Radio Białystok | Gość | Maciej Olesiński [wideo] - dyrektor podlaskiego oddziału NFZ

Maciej Olesiński [wideo]

dyrektor podlaskiego oddziału NFZ

21.01.2020, 07:41, akt. 31.01.2020, 17:57

Brakuje miejsc na oddziałach neurologicznych w podlaskich szpitalach. - Absolutnie nie jest to kwestia braku finansowania ze strony NFZ. Przyczyna podnoszona przez dyrektorów szpitali to najczęściej po prostu braki kadrowe.

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda
Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Z Maciejem Olesińskim rozmawia Renata Reda

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Sytuacja jest dramatyczna, zwłaszcza na Białostoczyźnie - alarmuje wojewódzka konsultant do spraw neurologii profesor Alina Kułakowska. W ciągu roku zlikwidowano ponad 70 łóżek. Ostatnio o połowę zmalała liczba miejsc w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy. Przed rokiem, wraz z rozpoczęciem remontu, także szpital wojewódzki w Białymstoku znacznie zmniejszył liczbę miejsc na oddziałach neurologicznych i udarowych.

Jeszcze w tym roku ma przybyć kilkadziesiąt miejsc na oddziałach neurologicznych - tak deklaruje dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Olesiński. Wciąż byłoby to jednak mniej łóżek niż w 2018 r.

Maciej Olesiński mówi, że w pierwszej kolejności NFZ liczy na zwiększenie liczby łóżek na oddziałach neurologicznych w szpitalach wojewódzkich podległych samorządowi województwa podlaskiego. Dyrektor informuje, że utworzenie nowych miejsc na oddziałach neurologicznych zadeklarowały trzy placówki. Dwie miałyby zacząć działać jeszcze w tym roku, trzecia w 2022 r. Do utworzenia oddziału neurologicznego przygotowuje się szpital w Bielsku Podlaskim.

W południowej części województwa podlaskiego nie ma żadnego oddziału neurologicznego. Mieszkańcy Siemiatycz czy Drohiczyna najbliższy taki oddział mają w Siedlcach na Mazowszu.


Z Maciejem Olesińskim rozmawia Renata Reda.


Renata Reda: Podlaskie szpitale mają około 190 łóżek na oddziałach neurologicznych i pododdziałach udarowych. W najbliższych latach powinna przybyć ponad połowa tego, co jest teraz, by pacjenci byli bezpieczni. Co w tej sprawie robi NFZ?


Maciej Olesiński: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia problem ten dostrzega nie od dzisiaj. Proszę zauważyć, że jeszcze z końcem 2018 r. łóżek neurologicznych na terenie województwa podlaskiego było 259. Teraz mamy 191. Jest to dość znaczny spadek, który miał miejsce w ciągu 2019 r. i jest to trend bardzo niekorzystny.

Nasze wojewódzkie priorytety jeśli chodzi o politykę zdrowotną, mówią, że do roku 2031 liczba hospitalizacji neurologicznych i liczba pacjentów, których dotyczą udary, wzrośnie o co najmniej 20 proc.

Już na początku 2019 r. obliczono, że do stanu 259 łóżek w perspektywie 10 lat musi dojść ich od 100 do nawet 200. Tym bardziej niekorzystna jest ta tendencja, która zarysowała się u nas w województwie związana z likwidacją łóżek szpitalnych.


W Choroszczy i w związku z remontem w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku zlikwidowano kilkadziesiąt łóżek.


Przyczyny są różne. Wszystkie oczywiście leżą po stronie szpitali, po stronie naszych świadczeniodawców. Jeśli chodzi o podlaski oddział NFZ, to nigdy nie było problemu, jeśli chodzi o finansowanie oddziałów neurologii i pododdziałów udarowych.


Czyli to kwestia kłopotów kadrowych a nie kwestia braku pieniędzy ze strony NFZ na finansowanie tego rodzaju świadczeń?


Absolutnie nie jest to kwestia braku finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyczyna podnoszona przez osoby zarządzające, przez dyrektorów szpitali to najczęściej po prostu braki kadrowe, braki personelu medycznego, które powodują w konsekwencji konieczność ograniczania łóżek szpitalnych. Nie ma to związku z finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

Proszę też pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne a nie konkretną liczbę łóżek szpitalnych. Finansowanie to od kilku lat jest co najmniej stabilne i gwarantuje taką dostępność wszystkim pacjentom i taką opiekę zdrowotną, by każdy, kto tego potrzebuje, miał ją na właściwym poziomie.

Natomiast z uwagi na to, że widzimy ten trend do zmniejszania liczby łóżek, cały zeszły rok - nie od poniedziałku, nie od wczoraj, nie od piątku - ale cały zeszły rok i jeszcze wcześniej prowadzimy rozmowy i czynimy starania o to, by liczba tych łóżek nie malała, a wręcz przeciwnie, by rosła.


Z kim prowadzicie te rozmowy?


Dla podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z uwagi na kompetencje, jakie ma NFZ, główni partnerzy to dyrektorzy szpitali, organy założycielskie, to samorządy funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego.

Natomiast chciałbym podkreślić, że z naszej strony powtarzające się, cykliczne rozmowy, często nic niewnoszące, nie są tak potrzebne jak konkretne wyliczenia finansowe, analizy, konkretne propozycje, z którymi zwracamy się do naszych świadczeniodawców. I to daje konkretny efekt.


Prowadziliście np. rozmowy z samorządami Siemiatyczy, Bielska Podlaskiego czy z dyrektorami tamtejszych szpitali? Mieszkańcy z południa województwa podlaskiego mają bliżej na oddział neurologiczny na Mazowsze do Siedlec niż do Białegostoku.


Placówki z południa województwa podlaskiego wiedzą, że w pierwszym momencie, gdy tylko zostanie zorganizowany, zarejestrowany, utworzony oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zakontraktuje te świadczenia.

Czekamy na to, by taki oddział powstał w Bielsku Podlaskim. Wiemy, że czynione są starania przez dyrektora szpitala. Też szpital w Bielsku i włodarze odpowiedzialni za funkcjonowanie tego szpitala mają z naszej strony gwarancję finansowania, jeśli taki oddział powstanie.

To samo dotyczy też innych rejonów naszego województwa. Aczkolwiek chyba trzeba w tym miejscu powiedzieć, że widzimy co najmniej dwa główne filary, by tę sytuację poprawić. Z jednej strony jest to tworzenie nowych oddziałów neurologicznych z pododdziałami udarowymi. I z tego, co wiemy, bo jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami placówek, jest to możliwe - oprócz Bielska Podlaskiego - w co najmniej dwóch miejscach.


Szpitalom będzie się opłacało prowadzić takie oddziały?


Kwestia opłacalności jeśli chodzi o publiczny system ochrony zdrowia, nie jest warunkiem sine qua non. Użyłbym lepszego słowa - nie tyle opłacalność, ile finansowanie gwarantujące funkcjonowanie i realizowanie świadczeń na takim poziomie, by wypełniać potrzeby zdrowotne mieszkańców.


Czy ma pan jakieś sygnały, by jeszcze w tym roku szykowała się likwidacja jakichś łóżek na oddziałach neurologicznych w Podlaskiem?


Nie mamy takich sygnałów.


A gdyby były, to jakie będzie stanowisko NFZ?


Podlaski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze negatywnie opiniował wszelkie zmniejszanie liczby łóżek, jeśli chodzi o neurologię zwłaszcza z pododdziałami udarowymi.

Natomiast jeszcze dokończę swoją poprzednią myśl. Ten drugi niezbędny filar, do którego jako podlaski NFZ będziemy zmierzali we współpracy głównie z samorządem województwa, to odtworzenie łóżek neurologicznych w szpitalach wojewódzkich.

Potem będę oczekiwał również współpracy i pozytywnego opiniowania przez panią konsultant wojewódzką do spraw neurologii tych możliwości, które pojawiają się w innych szpitalach. A my będziemy robić swoje. Mam nadzieję, że do końca roku zakontraktujemy dodatkowe łóżka neurologiczne z pododdziałami udarowymi tak, by tych świadczeń można było udzielać więcej i zabezpieczyć w ten sposób potrzeby pacjentów z Podlasia.


| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Kino "Świerkowa 1"!
Witold Karczewski, fot. Monika Kalicka

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
22.09.2020

"Przedsiębiorcy do polityki się nie mieszają, niemniej polityka zawsze wpływa na gospodarkę, nie możemy nie patrzeć na to, co dzieje się w polityce" - mówi nasz gość.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący podlaskich struktur PiS, minister edukacji
21.09.2020

"Liczę na to, że rozmowy, które będą trwały, doprowadzą do tego, że ta koalicja będzie dalej funkcjonować, to jest najlepsze rozwiązanie dla Polski. Dziś większość Polaków nie jest gotowa na kolejne wybory parlamentarne" - mówi Dariusz Piontkowski.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji "Białystok Biega"
18.09.2020

Na starcie imprezy Białystok Biega łącznie stanie prawie 1800 osób. - Zrobiliśmy wszystko na każdym kroku - od odbioru pakietów startowych aż po przekroczenie linii mety. Wszystko jest przygotowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, i nie tylko. Zrobiliśmy to, by biegacze czuli się bezpiecznie.


Piotr Horzela, fot. Wojciech Szubzda

Piotr Horzela

podróżnik i youtuber
18.09.2020

W Podlaskich lasach trwa rykowisko jeleni. W tym czasie samce głośno ryczą - w ten sposób pokazują swoją siłę, konfrontują się z rywalami i wabią partnerki.

foto: Monika Kalicka

dr Beata Galińska-Skok

wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii
18.09.2020

Brak poradni, specjalistów, całodobowego oddziału - w województwie podlaskim jest wielki problem z psychiatrią dziecięcą.

Jarosław Krawczyk, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Krawczyk

rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
17.09.2020

Każdy, kto chce posadzić u siebie na działce świerki lub dęby, może dostać sadzonki za darmo. Akcja #sadziMY2020 odbędzie się w piątek, 18 września w całej Polsce, też w Podlaskiem.


Zdzisław Łuba, fot. Paweł Wądołowski

Zdzisław Łuba

przewodniczący Powiatowej Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży
17.09.2020

Nowa ustawa o ochronie zwierząt, nad którą pracują posłowie, to problem dla tysięcy rolników - mówił w Polskim Radiu Białystok Zdzisław Łuba.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Kazimierz Witold Roszkowski

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
16.09.2020

"Dotychczas składało się jeden projekt budowlany, od 19 września następuje podział projektu budowlanego na 3 części: projekt zagospodarowania działki, architektoniczny i techniczny" - mówi nasz gość.

Aleksandra Szczudło, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Szczudło

poseł, prezes podlaskich struktur Solidarnej Polski
15.09.2020

"Jako Solidarna Polska mamy wiele swoich postulatów. [...] Między innymi jest to wypowiedzenie konwencji stambulskiej, wystąpienie o reparacje od Niemiec. Tutaj bardzo ważna też jest dla nas jawność zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych" - mówiła w Radiu Białystok poseł Aleksandra Szczudło.


Beata Pietruszka, fot. Monika Kalicka

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty w Białymstoku
14.09.2020

"System szybkiego ustalania, jakie jest zagrożenie, czyli współpracy dyrektorów z inspektorami sanitarnymi spowodował, że szybko można było stworzyć taki system, aby pozostali uczniowie byli bezpieczni" - mówi podlaski kurator oświaty.

Juraś Ziankowicz, prawnik mieszkający w Huston w Stanach Zjednoczonych, foto Jarosław Iwaniuk

Juraś Ziankowicz

amerykański prawnik
14.09.2020

Juraś Ziankowicz od lat mieszka w USA, gdzie prowadzi kancelarię adwokacką pomagającą w legalizacji pobytu w Stanach białoruskim emigrantom.

Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda

ekspert rynku nieruchomości
11.09.2020

"Nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku i nieruchomość zawsze jest pewną lokatą, zwłaszcza w długoterminowych okresach" - mówi Marek Szubzda.


Paweł Usau, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Usov

politolog
10.09.2020

"Polska jest faktycznie jedynym, poza Litwą, na tym obszarze państwem, które zdecydowanie walczy po stronie Białorusinów" - mówi politolog.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9.09.2020

"Próbowaliśmy pójść w kierunku jak największego otwarcia uczelni, żeby jak najwięcej studentów mogło wrócić w sposób bezpośredni. Ale niestety wytyczne są wytycznym, przepisy są przepisami" - mówi rektor UwB.

Marek Sewastianik, źródło: http://www.rehabka.pl/

Marek Sewastianik

konsultant wojewódzki z dziedziny fizjoterapii
8.09.2020

"Dzisiaj potrzebna jest fizjoterapia na wysokim poziomie, gdyż procedury lekarskie, na przykład w zakresie ortopedii, neurochirurgii, są cały czas w rozwoju, w związku z tym musimy nadążać" - mówi nasz gość.


Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
7.09.2020

"Otwarcie szkół, nie spowodowało gwałtownego wzrostu zachorowań. Te zachorowania oczywiście będą, bo mamy czas epidemii, natomiast nie jest to główny czynnik napędzający wzrost zachorowań w populacji" - mówi prof. Zajkowska.

Paweł Łatuszka - fot. Michał Stepaniuk

Paweł Łatuszka

członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej
7.09.2020

Niezbędne są konsekwentne działania Unii Europejskiej, m.in. nieuznanie Alaksandra Łukaszenki jako prezydenta po wygaśnięciu jego kadencji 5 listopada. To jeden z postulatów, które przedstawił na spotkaniu w Białymstoku członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej, Paweł Łatuszka.

Rafał Rudnicki, fot. Marcin Gliński

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za edukację
4.09.2020

"Czy będziemy mieli nawrót epidemii w bardzo dużym zakresie, czy też ta jesień będzie spokojniejsza? Nikt tego w tym momencie nie wie. My będziemy oczywiście reagowali w zależności od tego co się będzie działo i będziemy podejmowali decyzje na bieżąco odnośnie placówek oświatowych." - mówił w Radiu Białystok Rafał Rudnicki.


Sebastian Rynkiewicz

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
3.09.2020

Nauczyliśmy się pracować zdalnie i radzić sobie z pandemią, a podlaskie firmy skutecznie konkurują z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej - uważa prezes Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz.

Aleś Zarembiuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski
2.09.2020

Plan "Solidarni z Białorusią” ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego przewiduje wspomaganie różnych działań na rzecz Białorusi na kwotę 50. milionów złotych.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
2.09.2020

"Na pewno maseczki w skupiskach ludzkich zrobiły swoje. Nie można powiedzieć, że to jest panaceum, ale to ogranicza rozprzestrzenianie zakażeń na bliskich, na znajomych, na otoczenie" - mówił w Radiu Białystok prof. Robert Flisiak.


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
1.09.2020

"Część nauczycieli być może rzeczywiście się obawia, natomiast przytłaczająca większość z nich chce wrócić do normalnej, stacjonarnej pracy" - mówi minister edukacji.

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz - Fot. Jarosław Iwaniuk

abp Tadeusz Kondrusiewicz

metropolita mińsko-mohylewski
1.09.2020

Niewpuszczony na Białoruś metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nadal przebywa na terytorium Polski. Sytuacja jest na tyle bezprecedensowa, że jest on obywatelem Republiki Białoruś.

Michał Janczuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Michał Jańczuk

niezależny dziennikarz
31.08.2020

"Łukaszenka naprawdę rozzłościł Białorusinów i póki nie zacznie ustępować, myślę że Białorusini będą wychodzili na ulice coraz liczniej" - mówi nasz gość.


fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kamińska

z podlaskiego sanepidu
31.08.2020

"Inspekcja Sanitarna od 15 sierpnia przeprowadziła kontrole z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Możemy stwierdzić, że szkoły w województwie podlaskim są przygotowane"- mówi nasz gość.

Ewa Kamińska-Gawryluk, fot. PRB

Ewa Kamińska-Gawryluk

zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego
28.08.2020

"Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby rozwija się gospodarka, a w szczególności rolnictwo. Dane te pozwolą na to, żeby kształtować optymalną politykę rolną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym i niższych szczeblach" - mówi Ewa Kamińska-Gawryluk.

Józef Mozolewski, fot. Joanna Szubzda

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
27.08.2020

Związkowcy z Solidarności świętują 40-lecie powstania.


Karolina Cicha, fot. Marcin Mazewski

Karolina Cicha

muzyk
24.08.2020

"Chcę, żeby to było transowe, w innym sensie tradycyjne. Chcę zbadać, czy moje teksty pasują do tradycyjnych pieśni. (...) Niby nie ma już tego ducha, ale problemy i emocje się nie zmieniają (…) Kiedy jest groove, kiedy jest rytm, wrzuca się jakąś emocję, człowiek może bardziej wyrażać siebie, w tańcu, w ciele"

Andrzej Poczobut (zbiory pryw.)

Andrzej Poczobut

dziennikarz polonijny na Białorusi
18.08.2020

"Nie widzę na razie działań, które by prowadziły do tego, że Rosja weszłaby na teren Białorusi" - ocenia Andrzej Poczobut.

Agnieszka Romaszewska-Guzy, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Romaszewska-Guzy

dyrektorka Telewizji Biełsat
10.08.2020

Niepokojące wieści płyną z Białorusi. W wieczornych starciach powyborczych zatrzymano ponad 3 tysiące osób.


Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
31.07.2020

Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała średnie wyniki czerwcowych egzaminów.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
29.07.2020

W przyszłym roku mamy zarabiać co najmniej 2 tysiące 800 złotych brutto miesięcznie - o 200 złotych więcej niż teraz. Taka jest propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej, które będzie przestawiona Radzie Dialogu Społecznego.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?

Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok