Radio Białystok | Gość | Jacek Bogucki - podlaski senator

Jacek Bogucki

podlaski senator

4.02.2021, 07:37, akt. 09:02

"Ja zadaję takie proste pytanie tym, którzy protestują - niech wskażą wśród tych zadań te, które ich zdaniem były mniej ważne, niż te, które oni składali" - mówi Jacek Bogucki.

Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda
Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Z Jackiem Boguckim rozmawia Adam Dąbrowski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


320 wniosków złożyły samorządy z województwa podlaskiego do ostatniego rozdania pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem do podziału w całej Polsce jest 1 mld 650 mln zł. Tymczasem nie ucichły jeszcze publiczne protesty samorządów, które czują się pokrzywdzone po ogłoszeniu wyników poprzedniej transzy, w której rozdysponowano ponad 4 mld zł. Na żale i narzekania wójtów odpowiedział podlaski senator Jacek Bogucki i właśnie o tym "liście otwartym" rozmawiał z nim Adam Dąbrowski.


Adam Dąbrowski: Panie senatorze, napisał Pan taki tekst "Wkładam kij w samorząd". To chodziło o ten kij w szprychach czy o kij w mrowisku? 


 

Jacek Bogucki: Chciałem wywołać temat, który żyje od jakiegoś czasu, ale spojrzeć na ten temat z drugiej strony. Na protesty części samorządów przeciwko sposobowi podziału środków przy naborze na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 

 


Ten temat był głośny pod koniec ubiegłego roku, ale właściwie już chyba się to wszystko wyciszyło.


 

O ile wcześniej protestowali przedstawiciele większych miast, to tym razem wójtowie gmin wiejskich. A wydaje mi się, że te gminy w końcu mają swoje pięć minut, w końcu mają dofinansowanie takie, które równoważy wcześniejsze pomijanie przy wielu programach gmin wiejskich, dysponowanie większości pieniędzy jednak i unijnych i krajowych do największych ośrodków miejskich - tak działo się przez większość tego 20-kilkulecia przemian w Polsce.


 

Może dlatego, że skoro już są te pieniądze i gminy dostają te pieniądze, to liczyli, że także i tym razem tak będzie.Było do podziału przy tej transzy ponad 4 miliardy, a wniosków złożono na ponad 60. Siłą rzeczy tylko co 15 wniosek lub 15 proponowana przez samorządy dotacja mogła być sfinansowana - to pokazuje skalę zainteresowania. Nie wszyscy mogli otrzymać takie wsparcie. Przy pierwszej transzy tego Funduszu Inwestycji Lokalnych było tak, że wszyscy dostali mniej więcej proporcjonalnie. Tutaj były wnioski, które otrzymały dofinansowanie, były takie, które zostały odrzucone. Może to zabolało? Przy drugim i kolejnym naborze określone zostały zasady, priorytety, tak żeby wspomagać inwestycje, które wydają się z punktu widzenia państwa i mieszkańców Polski istotne, takie, których samorząd nie jest w stanie udźwignąć sam. Podobnie jest przy innych finansowaniach - nie finansuje się z pieniędzy, choćby unijnych, przeznaczonych dla przedsiębiorców, bieżącej działalności, remontów w obiektach, tylko inwestycje w nowe technologie, w nową infrastrukturę. 

 


Analityk na zlecenie fundacji Batorego czy z fundacji Batorego obliczył, że do tych samorządów gdzie władze są zwolennikami czy też przedstawicielami ugrupowania rządzącego poszły pieniądze kilkukrotnie, czy nawet dziesięciokrotnie większe w przeliczeniu na mieszkańca niż do tych, gdzie rządzi, że tak powiem opozycja. Większość z tego co pamiętam samorządowców nie należy do żadnej partii, więc trudno też określić przynależność poszczególnych włodarzy czy sympatie polityczne poszczególnych włodarzy, ale na to też jest bardzo prosta odpowiedź, choć nie analizowałam takich danych, wyrównujemy różnice rozwojowe. Poprzedni rząd, rząd PO-PSL, wcześniej rządy lewicowe, miały koncepcję rozwoju kraju taką, że inwestowano głównie w duże miasta, w największe ośrodki, to one miały być motorem rozwoju całej Polski. Jak rozwinie się Warszawa, to rozwinie się i okolica, jak rozwinie się Gdańsk, to rozwinie się okolica, jak rozwinie się Białystok to też całe Podlasie. 

Gros środków, zdecydowanie więcej, przeliczając na mieszkańca, trafiało na inwestycje w Białymstoku niż na inwestycje gdziekolwiek, w jakiejkolwiek gminie wiejskiej. Ale to zmieniło się na szczęście i dlatego więcej środków trafia do mniejszych ośrodków, a tak się składa, że włodarzami dużych miast są ludzie związani choćby z Platformą Obywatelską, z innymi opozycyjnymi partiami. Włodarzami mniejszych gmin częściej są ci, którzy oficjalnie zapisali się kiedyś do Prawa i Sprawiedliwości, są członkami Prawa i Sprawiedliwości, czy kandydowali z Prawa i Sprawiedliwości, więc może z tego wynika ta różnica, że więcej środków skierowano do gmin wiejskich, do tych samorządów, które do tej pory takiej szansy nie miały. Także w naszym województwie pojawiły się protesty z gmin, których włodarze uznali, że to z powodów politycznych zostali pokrzywdzeni czy niedocenieni. Policzmy nie ostatni okres czy ostatni nabór, ale choćby ostatnie 30-lecie czy 20-lecie, czy 15-lecie, jakiś dłuższy okres i wtedy oceńmy, kto tak naprawdę pozyskiwał więcej środków, a kto mniej. Ja nikomu nie żałuję tych środków, które otrzymywali wcześniej, ale wtedy ani jako poseł z terenu, który nie do końca był wtedy tak doceniany, ani żaden z wójtów nie chodził do telewizji, do radia, z szacunkiem dla Radia Białystok, do żadnej gazety, czy w mediach społecznościowych nie protestował przeciwko temu, tak jak i żaden rolnik - nie słyszałem, żeby protestował, że jego sąsiad otrzymał dotację na nowy traktor, a on takie dotacji nie otrzymał. Tu jakaś nowa jakość się pojawiła w negatywnym znaczeniu słowa „jakość”, że samorządowcy, którzy pełnymi garściami czerpali do tej pory z pieniędzy publicznych, zarówno krajowych, jak i unijnych, raptem przy jednym naborze protestują. Ja zadaję takie proste pytanie tym, którzy protestują - niech wskażą wśród tych zadań te, które ich zdaniem były mniej ważne, niż te, które oni składali. Nie słyszałem, żeby tego typu zastrzeżenie od któregokolwiek z samorządowców się pojawiło. To jest bardziej mowa o tym, że „dlaczego ja nie dostałem?”. Bo po prostu pieniędzy jest zbyt mało, żeby wszystkie potrzeby, wszystkie oczekiwania spełnić. Tak jak powiedziałam, tych pieniędzy jest 15-krotnie mniej niż wniosków złożonych przez samorządy, a więc na 15 zł tylko jedna złotówka mogła być dofinansowana. Teraz jeszcze dzielona będzie trzecia transza albo jak niektórzy mówią - druga część drugiej transzy. Sądzi pan, że te pieniądze podzielone tym razem już w Warszawie, nie na poziomie województwa, także wywołają takie kontrowersje?Pewnie tak, tu ewidentnie widać, że protestujący są związani z konkretnymi partiami opozycyjnymi, więc próbują przedstawiać się w taki sposób, że brak tego wsparcia jest jakąś karą. Ja przez lata pracy w samorządzie nigdy nie traktowałem, że dotacja, której nie otrzymałem, a wielokrotnie otrzymywałem wiele dotacji, ale wielokrotnie wnioski składane czy przez powiat wysokomazowiecki, czy przez moją rodziną gminę, w czasach kiedy pełniłem tu funkcję, były odrzucane i nigdy nie traktowałem tego jako karę, starałem się następny wniosek napisać lepiej. Tu uznano, że te pieniądze się jakby samorządom należą, że każdy powinien otrzymać i to tyle, ile uważa za potrzebne. Nie chcę się wypowiadać za komisję, ale jak czytałem zasady to pewnie będą brane pod uwagę: po pierwsze - dotychczasowe dofinansowanie, po drugie - skalę przedsięwzięcia. Jeśli gmina musi stworzyć na przykład przedszkole czy żłobek, czy szkołę, musi ponieść ogromne koszty wielomilionowych nakładów na zbudowanie takiego obiektu, to dofinansowanie wydaje się być bardziej celowe i potrzebne, niż sfinansowanie bieżącego czy nawet gruntownego remontu innego obiektu, bo na remonty środki zapisane są zarówno w subwencji oświatowej, jak i w dochodach własnych jednostki samorządu terytorialnego, to tam należy gromadzić środki przez lata po to, żeby w odpowiednim momencie wykonać remont. Naprawdę trzeba na to spojrzeć w taki sposób, że dodatkowe dotacje czy to krajowe, czy unijne zawsze powinny trafiać na zadania, które przekraczają możliwości danego samorządu, które wykraczają poza bieżące funkcjonowanie.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Ewa Chociej, fot. Monika Kalicka

Ewa Chociej

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku
23.09.2021

"Obserwujemy, jak się dzieci zachowują na zajęciach. One są wyciszone, nie jest tak głośno jak było do tej pory, dzieci nie do końca dobrze czują się ze sobą w klasie, mniej lubią pracować w grupie" - ocenia dyrektor SP 50 w Białymstoku.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
22.09.2021

"Według naszych danych najbardziej zagrożone są osoby po 60. roku życia, ale nie martwi mnie to, że obniżono poprzeczkę" - mówi prof. Flisiak. Nie

prof. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

ekspert do spraw bezpieczeństwa
21.09.2021

"To władze białoruskie są odpowiedzialne za kryzys, władze białoruskie są odpowiedzialne za to, że tych ludzi w takich warunkach przez te granice przeganiają" - mówi prof. Daniel Boćkowski.


Tadeusz Romańczuk, fot. Adam Dąbrowski

Tadeusz Romańczuk

prezes upadłego Bielmleku
20.09.2021

"Prawda musi wyjść na jaw. Nikogo o nic nie oskarżam, ale wierzę w to bardzo mocno, że będziemy wyjaśniać po kolei wszystkie aspekty całej tej sprawy" - mówi Tadeusz Romańczuk.

prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

prof. Jolanta Sztachelska

literaturoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku
19.09.2021

W niedzielę (19.09) zaczyna się Tydzień Zakazanych Książek. Jakie są dziś książki zakazane? A jakie były kiedyś? Co takiego w sobie zawierają, że trafiają na indeks?

prof. Piotr Gliński, fot. Joanna Szubzda

Piotr Gliński [wideo]

wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu
17.09.2021

W piątek (17.09) oficjalnie otwarto Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Jego stała ekspozycja opowiada historię polskiej obecności na Syberii - od carskich zsyłek w głąb Rosji, po represje i zbrodnie sowieckie, w tym deportacje na Wschód.


Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, źródło: www.gov.pl

Magdalena Rzeczkowska

szefowa Krajowej Administracji Skarbowej
17.09.2021

"Nabycie sprawdzające jest takim dodatkowym mechanizmem, który jeszcze skuteczniej pozwoli nam wykonywać zadania. Chcę to podkreślić - sprzedaż bez ewidencji na kasie fiskalnej, bez wystawienia paragonu, to jest po prostu kradzież" - mówi Magdalena Rzeczkowska.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

ekonomista, rektor UwB
16.09.2021

Inflacja w Polsce pobiła rekord i wyniosła w sierpniu 5,5 proc. Właśnie o tyle wzrosły ceny towarów i usług w ujęciu rocznym - wynika z danych GUS. Co jest tego powodem i jakie to ma znaczenie dla polskiej gospodarki i dla nas?

foto: Monika Kalicka

Artur Nowakowski

pośrednik nieruchomości
15.09.2021

- Największy ruch jest w działkach. Ceny ciągle idą w górę, mimo to bardzo duża liczba osób wciąż chce inwestować w grunty budowlane. Niestety sensownych działek mamy na sprzedaż coraz mniej.


Paweł Knapp, fot. Sylwia Krassowska

prof. Paweł Knapp

szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w USK w Białymstoku
14.09.2021

"Cały czas gdzieś jest przeświadczenie, że do lekarza idziemy wtedy, kiedy się zaczyna coś dziać. Bądźmy o krok wcześniej, idźmy z nurtem badań profilaktycznych, wtedy wygramy z nowotworem" - mówi prof. Paweł Knapp.

foto: Monika Kalicka

Andrzej Jankowski

wójt gminy Brańsk
14.09.2021

Urzędnicy wzięli sprawy w swoje ręce i to dosłownie. Władze gminy Brańsk nie ogłaszają przetargów na prace budowlane, a same wszystko organizują. Zdecydowały przede wszystkim względy ekonomiczne. Co więcej - wprowadzonym tam rozwiązaniem interesują się już inne samorządy.

Anna Satuła, fot. Monika Kalicka

Anna Satuła

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku
13.09.2021

"Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli uczyć się nie zdalnie, nie hybrydowo, tylko w sposób stacjonarny w szkole" - mówi Anna Satuła.


Paweł Usow, fot. Jarosław Iwaniuk

dr Paweł Usow

białoruski politolog i analityk
10.09.2021

"Rosja będzie próbowała zdestabilizować system bezpieczeństwa krajów sąsiadujących, wykorzystać różne czynniki hybrydowe, rozmaite grupy polityczne, organizacje, żeby doprowadzić do kryzysu politycznego" - mówi dr Paweł Usow.

Artur Wiatr, źródło: Biebrzański Park Narodowy

Artur Wiatr

dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
9.09.2021

"Powinniśmy zrobić wszystko, my, jako pracownicy, jako służba parku, ale i mieszkańcy, użytkownicy tego miejsca, by zachować Biebrzański Park Narodowy w jak najlepszym stanie" - mówi Artur Wiatr.

Izabela Smaczna-Jórczykowska, fot. Joanna Szubzda

Izabela Smaczna-Jórczykowska

rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego
9.09.2021

- Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej ws. uruchomienia wsparcia dla przedsiębiorców działających na terenach objętych stanem wyjątkowym. Analizujemy także możliwość przekazania dotacji z budżetu województwa - mówi rzeczniczka.


prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
8.09.2021

"Wszystkich, którzy są dotknięci tą sytuacją, nie da się usatysfakcjonować, bo nawet nie jesteśmy w stanie zlokalizować tych wszystkich łańcuchów powiązań" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Rafał Czuper, fot. Joanna Szubzda

Rafał Czuper

paraolimpijczyk, podwójny medalista z Tokio
7.09.2021

"Bardzo cieszę się z tego wyniku. Nie było łatwo obronić tytuł wicemistrza. Bardzo dużo nerwów kosztowały mnie mecze, które stanowiły o tym czy będę miał medal i jakiego koloru będzie to medal."

Elżbieta Sienkiewicz i Wojciech Roszkowski, fot. Sylwia Krassowska

Elżbieta Sienkiewicz i Wojciech Roszkowski

zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa i zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych
7.09.2021

"Każdy rodzic, który będzie chciał przebywać z dzieckiem w trakcie hospitalizacji, będzie miał do tego prawo. Warunki mogą być trochę bardziej uciążliwe niż to do tej pory, natomiast nikomu z rodziców nie odmówimy prawa do opieki nad dzieckiem" - mówi Elżbieta Sienkiewicz.


abp Józef Guzdek, fot. Monika Kalicka

arcybiskup Józef Guzdek

metropolita białostocki
6.09.2021

"Zachęcić - to jest najlepsza droga. Zbudować drużynę, zbudować wspólnotę. Ja nie jestem po to, żeby walczyć. Ja jestem po to, by nieść pokój, dobro, głosić prawdę. Żeby to była nie siła głosu, a siła argumentu. Wtedy jest szansa, że człowiek się zmieni. Pontifex - to jest biskup, czyli budowniczy mostów" - mówi metropolita białostocki, arcybiskup Józef Guzdek.

Jan Perkowski, fot. Monika Kalicka

Jan Perkowski

starosta białostocki
6.09.2021

"Mieszkańcy stosują się do obostrzeń, jest mniejszy ruch, widoczne są służby, latający helikopter" - mówi Jan Perkowski.

fot. Paweł Wądołowski

Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej
3.09.2021

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się nielegalnemu przekraczaniu granic i będziemy je uszczelniali."


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
3.09.2021

"Ograniczenia tak zostały określone, aby zachować normalne życie z wyłączeniem kwestii związanych z przebywaniem na tych obszarach. One nie będą w sposób istotny wpływać na życie mieszkańców tych terenów, przedsiębiorców, czy szkół" - mówi wojewoda podlaski.

Bogdan Kalicki, fot. Marcin Mazewski

Bogdan Kalicki

dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
2.09.2021

"Grafik jest ułożony na maksymalnym poziomie, jaki jest możliwy przy aktualnych zasobach osobowych. Kwestia jak długo damy radę przetrwać przy obecnym zatrudnieniu jest naprawdę trudna do określenia. (...) Ta sytuacja nie może się zbyt długo utrzymywać, ludzie też muszą mieć czas na to, żeby odpocząć, żeby się zregenerować" - mówi Bogdan Kalicki.

Dariusz Piontkowski, fot. Monika Kalicka

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji
1.09.2021

"Z naszego punktu widzenia najważniejsze, aby jak najdłużej dało się utrzymać tryb stacjonarny. To jest ten typ nauki, który jest najbardziej efektywny, przynosi najmniej skutków negatywnych"- mówi wiceminister edukacji.


Piotr Rećko, fot. Joanna Szubzda

Piotr Rećko [wideo]

starosta sokólski
31.08.2021

- Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa rzecz, którą chcemy osiągnąć dzięki wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Wydaje mi się, że nasi mieszkańcy właśnie tego potrzebują najbardziej - podkreśla starosta sokólski.

prof. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku
31.08.2021

"Rozumiem starania o to, żeby poprawiać los ludziom, którzy znajdują się w fatalnej sytuacji, rozumiem napięcia, które temu towarzyszą, ale niszczenie granicy państwa polskiego, która jest dodatkowo granicą Unii Europejskiej, jest rzeczą naganną" - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Mariusz Dąbrowski i Adam Walicki, fot. Marcin Mazewski

Mariusz Dąbrowski i Adam Walicki

dyrektor biura obsługi inwestorów i promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego oraz prezes fundacji Technotalenty
30.08.2021

Będzie to szansa dla podlaskich naukowców i konstruktorów. Kilkunastu przedstawicieli funduszy inwestycyjnych przyjedzie jesienią do Białegostoku. Będą oni przyglądać się pomysłom, które przeszły wstępną selekcję w konkursie Runda T.


Szymon Bielonko, fot. Joanna Szubzda

Szymon Bielonko

lekarz rodzinny
30.08.2021

"Według wszelkich statystyk, wyliczeń matematycznych, medycznych, prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie do zera ograniczyć szansę na nadchodzącą czwartą falę. Czeka ona nas pewnie na jesień" - mówi Szymon Bielonko.

Andrzej Fiedoruk, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Fiedoruk

publicysta kulinarny
29.08.2021

Powstaje nowy szlak turystyczny, tym razem można go będzie nawet…spróbować. Na szlaku znajdą się znane restauracje, które działały w Białymstoku do roku 1939, będą też bary, jadłodajnie, mleczarnie i tanie kuchnie, a nawet -meliny zwane potajemkami: U Kadysza, przy Warszawskiej czy na Bojarach.

Beata Pietruszka, fot. Monika Kalicka

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty w Białymstoku
27.08.2021

"1 września uczniowie rozpoczynają na szczęście naukę w szkołach w trybie stacjonarnym i wszyscy mamy nadzieję, że ten tryb stacjonarny będzie utrzymany przez cały rok szkolny" - mówi Beata Pietruszka.


Agnieszka Barbara Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

dr Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
24.08.2021

"Do egzaminu poprawkowego podejść mogą ci absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych (...) i którzy jednego z tych przedmiotów nie zdali" - mówi Agnieszka Muzyk.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący podlaskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki
23.08.2021

"Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Dopóki pozwoli ona na normalne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia, także w edukacji, to będziemy starali się funkcjonować, tak jak to było przed pandemią" - mówi Dariusz Piontkowski.

foto: Monika Kalicka

podporucznik Anna Michalska

z Komendy Głównej Straży Granicznej
19.08.2021

Ponad 2 tysiące 100 imigrantów próbowało od początku sierpnia nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Około 750 cudzoziemców trafiło do zamkniętych ośrodków.


Cezary Kulesza, fot. Joanna Szubzda

Cezary Kulesza

prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej
19.08.2021

Były piłkarz Jagiellonii Białystok i były prezes tego klubu, został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

prof. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku
17.08.2021

- Zapewne Białorusini uważnie obserwują, jak polskie służby reagują na napływ imigrantów z tego kraju. Zależy im przede wszystkim na tym, żeby w sposób zorganizowany utrudniać życie naszym służbom - uważa prof. Daniel Boćkowski.

Kamila Lićwinko, fot. Joanna Szubzda

Kamila Lićwinko

Halowa mistrzyni świata i brązowa medalistka mistrzostw świata w skoku wzwyż
15.08.2021

"Przede mną ostatnie pięć startów, a potem sportowa emerytura" - mówi Kamila Lićwinko.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok