Radio Białystok | Gość | Jacek Brzozowski [wideo] - wojewoda podlaski

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski

6.06.2024, 19:00, akt. 7.06.2024, 12:33

- Granica jest święta i ona ma być bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Jacek Brzozowski.

Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska
Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska


0:00
0:00
Z Jackiem Brzozowskim rozmawia Ryszard Minko | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Nie żyje żołnierz raniony nożem na granicy z Białorusią, w regionie trwają konsultacje dotyczące wielkości zamkniętej strefy buforowej, a Podlaski Urząd Wojewódzki aktualizuje informacje o możliwościach gmin w przyjmowaniu migrantów - to wydarzenia z ostatnich 24 godzin, o których dyskutuje się w całej Polsce, a dotyczą one naszego regionu.

Między innymi o tym wojewodą podlaskim Jackiem Brzozowskim rozmawia Ryszard Minko.


Ryszard Minko: W czwartek (6.06) w godzinach popołudniowych Generalne Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o śmierci żołnierza, który zmarł po tym, jak 28 maja został ugodzony nożem przez osobę próbującą nielegalnie wedrzeć się do Polski na polsko-białoruskiej granicy. To pierwsze tak tragiczne zdarzenie związane bezpośrednio z ochroną granicy. 

Panie wojewodo, czy to dowód na to, że sytuacja na granicy staje się coraz bardziej poważna i eskaluje?


Jacek Brzozowski: Panie redaktorze, sytuacja jest bardzo skomplikowana i rząd premiera Donalda Tuska od początku mówi, że mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją. Jest to wojna hybrydowa, inspirowana i prowadzona - tu precyzyjnie wskazujemy - przez reżim Putina i Łukaszenki. Natomiast rzeczywiście jest to dramatyczna informacja, która napłynęła do nas wczoraj z Warszawy i w tej sprawie chciałbym wyłącznie złożyć najszczersze kondolencje rodzinie pana Mateusza - żołnierza, który zginął. I nie będę komentował więcej tej sprawy.


Ale jednak będę pana prosił o odniesienie się troszkę do tej sprawy, bo tę sprawę komentują inni politycy, chociażby podlascy posłowie Suwerennej Polski, którzy na platformie X wiążą tę sprawę śmierci żołnierza z dokumentem, który pan wysłał do podlaskich samorządowców. Zacytuję twitta Sebastiana Łukaszewicza: „Zmarł żołnierz raniony na granicy przez barbarzyńców Putina i Łukaszenki. A wojewoda podlaski pyta, gdzie ugościć imigrantów. Pakt migracyjny w praktyce”. 

Panie wojewodo, jak by się pan do tego odniósł?


To jest oburzające. To znaczy - jak można połączyć śmierć polskiego żołnierza, który oddał życie strzegąc polskiej granicy ze standardową procedurą, przygotowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, nakładającą na wojewodę obowiązek nie rzadziej niż na dwa lata przygotowania takiego dokumentu, który ma charakter wyłącznie planistyczny? To rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął w ustawie z 3 marca 2022 roku założenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Ja jestem oburzony sytuacją, w której politycy, po to żeby realizować własne, partykularne interesy, po to żeby zdobywać „lajki” na platformie X, są w stanie połączyć takie dwie rzeczy. Chciałbym powiedzieć jeszcze raz z całą mocą - rodzinie zmarłego żołnierza należy się najwyższy szacunek i przede wszystkim szczere kondolencje. I chciałbym, żeby nikt nie ośmielał się łączyć tych dwóch rzeczy ze sobą, bo to jest oburzające po prostu. Mam tyle do powiedzenia w tej sprawie.


Panie wojewodo, faktycznie takie pismo do samorządów trafiło, w którym pyta pan o możliwości przyjęcia imigrantów?


Jeszcze raz. 3 marca 2022 roku przyjęty został Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego i zacytuję tylko jeden dokument: „Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym aktualizowany nie rzadziej niż raz na dwa lata”. Ja oczywiście poprosiłem swoich współpracowników o przygotowanie mi dokumentów, które były wysyłane także wtedy do marszałka Kosickiego z 2022 roku. Jest to normalna procedura, którą mają obowiązek wykonać urzędnicy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim po to, żeby ten plan był stale aktualizowany.

To, co jest istotą tego dokumentu to to, że w każdym punkcie zwraca się uwagę, że ma on charakter wyłącznie planistyczny, więc jest to pewnego rodzaju plan i zabezpieczenie...


Czyli dementuje pan, że jest to przygotowywanie gruntu pod przyjęcie migrantów?


Panie redaktorze, w stu procentach dementuję, że jest to przygotowywanie gruntu pod przyjmowanie kogokolwiek. Jest to wypełnienie ustawowych obowiązków, które ciążą na wojewodzie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził takie rozwiązania formalno-prawne, one są prawem obowiązującym w kraju, a ja jako wojewoda mam obowiązek realizować zadania, które wypływają wprost z ustawy i Krajowego Planu Odbudowy i Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Przypominam, że wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego, które są także opracowywane, mają być zbieżne z tym, co robi się na poziomie centralnym.


Te plany są gotowe już czy nie?


One są ciągle przygotowywane i modernizowane. I jeszcze tylko jeden fragment, który mówi o tym, że na wniosek ministra do spraw cudzoziemców wojewodowie mają obowiązek przygotowywania tego rodzaju informacji po to, żeby one w tym centralnym rejestrze się znajdowały. Tyle w tej sprawie.


A ma pan już jakieś informacje pozbierane?


Biuro zarządzania kryzysowego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim pracuje nad tym dokumentem, spływają informacje. I jeszcze jedna uwaga - wczoraj próbowano stworzyć pewną narrację, opowieść, że dotarto do tajnych, tajemnych informacji, które gdzieś podobno utajone przed opinią publiczną w przestrzeni funkcjonują. Otóż drogą mailową do wszystkich zainteresowanych w dniu 14 maja taki dokument został wysłany. Tu nie ma żadnej tajemnicy - to jest realizacja ustawowych obowiązków, które spoczywają na wojewodzie.

I jeszcze jedna uwaga, ja bym chciał, żeby to bardzo mocno wybrzmiało – to jest rozwiązanie prawne przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i ci panowie, którzy o tym mówią dokładnie o tym wiedzą.


Przejdźmy dalej, panie wojewodo, bo trwają konsultacje społeczne, a w zasadzie zakończyły się wczoraj konsultacje społeczne dotyczące planowanej strefy buforowej właśnie w okolicach m.in. Białowieży i Hajnówki. Spotkał się pan z samorządowcami, przedsiębiorcami i - można by tak powiedzieć - przyrodnikami, dyrekcją Białowieskiego Parku Narodowego. Rozmawialiście o tym właśnie jak duża miałaby być ta strefa. Dzisiaj mają trafić na biurko ministra spraw wewnętrznych i administracji efekty tych konsultacji. I co przeczyta minister, panie wojewodo?


Przede wszystkim chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim grupom, które przyjęły moje zaproszenie i przez dwa dni ciężko wspólnie - bo to też jest ważne słowo - wspólnie pracowaliśmy nad przygotowaniem tego dokumentu. Ten dokument jest obszernym zapisem z jednej strony wypowiedzi osób zainteresowanych, które brały udział w tych konsultacjach i z drugiej strony pewną syntezą, która w formie rekomendacji została przedstawiona panu ministrowi.

Mówię to w czasie przeszłym dokonanym, dlatego że pracowaliśmy bardzo długo i wczoraj jeszcze późnym wieczorem został panu ministrowi przesłany – zresztą ja odbyłem jeszcze wczoraj wieczorem rozmowę telefoniczną z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji.


I co pan mu powiedział? Jakiej strefy buforowej chcą mieszkańcy?


Powiedziałem to, co państwo też pisali w mediach, że np. jeśli chodzi o samorządowców to była absolutnie pełna zgoda co do tego, że strefa buforowa jest potrzebna i oni w żaden sposób nie krytykują wprowadzenia strefy buforowej przez rząd. Oni zwracają tylko uwagę na to, żeby ta strefa nie wykraczała - i tam pojawiały się różne wartości, jedni mówili 200, drudzy 300 m, takie wartości pojawiały się w dyskusji.


Czyli nikt nie chciał tej strefy dużej, takiej, jaka jest projektowana, jaka się pojawiła w projekcie rozporządzenia, która sięga w głąb nawet na kilka kilometrów?


Ja tylko chciałbym uporządkować naszą dyskusję zwracając uwagę, że to, co pojawiło się w przestrzeni publicznej było wyłącznie projektem rozporządzenia. To, co jest istotne z punktu widzenia filozofii sprawowania władzy przez rząd pana premiera Donalda Tuska jest to, że my nie uciekamy przed ludźmi. Ja przez dwa dni bardzo ciężko pracowałem spotykając się z różnymi grupami osób po to, żeby spróbować stworzyć taki pakiet argumentów, które z jednej strony zabezpieczą pracę funkcjonariuszy i wojska, którzy chronią naszej granicy, a z drugiej strony skutki społeczne, ekonomiczne i wszystkie inne wprowadzenia tego rozwiązania będą jak najmniejsze.


Panie wojewodo, ja będę tutaj może w kontrze, ale pierwotnie strefa buforowa miała wejść w życie bez konsultacji społecznych 4 czerwca. To wtedy odwołano jednak wprowadzenie jej i rozpoczęto konsultacje społeczne. Ja rozumiem, że teraz ta strefa będzie wyznaczona na podstawie głosów mieszkańców.


Ja przedstawiłem panu ministrowi z jednej strony wszystkie rekomendacje, które wypływały z tej dyskusji i z drugiej strony także wspólnie ze Strażą Graniczną i wszystkimi stronami zainteresowanymi - i to jest bardzo ważne - z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z organizacjami społecznymi, które także razem z przedsiębiorcami uczestniczyły w tym spotkaniu, np. przedstawiciele różnych fundacji i do tego ze światem nauki i przyrody, bo była pani dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, to był pan dyrektor regionalny Lasów Państwowych, a także stacji badawczej Polskiej Akademii Nauk. Wszyscy pochyliliśmy się także nad tym, aby spróbować stworzyć taką architekturę tego buforu, który znalazł się w dokumencie, który tak jak powiedziałem wczoraj przesłałem panu ministrowi.

Oczywiście, ja wiem, że nad tym dokumentem będą teraz pracowały wszystkie służby. To, co jest istotne - granica jest święta i ona ma być bezpieczna. I ja nie mam kompetencji do tego, żeby powiedzieć że ten pomysł, ten projekt, który się pojawił będzie zrealizowany. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że został narysowany w taki sposób, aby z jednej strony uwzględnić to, o czym mówił pan premier podczas konferencji prasowej, a z drugiej strony także mieć na względzie te racje, które prezentowali mieszkańcy i osoby, które żyją na terenie tego regionu.


Czyli rozumiem, że z pana informacji wynika to, że ta strefa buforowa będzie – to nie jest dyskusja czy ją zrobić, czy nie, tylko jaką. Niestety czas nam się kończy panie wojewodo, bardzo dziękuję za rozmowę.


Bardzo dziękuję.

| red: mag, zmj, bs


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!

Euro 2024 w Polskim Radiu Białystok
Joanna Fiodorow, fot. Joanna Szubzda

Joanna Fiodorow

trenerka Wojciecha Nowickiego
11.07.2024

Jak będą wyglądać ostatnie trzy tygodnie Wojciecha Nowickiego przed startem na igrzyskach w Paryżu

dr Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor OKE w Łomży
9.07.2024

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już wyniki matur.

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor OKE w Łomży
3.07.2024

Znamy już wyniki egzaminu ósmoklasisty w naszym województwie. Podała je Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.


Prof. Adam Krętowski, 27.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Krętowski

rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
27.06.2024

Z nagrodą za skok do czołówki rankingu Uczelni Akademickich kończy kadencję rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - profesor Adam Krętowski.

prof. Urszula Wróblewska, fot. Sylwia Krassowska

prof. Urszula Wróblewska [wideo]

trenerka uważności i technik relaksacyjnych z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
20.06.2024

- Urlop jest nam potrzebny po to, żeby uzupełniać nasze zasoby energetyczne, żebyśmy lepiej funkcjonowali. Podchodźmy do tego czasu z luzem i spokojem - mówi prof. Urszula Wróblewska.

Wojciech Strzałkowski, 20.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Wojciech Strzałkowski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
19.06.2024

FK Paneveżys i HJK Helsinki są w naszym zasięgu - uważa Wojciech Strzałkowski. Jedna z tych drużyn będzie rywalem Jagiellonii w 2. rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. - Można powiedzieć, że los był dla nas łaskawy, ale pewnie tak samo myślą w klubach z Litwy i Finlandii - mówi.


dr Marek Jedynak, fot. Barbara Sokolińska

dr Marek Jedynak

dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
19.06.2024

Zbliża się XV jubileuszowa edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów - instytucje, organizacje i osoby.

Jacek Dobrzyński, źródło: archiwum prywatne

Jacek Dobrzyński [wideo]

rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych
19.06.2024

- Żołnierz czy funkcjonariusz musi wiedzieć, że państwo za nim stoi i daje mu takie narzędzia, które są niezbędne do tego, żeby mógł skutecznie strzec naszej wschodniej granicy - mówi Jacek Dobrzyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
18.06.2024

Charytatywna sztafeta maratońska Plum Ekiden to przede wszystkim integracja, która jest ważniejsza od rywalizacji, to dobra zabawa w aktywny, sportowy sposób. To przyciąga uczestników najbardziej - mówi Grzegorz Kuczyński.


Iwona Kulesza-Woroniecka, fot. Joanna Szubzda

Iwona Kulesza-Woroniecka [wideo]

wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem
17.06.2024

Wzrost płacy minimalnej. - Pracodawcy nie mogą używać argumentu, że ich na to nie stać, dlatego że wszystkie dane poświadczają wzrost gospodarczy, a skoro jest wzrost gospodarczy i skoro zyski pracodawców są wyższe, to wypadałoby się tymi zyskami podzielić z pracownikami - mówi wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem.

Adrian Siemieniec, fot. Sylwia Krassowska

Adrian Siemieniec [wideo]

trener Jagiellonii Białystok
16.06.2024

- Zobaczymy, co nam los przydzieli. Na pewno nie zejdziemy ze swojej drogi, nie zmienimy swojej tożsamości. Niezależnie od tego, z kim będziemy grali, będziemy chcieli grać na swoich warunkach - mówi Adrian Siemieniec.

prof. Michał Żmihorski, screen z rozmowy

prof. Michał Żmihorski [wideo]

dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
13.06.2024

- Te dwa interesy, czyli obronność kraju i interesy przyrodnicze są zbieżne. Jeżeli pomyślimy o zredukowaniu zagęszczenia dróg, o unaturalnieniu lasów, to są to czynniki, które wpływają pozytywnie zarówno na obronność, jak i mają bardzo pozytywny wpływ na przyrodnicze walory tych ekosystemów - mówi prof. Michał Żmihorski


gen. Sławomir Klekotka, fot. Joanna Szubzda

gen. Sławomir Klekotka [wideo]

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.06.2024

- Na pewno żadnych utrudnień dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem strefy buforowej nie przewidujemy. Chciałbym też podkreślić, że w chwili obecnej całe niebezpieczeństwo, które jest, koncentruje się wyłącznie na granicy. Poza tą strefą jest bezpiecznie, więc można śmiało na Podlasiu wypoczywać - podkreśla komendant POSG.

Mariusz Madejczyk, fot. Piotr Pietruczuk

Mariusz Madejczyk

zastępca dyrektora NASK
12.06.2024

Celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców województwa podlaskiego, między innymi poprzez działania edukacyjne – w tym organizację konferencji - mówi Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody ds. cyberbezpieczeństwa.

prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Barbara Sokolińska

prof. Marta Kosior-Kazberuk [wideo]

rektor Politechniki Białostockiej
11.06.2024

"Trzeba będzie młodych ludzi przekonać, żeby wybrali - jeżeli chodzi o studiowanie - właśnie Politechnikę Białostocką. Dlatego też stale modernizujemy naszą ofertę edukacyjną" - mówiła w Polskim Radiu Białystok prof. Marta Kosior-Kazberuk.


prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

- Musimy pamiętać o swoich żołnierzach i pomagać im, jak tylko możemy - mówi prof. Adam Bartnicki.

dr Sławomir Bartnicki, fot. Marcin Gliński

dr Sławomir Bartnicki

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

W województwie podlaskim, tworzącym w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeden okręg z Warmią i Mazurami - zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 42 proc. głosów. W skali całego okręgu nr 3 lepszy wynik miała jednak Koalicja Obywatelska. Mandaty zdobyli Jacek Protas (KO) i Maciej Wąsik (PiS).

dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.06.2024

- Tutaj nie było takich nazwisk, które byłyby jakoś wyjątkowo elektryzujące. Poza dosłownie kilkoma wyjątkami - komentuje wyniki wyborów do Europarlamentu dr Maciej Białous.


Klaudia Rosińska, źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Klaudia Rosińska

specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji
7.06.2024

- Trzeba być czujnym, bo dezinformacje, fake newsy czy manipulacje mogą zaburzyć nasze decyzje wyborcze - mówi specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska.

Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
6.06.2024

- Granica jest święta i ona ma być bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Jacek Brzozowski.

Jarosław Galej, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Galej

kandydat Komitetu Wyborczego Normalny Kraj do Parlamentu Europejskiego
6.06.2024

To ostatnia z cyklu rozmów w Polskim Radiu Białystok z kandydatami do Europarlamentu z okręgu nr 3, który obejmuje województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W czwartek (6.06) - zgodnie z kolejnością list wyborczych na kartach do głosowania - komitet nr 8 - Komitet Wyborczy Normalny Kraj.


kpt. Marcin Burzyński, fot. Sylwia Krassowska

kpt. Marcin Burzyński [wideo]

oficer wychowawczy 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku
5.06.2024

- Rezerwy są potrzebne. Im więcej przeszkolonych ludzi, którzy po prostu wiedzą, z czym mogą mieć do czynienia, potrafią posługiwać się podstawową bronią, reagować na alarmy i po prostu być przygotowanym na wszelkie zagrożenia, tym lepiej - mówi kpt. Marcin Burzyński.

Adam Andruszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Andruszkiewicz

poseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego
5.06.2024

- Zawsze polityk pracuje na to, żeby być docenionym przez wyborców, żeby mieszkańcy postawili przy naszym nazwisku "krzyżyk". Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali jako formacja te wybory - mówi Adam Andruszkiewicz.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
5.06.2024

Kompletnie zbędną czynnością nazywa wicemarszałek Senatu wprowadzenie strefy z zakazem przebywania przy granicy z Białorusią. - Czas najwyższy nie traktować tej sprawy biało-czarno, że przez granicę idą źli albo dobrzy. Można dbać o bezpieczeństwo, szczelność granic, ale trzeba mieć na uwadze aspekt humanitarny - podkreśla.


Edyta Kondzior, fot. Marcin Gliński

Edyta Kondzior

kandydatka Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego
4.06.2024

- Uważam, że Unia Europejska powinna mieć własne siły wojskowe - mówi Edyta Kondzior.

Andrzej Skiepko, fot. Marcin Gliński

Andrzej Skiepko [wideo]

starosta hajnowski
3.06.2024

- W imieniu samorządowców wystosowaliśmy pismo do pana premiera, aby jednak skorygował te plany, które przewidywały bardzo dużą strefę buforową przy granicy - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta hajnowski Andrzej Skiepko.

Tomasz Frankowski, fot. Joanna Szubzda

Tomasz Frankowski

europoseł, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego
3.06.2024

- Bezpieczeństwo i obrona polskiej granicy jest tym samym, co bezpieczeństwo i obrona granicy całej Unii Europejskiej - mówi Tomasz Frankowski.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
3.06.2024

- Z perspektywy czasu uważam, że stan wyjątkowy w 2021 roku zdał egzamin. Mam nadzieję, że dzisiaj ta strefa buforowa też pomoże w walce z nielegalną migracją i w zarządzaniu kryzysem - mówi Jacek Słoma.

Taras Romanczuk, fot. Joanna Szubzda

Taras Romanczuk

piłkarz Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski
2.06.2024

- Cieszę się z tego, że trener Probierz docenił moją pracę w tym sezonie - mówi Taras Romanczuk.

Agnieszka Czarkowska, fot. Marcin Gliński

Agnieszka Czarkowska

kierownik Redakcji Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Białystok
2.06.2024

To będzie prawdziwe święto, wypełnione drobiazgowym słuchaniem wybranych reportaży. W poniedziałek (3.06) zaczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Reportażu Radiowego w Tykocinie, które od kilkudziesięciu lat organizuje Polskie Radio Białystok.


Miłosz Kuziemka, fot. Barbara Sokolińska

Miłosz Kuziemka

lider Komitetu Wyborczego Polexit z okręgu nr 3
31.05.2024

- Jesteśmy w takim punkcie, że kończy nam się możliwość wetowania. Sam proces weto jest już podważany, a za chwilę będzie nielegalny. Skończy się to takim status quo, że nigdy nie będziemy w stanie wyjście z Unii Europejskiej - mówi Miłosz Kuziemka.

Prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński, źródło: PRB/Kazimierz Adamczewski-Uniwersytet Zielonogórski

prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński

z Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

Twórcza resocjalizacja z arteterapią to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów-pedagogów. Od września taki kierunek będzie na Uniwersytecie w Białymstoku.

dr Katarzyna Siemion, fot. Barbara Sokolińska

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

- Zastrzeżenie numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości - mówiła w Polskim Radiu Białystok dr Katarzyna Siemion.


Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła [wideo]

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.05.2024

"Tarcza Wschód przyczyni się do uszczelnienia granicy" - mówił w Polskim Radiu Białystok gen. Wiesław Kukuła.

fot. Piotr Pietruczuk

Rafał Kosno

Kandydat z listy Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie
29.05.2024

"Osoby działające społecznie też powinny mieć szansę uczestnictwa w życiu politycznym. W polityce też przydałyby się nowe twarze" - mówi Rafał Kosno.

fot. Dominik Lubowicki

Karol Kiciński

Kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego
28.05.2024

- Moje hasło to jest "Polak w Polsce gospodarzem" - mówił w Polskim Radiu Białystok Karol Kiciński.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok