Radio Białystok | Gość | prof. Maciej Perkowski [wideo] - z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

23.02.2023, 08:10, akt. 14:11

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda
prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z prof. Maciejem Perkowskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

W przededniu rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę Polskę odwiedził amerykański prezydent Joe Biden, który m.in. wziął udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Liderzy B9 podczas szczytu w Warszawie wydali wspólne oświadczenie, w którym zapewniają o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku zagrożenia.

O ustaleniach liderów wschodniej flanki NATO z prof. Maciejem Perkowskim z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Liderzy Bukaresztańskiej Dziewiątki podczas szczytu w Warszawie wydali wspólne oświadczenie, w którym zapewniają o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku zagrożenia. Jaką moc prawną ma ten dokument?


prof. Maciej Perkowski: Pomiędzy traktatem, czyli zobowiązaniem podpisanym i zawartym w świetle prawa międzynarodowego, w pełni rodzącym zobowiązania w sposób wiążący, a deklaracją jest subtelna różnica. Polega ona na tym, że umów należy przestrzegać. Pacta sunt servanda. Z tytułu ewentualnego nieprzestrzegania jest odpowiedzialność międzynarodowa. Oczywiście można to w rozmaity sposób kwestionować. Są sądy międzynarodowe itd. Natomiast deklaracje stanowią rodzaj dobrych chęci.

Odróżniłbym to jednak od takiej klasycznej deklaracji na zasadzie: fajnie by było, gdyby wszystko było dobrze, sympatycznie, uczciwie, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, bogaci itd. Tutaj mamy do czynienia z zestawem jednostronnych oświadczeń, z których każde było sygnowane i wypowiadane w trakcie spotkania, bo chyba to, co zostało wewnątrz powiedziane czy uzgodnione, jest trochę ważniejsze niż to, co widzimy formalnie na papierze.

To wszystko zostało wypowiedziane przez osoby, co do których prawo międzynarodowe tworzy domniemanie kompetencji państwa, i wypowiedziane w bardzo poważnej sprawie wobec poważnych świadków.


Te wspólne zobowiązania to chyba przypomnienie też wcześniejszych ustaleń i zobowiązań dotyczących sojuszników w NATO.


Właśnie chcę to powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zobowiązania nie musiały zostać zawarte w kolejnym porozumieniu, bo one są już solidnie umocowane w Traktacie Północnoatlantyckim czy w porozumieniach wzajemnych, sąsiedzkich i całej gamie innych.

Natomiast ta deklaracja służy odniesieniu się do bieżącej sytuacji. To jest raczej sygnał, powiedziałbym, polityczny, który pokazuje jedność, usuwa wątpliwości, np. na tle Węgier, bo były wątpliwości, czy mamy do czynienia z partnerem solidnym, który się nie wyłamie itd. Są dyskusje np. w kwestiach szczegółowych co do podejścia wobec Rosji, w kwestiach gospodarczych itd.

I tutaj ta jedność była bardzo potrzebna. Chodziło o to, żeby wskazać, że dyskurs dyskursem, dialog dialogiem, ale co do zasady zobowiązania podtrzymujemy, deklarujemy wprost, że w kwestii ewentualnych zagrożeń współpracujemy. Nie ma co do tego wątpliwości.

To jest tzw. kształtowanie przedpola. XXI wiek to czas manipulacji, czyli nie chodzi o to, jak jest naprawdę, tylko chodzi o to, w co uwierzą ludzie, a później będą wywierać presję. W demokracjach tak jest, że pobudzenie społeczeństwa jest punktem wyjścia do ewentualnego wpływu na rządy.


Czyli to jasne odniesienie się do bieżącej sytuacji i jasny sygnał dla społeczeństw wszystkich tych państw, które podpisały się pod takim oświadczeniem.


Tak jest. Usuwamy wątpliwości.


Jednym z przypominanych paragrafów jest artykuł 5., który był podkreślany w oświadczeniu, był podkreślany przez Joe Bidena podczas wizyty w Polsce, również przez Jensa Stoltenberga. Do czego zobowiązuje nas artykuł 5. i wszystkich tych, którzy się do niego stosują?


Artykuł 5. jest postanowieniem, które stanowi esencję, klucz do Traktatu Północnoatlantyckiego, dlatego że mówi o solidarności państw w sytuacji zagrożenia. To jest postanowienie, w którym państwa jasno zobowiązują się do udzielenia pomocy w wypadku agresji, działań przeciwko któremukolwiek członkowi.

W traktatach jest tak, że są postanowienia, ale są też takie postanowienia, którym wskutek praktyki czy deklarowanego wielokrotnie podejścia zaczyna się przypisywać rangę zasady. Artykuł 5. budził zawsze pewne kontrowersje.

Zwykle w debatach publicznych podnoszono, że artykuł 5. artykułem 5., ale przecież przed wojną były zobowiązania i sojusznicy niby wojowali, ale to była taka dziwna wojna i w sumie nic z tego nie wynikło. No więc artykuł  5., dopóki nie jest sprawdzony, czyli dopóki nie dochodzi do ewentualnej próby, też można kwestionować na różne sposoby, mówić, że napisano, zobowiązano się, ale to na pewno nie będzie przestrzegane.

Wobec tego cóż można robić w warunkach pokoju, w warunkach, gdy jeszcze tej próby nie ma? Można to podkreślać wielokrotnie, tak, aby nikt nie pomyślał, że być może państwo w miękki sposób zinterpretowało podejście do art. 5., tak, że ostatecznie jednak trzeba do tego podchodzić odpowiednio, a nie wprost.


Podkreślanie tego, że nie jest to martwy przepis, to jedno.


I że nie podchodzimy do niego odpowiednio tylko wprost, czyli że robimy dokładnie tak, jak jest tam napisane. Bo podejście odpowiednie to jest właśnie to, co robiono w 1939 roku, czyli coś tam robiono, wypowiedziano wojnę, były jakieś pozorowane, maskowane działania na froncie itd. Ale to nie przynosiło żadnych rozwiązań.


Tu do aktu prawnego dochodzą też wielokrotne deklaracje liderów państw, które są w pewien sposób zobowiązujące.


Zgadza się. I myślę, że równie ważne są powiązania w zakresie gospodarki, zbrojeń itd. Bo te powiązania powodują, że państwa mają realny interes w tym, aby podtrzymywać swoje deklaracje i ewentualne zobowiązania w tym zakresie. Bo największym gwarantem stabilności są interesy, czyli, krótko mówiąc, sytuacja, w której podmiot, nie tylko honorowo dotrzymuje zobowiązań, ale też robi to w najlepiej pojętym własnym interesie.

I teraz dlaczego dobrze jest, że to jest Bukaresztańska Dziewiątka? To są państwa, które mają bezpośredni interes. Są wschodnią flankę NATO, czyli można powiedzieć, że ich potencjalne zagrożenie jest zbliżone i w zasadzie zdają sobie sprawę, że jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek zagrożenia, to jest to kwestia kolejności, a nie kwestia wyboru - ci tak, ci nie.

Wobec tego, tworząc razem wspólny potencjał, pojawia się efekt skali. Po drugie, może to być część większego planu. My nie o wszystkim wiemy. Chcielibyśmy już dzisiaj o wszystkim być poinformowani. Społeczeństwo chciałoby słyszeć, rozumieć, ale nie wolno. Trzeba być cierpliwym.

Chodzi o to, że pewne rzeczy, które tam ustalono po cichu, dyskretnie, nawet nie powinny przedostać się do publicznej świadomości. Natomiast ufam, mam nadzieję, że te ustalenia są mądre, są tak skonstruowane, że ostateczny efekt będzie polegał na wzroście bezpieczeństwa.


| red: zmj, bs


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Jawor – u źródeł kultury

REKLAMA
NieTeatr ZALIA

REKLAMA
OiFP DYPTYK WIELKANOCNY: VIA CRUCIS/CAVALLERIA RUSTICANA
Dariusz Budrowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Budrowski [wideo]

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
24.03.2023

- Pieniądze z nowego unijnego budżetu są dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. To nie oznacza, że inicjatywy muszą się opierać na oryginalnych pomysłach, muszą być jedynie nowością w ich firmach.

Patrycja Maliszewska, fot. Sylwia Krassowska

Patrycja Maliszewska [wideo]

zawodniczka Juvenii Białystok i reprezentantka Polski w short tracku
23.03.2023

Przez wiele lat była łyżwiarką Juvenii Białystok i reprezentowała Polskę na najważniejszych imprezach w short tracku. Patrycja Maliszewska kończy bogatą karierę sportową.

Cezary Kaźmierczak, fot. Sylwia Krassowska

Cezary Kaźmierczak [wideo]

prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
22.03.2023

"Na zachodniej Ukrainie wojny nie ma. Tam się w zasadzie relokował cały biznes ze wschodu Ukrainy albo znaczna część biznesu. Tam powoli już można zacząć działać" - mówi Cezary Kaźmierczak.


Błażej Poboży, fot. Sylwia Krassowska

Błażej Poboży [wideo]

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
21.03.2023

- Wiosną nie spodziewamy się większej liczby migrantów. Dzięki zaporze i patrolom Straży Granicznej udaremniane są te nielegalne przekroczenia - mówi Błażej Poboży.

Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

z portalu Energetyka24
20.03.2023

Polska wciąż powinna rozwijać sieć gazowniczą w poszczególnych regionach, bo zapotrzebowanie na gaz w najbliższej dekadzie nie zmniejszy się - ocenia Daniel Czyżewski.

fot. Marcin Gliński

Mirosław Wojciuk i Romuald Rakowski

z zespołu Błękitny Nosorożec
18.03.2023

- W warstwie muzycznej, staramy się, aby każda płyta była w miarę różnorodna. Nie trzymamy się schematów punkowych. Wtrącamy trochę reggae, metalu, chociaż nie jesteśmy kapelą stricte metalową. Po latach można powiedzieć, że mamy taki własny styl - to nie jest tylko post punk albo punk rock - mówią muzycy z zespołu Błękitny Nosorożec.


Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

główny inspektor transportu drogowego
17.03.2023

Trwają masowe kontrole w firmach transportowych. - Sprawdzamy przedsiębiorców z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Poznania, Częstochowy i Wrocławia - wytypowaliśmy firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.03.2023

"Akcje dywersyjne mają to do siebie, że nie bardzo wiemy, kto tego dokonał. Coś wylatuje w powietrze, jest jakiś zamach, ale nie wiemy, kto za tym stoi. Możemy się domyślać, ale bez twardych dowodów trudno też żądać od NATO deklaracji, że wypełni artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego" - mówi prof. Adam Bartnicki.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
16.03.2023

- Jeśli nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli nie pojawi się jakiś czarny łabędź, który nagle zmieni trajektorię naszego codziennego życia, to raczej jest to szczyt inflacji.


fot. Beata Włostowska

Beata Włostowska

nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, laureatka konkursu "Zawodowiec Roku 2022"
15.03.2023

To nauczyciele, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Poznaliśmy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Zawodowiec Roku 2022" w 52 dziedzinach, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wśród nagrodzonych jest nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku - Beata Włostowska.

Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska

Leszek Mironiuk [wideo]

rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2023

"Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć" - mówi Leszek Mironiuk.

Mateusz Marciniak, fot. Joanna Szubzda

Mateusz Marciniak [wideo]

ekspert finansowy
14.03.2023

Raty kredytu będą zamrożone przez 10 lat - to zakłada rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?


płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
13.03.2023

- Targi będą kompleksowym sposobem informowania o Siłach Zbrojnych i dostępnych formach służby wojskowej - mówi płk Jarosław Kowalewski o I Wojskowych Targach Służby i Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura [wideo]

komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej, ekspert portalu Defence24.pl
13.03.2023

"Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe" - mówi Maksymilian Dura.

ks dr. Jan Dohnalik, źródło: parafiamichal.pl

ks. dr Jan Dohnalik

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka
10.03.2023

- To co jest na pewno ważne w tym filmie i co stawia nam pytania - jako tym, którzy się zajmują ochroną dzieci i młodzieży - to, że rzeczywiście redaktor dotarł do niektórych osób skrzywdzonych. To jest zawsze pytanie, czy my robimy wystarczająco, żeby do nich dotrzeć, żeby im pomóc; ale to jest pytanie dla nas, a nie dla Jana Pawła II - mówi ks. dr Jan Dohnalik


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania [wideo]

filozof, etyk
10.03.2023

- Ta cała sprawa, obok wydźwięku moralnego i czysto historycznego, czegoś, co trzeba wyjaśnić, ma też aspekt polityczny i jest wyraźnie rozgrywana politycznie - tak o reakcjach po reportażu na temat Jana Pawła II mówi profesor Kopania.

Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn

pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej
9.03.2023

- Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania Rosji na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców.

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk, fot. Barbara Sokolińska

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk

ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet i z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Białymstoku
8.03.2023

8 marca inauguruje działalność Podlaska Rada Kobiet. W jej skład wejdzie 17 przedstawicielek m.in. świata nauki czy medycyny.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
7.03.2023

"Covid-19 to jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości czy powinniśmy nadal używać określenia Covid-19. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia" - mówił w Radiu Białystok profesor Robert Flisiak.

fot. Marcelina Markowska

Jacek Babiel

doradca i konsultant wyborczy
7.03.2023

- W marketingu politycznym możemy powiedzieć, że staranie się o to, żeby wejść na listę wyborczą, czasami jest związane z walką we własnym środowisku wyborczym czy po prostu w regionie - mówi Jacek Babiel.

fot. Joanna Szubzda

Anna Zdanowicz

psychoterapeutka i psycholożka
6.03.2023

- Może pojawić się poczucie winy, bo ta rodzina, jak mówią mieszkańcy Choroszczy, prezentowała się jako bardzo otwarta, wzorowa, a okazało się, że coś było nie tak - mówi Anna Zdanowicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
6.03.2023

- To już ostatnia zmiana przed tegorocznym egzaminem maturalnym. Zostało stosunkowo niewiele czasu, więc chyba już nie ma sensu wprowadzać dalszych, głębszych zmian - mówi wiceminister.

Michał Osyda, fot. Sylwia Krassowska

Michał Osyda

założyciel formacji OSYDA
4.03.2023

Zadzwonił do mnie Artur Urbanowicz i zapytał, czy byłbym gotów napisać utwór, który ilustrowałby muzycznie jego powieść "Grzesznik". Lubię wyzwania, więc się zgodziłem. Trochę nie miałem wyobrażenia, jak napisać piosenkę o książce, ale po przeczytaniu wersji przed drukiem, miałem już cały utwór w głowie - wspomina Michał Osyda.

Krzysztof Jurgiel, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Jurgiel [wideo]

były minister rolnictwa, europoseł
3.03.2023

- Mamy w magazynach obecnie około 50 proc. zbóż przed sezonem i żeby to sprzedać, to trzeba zmniejszyć koszty. Rząd złożył wniosek do Brukseli o dopłaty.


Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich
2.03.2023

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.

Andrzej Vilk, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Vilk

Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres
2.03.2023

"Jeżeli jest dla nich praca, to cudzoziemcy czują potrzebę przeprowadzenia się do mniejszych ośrodków, mniejszych miast" - mówi Andrzej Vilk z Grupy Progres.

dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda

dr Marek Jedynak [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału IPN
1.03.2023

- Ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki tylko byli w stanie - mówi o Żołnierzach Wyklętych dr Marek Jedynak.


Bartosz Szolc, fot. Barbara Sokolińska

Bartosz Szolc [wideo]

organizator Białostockiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2023

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę, kim byli Żołnierze Wyklęci. Dlatego właśnie 1 marca maszerujemy - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Bartosz Szolc.

źródło: www.bialystok.tvp.pl

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

dyrektor białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej
27.02.2023

"Wiosna w TVP 3 Białystok to przede wszystkim informacje. Stawiamy na informacje lokalne co godzinę. Od godziny 10:30 do 21:30. Chcemy być jak najbliżej naszych widzów" - mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Roman Czepe, fot. Joanna Szubzda

Roman Czepe [wideo]

wicestarosta powiatu białostockiego
27.02.2023

- Liczymy na to, że będzie pochylenie się nad naszym stanowiskiem i wskazanie zapisu, który rzeczywiście budzi kontrowersje - mówi wicestarosta o stanowisku rady powiatu białostockiego ws. Karty LGBT.


Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski, fot. Marcin Gliński

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski

zespół Bad Falcon, laureaci konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
25.02.2023

- Po Niebieskim Mikrofonie jeszcze się nie spotkaliśmy, nie mieliśmy żadnej próby, ale na gorąco rozmawialiśmy o teledysku. Na pewno w planach mamy teledysk do piosenki "Klątwa" - mówił w Radiu Białystok Tomasz Staranowicz z zespołu Bad Falcon.

Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
24.02.2023

- To nie jest wojna o charakterze lokalnym, regionalnym. To jest wojna, która zdeterminuje porządek europejski, z wpływem także na porządek światowy - mówi w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

Marek Ławreszuk, fot. Joanna Szubzda

Marek Ławreszuk

z zespołu Czeremszyna - laureata plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.02.2023

- Ta nagroda była dla nas bardzo dużą niespodzianką. Zespoły, które grają podobną muzykę do nas i będą planowały w przyszłych latach startować w Niebieskim Mikrofonie, niech się nie wahają - warto!


Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

laureat konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
23.02.2023

- Niebieski Mikrofon przede wszystkim daje cenne doświadczenie. Poznałem wielu ciekawych artystów, wiele zespołów, dostałem masę motywacji i zastrzyk finansowy.

prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.02.2023

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski, fot. Sylwia Krassowska

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski

zespół Five Stages of Grief, finaliści 4. edycji konkursu "Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok"
22.02.2023

"To był duży stres, bo jesteśmy młodym zespołem, za nami dopiero drugi konkurs, ale nikt nie chciał zawieść. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy Niebieski Mikrofon" - mówi Michał Babik.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok