Radio Białystok | Gość | Ireneusz Jabłoński - z Centrum im. Adama Smitha

Ireneusz Jabłoński

z Centrum im. Adama Smitha

9.06.2022, 08:25, akt. 10:15

"Wystąpienie o zawieszenie obsługi rat kredytowych lub rolowanie, czyli wydłużenie kredytu w czasie na tyle, ile to jest możliwe i tym samym zmniejszenie rat kredytowych. To są jedyne metody, z których dzisiaj można korzystać" - radzi kredytobiorcom Ireneusz Jabłoński.

Ireneusz Jabłoński, źródło: UM Łódź
Ireneusz Jabłoński, źródło: UM Łódź


0:00
0:00
Z Ireneuszem Jabłońskim rozmawia Marek Gąsiorowski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy procentowe. Stopa referencyjna wynosi już 6 procent, co przyniosło wzrost o 75 pkt. To z perspektywy kredytobiorców oznacza większe wydatki dotyczące obsługi zaciągniętej  pożyczki. W praktyce wygląda to tak, że jeśli ktoś niewiele pół roku temu wydawał na ten cel  2,5 tys. złotych miesięcznie, teraz musi wydać ponad 5 tys. złotych. Dlaczego tak się dzieje i jakie są perspektywy przed spłacającymi kredyty - o tym Marek Gąsiorowski rozmawia z ekspertem z Centrum Adama Smitha Ireneuszem Jabłońskim.


Ireneusz Jabłoński: To jest konsekwencją zdarzeń, zmian makroekonomicznych, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jeszcze w październiku oprocentowanie depozytów i niewiele więcej kredytów wynosiły odpowiednio 0,1% albo półtora punktów procentowych, dzisiaj te wartości są znacznie wyższe. 

Bezpośrednią przyczyną zmian ceny pieniądza jest inflacja, która za maj wynosi już 14% w ujęciu statystycznym podawanym przez GUS, a ta odczuwalna przez gospodarstwa domowe już dawno temu przekroczyła 20%. Po to, aby zmniejszyć straty tych, którzy dysponują nadwyżką pieniężną, czyli są oszczędni po prostu, Rada Polityki Pieniężnej podniosła i nadal będzie podnosiła zgodnie z zapowiedzią prezesa NBP stopy procentowe. 

Stopa referencyjna będąca podstawą wszystkich innych stóp, od której liczy się oprocentowanie i depozytów, i kredytów - 6%, czyli tyle ile miała w 2008 roku tuż przed kryzysem. 

To są niestety konsekwencje określonej polityki monetarnej i polityki społecznej, których doświadczamy przez ostatnie kilka lat. Niestety dla kredytobiorców i pożyczkobiorców jest to zła informacja, ponieważ obsługa zaciągniętych wcześniej w zupełnie innych warunkach makroekonomicznych i finansowych kredytów, będzie wysoka i będzie bardzo bolesna.


Marek Gąsiorowski: Co ci kredytobiorcy tak naprawdę mają zrobić, jeśli z domowego budżetu umykają 3 tys. zł?


To są dwa instrumenty łagodzące te napięcia płynnościowe. Niezdolność albo bardzo wysokie wymagania obsługi kredytu odbijające się na konieczności redukcji innych wydatków, są związane z jak nie utratą, to przynajmniej zagrożeniem płynności finansowej przed gospodarstwo domowe. Po pierwsze w skrajnym wypadku, jeżeli mamy solidną zadyszkę ze względu na wzrost, to wystąpienie o zawieszenie obsługi rat kredytowych.


Co się odwlecze, to nie uciecze.


No nie ma innego wyjścia. Druga - rolowanie jego, czyli wydłużenie w czasie na tyle, ile to jest możliwe i tym samym zmniejszenie rat kredytowych, rat kapitałowych i w konsekwencji również odsetkowych. To są jedyne metody, moim zdaniem, z których dzisiaj można korzystać, jednocześnie czekając na mądrą politykę gospodarczą rządu i monetarną NBP, która w perspektywie kilkunastu miesięcy mogłaby zgasić ten wysoki poziom inflacji, który oddziałuje na cenę pieniądza.


Czy warto w takim czasie niepewnym inwestować, jeśli ktoś ma skromne środki obok tych spłat kredytu?


Tu nie ma dobrej rady, ponieważ w takiej sytuacji jak jesteśmy obecnie, uruchamiają się wszystkie działania spekulacyjne i rynki spekulacyjne, które dodatkowo podbijają niepewność i fałszują rzeczywistą cenę różnych dóbr. 

Dobrym przykładem jest rynek nieruchomości, mniej więcej od dwóch lat uciekła spora grupa inwestorów prywatnych, ale efekt jest taki, że mamy bardzo zawyżone ceny nowych mieszkań i jednocześnie wiele pustostanów. Zgodnie z doświadczeniem i literaturą, w sytuacji wysokiej inflacji, ludzie na ogół uciekali w złoto, w pewne waluty i dzieła sztuki, ale przy skromniejszych oszczędnościach te aktywa są albo trudno dostępne, albo nieczytelne, w związku z tym ryzyka związane z lokowaniem tam pieniędzy są spore. Jesteśmy w trudnej sytuacji.


Dobrym rozwiązaniem mogłoby być na przykład znalezienie dodatkowego źródła dochodu w postaci dodatkowego wymiaru pracy.


Tak, albo w ogóle dodatkowego zajęcia, co w przypadku państw i społeczeństw na dorobku, a my cały czas takim jesteśmy, jesteśmy oczywiście znacznie bardziej zamożni niż 30 czy nawet 25 lat temu, ale cały czas na dorobku, poszukanie dodatkowego źródła dochodów, poprzez zwiększenie zaangażowania pracy, lub zmianę na bardziej dochodową jest właściwym rozwiązaniem. 

Tym bardziej że proszę zwrócić uwagę - wszyscy nasi rodacy, którzy jadą na "saksy" do pracy jako gastarbeiterzy albo do Europy Zachodniej, albo wcześniej do Stanów Zjednoczonych, takie działania podejmowali, mając świadomość, że będąc na dorobku, muszą po prostu angażować więcej własnej pracy i tym samym zwiększać dochody. Także to jest również oczywiście jakieś rozwiązanie. Ceną tego rozwiązania będzie ograniczenie czasu wolnego.


Poprawiła się sytuacja jeśli chodzi o lokaty bankowe, niektóre banki  oferują już powyżej 7% w skali rocznej, coraz głośniej mówi się o obligacjach. Człowiek, który ma troszeczkę gotówki w kieszeni, w którą stronę, pana zdaniem, powinien pójść?


To jest indywidualny wybór, to zależy również od tego, jaki horyzont czasowy ma inwestor. Obligacje na ogół są papierami długoterminowymi, teraz słyszymy, że zostały wprowadzone, bo pan premier okazał się jednym z pierwszych inwestorów w obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji, czyli przynajmniej nominalnie zachowującym siłę nabywczą pieniądza tam ulokowaną i one dla tych, którzy mogą i chcą czekać kilka lat na odebranie swoich oszczędności, są dobrym instrumentem. 

Ci, którzy chcieliby mieć szybszy dostęp, pewnie będą chcieli powierzyć swoje oszczędności bankom, ale sądzę, że w perspektywie nie dłuższej niż roczna, bo dzisiaj trudno naprawdę powiedzieć jaką sytuację gospodarczą, czy też jaką politykę monetarną będziemy mieli za rok.


To oprocentowanie lokat będzie rosło w najbliższych miesiącach, czy to gdzieś dojdzie 7-8, góra 9% i na tym się skończy? 


Ono będzie postępowało wraz zw wzrostem stopy referencyjnej NBP, czyli tej podstawowej stopy, od której liczymy koszt pieniądza we wszystkich instrumentach dłużnych. Tutaj też będzie na to oddziaływał pewnie wzrost cen obsługi długu Polski, który już dzisiaj wynosi 7%, a jeszcze w październiku ubiegłego roku wynosił 0,5%. Te elementy będą wpływały na wzrost oprocentowania oszczędności, jako naturalna konsekwencja wzrostu ceny pieniądza na rynku, a banki pamiętajmy, że pożyczają głównie pieniądze pozyskane od depozytariuszy. To w 85 - 90% są pieniądze ich klientów.


Powróżymy na koniec - mamy teraz 7 lat chudych, czy to będzie krócej?


W całości zależy to od polityki rządu - tego i kolejnego, bo przecież mamy mieć w przyszłym roku wybory. Nie ma tutaj takiego determinizmu marksistowskiego, że jeżeli nawet w świecie będą się działy niedobre rzeczy, a niestety jest takie ryzyko, że my musimy bezwzględnie konsumować te złe zdarzenia polityczne i makroekonomiczne, bo są przykłady w świecie krajów, które w sytuacji kryzysów światowych potrafiły wybić się na niepodległość, albo co najmniej w miarę suchą stopą przejść przez ten kryzys. 

Mamy również własne doświadczenia w tym zakresie, zwróćmy uwagę, że kryzys na rynkach finansowych wywołany nieroztropną polityką banków amerykańskich w latach 2008-2009, w Polsce ze względu na fakt posiadania własnej waluty i samodzielności w kształtowaniu polityki monetarnej przeszliśmy relatywnie suchą stopą. Także tutaj nie jesteśmy skazani na bezwzględny udział w kryzysie i to w maksymalnym jego wymiarze, roztropna polityka rządu może to doskonale złagodzić, a nawet możemy relatywnie w stosunku do tych, którzy gorzej sobie poradzą z kryzysem, się wzmocnić.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIE TEATR

Podlaskie ToTu! - Kierunek Augustów
Eduardas Borisovas, fot. Joanna Szubzda

Eduardas Borisovas

ambasador Litwy w Polsce
6.07.2022

"Przełom w relacjach polsko-litewskich trwa już od 2019 roku. Sytuacja polepsza się z każdym rokiem. Wojna w Ukrainie popsuła niestety to, co planowaliśmy, ale w tej sytuacji widać, że ta nasza współpraca jest naprawdę bardzo ważna" - mówi Eduardas Borisovas.

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
5.07.2022

"Wynik matur w województwie podlaskim jest niższy niż w ubiegłym roku. Odnosząc ten wynik do zdawalności w kraju, jest on również niższy. W poprzednich latach wynik ten był wyższy lub na tym samym poziomie" - mówi Agnieszka Muzyk.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Joanna Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii
5.07.2022

"Jest to bardzo prawdopodobne, że po wakacjach liczba zakażeń koronawirusem znacząco wzrośnie" - mówi prof. Joanna Zajkowska.


Jacek Sasin, fot. Joanna Szubzda

Jacek Sasin

wicepremier, minister aktywów państwowych, opiekun podlaskich struktur PiS
4.07.2022

Prawo i Sprawiedliwość zmieniło kierownictwo w podlaskich strukturach ugrupowania. Zamiast jednego szefa, którym był wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, od lipca są trzej okręgowi pełnomocnicy: marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, poseł Kazimierz Gwiazdowski i senator Jacek Bogucki. Opiekunem regionu został natomiast wicepremier, minister aktywów państwowych - Jacek Sasin.

fot. Joanna Szubzda

Jarosław Kaczyński

prezes Prawa i Sprawiedliwości
4.07.2022

Polska armia ma być wzmocniona, wydatki na nią będą przekraczać 3 proc. PKB. - Świętym obowiązkiem państwa jest doprowadzenie do stanu pełnego bezpieczeństwa - podkreśla prezes Jarosław Kaczyński.

gen. Andrzej Jakubaszek, fot. Joanna Szubzda

gen. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
1.07.2022

"W końcu przeszliśmy na bardzo mobilny charakter ochrony granicy. Patrolowanie na pojazdach, pieszo, poruszanie się wzdłuż linii granicy, a nie stacjonowanie na poziomie posterunków obserwacyjnych, jak to było jeszcze przed budową zapory" - mówi gen. Andrzej Jakubaszek.


źródło: Jakub Szymczuk/KPRP

Paweł Szrot

szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy
30.06.2022

Uznanie Rosji za największe zagrożenie Sojuszu, rozmieszczenie dodatkowych wojsk na wschodniej flance w tym w Polsce, zgoda na dołączenie Szwecji i Finlandii – to najważniejsze decyzje podjęte przez przedstawicieli państw NATO podczas szczytu w Madrycie.

fot. Renata Reda

Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

podlaska konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik SOR-u w USK w Białymstoku
29.06.2022

Z powodu upałów na oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku trafiają pierwsi pacjenci. Przyjęto już czterech mężczyzn, którzy pracowali na świeżym powietrzu, w miejscach nasłonecznionych.

gen. Romana Polko, źródło: archiwum prywatne

gen. Roman Polko

były dowódca jednostki wojskowej GROM
29.06.2022

To najważniejszy od dekad szczyt NATO - tak spotkanie przedstawicieli państw członkowskich Sojuszu w Madrycie oceniają eksperci.


Krzysztof Wojczal, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Wojczal

ekspert ds. geopolityki, bloger
28.06.2022

- Z punktu widzenia naszych interesów najlepiej by było, gdyby Rosjanie ponieśli tak druzgocącą porażkę na polu bitwy, żeby nie myśleli i nie byli w stanie ponowić czy przedłużać tej wojny przez kolejne lata - mówi Krzysztof Wojczal.

Artur Kosicki, fot. Wojciech Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
28.06.2022

Jest wotum zaufania, podlascy radni odrzucili wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium i zarząd województwa podlaskiego może dalej normalnie pracować.

Mikołaj Pawlak, źródło archiwum prywatne

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka
27.06.2022

Wychowuj, opierając się na wartościach, dbaj o więzi rodzinne, podaruj dziecku jak najwięcej czasu i bezwarunkową miłość. M.in. takie zalecenia znalazły się Dekalog Wychowania, który przyjęto podczas Ogólnopolskiego Kongresu "Wychowanie trwa wiecznie".


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
24.06.2022

- Wbrew pozorom ministerstwo edukacji nie korzysta z wakacji. Przygotowujemy zmiany w Karcie Nauczyciela i tak zwanym awansie zawodowym - mówi Dariusz Piontkowski. MEiN pracuje nad uproszczeniem awansu zawodowego, podwyżkami dla nauczycieli rozpoczynających pracę i wprowadzeniem nowych przedmiotów.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.06.2022

"Zachęcam do wczasów na Suwalszczyźnie, do kupowania nieruchomości na Suwalszczyźnie - nie będzie żadnej agresji na przesmyk suwalski" - uspokaja prof. Adam Bartnicki.

Antoni Roman, fot. Marcin Gliński

Antoni Roman

prezes białostockiego Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących
22.06.2022

"Woda jest przyjacielem człowieka - hartuje ciało, kształtuje sylwetkę, chłodzi, jest przyjemna... ale woda nie wybacza ludziom, którzy są nieroztropni, nie myślą nad wodą" - mówi Antoni Roman.


fot. Marcin Mazewski

Andrzej Reucki

prezes WOPR województwa podlaskiego
21.06.2022

Od kilku lat podlaskie samorządy i instytucje mają problem ze znalezieniem ratowników na letnie kąpieliska. Powodów takiej sytuacji jest co najmniej kilka.

Witold Karczewski, fot. Joanna Szubzda

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
21.06.2022

Nie jest łatwo z dnia na dzień zamienić rynek wschodni na Europę, Azję lub Afrykę. Przedsiębiorcy szukają takich rozwiązań. Ten proces trwa, ale na razie skala działalności spada - mówi Witold Karczewski.

Zbigniew Ziobro, fot. Marcin Mazewski

Zbigniew Ziobro

minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20.06.2022

"Nie rozważamy opuszczenia Zjednoczonej Prawicy, dlatego, że jesteśmy partią odpowiedzialną, a opuszczenie Zjednoczonej Prawicy oznacza przejęcie władzy przez totalną opozycję, która jest zaciekła, zacietrzewiona..."


Jacek Raubo, źródło: defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24.pl
20.06.2022

"Ważnym procesem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego tak, aby efektywność i skuteczność badań i rozwoju była na lepszym poziomie" - mówi dr Jacek Raubo.

Maciej Stolarczyk, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Stolarczyk

trener Jagiellonii Białystok
17.06.2022

"Mam nadzieję, że to jest właśnie ten moment, w którym ta seria częstych zmian trenerów zostaje przerwana" - mówi Maciej Stolarczyk.

Jarosław Sellin, fot. Danuta Matloch (https://www.gov.pl/)

Jarosław Sellin

wiceminister kultury
15.06.2022

"Przygotowujemy się na stawianie wniosków w różnych organach międzynarodowych przeciwko Rosji o zbrodnie przeciwko dziedzictwu kulturowemu i odbudowę" - mówi Jarosław Sellin.


Piotr Radziwon, fot. Monika Kalicka

prof. Piotr Radziwon

dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
14.06.2022

"W województwie podlaskim mamy najlepszych dawców w całej Polsce. Ilość oddawanej krwi jest mniej więcej o 70% większa niż średnia krajowa i europejska" - mówi prof. Piotr Radziwon.

Katarzyna Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
13.06.2022

"W tej chwili mamy już około 140 km gotowej zapory z naniesionymi przęsłami, te prace, kiedy już mamy gotowe pewne elementy, przebiegają dość sprawnie. Firmy mają termin do końca czerwca i widać, że wywiążą się z tego terminu" - mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
10.06.2022

W kolejnych europejskich krajach w szybkim tempie rośnie inflacja. W Hiszpanii w maju wyniosła 8,7 procent w skali rocznej, w Czechach już 16 procent.


Bohdan Paszkowski, fot. Sylwia Krassowska

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
10.06.2022

Być może 200-metrowy zakaz zbliżania się do linii granicy państwowej będzie bezterminowy. Będziemy w stałym kontakcie z komendantem wojewódzkim Straży Granicznej i po konsultacjach ten zakaz skrócimy - mówi Bohdan Paszkowski.

Ireneusz Jabłoński, źródło: UM Łódź

Ireneusz Jabłoński

z Centrum im. Adama Smitha
9.06.2022

"Wystąpienie o zawieszenie obsługi rat kredytowych lub rolowanie, czyli wydłużenie kredytu w czasie na tyle, ile to jest możliwe i tym samym zmniejszenie rat kredytowych. To są jedyne metody, z których dzisiaj można korzystać" - radzi kredytobiorcom Ireneusz Jabłoński.

Jacek Raubo, źródło: defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24
8.06.2022

"Rosja chce zdestabilizować sytuację w państwach Europy Zachodniej, w państwach w ogóle szerzej pojmowanego zachodu po to, aby osłabić pomoc wojskową" - ocenia dr Jacek Raubo.


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

przewodniczący podlaskich struktur PiS, wiceminister edukacji i nauki
7.06.2022

"Chcemy z bezpośrednim przekazem dotrzeć do zwykłych mieszkańców, rozmawiać bezpośrednio z Polakami. Mówić im, co zrobiliśmy, czego jeszcze nie udało się skończyć, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Potem przyjdzie czas na dalszy program, co będziemy robili w kolejnych latach, w kolejnej kadencji" - mówi Dariusz Piontkowski.

Waldemar Rogowski. fot. Monika Kalicka

prof. Waldemar Rogowski

główny analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej
6.06.2022

"Dzisiaj głównym problemem nie jest brak wkładu własnego. Pierwotnym problemem jest to, że część młodych osób nie ma zdolności kredytowej" - mówi prof. Waldemar Rogowski.

źródło: facebook.com / Fundacja Świat na Tak

Anna Samborska

pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku
3.06.2022

"W pracy z młodzieżą ważna jest bezinteresowność i autentyczność. Dzieciom trzeba dać impusl, być iskrą do działania i one ruszą z nami w tę przygodę" - uważa Anna Samborska.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura

komandor rezerwy Marynarki Wojennej
3.06.2022

"Rosja jest w bardzo trudnej sytuacji. Armia poniosła tak ogromne straty, że w tej chwili nie jest w stanie odbudować swojego potencjału, jaki miała przed 24 lutego tego roku" - ocenia Maksymilian Dura.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
2.06.2022

- Nie mamy czasu jako województwo podlaskie na to, żeby oglądać się na inne rzeczy, powinniśmy dbać o swoje i o to, żeby jak najszybciej uzupełniać zaległości, co więcej - realizować projekty, które będą innowacyjne na skalę Polski, a nawet świata.

fot. Monika Kalicka

prof. Roman Engler

rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
2.06.2022

"Chcielibyśmy zaproponować kształcenie młodzieży z Kazachstanu z polskimi korzeniami. Chcemy stworzyć im warunki do tego, by mogli studiować w programie "Studiuj i pracuj", gdzie zarabiają na czesne i koszty pobytu, a jednocześnie oszczędzają pieniądze" - mówi prof. Roman Engler.


Mikołaj Pawlak, źródło archiwum prywatne

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka
1.06.2022

"Miałem nadzieję, że pokolenie dzieci wojny nigdy nie wróci, a okazuje się, że mamy dzieci, które słyszały huk bomb, które widziały - jak mówią - krasne niebo, czyli czerwone niebo w nocy, które chowały się do schronów, którym zniszczono, zabrano dzieciństwo. To jest tragedia naszych czasów i musimy walczyć o to, żeby podstawowe prawa były przestrzegane" - mówi Mikołaj Pawlak.

Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka

Tomasz Madras

wicewojewoda podlaski
31.05.2022

"Chodzi o to, żeby każda część naszego kraju, każdy powiat, północ, południe, wschód, czy zachód otrzymały taki zastrzyk inwestycyjny. Przecież te pieniądze zostają w gospodarce i społeczeństwie" - mówi wicewojewoda Tomasz Madras.

Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.05.2022

"Będziemy mieli podwyżkę średnio w całym roku w granicach 500 zł, czyli minimalne wynagrodzenie w granicach 3,5 tys. zł. Podwyżka będzie prowadzona w dwóch etapach i myślę, że to jest najistotniejsze, że ta podwyżka będzie" - mówi Józef Mozolewski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok