Radio Białystok | Gość | prof. Maciej Perkowski [wideo] - z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

23.02.2023, 08:10, akt. 14:11

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda
prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z prof. Maciejem Perkowskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

W przededniu rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę Polskę odwiedził amerykański prezydent Joe Biden, który m.in. wziął udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Liderzy B9 podczas szczytu w Warszawie wydali wspólne oświadczenie, w którym zapewniają o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku zagrożenia.

O ustaleniach liderów wschodniej flanki NATO z prof. Maciejem Perkowskim z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Liderzy Bukaresztańskiej Dziewiątki podczas szczytu w Warszawie wydali wspólne oświadczenie, w którym zapewniają o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku zagrożenia. Jaką moc prawną ma ten dokument?


prof. Maciej Perkowski: Pomiędzy traktatem, czyli zobowiązaniem podpisanym i zawartym w świetle prawa międzynarodowego, w pełni rodzącym zobowiązania w sposób wiążący, a deklaracją jest subtelna różnica. Polega ona na tym, że umów należy przestrzegać. Pacta sunt servanda. Z tytułu ewentualnego nieprzestrzegania jest odpowiedzialność międzynarodowa. Oczywiście można to w rozmaity sposób kwestionować. Są sądy międzynarodowe itd. Natomiast deklaracje stanowią rodzaj dobrych chęci.

Odróżniłbym to jednak od takiej klasycznej deklaracji na zasadzie: fajnie by było, gdyby wszystko było dobrze, sympatycznie, uczciwie, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, bogaci itd. Tutaj mamy do czynienia z zestawem jednostronnych oświadczeń, z których każde było sygnowane i wypowiadane w trakcie spotkania, bo chyba to, co zostało wewnątrz powiedziane czy uzgodnione, jest trochę ważniejsze niż to, co widzimy formalnie na papierze.

To wszystko zostało wypowiedziane przez osoby, co do których prawo międzynarodowe tworzy domniemanie kompetencji państwa, i wypowiedziane w bardzo poważnej sprawie wobec poważnych świadków.


Te wspólne zobowiązania to chyba przypomnienie też wcześniejszych ustaleń i zobowiązań dotyczących sojuszników w NATO.


Właśnie chcę to powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zobowiązania nie musiały zostać zawarte w kolejnym porozumieniu, bo one są już solidnie umocowane w Traktacie Północnoatlantyckim czy w porozumieniach wzajemnych, sąsiedzkich i całej gamie innych.

Natomiast ta deklaracja służy odniesieniu się do bieżącej sytuacji. To jest raczej sygnał, powiedziałbym, polityczny, który pokazuje jedność, usuwa wątpliwości, np. na tle Węgier, bo były wątpliwości, czy mamy do czynienia z partnerem solidnym, który się nie wyłamie itd. Są dyskusje np. w kwestiach szczegółowych co do podejścia wobec Rosji, w kwestiach gospodarczych itd.

I tutaj ta jedność była bardzo potrzebna. Chodziło o to, żeby wskazać, że dyskurs dyskursem, dialog dialogiem, ale co do zasady zobowiązania podtrzymujemy, deklarujemy wprost, że w kwestii ewentualnych zagrożeń współpracujemy. Nie ma co do tego wątpliwości.

To jest tzw. kształtowanie przedpola. XXI wiek to czas manipulacji, czyli nie chodzi o to, jak jest naprawdę, tylko chodzi o to, w co uwierzą ludzie, a później będą wywierać presję. W demokracjach tak jest, że pobudzenie społeczeństwa jest punktem wyjścia do ewentualnego wpływu na rządy.


Czyli to jasne odniesienie się do bieżącej sytuacji i jasny sygnał dla społeczeństw wszystkich tych państw, które podpisały się pod takim oświadczeniem.


Tak jest. Usuwamy wątpliwości.


Jednym z przypominanych paragrafów jest artykuł 5., który był podkreślany w oświadczeniu, był podkreślany przez Joe Bidena podczas wizyty w Polsce, również przez Jensa Stoltenberga. Do czego zobowiązuje nas artykuł 5. i wszystkich tych, którzy się do niego stosują?


Artykuł 5. jest postanowieniem, które stanowi esencję, klucz do Traktatu Północnoatlantyckiego, dlatego że mówi o solidarności państw w sytuacji zagrożenia. To jest postanowienie, w którym państwa jasno zobowiązują się do udzielenia pomocy w wypadku agresji, działań przeciwko któremukolwiek członkowi.

W traktatach jest tak, że są postanowienia, ale są też takie postanowienia, którym wskutek praktyki czy deklarowanego wielokrotnie podejścia zaczyna się przypisywać rangę zasady. Artykuł 5. budził zawsze pewne kontrowersje.

Zwykle w debatach publicznych podnoszono, że artykuł 5. artykułem 5., ale przecież przed wojną były zobowiązania i sojusznicy niby wojowali, ale to była taka dziwna wojna i w sumie nic z tego nie wynikło. No więc artykuł  5., dopóki nie jest sprawdzony, czyli dopóki nie dochodzi do ewentualnej próby, też można kwestionować na różne sposoby, mówić, że napisano, zobowiązano się, ale to na pewno nie będzie przestrzegane.

Wobec tego cóż można robić w warunkach pokoju, w warunkach, gdy jeszcze tej próby nie ma? Można to podkreślać wielokrotnie, tak, aby nikt nie pomyślał, że być może państwo w miękki sposób zinterpretowało podejście do art. 5., tak, że ostatecznie jednak trzeba do tego podchodzić odpowiednio, a nie wprost.


Podkreślanie tego, że nie jest to martwy przepis, to jedno.


I że nie podchodzimy do niego odpowiednio tylko wprost, czyli że robimy dokładnie tak, jak jest tam napisane. Bo podejście odpowiednie to jest właśnie to, co robiono w 1939 roku, czyli coś tam robiono, wypowiedziano wojnę, były jakieś pozorowane, maskowane działania na froncie itd. Ale to nie przynosiło żadnych rozwiązań.


Tu do aktu prawnego dochodzą też wielokrotne deklaracje liderów państw, które są w pewien sposób zobowiązujące.


Zgadza się. I myślę, że równie ważne są powiązania w zakresie gospodarki, zbrojeń itd. Bo te powiązania powodują, że państwa mają realny interes w tym, aby podtrzymywać swoje deklaracje i ewentualne zobowiązania w tym zakresie. Bo największym gwarantem stabilności są interesy, czyli, krótko mówiąc, sytuacja, w której podmiot, nie tylko honorowo dotrzymuje zobowiązań, ale też robi to w najlepiej pojętym własnym interesie.

I teraz dlaczego dobrze jest, że to jest Bukaresztańska Dziewiątka? To są państwa, które mają bezpośredni interes. Są wschodnią flankę NATO, czyli można powiedzieć, że ich potencjalne zagrożenie jest zbliżone i w zasadzie zdają sobie sprawę, że jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek zagrożenia, to jest to kwestia kolejności, a nie kwestia wyboru - ci tak, ci nie.

Wobec tego, tworząc razem wspólny potencjał, pojawia się efekt skali. Po drugie, może to być część większego planu. My nie o wszystkim wiemy. Chcielibyśmy już dzisiaj o wszystkim być poinformowani. Społeczeństwo chciałoby słyszeć, rozumieć, ale nie wolno. Trzeba być cierpliwym.

Chodzi o to, że pewne rzeczy, które tam ustalono po cichu, dyskretnie, nawet nie powinny przedostać się do publicznej świadomości. Natomiast ufam, mam nadzieję, że te ustalenia są mądre, są tak skonstruowane, że ostateczny efekt będzie polegał na wzroście bezpieczeństwa.


| red: zmj, bs


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIETEATR WOMENS VOICE

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP THE GOOD LIFE – NAJWIĘKSZE PRZEBOJE SWINGU

REKLAMA
OiFP LIFE IS A CABARET, SHOW TANECZNO-WOKALNE

REKLAMA
OiFP JESUS CHRIST SUPERSTAR

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
dr Ewa Tokajuk, fot. Barbara Sokolińska

dr Ewa Tokajuk [wideo]

ekonomistka
28.02.2024

- Przede wszystkim pieniądze z KPO mają bezpośrednio trafiać na początku do samorządów. To one są pierwszymi beneficjentami, a później oczywiście będą trafiały też do innych podmiotów (...). Wszystko jest ukierunkowane na dobro obywateli - mówi dr Ewa Tokajuk.

Robert Ćwikowski, fot. Joanna Szubzda

Robert Ćwikowski

psychoterapeuta
27.02.2024

Zakaz używania telefonów w szkołach. To coraz częściej wprowadzana zmiana w światowym systemie edukacji. Na taki krok zdecydowały się już m.in. Francja, Australia i Kanada, Grecja, Portugalia czy Włochy. To próby systemowej walki z uzależnieniem wśród dzieci i młodzieży.

mjr SG Andrzej Juźwiak fot. Konrad Szwed

mjr Andrzej Juźwiak [wideo]

rzecznik prasowy Straży Granicznej
27.02.2024

"Dla Straży Granicznej najistotniejsze jest to, żeby jak najmniejszej liczbie osób udawało się przedostawać na polską stronę. Cały czas pracujemy nad tym, żeby ta granica była jak najbardziej szczelna. Stąd m.in. kolejna inicjatywa, czyli podpisane umowy na zaporę elektroniczną na rzekach Świsłocz i Istoczanka" - mówi mjr Andrzej Juźwiak.


prof. Jerzy Bieluk, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Bieluk [wideo]

prawnik z Wydziału Prawa UwB, ekspert m.in. do spraw prawa rolnego
26.02.2024

- To Polska tak naprawdę i polskie firmy przejmowały ukraińskie zboże, chciały na tym zarobić i w dużej części zniszczyły ten rynek. Trzeba wprowadzić określone ograniczenia w eksporcie zboża. Inaczej się tego nie da załatwić - mówi prof. Bieluk.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
23.02.2024

"Mamy bardzo wielu młodych, ambitnych, doświadczonych liderów, takich jak: Henryk Dębowski, Izabela Smaczna-Jórczykowska czy Mariusz Gromko. Któraś z tych trzech osób na pewno będzie kandydatem na prezydenta Białegostoku" - mówi Artur Kosicki.

Łukasz Żurkowski, fot. Barbara Sokolińska

Łukasz Żurkowski

lider zespołu Żurkowski, laureat Nagrody Głównej i Nagrody Specjalnej konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
22.02.2024

- Koncerty, kontakt z publicznością nas buduje, wszystkich muzyków to buduje, bo po to to robimy, żeby dzielić się z ludźmi naszymi przemyśleniami, naszymi utworami - mówi Łukasz Żurkowski.


Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzeciej Drogi
22.02.2024

- Od początku mówimy, że jesteśmy po stronie rolników, tych, którzy dzisiaj protestują - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Stefan Krajewski.

dr Małgorzata Wenclik, fot. Gabriela Lasota

dr Małgorzata Wenclik

dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet"
21.02.2024

"Kobiet, które działają w biznesie i z sukcesem jest coraz więcej. Jest też coraz więcej kobiet, które działają w organizacjach społecznych i też odnoszą sukces. Coraz więcej kobiet jest też na kierowniczych stanowiskach w wielu instytucjach publicznych i nie tylko. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze wciąż za mało kobiet jest w administracji publicznej, tej przedstawicielskiej" - mówi dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet".

Radzias, fot. Sylwia Krassowska

Radzias

laureat konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
21.02.2024

"Niebieski Mikrofon jest trampoliną do zyskania radiowego słuchacza. Dzięki temu, że zaprezentowałem się w radiu, mogę znaleźć nową niszę, która będzie gotowa na sprawdzenie mojej muzyki" - mówi Radzias.


Sebastian Łukaszewicz, fot. Barbara Sokolińska

Sebastian Łukaszewicz [wideo]

poseł Suwerennej Polski
21.02.2024

"Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie odpowiedniego kandydata, który stanie w szranki z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim" - mówi Sebastian Łukaszewicz.

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska, fot. Joanna Szubzda

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska

laureatka konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
20.02.2024

- Tworzenie utworów, pisanie tekstów, szukanie inspiracji i niepozwolenie sobie na to, żeby zabrano mi radość z tworzenia - w tym momencie to moja codzienność - mówi wokalistka.

Andrzej Babul, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Babul

przewodniczący podlaskiej Solidarności Rolników Indywidualnych
20.02.2024

Rolnicy znów blokują drogi. - Nie mamy innej formy protestu. To są protesty pokojowe, ale właśnie w ten sposób możemy zaznaczyć nasz problem. Po drugie my bronimy także całego społeczeństwa - mówi Andrzej Babul.


Finał konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok 2023, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Bajguz i Marcin Kozłowski

jurorzy konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
19.02.2024

Finał piątej edycji konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok za nami. Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną marszałka województwa podlaskiego zdobył zespół Żurkowski. Nagroda Słuchaczy powędrowała do Radziasa, a YUOS otrzymała nagrodę za najlepszy występ.

Tadeusz Topczewski, fot. Marcin Gliński

Tadeusz Topczewski [wideo]

były dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
19.02.2024

"Trasa Via Carpatia wywoła ruch, który - podejrzewam - będzie zdecydowanie większy niż jest teraz. I musimy coś do tego czasu zrobić, żeby udrożnić cały odcinek Białystok - Augustów" - mówił w Polskim Radiu Białystok Tadeusz Topczewski.

Zlatan Alomerović, fot. Gabriela Lasota

Zlatan Alomerović

bramkarz Jagiellonii Białystok
18.02.2024

"Niestety nie mogliśmy cieszyć się z kibicami po meczu. Byliśmy smutni, ale myślę, że nasza droga, pasja, to jak gramy zagwarantuje nam sukces" - mówi Zlatan Alomerović.


Andrzej Wilczyk, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Wilczyk [wideo]

kibic Jagiellonii Białystok
16.02.2024

"W Polsce mało jest trybun z taką historią jak Ultra Jagiellonia. Stwierdziliśmy, że musimy mieć swoje święto. To jest też święto pamięci o osobach, których już z nami nie ma. Jagiellonia zawsze pamięta o oddanych kibicach" - mówi Andrzej Wilczyk.

Piotr Liedke, fot. Sylwia Krassowska

Piotr Liedke [wideo]

nauczyciel historii z VIII LO w Białymstoku
16.02.2024

"Nie wyobrażam sobie, żeby na lekcjach historii nie mówić o Ince. Zwłaszcza u nas na Podlasiu, to jest bardzo żywa historia" - mówi Piotr Liedke.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
15.02.2024

"Wielu podatników już tuż po północy logowało się do systemu, by sprawdzić, co im z tego rozliczenia wychodzi, albo zatwierdzić swoje zeznanie, by jak najszybciej dostać zwrot" - mówi Radosław Hancewicz.


Krzysztof Truskolaski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Truskolaski [wideo]

poseł, szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej
15.02.2024

- Mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska będzie miała znowu większość w Radzie Miasta Białystok - mówił w Polskim Radiu Białystok szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Krzysztof Truskolaski.

dr Arkadiusz Derkacz, źródło: archiwum prywatne

dr Arkadiusz Derkacz [wideo]

ekonomista z Uniwersytetu Kaliskiego
14.02.2024

- W sytuacji ograniczenia budżetu domowego najczęściej rezygnujemy z usług hotelarskich, restauracyjnych, także redukujemy inwestycje w gospodarstwach domowych - mówi dr Arkadiusz Derkacz.

źródło: katedradziennikarstwa.wordpress.com

dr Paulina Czarnek-Wnuk

Medioznawczyni z Uniwersytetu Łódzkiego
13.02.2024

- Tym, czego potrzebują teraz rozgłośnie regionalne, jest nie rewolucja, tylko spokojne budowanie strategii działania, aby móc odbudować zaufanie społeczne do mediów publicznych. Radio Białystok jest w dobrej sytuacji, ma słuchalność na poziomie 10 procent - mówi dr Paulina Czarnek-Wnuk.


Krzysztof Jurgiel, fot. Barbara Sokolińska

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł Prawa i Sprawiedliwości
13.02.2024

"Ukraina musi zrozumieć, że nie może tak być, że Polska będzie zalewana wyrobami rolniczymi, które często nie spełniają norm. To powinno być jasne porozumienie" - mówi Krzysztof Jurgiel.

dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

ekspert ds. bezpieczeństwa
12.02.2024

- Donald Trump na pewno zapędził się z punktu widzenia Europy, nie sądzę, by zapędził się z punktu widzenia swoich wyborców, ponieważ tak naprawdę to, co mówił, spotkało się z ogromnym aplauzem, niestety - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Marta Rybicka

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

koordynator inicjatywy pracowników rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, reportażystka Radia Lublin
12.02.2024

- Chcemy brać udział w pracach nad przyszłą ustawą medialną i ją konsultować, bo my wiemy, o czym mówimy - powiedziała na antenie Polskiego Radia Białystok Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.


Wojciech Pertkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
9.02.2024

Czy Jagiellonia Białystok w tym sezonie ma szansę zaliczyć dublet, czyli Mistrzostwo i Puchar Polski? - To są marzenia, ale to nie są marzenia ściętej głowy - mówi prezes klubu.

podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa [wideo]

rzecznik podlaskiej policji
8.02.2024

"W piątek (9.02) czekają nas spore utrudnienia na podlaskich drogach, kierowcy spotkają się z dużymi niedogodnościami. Kto nie musi, niech nie rusza w drogę" - przestrzega podinsp. Tomasz Krupa.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
8.02.2024

"Walczymy o sejmik z nowym otwarciem bez starej polityki" - mówi Maciej Żywno.


fot. Marcin Gliński

Adam Dębski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA
7.02.2024

"Chcemy, żeby prezes Marcin Doliasz kontynuował swoją misję, bo widzimy, że spółka się zmienia. Na ulicę wyjeżdża nowy tabor, spółka ma coraz lepsze wyniki jeżeli chodzi o sprzedaż. Poprawiają się wyniki finansowe" - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA Adam Dębski.

Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
6.02.2024

"Rolnictwo to nie jest coś, co można zmieniać z roku na rok. To są procesy wieloletnie. Nasze struktury zasiewów nie są czymś, co możemy zmieniać jedną dyrektywą czy jedną decyzją. Chcielibyśmy, aby wspólna polityka rolna była do rewizji i żebyśmy ustalali wspólne reguły gry na długie lata do przodu, a nie robili tego w sposób doraźny" - mówi Jacek Słoma.

fot. Marcin Gliński

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
5.02.2024

"Wielokrotnie powtarzałem - polityka lubi niespodzianki. Białystok jest zmęczony panem prezydentem. O wiele bardziej bym się obawiał kandydata Trzeciej Drogi niż prezydenta Tadeusza Truskolaskiego" - mówił w Polskim Radiu Białystok marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.


Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń, fot. Barbara Sokolińska

Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń

z zespołu LUPA
3.02.2024

- Na płycie znajduje się 10 utworów mocnych tekstowo i brzmieniowo. Jednym słowem - magic rock - mówią muzycy zespołu LUPA o nowowydanym albumie "Synergia".

Tadeusz Wilczyński, fot. Barbara Sokolińska

Tadeusz Wilczyński

pełniący obowiązki dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
2.02.2024

- Podlasie to jest miejsce, gdzie historycznie gospodarowali rolnicy i leśnicy, a więc zawsze blisko siebie. Współpraca z samorządami jest czymś absolutnie naturalnym - mówi Tadeusz Wilczyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
1.02.2024

- Jest duża grupa osób, dla których Bieg Pamięci Sybiru jest upamiętnieniem kogoś z ich bliskich. To jest bieg emocjonalny, z historią w tle, a wymiar sportowy schodzi tu na dalszy plan - mówi Grzegorz Kuczyński.


Paweł Krutul, fot. Joanna Szubzda

Paweł Krutul [wideo]

wicewojewoda podlaski, Nowa Lewica
1.02.2024

- Decyzji jeszcze nie ma, ale jeżeli centrala będzie chciała zawalczyć o prezydenturę Białegostoku, to ja jestem gotowy. Nie ma z tym najmniejszego problemu.

Mieczysław Mejsak, fot. Joanna Szubzda

Mieczysław Mejsak [wideo]

wieloletni pracownik i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku
31.01.2024

- W życiu najważniejsza jest miłość. Przez tyle lat przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie było dla mnie rutyną. Wręcz przeciwnie.

Dzianis Procharau, fot. Źmicier Kościn

Dzianis Procharau

dowódca białoruskiego Pułku im. Konstantego Kalinowskiego walczącego w Ukrainie
31.01.2024

- Białorusini dobrze rozumieją, że kwestia naszej wolności zależy wprost od klęski "imperium rosyjskiego". Czujemy zmęczenie, owszem, ale mamy główny cel - niepodległość Białorusi.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok