Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski [wideo] - wiceminister edukacji i nauki

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki

3.01.2023, 07:54, akt. 09:48

- Wyraźnie widzimy niż demograficzny, który od wielu lat dotyczy polskiej szkoły. (...) To na razie spowodowało tylko niewielką redukcję liczby nauczycieli - zaledwie ok. 3-4 procent. To ogromna dysproporcja między mniejszą liczbą dzieci a spadkiem liczby nauczycieli - mówił na antenie Radia Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda
Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Ze względu na niż demograficzny w ciągu kilku lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tys. nauczycieli - szacuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Czy w szkołach będą masowe zwolnienia? Czy nauczyciele będą mogli liczyć na wcześniejsze emerytury? O tym z wiceministrem edukacji i nauki Dariuszem Piontkowskim rozmawiał Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Czy w związku z tak dużą liczbą zachorowań na grypę wśród dzieci możemy spodziewać się wprowadzenia nauki zdalnej w poszczególnych szkołach?


Dariusz Piontkowski: Na pewno nie w całym systemie, takiej możliwości w tej chwili nie zakładamy, chyba że zdarzy się coś naprawdę nadzwyczajnego. Natomiast dyrektorzy mają prawo do tego, by reagować na sytuacje nadzwyczajne. Technicznie szkoły są także przygotowane do takich nadzwyczajnych sytuacji, ale generalnie nie chcielibyśmy, aby szkoły przechodziły na system nauki zdalnej.


Wiemy o tym, że są sytuacje, że w klasie 30-osobowej jest na przykład tylko pięcioro dzieci jest na lekcjach. Czy prowadzenie takich lekcji ma sens, czy to jest też bezpieczne?


Wychodząc z takiego założenia to w ogóle wychodzenie z domu może być niebezpieczne. Dopóki ministerstwo zdrowia nie ogłosiło stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii powinniśmy starać się funkcjonować w miarę normalnie.

Oczywiście, jeżeli dziecko choruje, może być źródłem zakażenia dla innych to nie powinniśmy tego dziecka niestety puszczać do szkoły. Dziś nauczyciele mają możliwość kontaktu także z tymi dziećmi, które są w domach, przekazania choćby materiału, informacji, które pozwolą im lepiej zrozumieć materiał w formie elektronicznej. Praktycznie wszystkie szkoły posiadają dziennik elektroniczny i z tego co wiem, to jest to taka najprostsza forma komunikacji między szkołą, rodzicami i uczniami, którzy akurat w szkole nie byli.


Czyli póki co bardziej to jest kwestia apelu do rodziców o rozwagę?


Zdecydowanie tak.


Ze względu na potężny niż demograficzny w ciągu dwóch-trzech lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tysięcy nauczycieli – to zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Czy faktycznie jest taki problem i czy dotyczy on też naszego regionu?


Nie wiem, czy to będzie aż taka skala, natomiast wyraźnie widzimy niż demograficzny, który od wielu lat dotyczy polskiej szkoły. Na przestrzeni dwudziestu kilku – trzydziestu lat mamy ponad 30 procent mniej dzieci w szkołach. To na razie spowodowało tylko niewielką redukcję nauczycieli, z tego co pamiętam jest to zaledwie ok. 3-4 procent,  czyli jest to ogromna dysproporcja między mniejszą liczbą dzieci a spadkiem liczby nauczycieli.

Wynikało to pewnie z tego, że często są to szkoły tzw. jednociągowe, czyli mamy tylko jedną klasę z danego rocznika w szkole i czy ta klasa liczy kilkunastu uczniów, czy około 10 to i tak ta klasa nadal funkcjonuje i nie wpływa to na liczbę nauczycieli.

Natomiast w dużych miastach, takich jak Białystok czy inne ośrodki miejskie, gdzie jest po kilka klas w jednej szkole, zmniejszenie liczby dzieci na pewno będzie wpływało na liczbę zatrudnionych nauczycieli. Z tym zjawiskiem niestety musimy się liczyć.


Czyli co – będą klasy 20-osobowe zamiast 30-osobowych?


To najprostsze rozwiązanie, bo samorządy nie mają tutaj ograniczeń. Te ograniczenia dotyczą tylko maksymalnych pułapów w klasach niższych. W klasach 1-3 jest to 25 uczniów, w pozostałych klasach to same samorządy ustalają liczebność oddziałów. Wydaje się oczywistym, że jeżeli klasa będzie nieco mniejsza niż 30- lub 35-osobowa, to tam warunki nauki będą lepsze i efekty nauczania powinny być lepsze, czyli nie musi się to przełożyć na liczbę zatrudnionych nauczycieli, o ile samorządy będą chciały podjąć decyzje zmniejszające liczebność klas.


Czy ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi wcześniejszych emerytur nauczycielskich?


W tej chwili prace się nie toczą, ale zdajemy sobie sprawę, że być może przy jakichś poważniejszych zmianach dotyczących statusu zawodowego nauczycieli, w tym chociażby wysokości pensum także trzeba by było wrócić do dyskusji na temat wcześniejszych emerytur, ale potrzebna jest tutaj także zgoda ministerstwa finansów, premiera, bo jest to decyzja, która będzie miała poważne skutki finansowe.


Ponownie powołując się na ministra edukacji – zapowiadał, że to w I półroczu może już taka ustawa gdzieś się pojawić.


W tej chwili jeszcze prac nie ma, ale jeżeli rozmowy choćby ze związkami zawodowymi, które planujemy na koniec stycznia, rozmowy z Solidarnością, które się rozpoczęły przyniosą taki efekt i będzie to jakiś element porozumienia, to być może do tej sprawy wrócimy w najbliższych miesiącach.


A czy pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? Jeśli tak, to na jakich zasadach?


Tu pojawia się kwestia, czy wtedy np. tzw. świadczenia kompensacyjne, które dziś już nauczyciele mogą uzyskać, jeżeli chcą wcześniej przejść na emeryturę powinny pozostać, czy powinno być to płacone na starych zasadach czy według już nowych zasad, które mówią o tym, że wypłata będzie związana z przewidywaną długością życia i odnosiła się do tzw. kapitału zgromadzonego przez osobę przechodzącą na emeryturę.

Ta emerytura przy takich nowych założeniach może być po prostu niezbyt korzystna dla nauczycieli i niewielu wtedy z niej skorzysta. Ale jeżeli chcielibyśmy rozmawiać o wysokości pensum, to wydaje się, że rozmowa jednocześnie o powrocie do wcześniejszej emerytury jest jak najbardziej uzasadniona.


20 lat pracy przy tablicy, 30 lat pracy w ogóle w szkole – to jest rozsądne rozwiązanie? Tak było kiedyś.


Takie były zasady do 2008 roku, potem już nauczyciele z tego nie mogli korzystać. Dziś związki zawodowe postulują, aby to rozszerzyć przynajmniej na tych, którzy w momencie zatrudnienia mogli korzystać z takich zasad, a potem ustawą tego zabroniono.


Tak gdybyśmy spróbowali powiedzieć o kwocie, to nauczyciele emeryci, ci wcześniejsi, na jaką emeryturę mogli by liczyć? To byłaby ta najniższa emerytura?


Myślę, że nie więcej niż najniższa, ale na pewno nie byłaby ona wysoka i dużo niższa, niż ta, którą dzisiaj nauczyciele otrzymują wraz z przejściem na emeryturę po pełnej liczbie lat pracy. Natomiast szczegółowe wyliczenia musiałbym robić ZUS.


Rozumiem, że jesteśmy na wstępnym etapie, czyli ci nauczyciele, którzy powiedzmy w czerwcu kończyliby pewien okres pracy to jeszcze za wcześnie, żeby mogli myśleć o tej wcześniejszej emeryturze?


Wydaje się to mało prawdopodobne.


Po kilkunastu dniach po prezydenckim wecie w sprawie nowelizacji prawa oświatowego – czy wiadomo, czy będą kolejne próby podejmowane zmiany tych przepisów?


Przynajmniej do części przepisów będziemy chcieli powrócić przy ustawach proponowanych przez rząd. Niedługo będziemy procedowali taką ustawę o branżowych centrach umiejętności. To mają być takie placówki, które mają zajmować się nowoczesnym kształceniem przygotowującym do zawodu, ale także kształcącym nauczycieli zawodu, a także studentów i przy tej okazji prawdopodobnie wrócimy do przepisów związanych z tzw. nauczaniem domowym.

To jest realizacja postulatów zgłaszanych z kolei przez samorządy terytorialne, które mówią o tym, że trzeba doprecyzować część przepisów, bo obecne brzmienie umożliwia czasami uzyskiwanie bardzo dużych środków przez placówki rozwijające się zaledwie w ciągu kilku miesięcy i to powoduje duże kłopoty dla budżetów samorządów.

Będziemy chcieli także wrócić do tych przepisów, które regulują kwestie wchodzenia organizacji pozarządowych do szkół, a to przypomnę był chyba najbardziej zapalny element i tu prawdopodobnie będzie to jakiś oddzielny projekt ustawy. Kto go będzie zgłaszał – zobaczymy w najbliższych miesiącach.


Jak słyszymy z zapowiedzi – ma to być projekt nie poselski, a obywatelski prawdopodobnie.


Być może, bo do nas także zgłaszały się organizacje skupiające rodziców, które uważają, że należy do tego tematu powrócić i być może w takiej formule właśnie ten powrót nastąpi. Trzecia możliwość to jakiś projekt poselski obejmujący także inne elementy, które były w tamtej ustawie, a które nie budziły aż tak dużych kontrowersji.


Rok 2023 to rok wyborczy, przed nami wybory parlamentarne. Czy w związku z tym ministerstwo edukacji spodziewa się wzmożonych postulatów nauczycieli? Zazwyczaj rok wyborczy jest czasem, kiedy różne grupy zawodowe ubiegają się o podwyżki.


Bardzo możliwe. Związki zawodowe od dłuższego czasu zabiegają o podwyżki sięgające nawet 20 procent, takie przynajmniej postulaty są formułowane. I okres przedwyborczy, jak pokazuje doświadczenie jest takim okresem wzmożenia działalności związków zawodowych, które domagają się kolejnych podwyżek. Być może może być podobnie w tym roku.


Czy ministerstwo jest otwarte na rozmowy?


Przypomnę, że minister edukacji nie dysponuje oddzielnym budżetem. Budżet uchwala Sejm i Senat, rząd w całości musi także podejmować decyzje o ewentualnym zwiększeniu puli środków na poszczególne grupy zawodowe.

| red: bs, zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Jawor – u źródeł kultury

REKLAMA
OiFP KONCERT DYPLOMANTÓW

REKLAMA
NieTeatr ZALIA

REKLAMA
OiFP DYPTYK WIELKANOCNY: VIA CRUCIS/CAVALLERIA RUSTICANA
Patrycja Maliszewska, fot. Sylwia Krassowska

Patrycja Maliszewska [wideo]

zawodniczka Juvenii Białystok i reprezentantka Polski w short tracku
23.03.2023

Przez wiele lat była łyżwiarką Juvenii Białystok i reprezentowała Polskę na najważniejszych imprezach w short tracku. Patrycja Maliszewska kończy bogatą karierę sportową.

Cezary Kaźmierczak, fot. Sylwia Krassowska

Cezary Kaźmierczak [wideo]

prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
22.03.2023

"Na zachodniej Ukrainie wojny nie ma. Tam się w zasadzie relokował cały biznes ze wschodu Ukrainy albo znaczna część biznesu. Tam powoli już można zacząć działać" - mówi Cezary Kaźmierczak.

Błażej Poboży, fot. Sylwia Krassowska

Błażej Poboży [wideo]

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
21.03.2023

- Wiosną nie spodziewamy się większej liczby migrantów. Dzięki zaporze i patrolom Straży Granicznej udaremniane są te nielegalne przekroczenia - mówi Błażej Poboży.


Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

z portalu Energetyka24
20.03.2023

Polska wciąż powinna rozwijać sieć gazowniczą w poszczególnych regionach, bo zapotrzebowanie na gaz w najbliższej dekadzie nie zmniejszy się - ocenia Daniel Czyżewski.

fot. Marcin Gliński

Mirosław Wojciuk i Romuald Rakowski

z zespołu Błękitny Nosorożec
18.03.2023

- W warstwie muzycznej, staramy się, aby każda płyta była w miarę różnorodna. Nie trzymamy się schematów punkowych. Wtrącamy trochę reggae, metalu, chociaż nie jesteśmy kapelą stricte metalową. Po latach można powiedzieć, że mamy taki własny styl - to nie jest tylko post punk albo punk rock - mówią muzycy z zespołu Błękitny Nosorożec.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

główny inspektor transportu drogowego
17.03.2023

Trwają masowe kontrole w firmach transportowych. - Sprawdzamy przedsiębiorców z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Poznania, Częstochowy i Wrocławia - wytypowaliśmy firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim.


prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.03.2023

"Akcje dywersyjne mają to do siebie, że nie bardzo wiemy, kto tego dokonał. Coś wylatuje w powietrze, jest jakiś zamach, ale nie wiemy, kto za tym stoi. Możemy się domyślać, ale bez twardych dowodów trudno też żądać od NATO deklaracji, że wypełni artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego" - mówi prof. Adam Bartnicki.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
16.03.2023

- Jeśli nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli nie pojawi się jakiś czarny łabędź, który nagle zmieni trajektorię naszego codziennego życia, to raczej jest to szczyt inflacji.

fot. Beata Włostowska

Beata Włostowska

nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, laureatka konkursu "Zawodowiec Roku 2022"
15.03.2023

To nauczyciele, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Poznaliśmy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Zawodowiec Roku 2022" w 52 dziedzinach, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wśród nagrodzonych jest nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku - Beata Włostowska.


Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska

Leszek Mironiuk [wideo]

rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2023

"Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć" - mówi Leszek Mironiuk.

Mateusz Marciniak, fot. Joanna Szubzda

Mateusz Marciniak [wideo]

ekspert finansowy
14.03.2023

Raty kredytu będą zamrożone przez 10 lat - to zakłada rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?

płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
13.03.2023

- Targi będą kompleksowym sposobem informowania o Siłach Zbrojnych i dostępnych formach służby wojskowej - mówi płk Jarosław Kowalewski o I Wojskowych Targach Służby i Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura [wideo]

komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej, ekspert portalu Defence24.pl
13.03.2023

"Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe" - mówi Maksymilian Dura.

ks dr. Jan Dohnalik, źródło: parafiamichal.pl

ks. dr Jan Dohnalik

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka
10.03.2023

- To co jest na pewno ważne w tym filmie i co stawia nam pytania - jako tym, którzy się zajmują ochroną dzieci i młodzieży - to, że rzeczywiście redaktor dotarł do niektórych osób skrzywdzonych. To jest zawsze pytanie, czy my robimy wystarczająco, żeby do nich dotrzeć, żeby im pomóc; ale to jest pytanie dla nas, a nie dla Jana Pawła II - mówi ks. dr Jan Dohnalik

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania [wideo]

filozof, etyk
10.03.2023

- Ta cała sprawa, obok wydźwięku moralnego i czysto historycznego, czegoś, co trzeba wyjaśnić, ma też aspekt polityczny i jest wyraźnie rozgrywana politycznie - tak o reakcjach po reportażu na temat Jana Pawła II mówi profesor Kopania.


Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn

pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej
9.03.2023

- Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania Rosji na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców.

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk, fot. Barbara Sokolińska

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk

ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet i z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Białymstoku
8.03.2023

8 marca inauguruje działalność Podlaska Rada Kobiet. W jej skład wejdzie 17 przedstawicielek m.in. świata nauki czy medycyny.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
7.03.2023

"Covid-19 to jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości czy powinniśmy nadal używać określenia Covid-19. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia" - mówił w Radiu Białystok profesor Robert Flisiak.


fot. Marcelina Markowska

Jacek Babiel

doradca i konsultant wyborczy
7.03.2023

- W marketingu politycznym możemy powiedzieć, że staranie się o to, żeby wejść na listę wyborczą, czasami jest związane z walką we własnym środowisku wyborczym czy po prostu w regionie - mówi Jacek Babiel.

fot. Joanna Szubzda

Anna Zdanowicz

psychoterapeutka i psycholożka
6.03.2023

- Może pojawić się poczucie winy, bo ta rodzina, jak mówią mieszkańcy Choroszczy, prezentowała się jako bardzo otwarta, wzorowa, a okazało się, że coś było nie tak - mówi Anna Zdanowicz.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
6.03.2023

- To już ostatnia zmiana przed tegorocznym egzaminem maturalnym. Zostało stosunkowo niewiele czasu, więc chyba już nie ma sensu wprowadzać dalszych, głębszych zmian - mówi wiceminister.


Michał Osyda, fot. Sylwia Krassowska

Michał Osyda

założyciel formacji OSYDA
4.03.2023

Zadzwonił do mnie Artur Urbanowicz i zapytał, czy byłbym gotów napisać utwór, który ilustrowałby muzycznie jego powieść "Grzesznik". Lubię wyzwania, więc się zgodziłem. Trochę nie miałem wyobrażenia, jak napisać piosenkę o książce, ale po przeczytaniu wersji przed drukiem, miałem już cały utwór w głowie - wspomina Michał Osyda.

Krzysztof Jurgiel, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Jurgiel [wideo]

były minister rolnictwa, europoseł
3.03.2023

- Mamy w magazynach obecnie około 50 proc. zbóż przed sezonem i żeby to sprzedać, to trzeba zmniejszyć koszty. Rząd złożył wniosek do Brukseli o dopłaty.

Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich
2.03.2023

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.


Andrzej Vilk, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Vilk

Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres
2.03.2023

"Jeżeli jest dla nich praca, to cudzoziemcy czują potrzebę przeprowadzenia się do mniejszych ośrodków, mniejszych miast" - mówi Andrzej Vilk z Grupy Progres.

dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda

dr Marek Jedynak [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału IPN
1.03.2023

- Ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki tylko byli w stanie - mówi o Żołnierzach Wyklętych dr Marek Jedynak.

Bartosz Szolc, fot. Barbara Sokolińska

Bartosz Szolc [wideo]

organizator Białostockiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2023

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę, kim byli Żołnierze Wyklęci. Dlatego właśnie 1 marca maszerujemy - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Bartosz Szolc.


źródło: www.bialystok.tvp.pl

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

dyrektor białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej
27.02.2023

"Wiosna w TVP 3 Białystok to przede wszystkim informacje. Stawiamy na informacje lokalne co godzinę. Od godziny 10:30 do 21:30. Chcemy być jak najbliżej naszych widzów" - mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Roman Czepe, fot. Joanna Szubzda

Roman Czepe [wideo]

wicestarosta powiatu białostockiego
27.02.2023

- Liczymy na to, że będzie pochylenie się nad naszym stanowiskiem i wskazanie zapisu, który rzeczywiście budzi kontrowersje - mówi wicestarosta o stanowisku rady powiatu białostockiego ws. Karty LGBT.

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski, fot. Marcin Gliński

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski

zespół Bad Falcon, laureaci konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
25.02.2023

- Po Niebieskim Mikrofonie jeszcze się nie spotkaliśmy, nie mieliśmy żadnej próby, ale na gorąco rozmawialiśmy o teledysku. Na pewno w planach mamy teledysk do piosenki "Klątwa" - mówił w Radiu Białystok Tomasz Staranowicz z zespołu Bad Falcon.


Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
24.02.2023

- To nie jest wojna o charakterze lokalnym, regionalnym. To jest wojna, która zdeterminuje porządek europejski, z wpływem także na porządek światowy - mówi w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

Marek Ławreszuk, fot. Joanna Szubzda

Marek Ławreszuk

z zespołu Czeremszyna - laureata plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.02.2023

- Ta nagroda była dla nas bardzo dużą niespodzianką. Zespoły, które grają podobną muzykę do nas i będą planowały w przyszłych latach startować w Niebieskim Mikrofonie, niech się nie wahają - warto!

Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

laureat konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
23.02.2023

- Niebieski Mikrofon przede wszystkim daje cenne doświadczenie. Poznałem wielu ciekawych artystów, wiele zespołów, dostałem masę motywacji i zastrzyk finansowy.


prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.02.2023

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski, fot. Sylwia Krassowska

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski

zespół Five Stages of Grief, finaliści 4. edycji konkursu "Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok"
22.02.2023

"To był duży stres, bo jesteśmy młodym zespołem, za nami dopiero drugi konkurs, ale nikt nie chciał zawieść. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy Niebieski Mikrofon" - mówi Michał Babik.

Profesor Zbigniew Lewicki, źródło: rozmowa na Skype

prof. Zbigniew Lewicki [wideo]

amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
22.02.2023

"Najważniejsze było stwierdzenie, że nie odstąpimy od Ukrainy. Będziemy z nią tak długo, jak będzie to potrzebne. Taka deklaracja dla Ukraińców jest niezwykle ważna. Oni walczą, giną, ich miasta płoną i zapewnienie, że Stany Zjednoczone i NATO będą po ich stronie bezustannie, aż do zwycięskiego czy sensownego końca, jest na pewno dla walczących niezwykle cenne" - mówi prof. Zbigniew Lewicki.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok