Radio Białystok | Gość | Mariusz Gromko - senator PiS

Mariusz Gromko

senator PiS

3.11.2021, 08:25, akt. 09:36

"Każdy, na którego terenie będzie posadowiona ta zapora, będzie mógł liczyć na stosowne odszkodowanie, bądź też na propozycję zamiany gruntu" - mówi senator PiS.

Mariusz Gromko, fot. Joanna Szubzda
Mariusz Gromko, fot. Joanna Szubzda

Z Mariuszem Gromką rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Ma kosztować 1 mld 600 mln złotych i powstrzymać falę nielegalnej imigracji. Wkrótce na granicy polsko-białoruskiej ma powstać zapora, czyli mur i odpowiednia, nowoczesna infrastruktura. Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę o budowie zabezpieczeniu granicy państwowej. I o tym z podlaskim senatorem PiS Mariuszem Gromko rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Założenie specustawy znamy bardzo ogólnie, wiele kwestii jest nawet niejawnych. Pan w Senacie pracował nad zapisami tej specustawy, proszę zatem przybliżyć, co konkretnie ma powstać na granicy polsko-białoruskiej.


Mariusz Gromko: Aby ustabilizować sytuację na granicy polsko-białoruskiej musimy sięgać po sprawdzone sposoby i takim sposobem, wydaje się jedynym na ten moment, jest wzniesienie zapory inżynieryjnej i liczę, że zaraz pan minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przedstawi opinii publicznej zarys, jak ma wyglądać ta zapora. 

Dziś wiemy, że to będzie do 200 km zapory, która będzie miała wysokość około 5 m i też będzie wyposażona w najnowszą technologię elektroniczną - będzie cały system kamer, czujników, który będzie ostrzegał, monitorował wszelkie ruchy, żebyśmy też zdalnie mogli się dowiadywać, co na danym odcinku się dzieje, żebyśmy mogli jak najszybciej podjąć interwencję, nie dopuścić do przekroczenia nielegalnie granicy.


Cała granica polsko-białoruska to ponad 400 km. Dlaczego na niemal połowie granicy nie będzie zapory?


Mamy zapory naturalne, mam na myśli rzekę Bug, rzekę Świsłocz - na tych odcinkach nie będzie budowana zapora, ale mamy otwarte przestrzenie - pola, łąki, fragmentami lasy i właśnie na tych odcinkach musimy zbudować tę zaporę.


Wspomniał pan przed chwilą od sprawdzonych rozwiązaniach, a w Senacie pytał pan o przykłady innych państw i skuteczności zapory na ich granicach. Czy uważa pan, że budowa tej zapory powstrzyma falę nielegalnej migracji, bo obecna ta tymczasowa zapora na granicy, jak się okazuje, nie jest przeszkodą?


To są sprawdzone rozwiązania, które znane są również nie tylko z Europy, ale z całego świata, gdzie właśnie taka fizyczna, bardzo poważna instalacja, mur, zapora, faktycznie pomaga w niwelowaniu praktycznie do zera problemu nielegalnej imigracji. To bardzo dobrze sprawdza się w przypadku innych państw i sądzę, że podobnie będzie z naszą zaporą, że unikniemy już takich sytuacji, gdzie będą przywożeni imigranci, którzy są kumulowani. Jeżeli potencjalny nielegalny imigrant z daleka będzie widział potężną 5-metrową zaporę, to oczywiście nie będzie nawet podejmował próby przekroczenia tego, bo będzie miał świadomość, że jest bez szans, będzie być może, szukał innych szlaków migracyjnych.


Przeciwnicy budowy muru, czy też może przeciwnicy budowy w trybie zaproponowanym w ustawie zarzucają, że to nie będzie transparentna inwestycja, bo nie będzie na przykład przetargów.


Chyba wszyscy się zgodzimy, że ta sytuacja jest tak dynamiczna i ten napór imigrantów ze strony wschodniej jest tak duży i cały czas się zwiększa, że nie ma czasu na to, aby zwlekać z budową zapory. 

Wdrażanie tutaj ustawy o zamówieniach publicznych, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska - to wszystko powodowałoby, że ta instalacja by była cały czas odwlekana w czasie, a my musimy podjąć jak najszybciej kroki. Chcę też wszystkich uspokoić, że to nie będzie wcale bez żadnych kontroli. Zgodnie z ustawą Centralne Biuro Antykorupcyjne ma sprawować opiekę i być jednostką kontrolującą to przedsięwzięcie. Jestem spokojny, że nic, co niepokoi choćby opozycję w dyskusji w Senacie, nie będzie złego miało miejsca. Wszystko będzie pod kontrolą służb, które mają narzędzia, żeby pod każdym względem skontrolować realizację tej instalacji.


A kto będzie zajmował się budową muru na granicy i jak będą wybierani wykonawcy?


Tutaj jest upoważniony komendant Straży Granicznej, która będzie realizatorem tej umowy. Będzie mógł powołać pewien zespół, który z mocy ustawy będzie składał się z kilkunastu osób - przedstawicieli poszczególnych resortów, przedstawicieli wojewody, przedstawicieli również komendanta, którzy będą musieli na bieżąco w trybie pilnym rozpatrywać i podejmować odpowiednie wnioski, decyzje, zgody, ustalenia, uzgodnienia, aby ten proces przebiegał jak najszybciej.


Bezprzetargowo, czyli to na przykład komendant właśnie będzie decydował o tym, kto zrealizuje konkretne odcinki, bo rozumiem, że jedna firma, jeden podmiot nie jest w stanie całej zapory zrobić?


Z ministerstwa uzyskaliśmy takie informacje, że ta inwestycja będzie realizowana jednocześnie na różnych odcinkach. To pozwolić szybciej wdrożyć tę inwestycję  i myślę, że to jest dobry sposób, bo trudno, żeby jeden wykonawca budował zapory na tak znacznym odcinku.


A według pańskich informacji, kiedy rozpocznie się budowa zapory na granicy?


Decyzje dotyczące projektów będą już w fazie wykonania, ale tak jak zapewnia resort spraw wewnętrznych, liczymy, że uda się zrealizować całą inwestycję w pierwszej połowie przyszłego roku.


Istotną kwestią, o której się mówi, są wywłaszczenia. Ponoć budowa muru będzie tego wymagała. Jak duża będzie ich skala?


To będzie rozpatrywany każdy indywidualnie przypadek. Są też zabezpieczone na ten cel środki. Każdy, na którego terenie będzie posadowiona ta zapora, będzie mógł liczyć na stosowne odszkodowanie, bądź też na propozycję zamiany gruntu.


Tu w grę wchodzą tylko grunty rolne, czy też są gdzieś takie odcinki, gdzie mówi się o domach na przykład i gospodarstwach?


Mamy świadomość, że niektóre siedliska, gospodarstwa rolne są w bezpośredniej odległości przy granicy i tutaj zapewne też będą podejmowane odpowiednie rozmowy z właścicielami. No, ale ustawa pozwala wykonawcy, czyli komendantowi straży granicznej na podjęcie kroków budowy, a gdzieś w tle będzie trwał proces odszkodowawczy.


Czy polski rząd zwróci się o finansowe wsparcie do Unii Europejskiej?


Granica polsko-białoruska jest też granicą Unii Europejskiej, prowadzone są rozmowy, aby Unia Europejska wsparła nas w kryzysie migracyjnym, ale takiego też wsparcia oczekuje choćby Litwa i Łotwa, które również mają odcinki wspólnej granicy z Białorusią.Teraz cytat "wzniesienie zapory może doprowadzić do usunięcia transgranicznego obszaru Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Apelujemy o zaniechanie budowy trwałej konstrukcji na granicy Polski lub o rozważenie środków łagodzących jej negatywne oddziaływanie na zwierzęta" - to cytat ze stanowiska Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, dokładnie rady naukowej tego Instytutu. Przed budową zapory odwrotu nie ma, ale czy będą brane pod uwagę jakieś, jak to ujęto "środki łagodzące negatywne oddziaływanie zapory zwierzęta"?


Wiemy, jak cenna dla nas jest Puszcza Białowieska i inne cenne obszary chronione, ale faktem jest, że granica również przez te tereny przebiega. Są nowe rozwiązania technologiczne, które też można wykorzystywać. To są różne możliwości budowania tej zapory, konstrukcja 5-metrowa, na niektórych obszarach będzie lżejsza, bądź też będą wdrażane inne rozwiązania już w tej wysokiej technologii, ale tutaj spokojnie poczekajmy na to, co przedstawi pan minister Mariusz Kamiński. Myślę, że znajdzie optymalne rozwiązanie również, żeby dać zadość oczekiwaniom polskich przyrodników.


Czekamy zatem na konkretne zapisy w sprawie zapory na granicy. Dziękuję bardzo za rozmowę.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr
Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska

Józef Mozolewski

przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
28.01.2022

"Jeśli patrzymy z perspektywy 3 lat, to jestem zadowolony, bo kiedyś postulatem Solidarności było, żeby płaca minimalna kształtowała się na poziomie minimum 3 tys. zł. Dzisiaj mamy przekroczoną tę kwotę o 10 zł, ale nikt się nie spodziewał, że spotkamy się z ogromną inflacją" - mówi Józef Mozolewski.

Sebastian Rynkiewicz, fot. Sylwia Krassowska

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
27.01.2022

"Podlaskie firmy w ciągu dwóch lat kryzysowych poradziły sobie znakomicie. Myślę, że jedną z recept jest to, że dzielimy się doświadczeniem, dobrymi praktykami, jak rozwiązywać problemy. Też akcja szczepień, którą prowadziliśmy - to jest jeden z tych aspektów, dlaczego nasze firmy sobie dobrze radzą" - mówi Sebastian Rynkiewicz.

Adam Abramowicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
26.01.2022

Po pracownikach przyszedł czas na rozliczenia pracodawców zgodnie z przepisami zawartymi w podatkowym Polskim Ładzie. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwraca uwagę, że przepisy mogą okazać się niekorzystne i proponuje ich korektę.


Robert Ćwikowski, fot. Monika Kalicka

Robert Ćwikowski

psychoterapeuta
26.01.2022

Jak przetrwać ferie w pandemii? "Można leżeć w łóżku i marudzić, narzekać, trzymając telefon w ręku, że nie mam, co robić, a można sobie ten czas zorganizować samemu. Dobrze byłoby mieć plan dnia".

Szymon Bielonko, fot. Marcin Gliński

Szymon Bielonko

lekarz rodzinny
25.01.2022

"Na pewno zderzymy się z niezadowoleniem innych pacjentów, mimo stawania na głowie, to pewne przypadki będą musiały poczekać. Na drugi plan zejdą bilanse, na drugi plan zejdą zaświadczenia różnej maści, które w tym momencie będą musiały poczekać" - mówi Szymon Bielonko.

Andrij Bołkun, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Bołkun

redaktor naczelny portalu Leopolis.news
24.01.2022

Rosja koncentruje wojska na granicy z Ukrainą. "Moim zdaniem wśród Ukraińców nie ma jakichś panicznych nastrojów. Sporo ludzi wie, że ukraińskie wojsko jest poważne, ma doświadczenie realnych walk i to nie będzie taka lekka przechadzka po kraju, jak to było 7 lat temu".


prof. Robert Flisiak, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
21.01.2022

"Mam nadzieję, że w marcu będziemy się już żegnać z tą falą. Możemy przyjąć takie założenie, że ta fala będzie stosunkowo krótka w porównaniu z innymi" - mówi prof. Flisiak.

Dariusz Matynka, fot. Monika Kalicka

podinsp. Dariusz Matynka

z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
21.01.2022

"Nowy taryfikator sprawia, że wielu kierowców zdejmuje nogę z gazu. Działa świadomość wysokości grzywien, jakie mogą być nałożone na niestosujących się do przepisów ruchu drogowego" - mówi podinsp. Dariusz Matynka.

fot. Adam Dąbrowski

Cezary Zborowski

zastępca wójta gminy Łomża
20.01.2022

"Warunkiem, żeby autobusy mogły jeździć na trasie Łomża-Pniewo, był koszt inwestycji. Maksymalna kwota miała wynieść ok. 40 tys. złotych miesięcznie. Po zmianie przewoźnika okazało się, że miasto zapłaciło niecałe 4 tys. za cały rok" - mówi Cezary Zborowski.


Alicja Grabowska, fot. Sylwia Krassowska

Alicja Grabowska

wokalistka, finalistka konkursu "Niebieski Mikrofon"
20.01.2022

"Poszukuję alternatywnych źródeł muzyki na Podlasiu, w muzyce dwudziestolecia międzywojennego" - mówi Alicja Grabowska.

prof. Bogdan de Barbaro, fot. z archiwum prywatnego

prof. Bogdan de Barbaro

psychiatra i psychoterapeuta
20.01.2022

"Ci, którzy mówią, że walczą o wolność, to w gruncie rzeczy mylą wolność ze swawolą. To są czyny, które niezwykle bolą" - mówi prof. Bogdan de Barbaro.

Jarosław Pokoleńczuk, fot. Adam Dąbrowski

Jarosław Pokoleńczuk

dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
19.01.2022

Oddział pediatryczny w łomżyńskim szpitalu wciąż nie działa. "Prowadzę rozmowy z lekarzami pediatrami w naszym województwie i nie tylko. Nie jest łatwo (...) Zawsze trzeba innemu pracodawcy podkupić takiego lekarza, czyli zapłacić więcej".


Wojciech Dembowski i Michał Przybylski, fot. Monika Kalicka

Wojciech Dembowski i Michał Przybylski

"W Sercu Miasta" (WSM)
18.01.2022

"Mamy tu swoją technikę, gwarę, trzymamy się podwórkowych zasad. Białystok z tego słynie, dobrzy raperzy i wykonawcy cały czas trzymają się tych zasad, w muzyce to słychać" - mówią finaliści konkursu Niebieski Mikrofon.

Wojciech Winnik, fot. Tomasz Kubaszewski

Wojciech Winnik

prezes Ślepska Malowu Suwałki
18.01.2022

- Doszliśmy do wniosku, że zespołowi potrzebny jest nowy impuls, nowy bodziec i ktoś, kto potrafi wyczyścić stare demony, jakieś obawy, jakieś lęki - mówi Wojciech Winnik.

Wojciech Borzuchowski, fot. Monika Kalicka

Wojciech Borzuchowski [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA
18.01.2022

"Jeśli chodzi o drogę ekspresową, która miałaby połączyć się z Via Baltica, to analizujemy cztery warianty - trzy z Białegostoku w kierunku Ełku i jeden na starodrożu drugi numer 8 Białystok - Augustów. Jednym z decydujących warunków będzie ruch samochodów" - mówi Wojciech Borzuchowski.


Aleksandra Wołczyk, Marta Gredel-Iwaniuk i Barbara Sadowska, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Wołczyk, Marta Gredel-Iwaniuk i Barbara Sadowska

ze Studia Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury
17.01.2022

"Hajnówka to przede wszystkim wielokulturowość. Bardzo się cieszymy, że możemy to oglądać, współtworzyć. I o tym są nasze piosenki - o Hajnówce, o miejscach znaczących dla naszego miasta, ale nie tylko".

Andrzej Trybusz, screen z rozmowy

dr Andrzej Trybusz

były Główny Inspektor Sanitarny
17.01.2022

"Jestem zwolennikiem powszechnego obowiązku szczepień. Określone grupy zawodowe powinny się szczepić. Medycy to zdecydowanie za mało. Nauczyciele, służby mundurowe, pracownicy gastronomii, hotelarstwa, handlu, ale też nie pomijałbym duchowieństwa, które ma przecież bardzo szeroki kontakt z ludźmi" - mówi dr Andrzej Trybusz.

Piotr Święcki, Jakub Totczyk, Monika Godlewska-Zimny i Paweł Zimny, fot. Monika Kalicka

Piotr Święcki, Jakub Totczyk, Monika Godlewska-Zimny i Paweł Zimny

zespół Miss Nobody
15.01.2022

"Inspirują nas nie stricte rockowe brzmienia, ale raczej muzyka brytyjska z lat 80. i 90 XX wieku. Uwielbiamy brytyjski "sound" i dążyliśmy do tego, by na naszym pełnym albumie też był taki dźwięk" - mówią członkowie Miss Nobody.


Daniel Racis, mł. asp. Elżbieta Zaborowska i mł. asp. Krzysztof Kolator fot. Joanna Szubzda

Daniel Racis, mł. asp. Elżbieta Zaborowska i mł. asp. Krzysztof Kolator

14.01.2022

"Pamiętajmy, że na stoku nie jesteśmy sami". Jak nie zrobić sobie i innym krzywdy podczas jazdy na nartach? W ten weekend podlascy policjanci będą promować bezpieczne zachowania na stoku.

julia kuzyka, fot. Joanna Szubzda

julia kuzyka

wokalistka, finalistka konkursu "Niebieski Mikrofon"
14.01.2022

- W pewnym momencie się zorientowałam, że piosenki, które śpiewałam na festiwalach, głównie piosenki aktorskiej, to nie jestem do końca ja. Zaczęłam więc pisać - na początku do szuflady, wylewałam żale nastolatki na papier. I tak powstały pierwsze utwory. Miałam chyba 17 lat.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
14.01.2022

- Szacuje się, że w Polsce płacę minimalną otrzymuje ponad 2 miliony osób. Jej wzrost to też np. wzrost dodatku za pracę w porze nocnej, wzrost wynagrodzenia postojowego czy odpraw - mówi dr Karol Łapiński.


prof. Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
13.01.2022

"O ciężkości przebiegu COVID-19 decyduje w kolejności: zaawansowanie wieku, nadwaga - każdy kilogram więcej to niestety większe ryzyko ciężkiego przebiegu i niestety panowie - płeć męska. Czynnik genetyczny jest na 4. miejscu" - mówi prof. Marcin Moniuszko.

Wojciech Sosiński, fot. Monika Kalicka

Wojciech Sosiński

perkusista zespołu "Complane"
13.01.2022

Nowa płyta powstaje powoli, bardzo się staramy, są chęci, ale brak czasu. Podchodziliśmy do jej nagrania kilkakrotnie - mówi Wojciech Sosiński.

Maciej Olesiński, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Olesiński

dyrektor Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
12.01.2022

Wciąż będzie można skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Programu Profilaktyka 40 Plus. Projekt ten przedłużono o kolejne miesiące.


Michał Dąbrowski i Oskar Lasota, fot. Monika Kalicka

Michał Dąbrowski i Oskar Lasota

finaliści Muzycznej Nagrody "Niebieski Mikrofon"
12.01.2022

"Chcieliśmy wdać ludzi w romans z poezją Anny Markowej, ze sztuką. Młodym słuchaczom chcieliśmy przekazać, że poezja może być interpretowana po swojemu, nie musimy trzymać się klucza znanego ze szkoły. Dojrzałym - że swoje emocje można przelewać przez sztukę, a osobom starszym, że klasyka też może być dzisiaj atrakcyjna".

prof. Henryk Wnorowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Henryk Wnorowski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
12.01.2022

"Obniżenie VAT-u z 23% do 8% i około 60-70 gr, może nawet 80 gr na litrze paliwa sprawi, że powinno być ono od 1 lutego tańsze" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Sławomir Śledziewski, fot. Joanna Szubzda

Sławomir Śledziewski

z zespołu Tutorial
11.01.2022

- Samodoskonalenie zespołu i to, żebyśmy każdy kolejny utwór grali coraz lepiej i żeby był on coraz lepiej odbierany przez słuchaczy, to jest cel naszego zespołu - stąd ta nazwa.


Andrzej Jakubaszek, fot. Monika Kalicka (zdjęcie archiwalne)

gen. bryg. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
11.01.2022

- Istnieje niestety możliwość, że ten sztucznie wykreowany szlak może stać się jednym z wielu takich tradycyjnych szlaków nielegalnej migracji do krajów Unii Europejskiej.

Wojciech Strzałkowski, fot. Marcin Gliński

Wojciech Strzałkowski

prezes rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
10.01.2022

"Widać było z gry naszego zespołu w rundzie jesiennej, że te wyniki, te efekty, ta postawa nie są takie jakbyśmy tego oczekiwali. To miejsce w tabeli, a szczególnie ostatni mecz skłonił nas do takiej refleksji, że nie wystarczy tutaj drobny makijaż, tylko potrzebna jest gruntowna przebudowa. Nie tylko na stanowisku trenera, ale również w strukturze klubu" - mówił w Radiu Białystok Wojciech Strzałkowski.

Piotr Romaniuk, Paweł Szuszkiewicz i Tomasz Kamiński, fot. Monika Kalicka

Piotr Romaniuk, Paweł Szuszkiewicz i Tomasz Kamiński

z zespołu "Szeptucha"
10.01.2022

"Podlasie jest magiczne, spokojne, ma swój klimat, tu nikt nie spieszy. My się też nie spieszyliśmy ze zrobieniem tej muzyki" - mówi Tomasz Kamiński.


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji narodowej
10.01.2022

"Uważamy, że każdy dzień dodatkowej nauki stacjonarnej to dodatkowa korzyść dla dzieci. Wiemy, że nauka na odległość ma jednak mankamenty, nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę, ale i bezpośredni kontakt" - ocenia Dariusz Piontkowski.

Seasonal (Maciej Sochoń), fot. Barbara Sokolińska

Seasonal

finalista 3. edycji konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
8.01.2022

"Zawsze ciągnęło mnie w stronę rocka sentymentalnego - bardzo lubiłem tę melancholię. Szukam melodii i w życiu, i muzyce" - mówi Seasonal.

fot. Monika Kalicka

dr Wojciech Szewko

ekspert ds. terroryzmu z Collegium Civitas
7.01.2022

"Można się spodziewać różnych prowokacji ze strony białoruskiej. Oni nie pozwolą na to, żeby budowa zapory przebiegała bez problemów. Musimy się przyzwyczaić do tego, że granica polsko-białoruska będzie taką płonącą granicą" - mówi dr Wojciech Szewko.


Karol Zimnoch, fot. Sylwia Krassowska

Karol Zimnoch

ekspert kredytowy
5.01.2022

"Widać już, że w bankach jest mniej klientów, którzy chcą skorzystać z kredytu na mieszkanie" - mówi ekspert kredytowy Karol Zimnoch.

dr Marek Bartoszewicz, fot. Sylwia Krassowska

dr Marek Bartoszewicz

z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
5.01.2022

"Spodziewamy się, że pod koniec stycznia w naszym regionie wariant Omikron może być wariantem dominującym, a ilość zakażeń w skali kraju może sięgnąć nawet 30 tysięcy" - mówi dr Marek Bartoszewicz.

Janina Mironowicz, fot. Joanna Szubzda

Janina Mironowicz

dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
4.01.2022

- W podlaskich urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 33 tys. osób bezrobotnych i wydawałoby się, że wśród nich można byłoby poszukiwać też takich osób, które spełniałyby wymagania pracodawców, ale niestety nie zawsze tak jest.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok