Radio Białystok | Gość | Agnieszka Muzyk - dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

13.05.2022, 07:45, akt. 10:32

"Na ten moment, w skali województwa, mamy kilka przypadków unieważnienia egzaminu maturalnego" - mówi Agnieszka Muzyk.

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski
Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Z Agnieszką Muzyk rozmawia Adam Dąbrowski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Chociaż tegoroczne matury potrwają do 23 maja, już dziś można stwierdzić, że większość maturzystów w Podlaskiem zakończyła swoje egzaminacyjne zmagania. Teraz czekają na wyniki, które mają poznać 5 lipca. Nie wszyscy jednak, bo - jak się okazuje - są i takie osoby w naszym województwie, które już teraz wiedzą, że w tym roku matury nie zdały. O tym z dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszką Muzyk rozmawia Adam Dąbrowski.


Adam Dąbrowski: Matury na półmetku, ale te najważniejsze przedmioty, przedmioty obowiązkowe i te, które najczęściej były wybierane, właściwie już za nami. Maturzyści poznają wyniki w lipcu, ale już niektórzy wiedzą, że się nie powiodło i to z ich własnej winy. Agnieszka Muzyk: Tak, mamy kilka takich przypadków, w których nastąpiło unieważnienie egzaminu z powodu wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych. Mamy też unieważnienie związane z niesamodzielną pracą ucznia podczas pisania egzaminu. To są pojedyncze przypadki. Można je jakoś zsumować? Kilka? Kilkanaście? Kilkadziesiąt? Można powiedzieć, że na ten moment jest to kilka przypadków w skali województwa. W tym roku nie było unieważnienia dla całej grupy . W tym roku nie było takiego przypadku, była natychmiastowa interwencja po wniesieniu czy też po zadzwonieniu telefonu, bo takie sytuacje były, w związku z tym nie było unieważnień dla całej grupy tylko dla osoby, która, trzeba powiedzieć, w bardzo nieodpowiedzialny sposób się zachowała. Przecież te procedury są znane. Przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych, nauczyciele, wkładają naprawdę ogromną pracę w to, żeby właściwie przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, nie tylko w wymiarze tym merytorycznym, związanym z wymaganiami określonymi danego przedmiotu, ale przecież są jasno postawione również te wymagania i ograniczenia związane z organizacją i przebiegiem. Uczniowie doskonale wiedzą, czego robić nie wolno. Na pewno nie można wnosić na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych. Nawet takich zupełnie wyłączonych? Nawet w trybie samolotowym?Nie powinno tych urządzeń być w ogóle na sali egzaminacyjnej. W bardzo wielu szkołach w tym roku pojawiło się wielu obserwatorów i informowali mnie, obserwatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, że było takie precyzyjne sprawdzanie, czy uczniowie nie mają telefonów, pytania, czy nie mają zegarków, które mają funkcję robienia zdjęć. Była bardzo szczegółowa kontrola przy wpuszczaniu na sale egzaminacyjne, a pomimo tego, tak jak powiedziałam, zdarzyły się takie przypadki, które dla tegorocznych absolwentów, dla tych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, skończyły się w sposób na pewno niezgodny z ich planami, czyli unieważnieniem egzaminu maturalnego. W chwili, kiedy ktoś zdawałby dwa dodatkowe przedmioty i w jednym miałby unieważnienie czy ta matura zostaje ważna? Tak, jeżeli zdawał dwa dodatkowe przedmioty. Jeżeli mówimy o dodatkowych przedmiotach, a z jednego zostanie unieważniony egzamin czy został unieważniony z powodu wniesienia telefonu, czy z każdego innego powodu, to egzamin ten jest jakby ważny i ten przedmiot drugi, do którego przystąpił, zapewnia zdanie tego egzaminu. Przypomnę, żeby otrzymać świadectwo maturalne, trzeba zdać obowiązkowo przedmioty na poziomie podstawowym: język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz przystąpić przynajmniej do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tej sytuacji, jeżeli ten drugi jest unieważniony, to uczeń zdaje ten egzamin maturalny. Gorszą sytuacją jest sytuacja, w której telefon zadzwonił na przedmiocie obowiązkowym, ewentualnie, jeżeli uczeń wybrał tylko jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym i na tym nieszczęśliwie ten telefon zadzwonił - wtedy jest unieważniony egzamin, co niestety owocuje tym, że egzamin maturalny jest po prostu niezdany. Taka osoba ma prawo, może jeszcze zdawać ten egzamin w terminie poprawkowym czy musi czekać rok?Takiej osobie nie przysługuje ani termin dodatkowy, bo termin dodatkowy czerwcowy przysługuje osobom, które z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić w terminie głównym. Na pewno taki przypadek nie jest ani jedną, ani drugą kategorią. Tej osobie również nie przysługuje termin poprawkowy w sierpniu, ponieważ termin poprawkowy przewidziany jest dla osób, które przystąpiły do pełnego egzaminu maturalnego i z przedmiotów obowiązkowych, z jednego z nich, nie uzyskały wyniku 30% lub więcej.W tym roku nie było przecieków z podlaskiego, ale pojawiły się w Polsce. Na tyle poważne były to przypuszczenia, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył doniesienie.To jest faktem, że pan dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik złożył zawiadomienie, podejrzenie przecieków. Ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się bardzo, że w tym roku taka sytuacja nie dotyczy terenu działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Jak wiemy, były różne sytuacje w latach poprzednich. Oczywiście jestem niezwykle zasmucona i myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy, którzy myślą w sposób uczciwy o przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych, których fundamentem jest tajność i rzetelność. Warunkiem porównywalności jest po prostu uczciwe pisanie przez wszystkie na tych samych warunkach. Oczywiście jesteśmy zasmuceni bardzo z tego powodu, że takie sytuacje wystąpiły, które spowodowały, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej był zmuszony podjąć takie działania i na pewno będzie podejmował kolejne w sytuacji, w której uzyska taką informację. Bardzo mocno system egzaminów zewnętrznych na te kwestie kładzie nacisk i uwagę. Te kilka przypadków, o których pani mówiła w naszym województwie to już koniec? Czy może się zdarzyć tak, że podczas sprawdzania okaże się, że któryś błąd, jakieś rozwiązanie występuje zastanawiająco często, chociaż nie jest poprawne. W poprzednich latach były już również przypadki unieważnienia egzaminu w trakcie sprawdzania przez egzaminatorów, gdy były takie sytuacje, rzeczywiście ewidentnej pracy niesamodzielnej. Oczywiście to nie jest arbitralna decyzja tego egzaminatora, który sprawdza. Bardzo chciałabym to mocno podkreślić - egzaminator, który sprawdza pracę, jest tym pierwszym ogniwem, ale decyzja jest podejmowana w sposób taki wieloetapowy, powołujemy kolejnych egzaminatorów i ekspertów, poddajemy to pod bardzo poważne dyskusje, zdając sobie sprawę z tego, że to są bardzo poważne zarzuty. I rzeczywiście są takie sytuacje i były w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, były w wielu komisjach okręgowych na terenie kraju, zawsze były poprzedzone bardzo poważnym sprawdzeniem i udokumentowaniem podejmowanych decyzji. I tym uczniom także nie przysługuje termin poprawkowy? Im również nie przysługuje. Jeżeli ktoś pracował niesamodzielnie, ewentualnie jeżeli zadzwonił telefon, wtedy my używamy trochę takiego nieeleganckiego sformułowania, zerujemy ten egzamin, uczeń otrzymuje 0 punktów i może przystąpić do tego egzaminu dopiero za rok. Jest to naprawdę ogromne ryzyko ze strony ucznia i takie bardzo smutne zakończenie szkolnej kariery. 0% na świadectwie maturalnym, o ile w ogóle otrzyma, bo jeżeli nie zdawał kolejnego dodatkowego przedmiotu, to po prostu w ogóle nie ma szansy na otrzymanie tego świadectwa. To 0, które nawet jeżeli otrzyma, bo ma kolejne dodatkowe przedmioty zdane, nie wygląda najlepiej. Rozmawiałam z dyrektorami szkół, którzy unieważniali te egzaminy i to jest naprawdę ogromne przeżycie i bardzo trudna sytuacja, kiedy dyrektor szkoły, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego musi podjąć taką decyzję. Przecież to są uczniowie, którzy spędzili kilka lat w szkole. Dyrektorzy podejmują takie decyzje, bo znają swoje obowiązki, znają też konsekwencje prawne, jeśli by tego nie uczynili. Uczniowie to jedno, ale też dorośli, którzy muszą podjąć bardzo trudne decyzje.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Przemysław Daca, fot. Monika Kalicka

Przemysław Daca

prezes Wód Polskich
20.05.2022

- Wodociągi Białostockie przedstawiają wniosek taryfowy, który jest niezgodny z prawem. Z tego powodu Wody Polskie nie mogą go zatwierdzić - mówi Przemysław Daca.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Monika Kalicka

Wojciech Pertkiewicz

prezes Jagiellonii Białystok
20.05.2022

"Byliśmy grupą rzemieślników, która wyrywała punkty, wyrwaliśmy ich wystarczająco na to, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Uważam, że to nie jest to, na co zasługuje Jagiellonia - na wyrywanie punktów" - ocenia miniony sezon prezes Jagiellonii Białystok.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

kmdr por. Maksymilian Dura

ekspert portalu Defence24.pl
19.05.2022

"Jest to bardzo dobry krok ze strony Szwecji i Finlandii i powinniśmy się z tego cieszyć. To też nam uprości wymianę handlową, jeśli chodzi o sprzęt zbrojeniowy" - tak obecność Szwecji i Finlandii w NATO ocenia Maksymilian Dura.


foto: Monika Kalicka

Grzegorz Walijewski

hydrolog, rzecznik prasowy IMGW
18.05.2022

Coraz głośniej w Polsce o problemach z wodą. Specjaliści mówią o suszy hydrologicznej, co oznacza poważny stan. Jak na tle kraju wyglądają podlaskie zasoby wody i czy grozi nam w regionie susza?

Maciej Rant, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Rant

organizator Błotnej Ligi Mistrzów
18.05.2022

- Piłka błotna to przede wszystkim zabawa. Nasze hasło brzmi "obrzucajmy się błotem na boisku, nie w realnym świecie" - mówi Maciej Rant.

Jan Strzelecki, mat. pras.

Jan Strzelecki

z Polskiego Instytutu Ekonomicznego
18.05.2022

"Dzięki infrastrukturze portowej możemy importować ropę z całego świata, ale embargo na rosyjską ropę może się przełożyć na ceny paliw w Polsce" - zauważa Jan Strzelecki.


Grzegorz Puda, źródło: gov.pl

Grzegorz Puda

minister funduszy i polityki regionalnej
17.05.2022

- Chcielibyśmy, aby dużą część środków z KPO stanowiły pieniądze na odbudowę gospodarki, na przyspieszenie rozwoju, na możliwość zwiększenia miejsc pracy, aby jeszcze bardziej to nasze koło zamachowe, którym są środki nie tylko europejskie, stanowiły podstawę do efektu kuli śnieżnej, abyśmy się mogli szybciej rozwijać.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Wojciech Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii
16.05.2022

Od dziś nie ma już w Polsce stanu epidemii, jest - zagrożenie epidemiczne. "Nawet jeżeli pojawiłby się wzrost zachorowań, to jesteśmy na to przygotowani".

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
13.05.2022

"Na ten moment, w skali województwa, mamy kilka przypadków unieważnienia egzaminu maturalnego" - mówi Agnieszka Muzyk.


Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot, fot. Monika Kalicka

Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot

z Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku
12.05.2022

"Decydując się na swój recital, studenci pokazują swoją wrażliwość, swoje zainteresowanie, nurt, w którym się naprawdę dobrze czują lub kompensują swoje niedobory przez przygotowanie przez wybitnych fachowców" - mówi dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego Paweł Szymański.

Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

trenerka biznesu i doradca kariery
12.05.2022

"Poszukiwanie pracy jest projektem nie na miesiąc, a na miesiące, na lata i warto naprawdę się dobrze do tego przygotować. Wysyłanie stu CV na sto różnych stanowisk w tej samej wersji - nie jest dobre" - radzą ekspertki od poszukiwania pracy.

Bożena Bednarek, fot. Sylwia Krassowska

Bożena Bednarek

ze Stowarzyszenia "Szukamy Polski"
11.05.2022

Trochę poezji, trochę show - tak w skrócie można określić slam poetycki, którego druga odsłona już 12 maja w Białymstoku. "To bardzo oryginalne podejście do promowania poezji, zupełnie inne niż oficjalne konkursy czy spotkania autorskie".


dr Arkadiusz Niedźwiedzki, fot. Joanna Szubzda

dr Arkadiusz Niedźwiedzki

ekonomista z UwB
11.05.2022

- Jeżeli mamy problemy związane z obsługą zobowiązań kredytowych, to po prostu trzeba z bankiem rozmawiać i próbować ustalić lepsze warunki spłaty czy odroczenie. Nie należy traktować tej sytuacji jako walki, ale jako próbę dogadania się.

Michał Marek, mat. pryw.

Michał Marek

z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa
10.05.2022

"Kreml doskonale gra na nastrojach społecznych, na resentymentach, na emocjonalnej sferze odbiorców" - mówi Michał Marek.

fot. Sylwia Krassowska

Jacek Sasin

wicepremier, minister aktywów państwowych
9.05.2022

"Nie przewiduję w tej chwili, aby do czwartego kwartału, bo wtedy ruszy gazociąg Baltic Pipe, żebyśmy musieli ograniczać dostawy gazu do odbiorców. Nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, - nie dotknie to gospodarstw domowych" - podkreśla Jacek Sasin.


Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
6.05.2022

"Nie może się znudzić coś, co jest tak różnorodne, tak niesamowite i co pokazuje potęgę intelektualną, potęgę naukową, potęgę artystyczną naszego miasta i regionu" - prof. Marcin Moniuszko zachęca do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Andrzej Bołkun, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Bołkun

redaktor naczelny lwowskiego portalu Leopolis.news
5.05.2022

- Rosjanie planują 9 maja przeprowadzić paradę w Mariupolu, dlatego nie żałują swoich żołnierzy - giną ich codziennie setki. Jeżeli ona się odbędzie, to wojska ukraińskie też będą planować jakieś niespodzianki na tę paradę.

Sebastian Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

st. bryg. Sebastian Zdanowicz

podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
4.05.2022

"Służymy pomocą w szerokim zakresie - nie ignorujemy, nie bagatelizujemy żadnych zgłoszeń. Dlatego zarówno PSP, jak i OSP, cieszy się dużym poparciem społecznym. Na nas zawsze można liczyć" - mówi st. bryg. Sebastian Zdanowicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji narodowej
4.05.2022

"Trzymamy kciuki, tradycyjnie połamania piór. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, zdadzą na wysokim poziomie, potem dostaną się na te studia, na które sobie wymarzyli" - życzy maturzystom wiceminister edukacji.

fot. Monika Kalicka

Helena Dubowska

dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Grodnie
2.05.2022

"Polska szkoła w Grodnie działa i będzie działać mimo ustawowej na Białorusi likwidacji nauczania w języku polskim" - podkreśla Helena Dubowska.

fot. Monika Kalicka

Wojciech Kirejczyk

dyrektor Biura Programu Niepodległa
2.05.2022

"Biuro Programu Niepodległa zaprasza wszystkie Polki, Polaków i przyjaciół Polski w kraju i za granicą do tego, żeby w Dzień Flagi wywiesić biało-czerwoną flagę na balkonie, w oknie (...) i pochwalić się zdjęciem tej naszej flagi w mediach społecznościowych właśnie z hasztagiem #mojaflaga" - mówi Wojciech Kirejczyk.


prof. Ernest Kuchar, źródło: archiwum prywatne

prof. Ernest Kuchar

prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
29.04.2022

Narastający kryzys humanitarny spowodowany falą uchodźców wojennych może źle wpływać na sytuację epidemiczną w Polsce - uważają eksperci. W trwającym Europejskim Tygodniu Szczepień podkreślają, że szczepienia ochronne są niezbędne do zapobiegania chorobom zakaźnym i tym samym do ochrony życia.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
29.04.2022

"Bardzo nas cieszy, że usługa Twój e-PIT cieszy się tak dużym powodzeniem. 90% zeznań wpływa do urzędów skarbowych w sposób elektroniczny" - mówi Radosław Hancewicz.

Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

psycholog, trenerka biznesu i doradca kariery
28.04.2022

"Musimy się zastanowić czy to, co robimy w pracy, daje nam satysfakcję, ale też czy jesteśmy doceniani. Bo czasami my jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojej pracy, ale na przykład nasz szef tego nie okazuje, więc w pewnym momencie ta atmosfera albo brak docenienia jest symptomem do zmiany pracy" - oceniają goście Radia Białystok.


Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski

ekspert z portalu Energetyka24.com
27.04.2022

"Jesteśmy w dobrej sytuacji, na taki scenariusz przygotowywaliśmy się od wielu lat. Tych połączeń, zabezpieczeń jest dużo, więc do czasu uruchomienia Baltic Pipe, który w całości zastąpi rosyjskie dostawy gazu, damy radę" - mówi Daniel Czyżewski.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
27.04.2022

- To oczywiste, że przy takiej skali pomocy, którą udzielamy, pomoc zewnętrzna jest nam potrzebna. W tej chwili korzystamy wyłącznie ze środków krajowych (...) Mamy różne deklaracje dotyczące wsparcia z UE, z agend ONZ-owskich czy też np. USA.

Marcin Zwolski, fot. Monika Kalicka

dr Marcin Zwolski

kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
26.04.2022

Matty Cash skradł serca polskich kibiców nie tylko swoimi umiejętnościami, ale też charakterem i sposobem bycia - jego przodkowie pochodzą z Podlasia.


prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
26.04.2022

"Raty kredytów zależą od stóp procentowych i sytuacji na rynku finansowym. Na razie nie wiadomo, o ile mogą spaść, ale jeśli rozwiązania rządu wejdą w życie, to myślę, że może być to w przedziale od 300 do 500 zł mniej" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Roman Kaleta, źródło: malow.com.pl

Roman Kaleta

prezes firmy Malow
25.04.2022

"Kilka budynków w odległości kilkuset metrów jest zburzonych, ale nasza fabryka do tej pory nie ma żadnego uszkodzenia wojennego" - mówi prezes suwalskiej firmy Malow.

Stanisław Żaryn, arch. pryw.

Stanisław Żaryn

rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych
22.04.2022

- Pokazywanie, że przyjmowanie Ukraińców w Polsce prowadzi do dyskryminacji Polaków w ich własnym kraju albo że jest to proces, który może być groźny dla naszego państwa, to jest najważniejsza w tej chwili operacja dezinformacyjna prowadzona w języku polskim.


Jarosław Schabieński, fot. Tomasz Kubaszewski

dr Jarosław Schabieński

naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa białostockiego oddziału IPN
21.04.2022

"Nawiązania do ideologii komunistycznej w tej dzisiejszej sytuacji są bardzo wyraźne. Armia rosyjska nigdy się od tych korzeni nie oderwała, czuje się w naturalny sposób spadkobiercą Związku Sowieckiego, jest dumna z tamtej armii i niestety postępuje tak samo, czyli w sposób bardzo brutalny, dziki" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Jarosław Schabieński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
21.04.2022

"Już za niecały miesiąc nasze duże biegowe święto. Nareszcie te kilka tysięcy osób będzie mogło wspólnie stanąć na linii startu, tak jak w 2019 roku" - mówi Grzegorz Kuczyński.

Mariusz Sokołowski, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Sokołowski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku
21.04.2022

"Każdy z nauczycieli musi tak pracować, żeby zaspokoić potrzeby edukacyjne polskich dzieci, a jednocześnie nie zaniedbać dzieci z Ukrainy. Jest to wyzwanie, ale to jest do zrobienia" - mówi Mariusz Sokołowski.


Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Dom Białoruski, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski w Warszawie
20.04.2022

"Białorusini pokazują i całemu światu, i Ukraińcom, że my jesteśmy po stronie ukraińskiej, że my rozumiemy, czym jest ukraińska niepodległość i to, że z terytorium Białorusi lecą rakiety to jest decyzja Łukaszenki, który nie jest uznawany za prezydenta białoruskiego" - ocenia Aleś Zarembiuk.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
19.04.2022

- Rosja nie jest i nigdy nie była kluczowym rynkiem zbytu dla przedsiębiorców z naszego województwa. Jesteśmy bardzo dobrym partnerem dla Litwy, jesteśmy kluczowym partnerem dla Niemiec i też dla Francji, dlatego trzeba to rozszerzać.

Mirosław Oliferuk, fot. Paweł Wądołowski

Mirosław Oliferuk

dyrektor łomżyńskiego WORD-u
19.04.2022

"Ostatnia podwyżka opłat nastąpiła w styczniu 2013 roku. (...) Związek Województw widząc sytuację przestawił stanowisko, w którym postuluje, by opłaty z tytułu przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy podnieść do kwoty, która jest w ustawie o kierujących pojazdami" - mówi Mirosław Oliferuk.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok