Radio Białystok | Gość | prof. Konrad Trzonkowski - dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu

prof. Konrad Trzonkowski

dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu

2.11.2022, 07:45, akt. 11:00

"Wszyscy marzymy o tym, żeby rok 2024 był już rokiem stabilności gospodarczej" - mówi prof. Konrad Trzonkowski.

Konrad Trzonkowski, źródło: arp.pl
Konrad Trzonkowski, źródło: arp.pl


0:00
0:00
Z prof. Konradem Trzonkowskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Inflacja zbliża się do 18 procent, stopy procentowe pozostają na wysokim poziomie. Do tego od ponad 8 miesięcy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jak w takich warunkach prowadzi się biznes w Polsce? Jak w tej sytuacji radzą sobie przedsiębiorcy? O tym z prof. Konradem Trzonkowskim rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Panie dyrektorze, proszę o taką krótką, trafną, diagnozę stanu polskiej gospodarki i otoczenia, w którym przedsiębiorcy muszą w dzisiejszych czasach się poruszać. prof. Konrad Trzonkowski: Myślę, że w sferze gospodarki zmaterializowała się taka suma wszystkich strachów. Przed rokiem 2020 rozwijaliśmy się bardzo płynnie, średnie PKB rosło w okolicach 4% rocznie przy bardzo niskiej inflacji na poziomie 1%, przy sukcesywnie spadającym bezrobociu. W tym samym czasie sprzedaż i inwestycje rosły w okolicach 4-5% rok do roku. Także gospodarka rozwijała się relatywnie stabilnie. W 2020 roku wszyscy doskonale pamiętamy, co się stało, czyli COVID, lock downy, zerwane łańcuchy dostaw, pracownicy w domach, widmo utraty płynności i możliwości kontynuacji rozwoju gospodarczego, funkcjonowania firmy — to wszystko stanęło przed przedsiębiorcami i nikt nie miał wtedy wypracowanego żadnego modelu ekonomicznego, żeby przeciwdziałać tej sytuacji. 

Za chwilę potem, kiedy już myśleliśmy, że uporaliśmy się z Covidem, bardzo wysoka presja inflacyjna w czwartym kwartale ubiegłego roku spowodowała bardzo duże problemy w dwóch obszarach — w obszarze inwestycyjnym, bo ci przedsiębiorcy, którzy mieli już przygotowane określone plany inwestycyjne i zaczęli je realizować, tutaj rozjechała się strona kosztowa. Bardzo duży wzrost kosztów pracowniczych, bardzo duży wzrost kosztów transportów, kosztów produkcji, kosztów materiałów budowlanych i tak dalej, spowodował, że te plany inwestycyjne ciężko było zamknąć przy tym zasobie kapitałowym, który został zgromadzony. 

Druga część tych przedsiębiorców, którzy może nie realizowali planów inwestycyjnych, ale chcieli normalnie funkcjonować w sferze obrotu gospodarczego, czyli podpisali wcześniej jakieś kontrakty, te kontakty były podpisane na realizację po określonej cenie, a tutaj niestety znowu ta strona kosztowa się rozjechała i trudno było domknąć te kontrakty z odpowiednią zyskownością, marżowością. 

Trzeci element takiego smutnego scenariusza to wojna na Ukrainie, czyli przede wszystkim bardzo istotny wzrost surowców kopalnych, który nastąpił, a to wszystko implikuje bardzo mocno na sferę kosztową, bo te surowce kopalne czy to gaz, czy ropa naftowa, czy węgiel kamienny są niezwykle inflacjogenne, i to wszystko w tej chwili się kumuluje. Kumuluje się właśnie bardzo wysoką inflacją, podwyżkami stóp procentowych. To wszystko powoduje, że niezwykle ciężko jest w tej chwili prowadzić biznes. 

Polscy przedsiębiorcy bardzo mocno o tym mówią, że jeżeli mają w tej chwili pożyczyć kapitał na rynku i ten kapitał na rynku kosztuje około 10%, dlatego że WIBOR jest powyżej 7%, do tego dochodzi jeszcze marża i jakieś inne koszty finansowania zewnętrznego, to wszystko powoduje, że 10% jest niezwykle trudne, żeby to odrobić, przy relatywnie ograniczonej marżowości przedsiębiorstw. Tych cen bardzo często nie da się przerzucić na stronę rynkową.Jak pan powiedział, jest to suma zdarzeń. Też pewnie na pełne podsumowanie przyjdzie czas za kilka lat, analitycy będą się tym zajmować, ale co w pańskiej ocenie jest trudniejsze i bardziej problematyczne dla przedsiębiorców: pandemia, którą miejmy nadzieję już mamy definitywnie za sobą czy jednak ten konflikt za naszą granicą?Wydaje się, że pandemia była chyba największym w ostatnim czasie od pewnie nawet wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, na który nikt nie był przygotowany, to nastąpiło z dnia na dzień, nastąpiło z niesamowitą siłą. To o czym wspomniałem wcześniej, czyli konieczność zatrzymania produkcji, konieczność zatrzymania linii technologicznych, konieczności zatrzymania pracowników w domu, fitosanitarne obostrzenia — to wszystko spowodowało niezwykłe problemy w kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej. Mówiąc wprost — gospodarka stanęła z dnia na dzień. Nigdy wcześniej za naszych czasów w historii nowożytnej ekonomii nie widzieliśmy takiego zjawiska, nie byliśmy absolutnie na to wszystko przygotowani, nie było żadnego modelu ekonomicznego, którym można było się kierować w celu ograniczenia skutków tej pandemii. 

Wojna na Ukrainie jest niesamowicie smutną, bardzo niebezpieczną sytuacją także dla polskiej przedsiębiorczości, szczególnie dla tej przedsiębiorczości, która bardzo mocno kooperowała ze stroną wschodnią i to niezwykle utrudnia sytuację, trzeba faktycznie szukać innych rynków. Niemniej jednak w historii wojny się zdarzały i one z jednej strony odcinając, że tak powiem sferę humanitarną, koncentrując się tylko na samej ekonomii, utrudniały sytuacje, ale bardzo często dawały też bardzo duże przyspieszenie, szczególnie przyspieszenie od strony technologicznej. 

Po takich wojnach następował bardzo dynamiczny okres odbudowy. Świat, rynek, ludzie, szukali możliwości, żeby dokonać skoków w nadprzestrzeń taką umowną, czyli znaleźć rozwiązania, które pozwolą bardzo szybko dogonić ścieżkę rozwoju gospodarczego. To powodowało bardzo często takie bardzo istotne przyspieszenia technologiczne, gospodarcze, rynkowe. Jeżeli chodzi o odbudowę, to my, jako kraj, jako polscy przedsiębiorcy, mamy szansę na partycypację w odbudowie Ukrainy? Może to za wcześnie, ale już chyba na tym etapie konfliktu warto o tym myśleć. Myślę, że kolejka chętnych będzie bardzo długa. Pamiętać należy przede wszystkim to, że bardzo mocno pomogliśmy Ukrainie, pomogliśmy szczególnie od strony humanitarnej. To jest absolutnie nasz kapitał i wydaje się, że jesteśmy do tego doskonale przygotowani zarówno od strony wszelkiego rodzaju infrastruktury, budownictwa, nasze firmy doskonale kooperują zarówno na lokalnym rynku, jak i na rynku globalnym. Także tutaj na pewno możemy odegrać istotną rolę w tym rozwoju. Ważne, żeby to wszystko było po pierwsze bardzo dobrze skoordynowane, ale i bardzo dobrze przygotowane. Także od strony politycznej ten aspekt niezwykle istotny, żebyśmy się nie zagapili, żebyśmy wyczuli moment, w którym powinniśmy odegrać tę rolę.Kapitałem chyba jest też to, że mamy know-how, wiemy, jak zrobić ten zwrot ze Wschodu na Zachód.Absolutnie tak. Jak doskonale widzimy, Polska gospodarka w tej chwili rozwija się grubo ponad średnią unijną, także te kompetencje, które zbudowaliśmy chwilę temu, one w tej chwili bardzo mocno owocują. Jesteśmy konkurencyjni praktycznie w każdym sektorze, a w niektórych sektorach wręcz jesteśmy liderami na globalnym rynku.Wracając do rynku naszego wewnętrznego, czy jest jakaś możliwość, jakaś szansa, żeby polscy przedsiębiorcy uodparniali się na takie czynniki zewnętrzne jak pandemia, jak wojna? Czy są w stanie przetrwać i działać niezależnie?Ja jestem fanem polskiej przedsiębiorczości. Niejednokrotnie polscy przedsiębiorcy pokazali, że w tym trudnym czasie są w stanie bardzo proaktywnie realizować swoje ambicje gospodarcze. Wspomniane przeze mnie trzy łabędzie, czarne łabędzie pokazują, jak doskonale radziliśmy sobie w sytuacji covidowej. Proszę zauważyć, że w tak bardzo trudnej sytuacji, gdzie faktycznie należało się spodziewać tego, że będzie trzeba dokonywać radykalnych cięć, szczególnie cięć w zatrudnieniu, bezrobocie absolutnie nie wzrosło, wręcz po zakończeniu covidu dalej sukcesywnie spada. 

Kwestia presji inflacyjnej — to już miało miejsce w historii. Inflacja także w polskiej gospodarce rosła, spadała i przedsiębiorcy wypracowali już odpowiednie mechanizmy, żeby sobie z tym radzić. Także sfera gospodarki, szczególnie kapitałowa, także wykształciła już specjalne modele ryzyka, mówię tutaj szczególnie o rynku kapitałowym, rynku długu. Banki potrafią dopasować się do tej sytuacji, potrafią bardzo szybko dopasować swoje modele funkcjonowania i absorpcję pewnego rodzaju ryzyka, akurat takiego ryzyka sytuacyjnego, do specyfiki, do możliwości kontynuacji, do ciągłości działania.Prognozowano, że w tej trudnej sytuacji może czekać nas w Polsce fala bankructw wśród przedsiębiorców. Tego nie widać i miejmy nadzieję, że tego nie zobaczymy.Wydaje mi się, że najgorsze za nami. Także, jeżeli ta fala bankructw miałaby się zmaterializować, to pewnie stałoby to się w roku 2021. Kończymy rok 2022 i absolutnie tutaj takich przyczynków do tego nie ma. Faktycznie jesteśmy w tej chwili najprawdopodobniej w takiej recesji technicznej, bo presja inflacyjna, bo reakcja Narodowego Banku Polskiego, która istotnie ograniczyła dostęp do pieniądza, ale wszyscy zakładają, że będzie to sytuacja bardzo krótkotrwała i już w drugiej połowie przyszłego roku inflacja zacznie istotnie spadać, po tym pewnie nastąpią obniżki stóp procentowych. Wszyscy wierzymy, marzymy o tym, żeby rok 2024 był już rokiem stabilności gospodarczej.Czekamy na to wszyscy z niecierpliwością. Dziękuję bardzo za rozmowę.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NieTeatr RENATA PRZEMYK KWARTET

REKLAMA
OiFP - Broadway
Janusz Wojciechowski, fot. Marcin Gliński

Janusz Wojciechowski [wideo]

komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa
22.09.2023

"Nigdy nie było tak dużej pomocy finansowej dla rolników w historii Polski i w całej Unii Europejskiej" - mówi Janusz Wojciechowski.

prof. Oksana Wojciuk, fot. Marcin Gliński

prof. Oksana Wojciuk [wideo]

z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
21.09.2023

"Myślę, że stosunek Ukraińców do Polaków się nie zmienia. Polska stała się drugim domem dla Ukraińców i wielu wciąż tutaj mieszka" - mówiła w Polskim Radiu Białystok profesor Oksana Wojciuk.

Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

ekspert portalu Energetyka24
20.09.2023

- Te warunki są tak szerokie, niewymagające, że załapie się na nie zdecydowana większość odbiorców w gospodarstwach domowych - mówi o warunkach uzyskania dodatkowej obniżki cen energii elektrycznej Daniel Czyżewski.


prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan wydziału stosunków międzynarodowych UwB, ekspert ds. bezpieczeństwa
19.09.2023

- To bardzo dziwna gra Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen - wbrew interesowi państw UE, co jest pewną sytuacją kuriozalną i bezprecedensową - zadecydowała o tym, że nie będzie wspierać interesu państw członkowskich, tylko będzie wspierać interes Ukrainy.

Dominika Dębska i Aleksandra Sadokierska, fot. Dominik Lubowicki

Dominika Dębska i Aleksandra Sadokierska

Dziennikarki Polskiego Radia Białystok uhonorowane na Ogólnopolskim Konkursie Reportażu i Dokumentu Radiowego Bałtyk 2023
18.09.2023

- Dla sukcesu w reportażu najważniejsza jest ciekawość drugiego człowieka - mówiła Dominika Dębska.

Szymon Hołownia, fot. Sylwia Krassowska

Szymon Hołownia

lider podlaskiej listy kandydatów do Sejmu Trzeciej Drogi, przewodniczący Polski 2050
18.09.2023

W Polskim Radiu Białystok przedstawiamy programy wyborcze ogólnopolskich komitetów wyborczych. Dziś powiemy o propozycjach Trzeciej Drogi - Koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.


Janusz Bielawski, fot. Marcin Gliński

Janusz Bielawski

prezes ŁKS-u Juvenia Białystok
17.09.2023

"Nie ma żadnego podejrzenia o doping ze strony Natalii, a jedynie o niezmienione terminy i godziny, w których może przyjechać kontroler. (...) Jeżeli spojrzeć na całe to zamieszanie logicznie, to sprawa jest absurdalna, a niesie za sobą tak wielkie konsekwencje. (...) Miejmy nadzieję, że władze międzynarodowej federacji przychylą się do prośby i pisma, które tworzy polski związek i ta kara zostanie cofnięta."

fot. Piotr Pietruczuk

Aleksandra Budlewska i Bartosz Szolc

organizatorzy XII Podlaskiego Marszu dla Życia
15.09.2023

XII Podlaski Marsz dla Życia przejdzie w niedzielę (17.09) ulicami Białegostoku. Jego hasło to „Dzieci Przyszłością Polski”.

dr Piotr Popławski, fot. Barbara Sokolińska

dr Piotr Popławski [wideo]

kierownik Działu Projektów Edukacyjnych i Kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
15.09.2023

- Trzeba pamiętać, że deportacje, które Sowieci gotowali Polakom w roku 1940 i 1941 dotknęły nie tylko dorosłych, ale też całych rodzin - z dziećmi, z osobami starszymi - mówi dr Piotr Popławski.


Marzena Paczuska, fot. Joanna Szubzda

Marzena Paczuska

z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
14.09.2023

- Z dużym niepokojem obserwuję, że dziennikarze i media wchodzą bardzo ostro w rolę stronników i wojowników poszczególnych stron sporu politycznego. Dziennikarze nie są od emocjonowania się, dziennikarze są od relacjonowania.

Krzysztof Truskolaski, fot. Sylwia Krassowska

Krzysztof Truskolaski [wideo]

lider podlaskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu
14.09.2023

"Proponujemy konkretne rozwiązania dla Polaków, aby po wyborach mogli się z nich cieszyć" - mówi Krzysztof Truskolaski.

gen. bryg. Arkadiusz Mikołajczyk, fot. Joanna Szubzda

gen. bryg. Arkadiusz Mikołajczyk [wideo]

dowódca Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie
13.09.2023

- Bardzo się cieszę, że znaczna część społeczeństwa tutaj na Podlasiu rozumie kwestię dotyczącą bezpieczeństwa i bardzo podkreśla i docenia to, że tutaj jesteśmy. Wielu ludzi naprawdę nam kibicuje i nas wspiera.


foto: Monika Kalicka

dr hab. Adam Gendźwiłł

politolog, socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego
12.09.2023

"Kampania wyborcza w tym roku jest bardzo spolaryzowana. To jest trochę pochodną tego, jak wygląda polityka w Polsce. Ona jest coraz gorętsza jeśli chodzi o taką temperaturę sporu" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr hab. Adam Gendźwiłł.

Jacek Sasin, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Sasin [wideo]

minister aktywów państwowych, lider podlaskiej listy PiS do Sejmu
11.09.2023

- Te osiem punktów programowych nie wyczerpuje naszej oferty dla Polaków - mówi o programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
8.09.2023

"Dożynki wojewódzkie są sposobem na integrację całej społeczności wiejskiej, rolników, producentów. Chcemy też pokazać ludziom z miasta, jaka jest podlaska wieś" - mówi Artur Kosicki.


Jarosław Zieliński, fot. Barbara Sokolińska

Jarosław Zieliński [wideo]

poseł Prawa i Sprawiedliwości
7.09.2023

- Budowa pewnych odcinków tej drogi rozpocznie się już niebawem, być może już nawet za kilka dni - mówi Jarosław Zieliński o budowie trasy ekspresowej S8 z Białegostoku do Suwałk.

Dorota Wyszkowska, fot. Sylwia Krassowska

Dorota Wyszkowska [wideo]

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
6.09.2023

"Niestety w ostatnim roku, podobnie jak w poprzednich latach, liczba ludności naszego województwa spadła" - mówi Dorota Wyszkowska.

fot. Marcin Gliński

Marcin Marczak [wideo]

przewodniczący Podlaskiej Izby Architektów
5.09.2023

"Bloki z wielkiej płyty nie muszą straszyć. One mogą przykuwać wzrok, dawać cień i to było założenie tych dawnych czasów, kiedy te bloki powstawały. To była jakaś wizja, to był jakiś pomysł. Obecnie deweloper nie myśli szerzej, po prostu chce wycisnąć maksa z działki i te działki ma też bardzo ograniczone" - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący Podlaskiej Izby Architektów Marcin Marczak.


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
4.09.2023

- To był postulat wielu środowisk gospodarczych, które uważały, że trzeba większą uwagę zwrócić na naukę ekonomii, ale w takim aspekcie praktycznym - mówi o wprowadzeniu nowego przedmiotu szkolnego - biznes i zarządzanie Dariusz Piontkowski.

dr inż. Maciej Kłopotowski, fot. Sylwia Krassowska

dr inż. Maciej Kłopotowski

z Politechniki Białostockiej
1.09.2023

50 lat temu Białystok i ówczesne województwo białostockie stało się na kilka dni najważniejszym miejscem w Polsce. Wszystko to z powodu Centralnych Dożynek, jakie peerelowska władza postanowiła zorganizować właśnie w stolicy naszego regionu.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Barbara Sokolińska

prof. Joanna Zajkowska [wideo]

podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii
29.08.2023

Nie żyje już 14 osób zakażonych bakterią legionella. Liczba osób zakażonych, którzy trafili do szpitali wzrosła do 153.


Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn [wideo]

zastępca ministra koordynatora służb specjalnych
28.08.2023

"Mamy do czynienia z serią incydentów, która częściowo destabilizuje ruch pociągów. Musimy sprawdzić, czy to zbieg okoliczności, czy mówimy o operacjach zaplanowanych przez służby Federacji Rosyjskiej" - mówi Stanisław Żaryn.

fot. Marcin Gliński

Józef Mozolewski

25.08.2023

Lista emerytur pomostowych może być powiększona o kolejne zawody - zapowiada przewodniczący podlaskiej Solidarności.

dr Marek Jedynak i Marek Gajewski, fot. Sylwia Krassowska

dr Marek Jedynak i Marek Gajewski

dyrektor białostockiego oddziału IPN i autor biogramu generała Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego
24.08.2023

- Przed wojną generał Ludwik Kmicic-Skrzyński był jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości garnizonu Białystok, jako dowódca Brygady Kawalerii "Białystok". Swój szlak bojowy zakończył w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj, jako bohater narodowy, wraca do Polski - mówi dr Marek Jedynak.


fot. Marcin Gliński

Mieczysław Baszko

poseł, prezes Krajowego Zrzeszenia LZS
24.08.2023

1500 zawodników z całej Polski rywalizować będzie w najbliższych dniach w Białymstoku i w Łapach. Rozpoczynają się 26. Ogólnopolskie Igrzyska LZS.

Elżbieta Baron, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Baron

zastępca dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych i badawczych Narodowego Centrum Kultury
23.08.2023

Przed nami Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku. Z tej okazji przez kilka dni w stolicy Podlasia będą specjalne koncerty, wystawy, pokazy filmowe i warsztaty. 

Mariusz Bartoszewicz i Wojciech Antczak

Mariusz Bartoszewicz i Wojciech Antczak

Akademia koszykówki "Młode Żubry"
14.08.2023

Nabór jest ciągły i dotyczy zarówno dziewczynek, jak i chłopców. Działająca w Białymstoku akademia koszykówki "Młode Żubry" zachęca do udziału w zajęciach nawet już kilkuletnie dzieci.


Michał Wiśniewski, źródło: www.gov.pl

Michał Wiśniewski

wiceminister obrony narodowej
11.08.2023

Do 2026 roku Polska będzie miała najsilniejszą armię lądową w Europie - mówi gość Polskiego Radia Białystok - wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski.

fot. Marcin Gliński

dr Radosław Poniat [wideo]

z Uniwersytetu w Białymstoku
9.08.2023

Jaka będzie ta kampania? Na pewno krótka. A to dlatego, że na 15 października prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów parlamentarnych. Wtedy wybierać będziemy posłów i senatorów na nową kadencję - w województwie podlaskim to łącznie 17 osób (14 posłów i trzech senatorów). Do 6 września poznamy listy kandydatów.

dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

ekspert. ds. bezpieczeństwa
2.08.2023

- Incydent z białoruskimi śmigłowcami to akcja mająca zmusić nas do określonych działań, pewnego rodzaju prowokacja. Białorusinom zależało na tym, aby nas przetestować.


gen. Waldemar Skrzypczak

gen. Waldemar Skrzypczak [wideo]

były dowódca Wojsk Lądowych RP
2.08.2023

- Mamy miażdżącą przewagę nad wojskami białoruskimi i rosyjskimi wagnerowcami. W związku z tym ci, którzy mówią o tym zagrożeniu, poddają pod wątpliwość sprawność naszego wojska. Zachowajmy spokój. Uważam, że my, Polacy, powinniśmy być odporni na propagandę Łukaszenki i Putina.

Kamila Lićwinko, fot. Marcin Mazewski

Kamila Lićwinko

była lekkoatletka, skoczkini wzwyż
30.07.2023

Za nami Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce. Zawodniczki i zawodnicy Podlasia Białystok przywieźli z Gorzowa Wielkopolskiego 7 medali, w tym pięć złotych. To dało drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Razem z byłą zawodniczką Podlasia, multimedalistką MP, ale też m.in. mistrzynią świata w hali w skoku wzwyż - Kamilą Lićwinko - podsumowujemy poszczególne starty.

Marek Gąsiorowski, fot. Joanna Szubzda

Marek Gąsiorowski

dziennikarz Polskiego Radia Białystok, organizator Mistrzostw Polski w Pływaniu na Byle Czym w Augustowie
27.07.2023

- To już 26. Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym, a ludzka wyobraźnia się nie kończy. W tym roku przyjadą 23 ekipy z całej Polski, połowa po raz pierwszy weźmie udział w tej imprezie. To zmiana pokoleniowa - mówi Marek Gąsiorowski.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura

komandor porucznik rezerwy, ekspert portalu Defence24.pl
24.07.2023

"Straszenie Putina i Łukaszenki wagnerowcami będzie się powtarzać. To jest działanie typowo rosyjskiej propagandy, która próbuje wywołać zdezorientowanie" - mówi Maksymilian Dura.

Jacek Zaniewski, fot. Joanna Szubzda

Jacek Zaniewski

prezes Żubrów Białystok
23.07.2023

Drugoligowe Żubry Białystok zbroją się przed nowym sezonem. Do zespołu dołączyło kilku zawodników ogranych na zapleczu ekstraklasy.

fot. Joanna Szubzda

Adrian Siemieniec

trener Jagiellonii Białystok
21.07.2023

- Staram się maksymalnie wykorzystać potencjał drużyny, którą mam i zawodników, którzy przychodzą - mówił przed meczem z Rakowem trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok