nieprzepuszczalne powierzchnie. Ta woda, która powinna inflitrować w głąb zlewni, spływa natychmiast, co powoduje określone konsekwencje dla zasobów wodnych" - mówił w Polskim Radiu Białystok profesor Andrzej Górniak.

Krzysztof Andrzejewski, fot. Sylwia Krassowska

Krzysztof Andrzejewski

trener BAS-u Białystok
31.07.2022

"Wierzę, że umiejętności, potencjał tych chłopaków, ich zgranie zaprocentuje teraz w pierwszej lidze i to będzie sezon, który skończymy na pewno na lepszym miejscu niż dwa lata temu."


Waldemar Rogowski. fot. Monika Kalicka

prof. Waldemar Rogowski

główny analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej
29.07.2022

Wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy - mówi prof. Waldemar Rogowski.

Ewa Tokajuk, fot. Sylwia Krassowska

dr Ewa Tokajuk

ekonomistka z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
28.07.2022

- Masowe wykupywanie cukru to efekt zbiorowej paniki spowodowanej m.in. rosnącą inflacją. Panika ta jest niczym nieuzasadniona i szkodzi samym klientom - podkreśla dr Ewa Tokajuk.

mł. insp. Paweł Maciejuk, fot. KWP w Białymstoku

mł. insp. Paweł Maciejuk

naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
27.07.2022

"Wstąpienie do policji jest służbą, nie pracą. Trzeba czuć, że się chce zostać policjantem" - mówi mł. insp. Paweł Maciejuk.


Jarosław Sadowski, fot. Wojciech Szubzda

Jarosław Sadowski

wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
26.07.2022

- To jest pozytywny trend, który nie ukształtował się dzisiaj, a dochodziliśmy do tego latami. W pasie tzw. Polski Wschodniej jesteśmy liderem - mówi Jarosław Sadowski. W Podlaskiem stopa bezrobocia wynosi 6,5 proc. i jest najniższa ze wszystkich województw Polski Wschodniej.

Jan Krzysztof Ardanowski, źródło: www.gov.pl

Jan Krzysztof Ardanowski

szef prezydenckiej rady ds. rolnictwa
25.07.2022

"To jest właśnie ta perfidia i pułapka, jaką Rosjanie zastawili już nie tylko na Europę Zachodnią poprzez energię gaz i ropę, ale również na znaczną część świata, gdzie w sposób zamierzony doprowadzono do kryzysu żywnościowego" - ocenia Jan Krzysztof Ardanowski.


Piotr Morko i Tomasz Zubrycki, fot. Wojciech Szubzda

Piotr Morko i Tomasz Zubrycki

prezes i wiceprezes Lowlanders Białystok
24.07.2022

Lowlanders Białystok zdobyli mistrzostwo Polski w futbolu amerykańskim. W finale rozgrywanym w Ząbkach pokonali Kraków Kings 21:20, zdobywając decydujący punkt 38 sekund przed końcem gry.

Mikołaj Pospieszalski i Daga Gregorowicz z zespołu DAGADANA, fot. Wojciech Szubzda

Mikołaj Pospieszalski i Daga Gregorowicz

z zespołu DAGADANA
23.07.2022

- Artysta, który nie reaguje na zło jest chyba odłączony od rzeczywistości. Ukraina jest nam niezwykle bliska sercu - mówią Daga Gregorowicz i Mikołaj Pospieszalski z zespołu DAGADANA.

Wojciech Nowicki, fot. Monika Kalicka

Wojciech Nowicki [wideo]

wicemistrz świata w rzucie młotem z Eugene
22.07.2022

"Troszeczkę zabrakło do pierwszego miejsca, ale wiadomo - taki jest sport. Złoty medal jest tylko jeden, a jest wielu chętnych" - mówi Wojciech Nowicki.


Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
22.07.2022

"Naszym podstawowym postulatem jest, by minimalne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie co najmniej 50% średniego wynagrodzenia w naszym kraju" - mówi Józef Mozolewski.

foto: Monika Kalicka

Aleksander Brzózka

rzecznik ministerstwa klimatu i środowiska
21.07.2022

"Na rządową dopłatę mogą liczyć osoby, które ogrzewają swoje domy węglem, (...) wpisały swoje źródło ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków lub mają takie zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji. Te osoby będą mogły składać do 30 listopada wnioski o tzw. dodatek węglowy."

abp Józef Guzdek, fot. PRB

abp Józef Guzdek [wideo]

metropolita białostocki
20.07.2022

"Jest mi bardzo przykro, bardzo smutno, jestem przygnębiony, bo taka rzecz nie powinna się zdarzyć" - powiedział na naszej antenie metropolita białostocki abp Józef Guzdek.


por. Anna Michalska

por. Anna Michalska

rzeczniczka Straży Granicznej
20.07.2022

"Służby białoruskie od początku obserwowały budowę zapory. Widzimy, że podwożą grupy cudzoziemców w miejsca, gdzie są rozlewiska rzek i granicę można tam przekroczyć. W ostatnich dniach taka sytuacja jest w okolicach Białowieży, gdzie są rozlewiska rzeki Leśna Prawa" - mówi por. Anna Michalska.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Joanna Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

wojewódzka konsultant w dziedzinie epidemiologii
19.07.2022

Szósta fala epidemii w Polsce już trwa, jednak ma ona inny charakter niż poprzednie. Przebiega ona łagodniej, do szpitali trafia mniej chorych na COVID-19 - mówi prof. Joanna Zajkowska.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
18.07.2022

"Mamy kumulację, dużą liczbę szoków podażowych, ale liczymy na to, że okres wysokiej inflacji zbliża się do końca" - mówi prof. Henryk Wnorowski.


Wojciech Pertkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Wojciech Pertkiewicz

prezes Jagiellonii Białystok
16.07.2022

- Rozmawiałem niedawno z delegacją Pazdan, Romanczuk, Zlatan i mówili, że dawno nie czuli takiej mocy i poczucia własnej wartości. To fajnie, że trener umie to w nich wzbudzić - mówi Wojciech Pertkiewicz.

Łukasz Jasina, źródło: MSZ

Łukasz Jasina

rzecznik MSZ
15.07.2022

"Łukaszenkowska propaganda bardzo mocno atakuje każdy przejaw polskiego patriotyzmu. W gruncie rzeczy niewiele możemy uczynić w takim dyktatorskim państwie, możemy tylko głośno mówić, o tym, co się dzieje - tego już Aleksander Łukaszenka nie jest w stanie powstrzymać" - mówi Łukasz Jasina.

Maciej Olesiński, fot. Marcin Gliński

Maciej Olesiński

dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ
14.07.2022

"Eksperci twierdzą, że Polacy stawiają na medycynę naprawczą, a nie na profilaktykę. Kiedy nie mamy symptomów chorobowych - trudno jest nas skłonić do tego, byśmy poszli i sami z siebie się diagnozowali" - mówi Maciej Olesiński.


foto: Monika Kalicka

Agata Lewkowska

z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku
13.07.2022

Standard hotelu niższy niż ten, za który zapłaciliśmy, obce osoby kwaterowane w tym samym pokoju - m.in. z takimi problemami zgłaszają się białostoczanie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Jak postępować w takich sytuacjach?

Wioletta Matusiak, fot. Ewa Pławska (Wikimedia Polska)

Wioletta Matusiak

wikipedystka
12.07.2022

"Wikipedia jest projektem społecznym, czyli jest tworzona przez ludzi, nieprzerwanie od 20 lat ją piszemy, twórcą może być każdy z nas" - mówi Wioletta Matusiak.

foto: Monika Kalicka

Albert Litwinowicz

wójt Białowieży
11.07.2022

O tej porze Białowieża zazwyczaj tętniła życiem. Czy tak jest i tym razem, 11 dni po zniesieniu zakazu przebywania wprowadzonego z powodu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy? Czy goście z kraju i ze świata wracają do Białowieży po 10 miesiącach zamknięcia?


Maciej Stolarczyk, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Stolarczyk

trener Jagiellonii Białystok
10.07.2022

W najbliższą sobotę (16.07) na stadion miejski w Białymstoku wraca piłkarska ekstraklasa. Wtedy to Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce sezonu podejmie przed własną publicznością Piasta Gliwice.

Jakub Wawrzyniak, fot. Sylwia Krassowska

Jakub Wawrzyniak

były piłkarz
10.07.2022

Przy okazji charytatywnego meczu na rzecz fundacji Naszpikowani do Białegostoku przyjechało wielu byłych kadrowiczów, wśród nich Jakub Wawrzyniak.

fot. Marcin Iwanowicz

Krzysztof Cugowski

muzyk
10.07.2022

- Jeżeli moi koledzy z branży zaczynają być czynnymi politykami, nie będąc politykami, to jest to kuriozalne - mówi Krzysztof Cugowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok