Radio Białystok | Gość | dr Marek Jedynak [wideo] - dyrektor białostockiego oddziału IPN

dr Marek Jedynak [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału IPN

1.03.2023, 08:36, akt. 13:26

- Ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki tylko byli w stanie - mówi o Żołnierzach Wyklętych dr Marek Jedynak.

dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda
dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z dr. Markiem Jedynakiem rozmawia Michał Buraczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Nie zgadzali się na podporządkowanie Polski Rosjanom i nie złożyli broni. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspominamy Polaków, którzy po 1944 roku stawiali opór sowietom.

Z dyrektorem białostockiego oddziału IPN dr. Markiem Jedynakiem rozmawia Michał Buraczewski.


 Michał Buraczewski: W 1944 r. Armia Czerwona wkracza na polskie tereny. Rosjanie tworzą aparat komunistycznej władzy, przeciwko której występują żołnierze podziemia niepodległościowego. Czy ich zbrojny opór miał w ogóle jakiekolwiek szanse powodzenia?


dr Marek Jedynak: Trzeba najpierw zwrócić uwagę, kim byli żołnierze podziemia niepodległościowego. To byli żołnierze Armii Krajowej, innych organizacji konspiracyjnych, którzy po wkroczeniu sowietów, po rozwiązaniu struktur AK, nie złożyli broni.

Dlaczego nie złożyli broni? Już od początku byli poszukiwani przez sowiecki aparat bezpieczeństwa i tzw. rodzimą bezpiekę, czyli tych funkcjonariuszy, którzy tworzyli Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Działania komunistów mające na celu zwalczyć podziemie, zwalczyć wszelki opór, aby uzyskać pełnię władzy, doprowadziły do działań o charakterze samoobrony. Ludzie podziemia niepodległościowego wrócili do lasów, zaczęli tworzyć z powrotem struktury, które zapewniały im bezpieczeństwo przed aresztowaniem, przed torturami, po prostu przed fizyczną eksterminacją.


Czyli ocenia pan to jako samoobronę, a nie walkę, która ma szanse na sukces?


To jest jeden z elementów tego działania. W momencie, gdy to się tworzyło, nie myślano o sukcesie, nie myślano też o tym, czy to ma być tylko samoobrona. Po prostu potrzeba chwili powodowała, że szybko lasy zapełniły się z powrotem żołnierzami.


A dysproporcja sił między sowietami a Polakami była ogromna.


A jakie mieli inne wyjście? Musieli wrócić do konspiracji. Musieli z powrotem się zorganizować do dalszego działania, bo to, co pokazali sowieci po wkroczeniu na ziemie polskie, dawało jednoznaczne spojrzenie na to, co będzie dalej. Będą aresztowania, będzie likwidacja fizyczna wszystkich przeciwników nowej komunistycznej władzy. Jedyną więc możliwością, którą mieli Niezłomni, ci wszyscy, którzy nie złożyli broni, była walka. Ta walka była w dysproporcji. Jest to oczywiste. Ale jeżeli jest jakakolwiek szansa, by się bronić, by bronić swojej rodziny, to każdy chyba by podjął taki trud.


Czy polskie społeczeństwo wspierało wtedy Żołnierzy Niezłomnych?


Polskie społeczeństwo było zmęczone drugą wojną światową. Wiele osób straciło dach nad głową, straciło cały majątek. Ale tak, wspierali tych żołnierzy, bo wspierali swoich ludzi, swoich braci, ojców, ludzi, którzy bronili wcześniej tych samych terenów przed okupantem niemieckim, później bronili przed okupantem sowieckim. Generalizując, to wsparcie w terenie było.


Sowieci dążyli jednak do tego, żeby właśnie Żołnierze Niezłomni pozostali na polu walki osamotnieni.


Nic prostszego dla wroga, jak spacyfikować teren, spacyfikować osoby cywilne, które są bezbronne, które będą zastraszone i będą bały się pomagać, spodziewając się ewentualnych represji za tę pomoc. Niestety, sowiecki mir takie zasady wprowadzał.


Jakie metody stosowali sowieci?


Oprócz pacyfikacji wsi, może nie takich, jak stosowali Niemcy, którzy przychodzili i zabijali całą miejscowość, ale dopuszczano się rabunków, gwałtów. Jeżeli ktoś stawiał fizyczny opór, często był zabijany na miejscu przez zwykłego czerwonoarmistę czy funkcjonariuszy NKWD bądź Smierszu.

Ale też stosowano od razu bardzo silną inwigilację. Wielu działaczy Polskiej Partii Robotniczej, tych komunistów, którzy funkcjonowali już w okresie drugiej wojny światowej, nie dość, że weszło do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego jako funkcjonariusze, do Milicji Obywatelskiej, to też jako zwykli obywatele zostawali informatorami Urzędu Bezpieczeństwa i donosili na swoich sąsiadów, donosili na wszystkich, o których wiedzieli, że są po stronie tradycji niepodległościowej, tego prawowitego rządu Rzeczypospolitej.


Czy w warunkach tej powojennej zawieruchy, o której teraz rozmawiamy, działalności Żołnierzy Niezłomnych nie wykorzystywali przestępcy?


Myślę, że to jest rzecz poboczna. Tutaj trzeba powiedzieć, że sam Urząd Bezpieczeństwa często tworzył tak zwane grupy prowokacyjne, podając się za struktury podziemia niepodległościowego. Chyba największą taką mistyfikacją jest tzw. piąty zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wielka operacja specjalnych sił komunistycznych, które w skali całego kraju wytworzyły fałszywe struktury, biorąc kilku autentycznych działaczy podziemia niepodległościowego, którzy firmowali ten spisek. Ściągali z powrotem w te nowe struktury innych ludzi, wierzących, że to jest nadal podziemie. I w ten sposób ta wielka prowokacja doprowadziła do kolejnych aresztowań w skali całego kraju.

Takie grupy w skali ogólnopolskiej, jak i małe grupy pozoracyjne złożone z kilku funkcjonariuszy MO plus jeden złamany, nakłaniały do współpracy autentycznych działaczy konspiracji, chodzili po lasach, znali miejsca, znali hasła, znali ludzi i wchodzili w te struktury.

Sposób, w jaki takie grupy działały, był niezwykle brutalny. Często doprowadzano do jakiejś kolacji z dużą ilością alkoholu, a w momencie, gdy upito dowódcę oddziału czy zmylono czujność działaczy podziemia, zabijano ich na miejscu. I to często właśnie towarzysze broni złamani przez Urząd Bezpieczeństwa sami sięgali po broń.

Ja sam w swoich badaniach znalazłem raporty, że członek podziemia dostał od Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego broń, zastrzelił swojego kolegę, dowódcę, później napisał o tym raport. Nie jest to więc rzecz odosobniona. Oni robili to, oczekując później życia w tak zwanej wolnej Polsce, w Polsce powojennej, oczekując synekur za złamanie się, za pójście na współpracę z UB.

Także to był nie tylko aparat bezpieczeństwa, ale często też niestety dramaty tych ludzi, którzy byli w podziemiu i w jakiś sposób zostali przez komunistyczną stronę złamani.


Czy historia Żołnierzy Wyklętych nie ma swoich czarnych kart? Pamiętamy, jak w 2021 roku w Zaleszanach prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom pacyfikacji wsi dokonanych przez oddział Romualda Rajsa "Burego".


Miałem okazję widzieć, jak w małych społecznościach lokalnych podchodzi się do pamięci o Niezłomnych, którzy działali na tym terenie. Dla jednych byli to faktycznie niezłomni, wyklęci ludzie, którzy dalej walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a dla mieszkańców danej miejscowości często byli traktowani przez kolejne pokolenia już jako bandyci i złodziejaszkowie.

Dlaczego? Jeżeli przyszedł ktoś z lasu i chciał kurę, być może ostatnią kurę w gospodarstwie, czy płaszcz, i człowiek nie chciał oddać, a żołnierz z lasu potrzebował ubrać się, bo funkcjonował w irracjonalnej rzeczywistości, w rzeczywistości, której my dzisiaj nie jesteśmy w stanie przełożyć na nasze realia. Dla tego żołnierza ta kura czy taki płaszcz to było być albo nie być. Dlatego gospodarza po wojnie, który już nie miał nic, to był ostatni największy majątek.

I tutaj trzeba spojrzeć z dwóch perspektyw. Żadna perspektywa nie jest dobra - bo wypadałoby pomóc, wypadałoby też przeżyć. To są dylematy nie czarno-białe. Tu nie można zero jedynkowo mówić jak w kodzie binarnym, że coś jest dobre albo złe. Trzeba byłoby być w tych sytuacjach i za każdym razem jednostkowo odpowiadać sobie na pytanie, czy to jest dobre, czy nie, czy można byłoby podjąć inną decyzję.

Ja odżegnuje się od tego, by jednoznacznie powiedzieć, że wszyscy byli dobrzy, wszyscy byli źli, bo każdy miał dobre karty, mówię, generalizując o żołnierzach podziemia - mieli bardzo dobre karty, działalność zbrojna, działalność propagandowa cały czas podtrzymywała ducha oporu w społeczeństwie. Bo trzeba pamiętać o ostatnim rozkazie dowódcy Armii Krajowej, który nakazał swoim żołnierzom, by dalej byli przewodnikami dla narodu polskiego.
I to jest kluczowe, o tym trzeba pamiętać, że ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była właśnie próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki byli tylko w stanie. Osamotniony coraz bardziej. Po 1948 roku było coraz mniej podziemia. Ostatni konspiratorów na Podlasiu zginął w marcu 1957 roku.

Zamyka się ten epizod podziemia niepodległościowego, ale pozostaje po nich legenda.

| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Jawor – u źródeł kultury

REKLAMA
NieTeatr ZALIA

REKLAMA
OiFP DYPTYK WIELKANOCNY: VIA CRUCIS/CAVALLERIA RUSTICANA
Dariusz Budrowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Budrowski [wideo]

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
24.03.2023

- Pieniądze z nowego unijnego budżetu są dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. To nie oznacza, że inicjatywy muszą się opierać na oryginalnych pomysłach, muszą być jedynie nowością w ich firmach.

Patrycja Maliszewska, fot. Sylwia Krassowska

Patrycja Maliszewska [wideo]

zawodniczka Juvenii Białystok i reprezentantka Polski w short tracku
23.03.2023

Przez wiele lat była łyżwiarką Juvenii Białystok i reprezentowała Polskę na najważniejszych imprezach w short tracku. Patrycja Maliszewska kończy bogatą karierę sportową.

Cezary Kaźmierczak, fot. Sylwia Krassowska

Cezary Kaźmierczak [wideo]

prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
22.03.2023

"Na zachodniej Ukrainie wojny nie ma. Tam się w zasadzie relokował cały biznes ze wschodu Ukrainy albo znaczna część biznesu. Tam powoli już można zacząć działać" - mówi Cezary Kaźmierczak.


Błażej Poboży, fot. Sylwia Krassowska

Błażej Poboży [wideo]

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
21.03.2023

- Wiosną nie spodziewamy się większej liczby migrantów. Dzięki zaporze i patrolom Straży Granicznej udaremniane są te nielegalne przekroczenia - mówi Błażej Poboży.

Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

z portalu Energetyka24
20.03.2023

Polska wciąż powinna rozwijać sieć gazowniczą w poszczególnych regionach, bo zapotrzebowanie na gaz w najbliższej dekadzie nie zmniejszy się - ocenia Daniel Czyżewski.

fot. Marcin Gliński

Mirosław Wojciuk i Romuald Rakowski

z zespołu Błękitny Nosorożec
18.03.2023

- W warstwie muzycznej, staramy się, aby każda płyta była w miarę różnorodna. Nie trzymamy się schematów punkowych. Wtrącamy trochę reggae, metalu, chociaż nie jesteśmy kapelą stricte metalową. Po latach można powiedzieć, że mamy taki własny styl - to nie jest tylko post punk albo punk rock - mówią muzycy z zespołu Błękitny Nosorożec.


Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

główny inspektor transportu drogowego
17.03.2023

Trwają masowe kontrole w firmach transportowych. - Sprawdzamy przedsiębiorców z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Poznania, Częstochowy i Wrocławia - wytypowaliśmy firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.03.2023

"Akcje dywersyjne mają to do siebie, że nie bardzo wiemy, kto tego dokonał. Coś wylatuje w powietrze, jest jakiś zamach, ale nie wiemy, kto za tym stoi. Możemy się domyślać, ale bez twardych dowodów trudno też żądać od NATO deklaracji, że wypełni artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego" - mówi prof. Adam Bartnicki.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
16.03.2023

- Jeśli nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli nie pojawi się jakiś czarny łabędź, który nagle zmieni trajektorię naszego codziennego życia, to raczej jest to szczyt inflacji.


fot. Beata Włostowska

Beata Włostowska

nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, laureatka konkursu "Zawodowiec Roku 2022"
15.03.2023

To nauczyciele, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Poznaliśmy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Zawodowiec Roku 2022" w 52 dziedzinach, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wśród nagrodzonych jest nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku - Beata Włostowska.

Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska

Leszek Mironiuk [wideo]

rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2023

"Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć" - mówi Leszek Mironiuk.

Mateusz Marciniak, fot. Joanna Szubzda

Mateusz Marciniak [wideo]

ekspert finansowy
14.03.2023

Raty kredytu będą zamrożone przez 10 lat - to zakłada rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?


płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
13.03.2023

- Targi będą kompleksowym sposobem informowania o Siłach Zbrojnych i dostępnych formach służby wojskowej - mówi płk Jarosław Kowalewski o I Wojskowych Targach Służby i Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura [wideo]

komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej, ekspert portalu Defence24.pl
13.03.2023

"Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe" - mówi Maksymilian Dura.

ks dr. Jan Dohnalik, źródło: parafiamichal.pl

ks. dr Jan Dohnalik

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka
10.03.2023

- To co jest na pewno ważne w tym filmie i co stawia nam pytania - jako tym, którzy się zajmują ochroną dzieci i młodzieży - to, że rzeczywiście redaktor dotarł do niektórych osób skrzywdzonych. To jest zawsze pytanie, czy my robimy wystarczająco, żeby do nich dotrzeć, żeby im pomóc; ale to jest pytanie dla nas, a nie dla Jana Pawła II - mówi ks. dr Jan Dohnalik


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania [wideo]

filozof, etyk
10.03.2023

- Ta cała sprawa, obok wydźwięku moralnego i czysto historycznego, czegoś, co trzeba wyjaśnić, ma też aspekt polityczny i jest wyraźnie rozgrywana politycznie - tak o reakcjach po reportażu na temat Jana Pawła II mówi profesor Kopania.

Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn

pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej
9.03.2023

- Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania Rosji na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców.

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk, fot. Barbara Sokolińska

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk

ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet i z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Białymstoku
8.03.2023

8 marca inauguruje działalność Podlaska Rada Kobiet. W jej skład wejdzie 17 przedstawicielek m.in. świata nauki czy medycyny.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
7.03.2023

"Covid-19 to jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości czy powinniśmy nadal używać określenia Covid-19. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia" - mówił w Radiu Białystok profesor Robert Flisiak.

fot. Marcelina Markowska

Jacek Babiel

doradca i konsultant wyborczy
7.03.2023

- W marketingu politycznym możemy powiedzieć, że staranie się o to, żeby wejść na listę wyborczą, czasami jest związane z walką we własnym środowisku wyborczym czy po prostu w regionie - mówi Jacek Babiel.

fot. Joanna Szubzda

Anna Zdanowicz

psychoterapeutka i psycholożka
6.03.2023

- Może pojawić się poczucie winy, bo ta rodzina, jak mówią mieszkańcy Choroszczy, prezentowała się jako bardzo otwarta, wzorowa, a okazało się, że coś było nie tak - mówi Anna Zdanowicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
6.03.2023

- To już ostatnia zmiana przed tegorocznym egzaminem maturalnym. Zostało stosunkowo niewiele czasu, więc chyba już nie ma sensu wprowadzać dalszych, głębszych zmian - mówi wiceminister.

Michał Osyda, fot. Sylwia Krassowska

Michał Osyda

założyciel formacji OSYDA
4.03.2023

Zadzwonił do mnie Artur Urbanowicz i zapytał, czy byłbym gotów napisać utwór, który ilustrowałby muzycznie jego powieść "Grzesznik". Lubię wyzwania, więc się zgodziłem. Trochę nie miałem wyobrażenia, jak napisać piosenkę o książce, ale po przeczytaniu wersji przed drukiem, miałem już cały utwór w głowie - wspomina Michał Osyda.

Krzysztof Jurgiel, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Jurgiel [wideo]

były minister rolnictwa, europoseł
3.03.2023

- Mamy w magazynach obecnie około 50 proc. zbóż przed sezonem i żeby to sprzedać, to trzeba zmniejszyć koszty. Rząd złożył wniosek do Brukseli o dopłaty.


Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich
2.03.2023

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.

Andrzej Vilk, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Vilk

Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres
2.03.2023

"Jeżeli jest dla nich praca, to cudzoziemcy czują potrzebę przeprowadzenia się do mniejszych ośrodków, mniejszych miast" - mówi Andrzej Vilk z Grupy Progres.

dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda

dr Marek Jedynak [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału IPN
1.03.2023

- Ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki tylko byli w stanie - mówi o Żołnierzach Wyklętych dr Marek Jedynak.


Bartosz Szolc, fot. Barbara Sokolińska

Bartosz Szolc [wideo]

organizator Białostockiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2023

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę, kim byli Żołnierze Wyklęci. Dlatego właśnie 1 marca maszerujemy - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Bartosz Szolc.

źródło: www.bialystok.tvp.pl

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

dyrektor białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej
27.02.2023

"Wiosna w TVP 3 Białystok to przede wszystkim informacje. Stawiamy na informacje lokalne co godzinę. Od godziny 10:30 do 21:30. Chcemy być jak najbliżej naszych widzów" - mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Roman Czepe, fot. Joanna Szubzda

Roman Czepe [wideo]

wicestarosta powiatu białostockiego
27.02.2023

- Liczymy na to, że będzie pochylenie się nad naszym stanowiskiem i wskazanie zapisu, który rzeczywiście budzi kontrowersje - mówi wicestarosta o stanowisku rady powiatu białostockiego ws. Karty LGBT.


Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski, fot. Marcin Gliński

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski

zespół Bad Falcon, laureaci konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
25.02.2023

- Po Niebieskim Mikrofonie jeszcze się nie spotkaliśmy, nie mieliśmy żadnej próby, ale na gorąco rozmawialiśmy o teledysku. Na pewno w planach mamy teledysk do piosenki "Klątwa" - mówił w Radiu Białystok Tomasz Staranowicz z zespołu Bad Falcon.

Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
24.02.2023

- To nie jest wojna o charakterze lokalnym, regionalnym. To jest wojna, która zdeterminuje porządek europejski, z wpływem także na porządek światowy - mówi w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

Marek Ławreszuk, fot. Joanna Szubzda

Marek Ławreszuk

z zespołu Czeremszyna - laureata plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.02.2023

- Ta nagroda była dla nas bardzo dużą niespodzianką. Zespoły, które grają podobną muzykę do nas i będą planowały w przyszłych latach startować w Niebieskim Mikrofonie, niech się nie wahają - warto!


Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

laureat konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
23.02.2023

- Niebieski Mikrofon przede wszystkim daje cenne doświadczenie. Poznałem wielu ciekawych artystów, wiele zespołów, dostałem masę motywacji i zastrzyk finansowy.

prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.02.2023

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski, fot. Sylwia Krassowska

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski

zespół Five Stages of Grief, finaliści 4. edycji konkursu "Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok"
22.02.2023

"To był duży stres, bo jesteśmy młodym zespołem, za nami dopiero drugi konkurs, ale nikt nie chciał zawieść. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy Niebieski Mikrofon" - mówi Michał Babik.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok