Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski [wideo] - wiceminister edukacji i nauki

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki

3.01.2023, 07:54, akt. 09:48

- Wyraźnie widzimy niż demograficzny, który od wielu lat dotyczy polskiej szkoły. (...) To na razie spowodowało tylko niewielką redukcję liczby nauczycieli - zaledwie ok. 3-4 procent. To ogromna dysproporcja między mniejszą liczbą dzieci a spadkiem liczby nauczycieli - mówił na antenie Radia Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda
Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Ze względu na niż demograficzny w ciągu kilku lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tys. nauczycieli - szacuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Czy w szkołach będą masowe zwolnienia? Czy nauczyciele będą mogli liczyć na wcześniejsze emerytury? O tym z wiceministrem edukacji i nauki Dariuszem Piontkowskim rozmawiał Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Czy w związku z tak dużą liczbą zachorowań na grypę wśród dzieci możemy spodziewać się wprowadzenia nauki zdalnej w poszczególnych szkołach?


Dariusz Piontkowski: Na pewno nie w całym systemie, takiej możliwości w tej chwili nie zakładamy, chyba że zdarzy się coś naprawdę nadzwyczajnego. Natomiast dyrektorzy mają prawo do tego, by reagować na sytuacje nadzwyczajne. Technicznie szkoły są także przygotowane do takich nadzwyczajnych sytuacji, ale generalnie nie chcielibyśmy, aby szkoły przechodziły na system nauki zdalnej.


Wiemy o tym, że są sytuacje, że w klasie 30-osobowej jest na przykład tylko pięcioro dzieci jest na lekcjach. Czy prowadzenie takich lekcji ma sens, czy to jest też bezpieczne?


Wychodząc z takiego założenia to w ogóle wychodzenie z domu może być niebezpieczne. Dopóki ministerstwo zdrowia nie ogłosiło stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii powinniśmy starać się funkcjonować w miarę normalnie.

Oczywiście, jeżeli dziecko choruje, może być źródłem zakażenia dla innych to nie powinniśmy tego dziecka niestety puszczać do szkoły. Dziś nauczyciele mają możliwość kontaktu także z tymi dziećmi, które są w domach, przekazania choćby materiału, informacji, które pozwolą im lepiej zrozumieć materiał w formie elektronicznej. Praktycznie wszystkie szkoły posiadają dziennik elektroniczny i z tego co wiem, to jest to taka najprostsza forma komunikacji między szkołą, rodzicami i uczniami, którzy akurat w szkole nie byli.


Czyli póki co bardziej to jest kwestia apelu do rodziców o rozwagę?


Zdecydowanie tak.


Ze względu na potężny niż demograficzny w ciągu dwóch-trzech lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tysięcy nauczycieli – to zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Czy faktycznie jest taki problem i czy dotyczy on też naszego regionu?


Nie wiem, czy to będzie aż taka skala, natomiast wyraźnie widzimy niż demograficzny, który od wielu lat dotyczy polskiej szkoły. Na przestrzeni dwudziestu kilku – trzydziestu lat mamy ponad 30 procent mniej dzieci w szkołach. To na razie spowodowało tylko niewielką redukcję nauczycieli, z tego co pamiętam jest to zaledwie ok. 3-4 procent,  czyli jest to ogromna dysproporcja między mniejszą liczbą dzieci a spadkiem liczby nauczycieli.

Wynikało to pewnie z tego, że często są to szkoły tzw. jednociągowe, czyli mamy tylko jedną klasę z danego rocznika w szkole i czy ta klasa liczy kilkunastu uczniów, czy około 10 to i tak ta klasa nadal funkcjonuje i nie wpływa to na liczbę nauczycieli.

Natomiast w dużych miastach, takich jak Białystok czy inne ośrodki miejskie, gdzie jest po kilka klas w jednej szkole, zmniejszenie liczby dzieci na pewno będzie wpływało na liczbę zatrudnionych nauczycieli. Z tym zjawiskiem niestety musimy się liczyć.


Czyli co – będą klasy 20-osobowe zamiast 30-osobowych?


To najprostsze rozwiązanie, bo samorządy nie mają tutaj ograniczeń. Te ograniczenia dotyczą tylko maksymalnych pułapów w klasach niższych. W klasach 1-3 jest to 25 uczniów, w pozostałych klasach to same samorządy ustalają liczebność oddziałów. Wydaje się oczywistym, że jeżeli klasa będzie nieco mniejsza niż 30- lub 35-osobowa, to tam warunki nauki będą lepsze i efekty nauczania powinny być lepsze, czyli nie musi się to przełożyć na liczbę zatrudnionych nauczycieli, o ile samorządy będą chciały podjąć decyzje zmniejszające liczebność klas.


Czy ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi wcześniejszych emerytur nauczycielskich?


W tej chwili prace się nie toczą, ale zdajemy sobie sprawę, że być może przy jakichś poważniejszych zmianach dotyczących statusu zawodowego nauczycieli, w tym chociażby wysokości pensum także trzeba by było wrócić do dyskusji na temat wcześniejszych emerytur, ale potrzebna jest tutaj także zgoda ministerstwa finansów, premiera, bo jest to decyzja, która będzie miała poważne skutki finansowe.


Ponownie powołując się na ministra edukacji – zapowiadał, że to w I półroczu może już taka ustawa gdzieś się pojawić.


W tej chwili jeszcze prac nie ma, ale jeżeli rozmowy choćby ze związkami zawodowymi, które planujemy na koniec stycznia, rozmowy z Solidarnością, które się rozpoczęły przyniosą taki efekt i będzie to jakiś element porozumienia, to być może do tej sprawy wrócimy w najbliższych miesiącach.


A czy pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? Jeśli tak, to na jakich zasadach?


Tu pojawia się kwestia, czy wtedy np. tzw. świadczenia kompensacyjne, które dziś już nauczyciele mogą uzyskać, jeżeli chcą wcześniej przejść na emeryturę powinny pozostać, czy powinno być to płacone na starych zasadach czy według już nowych zasad, które mówią o tym, że wypłata będzie związana z przewidywaną długością życia i odnosiła się do tzw. kapitału zgromadzonego przez osobę przechodzącą na emeryturę.

Ta emerytura przy takich nowych założeniach może być po prostu niezbyt korzystna dla nauczycieli i niewielu wtedy z niej skorzysta. Ale jeżeli chcielibyśmy rozmawiać o wysokości pensum, to wydaje się, że rozmowa jednocześnie o powrocie do wcześniejszej emerytury jest jak najbardziej uzasadniona.


20 lat pracy przy tablicy, 30 lat pracy w ogóle w szkole – to jest rozsądne rozwiązanie? Tak było kiedyś.


Takie były zasady do 2008 roku, potem już nauczyciele z tego nie mogli korzystać. Dziś związki zawodowe postulują, aby to rozszerzyć przynajmniej na tych, którzy w momencie zatrudnienia mogli korzystać z takich zasad, a potem ustawą tego zabroniono.


Tak gdybyśmy spróbowali powiedzieć o kwocie, to nauczyciele emeryci, ci wcześniejsi, na jaką emeryturę mogli by liczyć? To byłaby ta najniższa emerytura?


Myślę, że nie więcej niż najniższa, ale na pewno nie byłaby ona wysoka i dużo niższa, niż ta, którą dzisiaj nauczyciele otrzymują wraz z przejściem na emeryturę po pełnej liczbie lat pracy. Natomiast szczegółowe wyliczenia musiałbym robić ZUS.


Rozumiem, że jesteśmy na wstępnym etapie, czyli ci nauczyciele, którzy powiedzmy w czerwcu kończyliby pewien okres pracy to jeszcze za wcześnie, żeby mogli myśleć o tej wcześniejszej emeryturze?


Wydaje się to mało prawdopodobne.


Po kilkunastu dniach po prezydenckim wecie w sprawie nowelizacji prawa oświatowego – czy wiadomo, czy będą kolejne próby podejmowane zmiany tych przepisów?


Przynajmniej do części przepisów będziemy chcieli powrócić przy ustawach proponowanych przez rząd. Niedługo będziemy procedowali taką ustawę o branżowych centrach umiejętności. To mają być takie placówki, które mają zajmować się nowoczesnym kształceniem przygotowującym do zawodu, ale także kształcącym nauczycieli zawodu, a także studentów i przy tej okazji prawdopodobnie wrócimy do przepisów związanych z tzw. nauczaniem domowym.

To jest realizacja postulatów zgłaszanych z kolei przez samorządy terytorialne, które mówią o tym, że trzeba doprecyzować część przepisów, bo obecne brzmienie umożliwia czasami uzyskiwanie bardzo dużych środków przez placówki rozwijające się zaledwie w ciągu kilku miesięcy i to powoduje duże kłopoty dla budżetów samorządów.

Będziemy chcieli także wrócić do tych przepisów, które regulują kwestie wchodzenia organizacji pozarządowych do szkół, a to przypomnę był chyba najbardziej zapalny element i tu prawdopodobnie będzie to jakiś oddzielny projekt ustawy. Kto go będzie zgłaszał – zobaczymy w najbliższych miesiącach.


Jak słyszymy z zapowiedzi – ma to być projekt nie poselski, a obywatelski prawdopodobnie.


Być może, bo do nas także zgłaszały się organizacje skupiające rodziców, które uważają, że należy do tego tematu powrócić i być może w takiej formule właśnie ten powrót nastąpi. Trzecia możliwość to jakiś projekt poselski obejmujący także inne elementy, które były w tamtej ustawie, a które nie budziły aż tak dużych kontrowersji.


Rok 2023 to rok wyborczy, przed nami wybory parlamentarne. Czy w związku z tym ministerstwo edukacji spodziewa się wzmożonych postulatów nauczycieli? Zazwyczaj rok wyborczy jest czasem, kiedy różne grupy zawodowe ubiegają się o podwyżki.


Bardzo możliwe. Związki zawodowe od dłuższego czasu zabiegają o podwyżki sięgające nawet 20 procent, takie przynajmniej postulaty są formułowane. I okres przedwyborczy, jak pokazuje doświadczenie jest takim okresem wzmożenia działalności związków zawodowych, które domagają się kolejnych podwyżek. Być może może być podobnie w tym roku.


Czy ministerstwo jest otwarte na rozmowy?


Przypomnę, że minister edukacji nie dysponuje oddzielnym budżetem. Budżet uchwala Sejm i Senat, rząd w całości musi także podejmować decyzje o ewentualnym zwiększeniu puli środków na poszczególne grupy zawodowe.

| red: bs, zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP BERLIOZ | RAVEL | GERSHWIN

REKLAMA
OiFP LIFE IS A CABARET, SHOW TANECZNO-WOKALNE

REKLAMA
OiFP JESUS CHRIST SUPERSTAR

Konferencja szkoleniowa
dr Małgorzata Wenclik, fot. Gabriela Lasota

dr Małgorzata Wenclik

dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet"
21.02.2024

"Kobiet, które działają w biznesie i z sukcesem jest coraz więcej. Jest też coraz więcej kobiet, które działają w organizacjach społecznych i też odnoszą sukces. Coraz więcej kobiet jest też na kierowniczych stanowiskach w wielu instytucjach publicznych i nie tylko. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze wciąż za mało kobiet jest w administracji publicznej, tej przedstawicielskiej" - mówi dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet".

Radzias, fot. Sylwia Krassowska

Radzias

laureat konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
21.02.2024

"Niebieski Mikrofon jest trampoliną do zyskania radiowego słuchacza. Dzięki temu, że zaprezentowałem się w radiu, mogę znaleźć nową niszę, która będzie gotowa na sprawdzenie mojej muzyki" - mówi Radzias.

Sebastian Łukaszewicz, fot. Barbara Sokolińska

Sebastian Łukaszewicz [wideo]

poseł Suwerennej Polski
21.02.2024

"Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie odpowiedniego kandydata, który stanie w szranki z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim" - mówi Sebastian Łukaszewicz.


YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska, fot. Joanna Szubzda

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska

laureatka konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
20.02.2024

- Tworzenie utworów, pisanie tekstów, szukanie inspiracji i niepozwolenie sobie na to, żeby zabrano mi radość z tworzenia - w tym momencie to moja codzienność - mówi wokalistka.

Andrzej Babul, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Babul

przewodniczący podlaskiej Solidarności Rolników Indywidualnych
20.02.2024

Rolnicy znów blokują drogi. - Nie mamy innej formy protestu. To są protesty pokojowe, ale właśnie w ten sposób możemy zaznaczyć nasz problem. Po drugie my bronimy także całego społeczeństwa - mówi Andrzej Babul.

Finał konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok 2023, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Bajguz i Marcin Kozłowski

jurorzy konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
19.02.2024

Finał piątej edycji konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok za nami. Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną marszałka województwa podlaskiego zdobył zespół Żurkowski. Nagroda Słuchaczy powędrowała do Radziasa, a YUOS otrzymała nagrodę za najlepszy występ.


Tadeusz Topczewski, fot. Marcin Gliński

Tadeusz Topczewski [wideo]

były dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
19.02.2024

"Trasa Via Carpatia wywoła ruch, który - podejrzewam - będzie zdecydowanie większy niż jest teraz. I musimy coś do tego czasu zrobić, żeby udrożnić cały odcinek Białystok - Augustów" - mówił w Polskim Radiu Białystok Tadeusz Topczewski.

Zlatan Alomerović, fot. Gabriela Lasota

Zlatan Alomerović

bramkarz Jagiellonii Białystok
18.02.2024

"Niestety nie mogliśmy cieszyć się z kibicami po meczu. Byliśmy smutni, ale myślę, że nasza droga, pasja, to jak gramy zagwarantuje nam sukces" - mówi Zlatan Alomerović.

Andrzej Wilczyk, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Wilczyk [wideo]

kibic Jagiellonii Białystok
16.02.2024

"W Polsce mało jest trybun z taką historią jak Ultra Jagiellonia. Stwierdziliśmy, że musimy mieć swoje święto. To jest też święto pamięci o osobach, których już z nami nie ma. Jagiellonia zawsze pamięta o oddanych kibicach" - mówi Andrzej Wilczyk.


Piotr Liedke, fot. Sylwia Krassowska

Piotr Liedke [wideo]

nauczyciel historii z VIII LO w Białymstoku
16.02.2024

"Nie wyobrażam sobie, żeby na lekcjach historii nie mówić o Ince. Zwłaszcza u nas na Podlasiu, to jest bardzo żywa historia" - mówi Piotr Liedke.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
15.02.2024

"Wielu podatników już tuż po północy logowało się do systemu, by sprawdzić, co im z tego rozliczenia wychodzi, albo zatwierdzić swoje zeznanie, by jak najszybciej dostać zwrot" - mówi Radosław Hancewicz.

Krzysztof Truskolaski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Truskolaski [wideo]

poseł, szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej
15.02.2024

- Mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska będzie miała znowu większość w Radzie Miasta Białystok - mówił w Polskim Radiu Białystok szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Krzysztof Truskolaski.


dr Arkadiusz Derkacz, źródło: archiwum prywatne

dr Arkadiusz Derkacz [wideo]

ekonomista z Uniwersytetu Kaliskiego
14.02.2024

- W sytuacji ograniczenia budżetu domowego najczęściej rezygnujemy z usług hotelarskich, restauracyjnych, także redukujemy inwestycje w gospodarstwach domowych - mówi dr Arkadiusz Derkacz.

źródło: katedradziennikarstwa.wordpress.com

dr Paulina Czarnek-Wnuk

Medioznawczyni z Uniwersytetu Łódzkiego
13.02.2024

- Tym, czego potrzebują teraz rozgłośnie regionalne, jest nie rewolucja, tylko spokojne budowanie strategii działania, aby móc odbudować zaufanie społeczne do mediów publicznych. Radio Białystok jest w dobrej sytuacji, ma słuchalność na poziomie 10 procent - mówi dr Paulina Czarnek-Wnuk.

Krzysztof Jurgiel, fot. Barbara Sokolińska

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł Prawa i Sprawiedliwości
13.02.2024

"Ukraina musi zrozumieć, że nie może tak być, że Polska będzie zalewana wyrobami rolniczymi, które często nie spełniają norm. To powinno być jasne porozumienie" - mówi Krzysztof Jurgiel.


dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

ekspert ds. bezpieczeństwa
12.02.2024

- Donald Trump na pewno zapędził się z punktu widzenia Europy, nie sądzę, by zapędził się z punktu widzenia swoich wyborców, ponieważ tak naprawdę to, co mówił, spotkało się z ogromnym aplauzem, niestety - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Marta Rybicka

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

koordynator inicjatywy pracowników rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, reportażystka Radia Lublin
12.02.2024

- Chcemy brać udział w pracach nad przyszłą ustawą medialną i ją konsultować, bo my wiemy, o czym mówimy - powiedziała na antenie Polskiego Radia Białystok Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
9.02.2024

Czy Jagiellonia Białystok w tym sezonie ma szansę zaliczyć dublet, czyli Mistrzostwo i Puchar Polski? - To są marzenia, ale to nie są marzenia ściętej głowy - mówi prezes klubu.


podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa [wideo]

rzecznik podlaskiej policji
8.02.2024

"W piątek (9.02) czekają nas spore utrudnienia na podlaskich drogach, kierowcy spotkają się z dużymi niedogodnościami. Kto nie musi, niech nie rusza w drogę" - przestrzega podinsp. Tomasz Krupa.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
8.02.2024

"Walczymy o sejmik z nowym otwarciem bez starej polityki" - mówi Maciej Żywno.

fot. Marcin Gliński

Adam Dębski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA
7.02.2024

"Chcemy, żeby prezes Marcin Doliasz kontynuował swoją misję, bo widzimy, że spółka się zmienia. Na ulicę wyjeżdża nowy tabor, spółka ma coraz lepsze wyniki jeżeli chodzi o sprzedaż. Poprawiają się wyniki finansowe" - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA Adam Dębski.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
6.02.2024

"Rolnictwo to nie jest coś, co można zmieniać z roku na rok. To są procesy wieloletnie. Nasze struktury zasiewów nie są czymś, co możemy zmieniać jedną dyrektywą czy jedną decyzją. Chcielibyśmy, aby wspólna polityka rolna była do rewizji i żebyśmy ustalali wspólne reguły gry na długie lata do przodu, a nie robili tego w sposób doraźny" - mówi Jacek Słoma.

fot. Marcin Gliński

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
5.02.2024

"Wielokrotnie powtarzałem - polityka lubi niespodzianki. Białystok jest zmęczony panem prezydentem. O wiele bardziej bym się obawiał kandydata Trzeciej Drogi niż prezydenta Tadeusza Truskolaskiego" - mówił w Polskim Radiu Białystok marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń, fot. Barbara Sokolińska

Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń

z zespołu LUPA
3.02.2024

- Na płycie znajduje się 10 utworów mocnych tekstowo i brzmieniowo. Jednym słowem - magic rock - mówią muzycy zespołu LUPA o nowowydanym albumie "Synergia".


Tadeusz Wilczyński, fot. Barbara Sokolińska

Tadeusz Wilczyński

pełniący obowiązki dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
2.02.2024

- Podlasie to jest miejsce, gdzie historycznie gospodarowali rolnicy i leśnicy, a więc zawsze blisko siebie. Współpraca z samorządami jest czymś absolutnie naturalnym - mówi Tadeusz Wilczyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
1.02.2024

- Jest duża grupa osób, dla których Bieg Pamięci Sybiru jest upamiętnieniem kogoś z ich bliskich. To jest bieg emocjonalny, z historią w tle, a wymiar sportowy schodzi tu na dalszy plan - mówi Grzegorz Kuczyński.

Paweł Krutul, fot. Joanna Szubzda

Paweł Krutul [wideo]

wicewojewoda podlaski, Nowa Lewica
1.02.2024

- Decyzji jeszcze nie ma, ale jeżeli centrala będzie chciała zawalczyć o prezydenturę Białegostoku, to ja jestem gotowy. Nie ma z tym najmniejszego problemu.


Mieczysław Mejsak, fot. Joanna Szubzda

Mieczysław Mejsak [wideo]

wieloletni pracownik i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku
31.01.2024

- W życiu najważniejsza jest miłość. Przez tyle lat przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie było dla mnie rutyną. Wręcz przeciwnie.

Dzianis Procharau, fot. Źmicier Kościn

Dzianis Procharau

dowódca białoruskiego Pułku im. Konstantego Kalinowskiego walczącego w Ukrainie
31.01.2024

- Białorusini dobrze rozumieją, że kwestia naszej wolności zależy wprost od klęski "imperium rosyjskiego". Czujemy zmęczenie, owszem, ale mamy główny cel - niepodległość Białorusi.

płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski [wideo]

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
30.01.2024

To obowiązek każdego młodego mężczyzny, który w tym roku kończy 19 lat. 1 lutego rozpoczyna się ogólnopolska kwalifikacja wojskowa. W naszym regionie przed komisją musi się stawić ok. 8 tys. osób.


Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski [wideo]

prezydent Łomży
29.01.2024

- Od wielu lat jestem bezpartyjny i uważam, że samorząd powinien działać właśnie w tym kierunku - mówi Mariusz Chrzanowski.

fot. Marcin Gliński

Osyda

finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
27.01.2024

Osyda to zespół z Suwałk założony w 2022 r. przez Michała Osydę i Bartosza Zackiewicza. Ich muzyka to rockowa mieszanka nowoczesnych rockowych brzmień okraszonych elektronicznymi wtrętami ze starą dobrą szkołą rock'n'rolla, wyczuwalną w niektórych numerach już od pierwszych taktów.

Michał Jarmoszuk, fot. Barbara Sokolińska

Michał Jarmoszuk (Jarmo)

finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
27.01.2024

- Lubię tworzyć będąc sam, natomiast świetnie się czuję, kiedy mogę to pokazać publiczności - mówi Michał "Jarmo" Jarmoszuk.


Czesław Renkiewicz, źródło: um.suwalki.pl

Czesław Renkiewicz [wideo]

prezydent Suwałk
26.01.2024

- Dzisiaj w samorządach jest sytuacja zero-jedynkowa. Jeżeli jesteś w partii, która rządzi naszym krajem, to masz dostęp do wyższych środków finansowych, a jeżeli jesteś z innej opcji politycznej, to niestety masz utrudnione zadanie w staraniu się o pieniądze. A ja jestem w środku.

Andrzej Gryguć, fot. Barbara Sokolińska

Andrzej Gryguć [wideo]

prezes Okręgu Podlaskiego Związku Nauczycielstwa Podlaskiego
25.01.2024

Sejm rozpoczął pracę nad nową kartą nauczyciela, Senat zatwierdził budżet, a to oznacza, że w środowisku oświatowym sporo się zmieni.

Źródło: Łukasz Żurkowski / mat. pras.

Łukasz Żurkowski

z zespołu Żurkowski, finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
25.01.2024

- Te utwory są o tragicznych historiach, ale spróbowaliśmy je napisać w taki sposób, żeby przez muzykę dotrzeć z nimi do szerszego grona odbiorców, do młodzieży - mówi o płycie "Lipcowi" Łukasz Żurkowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok