Radio Białystok | Gość | Jacek Bogucki - podlaski senator

Jacek Bogucki

podlaski senator

4.02.2021, 07:37, akt. 09:02

"Ja zadaję takie proste pytanie tym, którzy protestują - niech wskażą wśród tych zadań te, które ich zdaniem były mniej ważne, niż te, które oni składali" - mówi Jacek Bogucki.

Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda
Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Z Jackiem Boguckim rozmawia Adam Dąbrowski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


320 wniosków złożyły samorządy z województwa podlaskiego do ostatniego rozdania pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem do podziału w całej Polsce jest 1 mld 650 mln zł. Tymczasem nie ucichły jeszcze publiczne protesty samorządów, które czują się pokrzywdzone po ogłoszeniu wyników poprzedniej transzy, w której rozdysponowano ponad 4 mld zł. Na żale i narzekania wójtów odpowiedział podlaski senator Jacek Bogucki i właśnie o tym "liście otwartym" rozmawiał z nim Adam Dąbrowski.


Adam Dąbrowski: Panie senatorze, napisał Pan taki tekst "Wkładam kij w samorząd". To chodziło o ten kij w szprychach czy o kij w mrowisku? 


 

Jacek Bogucki: Chciałem wywołać temat, który żyje od jakiegoś czasu, ale spojrzeć na ten temat z drugiej strony. Na protesty części samorządów przeciwko sposobowi podziału środków przy naborze na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 

 


Ten temat był głośny pod koniec ubiegłego roku, ale właściwie już chyba się to wszystko wyciszyło.


 

O ile wcześniej protestowali przedstawiciele większych miast, to tym razem wójtowie gmin wiejskich. A wydaje mi się, że te gminy w końcu mają swoje pięć minut, w końcu mają dofinansowanie takie, które równoważy wcześniejsze pomijanie przy wielu programach gmin wiejskich, dysponowanie większości pieniędzy jednak i unijnych i krajowych do największych ośrodków miejskich - tak działo się przez większość tego 20-kilkulecia przemian w Polsce.


 

Może dlatego, że skoro już są te pieniądze i gminy dostają te pieniądze, to liczyli, że także i tym razem tak będzie.Było do podziału przy tej transzy ponad 4 miliardy, a wniosków złożono na ponad 60. Siłą rzeczy tylko co 15 wniosek lub 15 proponowana przez samorządy dotacja mogła być sfinansowana - to pokazuje skalę zainteresowania. Nie wszyscy mogli otrzymać takie wsparcie. Przy pierwszej transzy tego Funduszu Inwestycji Lokalnych było tak, że wszyscy dostali mniej więcej proporcjonalnie. Tutaj były wnioski, które otrzymały dofinansowanie, były takie, które zostały odrzucone. Może to zabolało? Przy drugim i kolejnym naborze określone zostały zasady, priorytety, tak żeby wspomagać inwestycje, które wydają się z punktu widzenia państwa i mieszkańców Polski istotne, takie, których samorząd nie jest w stanie udźwignąć sam. Podobnie jest przy innych finansowaniach - nie finansuje się z pieniędzy, choćby unijnych, przeznaczonych dla przedsiębiorców, bieżącej działalności, remontów w obiektach, tylko inwestycje w nowe technologie, w nową infrastrukturę. 

 


Analityk na zlecenie fundacji Batorego czy z fundacji Batorego obliczył, że do tych samorządów gdzie władze są zwolennikami czy też przedstawicielami ugrupowania rządzącego poszły pieniądze kilkukrotnie, czy nawet dziesięciokrotnie większe w przeliczeniu na mieszkańca niż do tych, gdzie rządzi, że tak powiem opozycja. Większość z tego co pamiętam samorządowców nie należy do żadnej partii, więc trudno też określić przynależność poszczególnych włodarzy czy sympatie polityczne poszczególnych włodarzy, ale na to też jest bardzo prosta odpowiedź, choć nie analizowałam takich danych, wyrównujemy różnice rozwojowe. Poprzedni rząd, rząd PO-PSL, wcześniej rządy lewicowe, miały koncepcję rozwoju kraju taką, że inwestowano głównie w duże miasta, w największe ośrodki, to one miały być motorem rozwoju całej Polski. Jak rozwinie się Warszawa, to rozwinie się i okolica, jak rozwinie się Gdańsk, to rozwinie się okolica, jak rozwinie się Białystok to też całe Podlasie. 

Gros środków, zdecydowanie więcej, przeliczając na mieszkańca, trafiało na inwestycje w Białymstoku niż na inwestycje gdziekolwiek, w jakiejkolwiek gminie wiejskiej. Ale to zmieniło się na szczęście i dlatego więcej środków trafia do mniejszych ośrodków, a tak się składa, że włodarzami dużych miast są ludzie związani choćby z Platformą Obywatelską, z innymi opozycyjnymi partiami. Włodarzami mniejszych gmin częściej są ci, którzy oficjalnie zapisali się kiedyś do Prawa i Sprawiedliwości, są członkami Prawa i Sprawiedliwości, czy kandydowali z Prawa i Sprawiedliwości, więc może z tego wynika ta różnica, że więcej środków skierowano do gmin wiejskich, do tych samorządów, które do tej pory takiej szansy nie miały. Także w naszym województwie pojawiły się protesty z gmin, których włodarze uznali, że to z powodów politycznych zostali pokrzywdzeni czy niedocenieni. Policzmy nie ostatni okres czy ostatni nabór, ale choćby ostatnie 30-lecie czy 20-lecie, czy 15-lecie, jakiś dłuższy okres i wtedy oceńmy, kto tak naprawdę pozyskiwał więcej środków, a kto mniej. Ja nikomu nie żałuję tych środków, które otrzymywali wcześniej, ale wtedy ani jako poseł z terenu, który nie do końca był wtedy tak doceniany, ani żaden z wójtów nie chodził do telewizji, do radia, z szacunkiem dla Radia Białystok, do żadnej gazety, czy w mediach społecznościowych nie protestował przeciwko temu, tak jak i żaden rolnik - nie słyszałem, żeby protestował, że jego sąsiad otrzymał dotację na nowy traktor, a on takie dotacji nie otrzymał. Tu jakaś nowa jakość się pojawiła w negatywnym znaczeniu słowa „jakość”, że samorządowcy, którzy pełnymi garściami czerpali do tej pory z pieniędzy publicznych, zarówno krajowych, jak i unijnych, raptem przy jednym naborze protestują. Ja zadaję takie proste pytanie tym, którzy protestują - niech wskażą wśród tych zadań te, które ich zdaniem były mniej ważne, niż te, które oni składali. Nie słyszałem, żeby tego typu zastrzeżenie od któregokolwiek z samorządowców się pojawiło. To jest bardziej mowa o tym, że „dlaczego ja nie dostałem?”. Bo po prostu pieniędzy jest zbyt mało, żeby wszystkie potrzeby, wszystkie oczekiwania spełnić. Tak jak powiedziałam, tych pieniędzy jest 15-krotnie mniej niż wniosków złożonych przez samorządy, a więc na 15 zł tylko jedna złotówka mogła być dofinansowana. Teraz jeszcze dzielona będzie trzecia transza albo jak niektórzy mówią - druga część drugiej transzy. Sądzi pan, że te pieniądze podzielone tym razem już w Warszawie, nie na poziomie województwa, także wywołają takie kontrowersje?Pewnie tak, tu ewidentnie widać, że protestujący są związani z konkretnymi partiami opozycyjnymi, więc próbują przedstawiać się w taki sposób, że brak tego wsparcia jest jakąś karą. Ja przez lata pracy w samorządzie nigdy nie traktowałem, że dotacja, której nie otrzymałem, a wielokrotnie otrzymywałem wiele dotacji, ale wielokrotnie wnioski składane czy przez powiat wysokomazowiecki, czy przez moją rodziną gminę, w czasach kiedy pełniłem tu funkcję, były odrzucane i nigdy nie traktowałem tego jako karę, starałem się następny wniosek napisać lepiej. Tu uznano, że te pieniądze się jakby samorządom należą, że każdy powinien otrzymać i to tyle, ile uważa za potrzebne. Nie chcę się wypowiadać za komisję, ale jak czytałem zasady to pewnie będą brane pod uwagę: po pierwsze - dotychczasowe dofinansowanie, po drugie - skalę przedsięwzięcia. Jeśli gmina musi stworzyć na przykład przedszkole czy żłobek, czy szkołę, musi ponieść ogromne koszty wielomilionowych nakładów na zbudowanie takiego obiektu, to dofinansowanie wydaje się być bardziej celowe i potrzebne, niż sfinansowanie bieżącego czy nawet gruntownego remontu innego obiektu, bo na remonty środki zapisane są zarówno w subwencji oświatowej, jak i w dochodach własnych jednostki samorządu terytorialnego, to tam należy gromadzić środki przez lata po to, żeby w odpowiednim momencie wykonać remont. Naprawdę trzeba na to spojrzeć w taki sposób, że dodatkowe dotacje czy to krajowe, czy unijne zawsze powinny trafiać na zadania, które przekraczają możliwości danego samorządu, które wykraczają poza bieżące funkcjonowanie.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Nowy tytul

O kobietach… dla kobiet… na Dzień Kobiet!

„Łamacz szyfrów” Andrzeja Fedorowicza
Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
4.03.2021

- Gdyby ktoś powiedział rok temu, że będziemy się cieszyć, gdy będzie poniżej 10 000 zachorowań dziennie, to chyba nikt by nie uwierzył.

Agata Dyszkiewicz, fot. Marcin Gliński

Agata Dyszkiewicz

z podlaskiego oddziału NFZ
3.03.2021

Miesiąc po otwarciu hoteli gości będą mogły przyjmować też sanatoria. Kto będzie mógł z nich skorzystać?

abp Tadeusz Wojda, fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda [wideo]

metropolita białostocki
3.03.2021

"Będę tęsknił za tym dobrym poczuciem się na Ziemi Białostockiej, czułem to od samego początku, doświadczyłem tu wiele życzliwości" - mówi abp Tadeusz Wojda.


foto: Monika Kalicka

Barbara Buraczewska

podlaska wicekurator oświaty
2.03.2021

Ponad 70 procent ankietowanych uczniów podlaskich szkół ponadpodstawowych uważa, że poziom nauczania zdalnego jest niższy niż podczas zajęć tradycyjnych, a ponad połowa chciałaby uczyć się w szkole. Prawie 65 procent pytanych wskazało, że najwięcej problemów podczas zajęć on-line jest ze zrozumieniem matematyki.

Marta Młyńczyk, fot. Sylwia Krassowska

Marta Młyńczyk

koordynator do spraw PPK w PKO Bank Polski
2.03.2021

"PPK to program trójstronny - odkłada pracownik, dokłada pracodawca, a później może dołożyć jeszcze państwo" - mówi Marta Młyńczyk.

Andrzej Górski, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Górski

fotograf
2.03.2021

"Jeżeli klisze, filmy, były dobrze przechowywane, jesteśmy w stanie wywołać te stare, cenne zdjęcia" - mówi Andrzej Górski.


foto: Monika Kalicka

prof. Jan Szczegielniak

współautor pilotażowego projektu rehabilitacji po COVID-19
1.03.2021

To nie są tylko problemy z oddychaniem. Spektrum powikłań po COVID-19 jest szerokie. - To bóle stawów, mięśni, głowy, ale także zaburzenia równowagi, koordynacji, pamięci i koncentracji. Też bezsenność - wymienia prof. Szczegielniak.

Sławomir Sarnowski, screen z rozmowy

Sławomir Sarnowski

prezes spółki Aero Partner, która zarządza lotniskiem na Krywlanach
26.02.2021

"Drzewa przy lotnisku Krywlany będą wycięte na razie tylko z jednej strony. Jeżeli byłyby wycięte na wiosnę, to swobodnie do wakacji, do lipca można wszystko uruchomić" - mówi Sławomir Sarnowski.

Beata Pogorzelska, fot. Wojciech Wojtkielewicz

Beata Pogorzelska

psychoterapeutka
25.02.2021

W czasie nauki zdalnej zdecydowanie pogorszyła się kondycja psychiczna młodzieży. "Ważne jest, żeby rodzice i nauczyciele, mimo zabiegania, spróbowali zauważyć, czy coś się dzieje z dzieckiem, i zareagowali odpowiednio wcześnie".


Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
24.02.2021

"To jest to dla nas honor i powinniśmy się z tej roli wywiązać bardzo dobrze, pomimo tego, że przyszło nam obradować w trudnym momencie." - mówi marszałek Artur Kosicki.

prof. Andrzej Górniak, fot. Joanna Szubzda

prof. Andrzej Górniak

z Wydziału Biologii UwB
23.02.2021

- Jeżeli nie będzie dużych opadów deszczu, to pokrywa śnieżna będzie powoli ustępowała. Na obszarach szczególnie zurbanizowanych mogą pojawić się jakieś lokalne podtopienia, ale na pewno nie będzie to powódź.

Joanna Reszeć, fot. Renata Reda

prof. Joanna Reszeć

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
22.02.2021

"Przypuszcza się, że ta zakaźność wariantem południowoafrykańskim jest dużo wyższa i opisuje się, że ten wariant może przebiegać w sposób nieco bardziej powikłany, niż ten powiedzmy klasyczny wariant wirusa SARS" - mówi prof. Joanna Reszeć.


Agnieszka Romaszewska-Guzy, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Romaszewska-Guzy

szefowa Biełsatu
19.02.2021

"Myślę, że to jest taki, w tej chwili początek całej serii procesów, które mają zastraszyć społeczeństwo przed wiosną, żeby się nie powtórzyło to, co było na jesieni (...) i jedną z rzeczy, którą postanowili zrobić - to zastraszyć dziennikarzy"

Tomasz Kleszczewski, fot. Monika Kalicka

Tomasz Kleszczewski

kierownik anteny i redakcji internetowej PRB
19.02.2021

"Myślę, że ktoś, kto wcześniej był w naszym Studiu Rembrandt, gdyby teraz wszedł, to by go nie poznał. Są dwie sceny, mnóstwo świateł, dekoracji, jeszcze do tego dojdą kamery, więc rzeczywiście to przedsięwzięcie wyjątkowe" - mówi Tomasz Kleszczewski.

Magdalena Kartasińska, mat. pras.

Magdalena Kartasińska

dietetyczka
19.02.2021

"Okres kwarantanny odbił się na naszym zdrowiu, palacze palili więcej, osoby spożywające alkohol - piły więcej, rekordziści utyli nawet 10 kg" - mówi Magdalena Kartasińska.


Marcin Koziński, fot. Barbara Sokolińska

Marcin Koziński

z Muzeum Wojska
18.02.2021

"Z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok mamy 102 maseczki od 19 lutego dla pierwszych 102 osób, które odwiedzą naszą instytucję" - mówi Marcin Koziński.

Jacek Żalek, fot. Joanna Szubzda

Jacek Żalek

poseł i wiceminister funduszy i polityki regionalnej
18.02.2021

"Sytuacja, w której partia polityczna uzurpuje sobie prawo do tego, żeby decydować, który z ministrów ma stracić tekę, jest przykładem braku kultury politycznej na poziomie, jakiego oczekujemy" - mówi wiceminister Żalek.

prof. Joanna Zajkowska

prof. Joanna Zajkowska

podlaski wojewódzki konsultant ds. epidemiologii
17.02.2021

"Zachęcam do korzystania z takiej szczepionki, jaka jest dostępna, ponieważ to jest jedyny w tej chwili skuteczny sposób walki z pandemią - hamuje transmisje, hamuje zachorowania. Patrząc na efekty, jakie osiągnęli Izraelczycy, powinniśmy uwierzyć w skuteczność szczepionki i nie rezygnować z możliwości, jaką daje szczepienie" - mówi prof. Zajkowska.


Adam Zbyryt, fot. Sylwia Krassowska

Adam Zbyryt

z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Wydziału Biologii UwB
16.02.2021

"Mamy coraz więcej ptaków w mieście. Można je dokarmiać świeżym chlebem albo zwykłymi pestkami słonecznika" - mówi Adam Zbyryt.

Zbigniew Dec, fot. prywatne

Zbigniew Dec

wiceprezes firmy Biacomex
16.02.2021

"Jako branża turystyczna liczymy na to, że wszelkie obostrzenia w krajach, do których turyści się wybierają oraz w Polsce, będą luzowane" - mówi Zbigniew Dec.

Radosław Hancewicz, fot. Monika Kalicka

Radosław Hancewicz

rzecznik podlaskiej KAS
15.02.2021

"Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. W ubiegłym roku w całej Polsce blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT została złożona właśnie przez tę usługę" - mówi Radosław Hancewicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
12.02.2021

- Trzeba pamiętać, że maturzyści to grupa niemal dorosłych obywateli, którzy powinni odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki, a tym obowiązkiem jest nauka. Skoro w innych dziedzinach życia możliwa jest praca zdalna, to także i nauka zdalna jest możliwa.

Renata Szekalska, fot. Sylwia Krassowska

Renata Szekalska

psychodietetyk, kierownik Podlaskiego Zespołu Dietetyków Naturhouse
11.02.2021

"Pączek, który ma średnio 70-100 g dostarcza do organizmu około 400 kalorii. By spalić jednego pączka trzeba przez 30 min skakać na skakance, albo 30 min biegać, albo przez 1,5 h jeździć na rowerze" - mówi Renata Szekalska.

Aleksandra Maria Gil, fot. prywatne

Aleksandra Maria Gil

trenerka profilaktyki zdrowia psychicznego
11.02.2021

"62% młodych osób ma problemy ze snem, ale jest też znaczna grupa, która nie wie, ile śpi, bo spędza 24 godziny na dobę z komputerem czy smartfonem w ręce" - mówi Aleksandra Maria Gil.


prof. Wojciech Śleszyński, fot. Joanna Szubzda

prof. Wojciech Śleszyński

dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru
10.02.2021

"W naszym mieście powstaje muzeum wyjątkowe, muzeum wyjątkowych emocji, ale także jest to najnowocześniejsze muzeum w tej części Polski, a śmiem twierdzić, że nawet Europy" - mówi prof. Wojciech Śleszyński.

Marek Zagórski, fot. Joanna Szubzda

Marek Zagórski

pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa
9.02.2021

"Widzimy ostatnio bardzo groźne zjawisko, od początku pandemii zablokowaliśmy ponad 9 tysięcy stron, które miały na celu wyłudzanie danych lub pieniędzy" - mówi Marek Zagórski.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
8.02.2021

"W roku 2020 instytucje kultury z naszego regionu otrzymały około stumilionowe wsparcie, na ten rok też mamy zapewnione stabilne finansowanie" - twierdzi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.


dr Marek Bartoszewicz, fot. Monika Kalicka

dr Marek Bartoszewicz

z Wydziału Biologii UwB
5.02.2021

"Szczepionki to są preparaty bezpieczne. Na pewno te, które zostały dopuszczone, nie budzą moich zastrzeżeń' - mówi dr Marek Bartoszewicz.

Marcin Janowski, fot. Monika Kalicka

mł. bryg. Marcin Janowski

rzecznik podlaskich strażaków
4.02.2021

Tak, jak żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, tak i strażacy w całym kraju włączają się w pomoc seniorom w dotarciu na szczepienie przeciwko COVID-19.

Izabela Sakutova, fot. Karolina Chabel-Williams photography, źródło: izabelasakutova.com

Izabela Sakutova

inicjatorka akcji "Dotykam = Wygrywam"
4.02.2021

Prawie 500 biustonoszy do recyklingu zebrano w województwie podlaskim podczas dziewiątej edycji kampanii "Dotykam = Wygrywam".


Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki

podlaski senator
4.02.2021

"Ja zadaję takie proste pytanie tym, którzy protestują - niech wskażą wśród tych zadań te, które ich zdaniem były mniej ważne, niż te, które oni składali" - mówi Jacek Bogucki.

Magdalena Skup i Jan Perkowski, fot. Marcin Mazewski

Magdalena Skup i Jan Perkowski

dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych i starosta powiatu białostockiego
3.02.2021

"Pandemia pokazuje to, że czasami będziemy musieli się przebranżowić, zmienić pracę, bony to jest ta szansa" - mówi Jan Perkowski.

Justyna Harężlak, archiwum prywatne

Justyna Harężlak

ekspertka firmy rekrutacyjnej Devire
2.02.2021

Tracić wciąż będą branże gastronomiczna i hotelarska. Zyskają informatycy i eksperci zajmujący się sprzedażą online. Między innymi takie wnioski płyną z Przeglądu Wynagrodzeń 2021, który opublikowała firma rekrutacyjna Devire.


Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
2.02.2021

Las Zwierzyniecki jest naturalnym filtrem powietrza w centrum miasta. Zachęcam, by tam wyjść pobiegać, zamiast między domkami, gdzie jest dużo smogu - mówi Grzegorz Kuczyński.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, źródło: gov.pl

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
2.02.2021

992 mln euro - tyle ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Umowy Partnerstwa.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii
1.02.2021

Otwarcie galerii handlowych jest mniej ryzykowne niż powrót do restauracji - uważa prof. Zajkowska. - Restauracja to siedzenie w jednym miejscu w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli będziemy dłużej spotykali się w większej grupie, to jest to naprawdę dobra okazja, żeby transmitować wirusa. Przekonaliśmy się o tym po weselach.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok