Radio Białystok | Gość | dr Arkadiusz Derkacz [wideo] - ekonomista z Uniwersytetu Kaliskiego

dr Arkadiusz Derkacz [wideo]

ekonomista z Uniwersytetu Kaliskiego

14.02.2024, 07:54, akt. 12:51

- W sytuacji ograniczenia budżetu domowego najczęściej rezygnujemy z usług hotelarskich, restauracyjnych, także redukujemy inwestycje w gospodarstwach domowych - mówi dr Arkadiusz Derkacz.

dr Arkadiusz Derkacz, źródło: archiwum prywatne
dr Arkadiusz Derkacz, źródło: archiwum prywatne


0:00
0:00
Z dr. Arkadiuszem Derkaczem rozmawia Marek Gąsiorowski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

O bezpieczeństwie ekonomicznym Polaków z dr. Arkadiuszem Derkaczem z Uniwersytetu Kaliskiego rozmawia Marek Gąsiorowski.


Marek Gąsiorowski: Uniwersytet w Kaliszu przeprowadził badania bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków. Czujemy się bezpiecznie ekonomicznie?


dr Arkadiusz Derkacz: Co do zasady pewnie należy powiedzieć, że tak, aczkolwiek wskaźnik, który żeśmy uzyskali, wskazuje na ocenę dostateczną w skali od 0 do 1.


Co to oznacza?


W sposób taki bardzo literalny moglibyśmy powiedzieć, że jest to ocena dostateczna, czyli nie jest to najgorsza sytuacja...


Ale na wszystko nas nie stać.


Istotniejsze jest to, na co nas stać z perspektywy naszych dochodów w gospodarstwach domowych.


No ale z czegoś musimy zrezygnować. Z czego rezygnujemy najczęściej przy takim współczynniku bezpieczeństwa ekonomicznego?


Okazuje się, że takimi usługami, z których najczęściej rezygnujemy, są usługi hotelarskie, restauracyjne. Inwestycje w gospodarstwach domowych są także tym elementem, z którego często rezygnują Polacy w sytuacji jakiegoś ograniczenia budżetu domowego.


Najniższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego odnotowano na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Jak wpływ miała na to sytuacja międzynarodowa tuż za granicami tych województw?


Taka mała korekta, bo najniższy wskaźnik z perspektywy województw to województwa mazowieckie, śląskie i małopolskie, gdzie mamy 0,32. Natomiast Podlasie ma 0,35, więc to wyżej niż Warszawa i Śląsk. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście z perspektywy polskiej są to wskaźniki troszkę niższe niż chociażby Kujawsko-Pomorskie czy Wielkopolska.

Rzeczywiście wydarzenia za naszą wschodnią granicą na pewno w jakiś sposób wpłynęły na odczucie bezpieczeństwa w gospodarstwach domowych. Natomiast z drugiej strony, patrząc i porównując ten wynik do chociażby Mazowsza, z którym Podlasie sąsiaduje, to można powiedzieć, że jest to wskaźnik wyższy, co może pokazać, że mieszkańcy, którzy funkcjonują na co dzień w tym regionie Polski, czują się jednak bezpieczniej niż warszawiacy.


Nasuwa się też kolejny wniosek - że tak naprawdę skoro na Mazowszu zarabia się więcej, to nie to, ile zarabiamy, stanowi o poczuciu naszego bezpieczeństwa ekonomicznego.


Pełna zgoda. Ale z drugiej strony możemy też zaakcentować fakt, że na poziomach niższego wynagrodzenia w ostatnim czasie nastąpił pewien progres, wzrost wynagrodzenia. Mówi się cały czas o wzroście przeciętnego wynagrodzenia, ale ono jest też odczuwalne w tych realnych portfelach gospodarstw domowych.

Zmiana wynagrodzenia, zmiana otoczenia, w którym funkcjonujemy w tych mniejszych miejscowościach, rozwój infrastruktury, rozwój miast, nowe miejsca pracy - to się dużo dynamiczniej dzieje w tych średnich miejscowościach czy na wschodzie Polski, właśnie na Podlasiu, w Lubelskiem czy chociażby na Podkarpaciu, niż w takich miastach jak Łódź, Warszawa czy Poznań.


I tutaj dochodzimy do wniosku, że miejsce, w którym żyjemy, czyli duże czy średnie miasto, tak naprawdę praktycznie jest bez wpływu. Są pewne wnioski oczywiste - najmniej bezpieczni ekonomicznie czują się młodzi ludzie w przedziale od 18 do 24 lat. Ale najbardziej, i tu jest zaskoczenie, bezpiecznie ekonomicznie czują się starsi. Z czego to wynika, że starsi czują się o wiele bezpieczniej niż młodzi?


Tu można trochę zażartować, że to będzie skutek tych wszystkich programów rządowych, bez względu na to, kiedy one zostały wprowadzane. Natomiast ja patrzę na to z perspektywy socjologicznej.

Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o tym najwyższym wyniku odczucia bezpieczeństwa u osób najstarszych, to są to osoby, które mają olbrzymie doświadczenie, wiedzę, umiejętność funkcjonowania w tym świecie, który nas otacza, i one mogły sobie wypracować w procesie socjalizacji mechanizm dostosowania się, a to już pozwala im na to, żeby czuć się bezpieczniej, czuć się spokojniej.


Reasumując, nauczyłem się przeżyć miesiąc za 1500 zł, to i za 1000 zł sobie poradzę.


W pewnym sensie tak. Z kolei młodzi ludzie dopiero wchodzący na ścieżkę kariery zawodowej uczą się tego i jakąś niepewność mogą w najbliższej przyszłości dostrzegać.


Najbezpieczniej pod względem ekonomicznym czują się ludzie z najniższym wykształceniem. Zaskoczenie, jeśli chodzi o wyniki badań, czy nie?


Gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na różnicowanie społeczeństwa ze względu na poziom wykształcenia, to pewnie tak. Natomiast jak się przeanalizuje te wyniki z perspektywy pozostałych poziomów różnicowania, to się okazuje, że to podstawowe wykształcenie jest pewnego rodzaju dopełnieniem tych elementów, o których mówiliśmy wcześniej, albo które pewnie za chwilę będą poruszone.

Osoby, które mają podstawowe wykształcenie, żyją w gospodarstwach domowych, które razem ze sobą mają dochody zdecydowanie wyższe, mają trochę inny poziom zawodowy, natomiast podstawowe wykształcenie wynika albo z jakichś zaszłości historycznych, albo z tego faktu, że to są osoby najmłodsze, które mają jakieś inne źródło zabezpieczenia niż własne.


Czyli w postaci rodziców najczęściej. Spojrzeliście państwo również na zatrudnienie i tutaj jest kompletne zaskoczenie, bowiem bezrobotni czują się bezpieczniejsi ekonomicznie od osób zatrudnionych na umowę o pracę, na umowę zlecenie. Czyli lepiej być bezrobotnym?


Tutaj pewnie będę się powtarzał, tak jak to skomentowałem w kontekście wykształcenia. Bardzo podobna sytuacja. Należy na te poziomy różnicowania patrzeć z perspektywy całości tych badań.

Jeżeli chodzi o bezrobocie, to w Polsce od ostatnich wielu, wielu miesięcy poziom bezrobocia jest względnie niski - GUS podaje, że to około 5 proc. Natomiast nie mamy do czynienia z bezrobociem długotrwałym, strukturalnym, które wyklucza społeczeństwo albo osoby z całego społeczeństwa. Jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z bezrobociem, to istnieje jednak jakaś perspektywa podjęcia pracy i ten fakt powoduje to, że one nie są w jakiś sposób wykluczane.

Natomiast gdyby spojrzeć na osoby bezrobotne z perspektywy całego naszego badania, to tutaj jest też kolejny poziom różnicowania - osoby, które zajmują się własnym gospodarstwem domowym. To są osoby najczęściej w rozumieniu prawa bezrobotne. A to są również osoby, które mają najwyższy poziom bezpieczeństwa.


Bo to bezpieczeństwo zapewnia im kto inny. Popatrzyliście państwo też na dochody i wnioski również na pierwszy rzut oka są zaskakujące. O wiele bezpieczniej czują się takie rodziny, w których dochód na osobę wynosi mniej więcej 1000 zł, a poczucie bezpieczeństwa jest o wiele mniejsze w tych domach, gdzie na przykład mamy 10 tys. na osobę.


Tak, rzeczywiście ten barometr bezpieczeństwa na poziomie 0,43 dotyczy gospodarstw domowych z dochodem 1000 - 2000 zł na osobę. Natomiast w grupie społecznej, która osiąga najwyższe wynagrodzenia, takiego silnego uczucia nie ma. To może wynikać z kilku faktów.

Po pierwsze, wzrost wynagrodzenia, który obserwujemy w ostatnich miesiącach czy kwartałach, dotyczy raczej tych gospodarstw, które zarabiają nieco mniej. W związku z tym dużo ważniejsze okazuje się to, że się nam poprawia sytuacja, że zwiększamy poziom wynagrodzenia i widzimy jakąś perspektywę, możemy osiągnąć wyższy standard życia, wejść na inną stopę życiową niż sam fakt, że zarabiamy 10 tys. miesięcznie, ale to jest cały czas ten sam poziom przez dłuższą perspektywę.

Mamy wrażenie, że te zmiany i możliwości rozwoju, możliwości zwiększania dochodu, wchodzenia na kolejne poziomy swojej kariery zawodowej jest dużo istotniejsze dla tego bezpieczeństwa niż utrzymanie pewnego poziomu.


Na koniec sprawy rodzinne. Związek małżeński nie daje poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, ale z kolei im więcej dzieci w rodzinie, tym to poczucie jest wyższe.


Rzeczywiście czwórka dzieci to jest ta grupa społeczna, gdzie to bezpieczeństwo jest najwyższe. Może to wynikać z tego, że chcemy mieć dzieci, bo czujemy się bezpiecznie albo czujemy się bezpiecznie, bo mamy dużo dzieci, które są dla nas jakąś inwestycją na przyszłość.


| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP RESPIRO DUO, MUZYCZNE OBLICZA KOBIETY

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI
fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz [wideo]

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.04.2024

- Teraz mamy zdecydowanie więcej prób nielegalnego przekraczania granicy niż w pierwszych miesiącach tego roku. Za to, co dzieje się przy granicy, są odpowiedzialne służby białoruskie, bo to one tym wszystkim sterują - mówi mjr Katarzyna Zdanowicz.

Jan Perkowski, fot. Joanna Szubzda

Jan Perkowski

starosta białostocki
11.04.2024

"W naszym powiecie białostockim rozwój idzie dynamicznie - mieszkańców przybywa z roku na rok" - mówi Jan Perkowski.

Jacek Brzozowski, fot. Marcin Gliński

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.04.2024

"Odpowiedzialna polityka migracyjna polega na zapewnieniu szczelności granicy państwa" - mówił w Polskim Radiu Białystok wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.


Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

wiceminister rolnictwa, podlaski poseł PSL, prezes podlaskich struktur PSL
10.04.2024

- Koalicja z PiS-em byłaby bardzo trudną koalicją po tym wszystkim, co się wydarzyło i w polityce krajowej, i w polityce regionalnej - mówi Stefan Krajewski o powyborczej sytuacji w sejmiku województwa podlaskiego.

Tadeusz Truskolaski, fot. Edyta Wołosik

Tadeusz Truskolaski [wideo]

prezydent Białegostoku
9.04.2024

- Nawet jeśli zmieni się prawo, będzie to moja ostatnia kadencja - mówi Tadeusz Truskolaski.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
8.04.2024

"Będę rozmawiał z każdym, komu leży na sercu dobro naszego regionu. Będę rozmawiał z panem Stanisławem Derehajłą (z Konfederacji), Trzecią Drogą i Polskim Stronnictwem Ludowym. Będę rozmawiał nawet z Koalicją Obywatelską" - mówi Artur Kosicki.


Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski

prezydent Łomży
8.04.2024

"Mam nadzieję, że ta trzecia kadencja będzie kadencją stabilizacji. Liczę też na wsparcie rady miejskiej Łomży. Jest to niezwykle ważne, a różnie z tym bywało w poprzednich latach. Dla rozwoju naszego miasta ważne jest, aby był spokój, aby udało się zbudować większość ponad podziałami" - mówi Mariusz Chrzanowski.

dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
8.04.2024

"Tadeusz Truskolaski był faworytem i nie miał za bardzo z kim przegrać. Wynik Henryka Dębowskiego jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę, że nazwisko kandydata na prezydenta Białegostoku zostało ogłoszone w ostatniej chwili" - mówi dr Maciej Białous.

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, fot. Sylwia Krassowska

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska [wideo]

z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
8.04.2024

"W Białymstoku i w Łomży nie ma zaskoczenia. Suwałki są największą niespodzianką w regionie. Niewiele osób spodziewało się, że w Suwałkach będzie druga tura wyborów. Przez te dwa tygodnie czeka nas duża walka polityczna, programowa" - mówi dr Katarzyna Sztop-Rutkowska.


Piotr Morko, fot. Monika Kalicka

Piotr Morko

prezes Lowlanders Białystok
7.04.2024

Do gry wracają zawodnicy Lowlanders Białystok. Aktualni mistrzowie Polski w futbolu amerykańskim będą chcieli powtórzyć sukces z poprzednich rozgrywek. W lipcu zeszłego roku pokonali Silesię Rebels Katowice 38:35 i zdobyli swój trzeci mistrzowski tytuł.

Marek Rybnik, fot. Sylwia Krassowska

Marek Rybnik [wideo]

dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
5.04.2024

"Niezależnie od tego, ile kart otrzymamy, czy trzy, czy cztery, to na każdej karcie do głosowania, chcąc, żeby nasz głos był ważny, możemy postawić tylko jeden znak X. To jest warunek sine qua non ważności oddanego głosu" - mówi Marek Rybnik.

Andrzej Domański, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Domański [wideo]

minister finansów
4.04.2024

"Chcemy, aby nowy system był systemem przewidywalnym, stabilnym, na bazie którego samorządowcy będą mogli łatwiej planować swoje inwestycje" - mówi Andrzej Domański.


Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Dom Białoruski, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk [wideo]

prezes Białoruskiego Domu w Warszawie
3.04.2024

- Jestem przekonany, że ani Polacy, ani Białorusini nie chcą żadnej wojny, żadnego konfliktu, żadnej eskalacji, ale to przygotowują nam niestety jeden zbrodniarz Putin i drugi dyktator Łukaszenka - mówił w Polskim Radiu Białystok Aleś Zarembiuk.

Maciej Maciejewski, fot. Marcin Gliński

Maciej Maciejewski [wideo]

synoptyk
2.04.2024

"Na podstawie pomiarów, jakie są prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika ewidentnie, że robi nam się coraz cieplej. Średnia roczna temperatura rośnie" - mówił w Polskim Radiu Białystok synoptyk Maciej Maciejewski.

Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.03.2024

- Rosja przygotowuje się do wojny z NATO. To jest fakt. Pytanie, jak my to odbieramy i co robimy? Czy uważamy, że tego typu informacje nas straszą czy raczej są sygnałem do tego, żebyśmy się przygotowali. To, w jaki sposób Rosja zareaguje, zależy tylko i wyłącznie od naszych postaw - mówi gen. Wiesław Kukuła.


Monika Ksepko, fot. Sylwia Krassowska

Monika Ksepko [wideo]

psycholog z Białostockiego Centrum Onkologii i Hospicjum Proroka Eliasza
29.03.2024

- Nie da się uniknąć cierpienia. Natomiast my mamy tendencję do tego, żeby ułatwiać sobie życie i to jest naturalne, ale moje doświadczenie pokazuje, że na dłuższą metę unikanie nie zwalnia nas z cierpienia. W zasadzie odbiera nam możliwość przekonania się, że sobie poradzimy w takich trudnych chwilach - mówi psycholog.

Ks. Adam Anuszkiewicz, fot. Marcin Gliński

ks. Adam Anuszkiewicz [wideo]

wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku, kapelan w zakładzie poprawczym, raper
28.03.2024

"Jezus, kiedy powoływał apostołów, powołał ich po to, aby "z nim byli i aby mógł ich posyłać". Gdy przestanę być z Bogiem, gdy przestanę adorować Najświętszy Sakrament, przestanę się modlić, swoje sprawy codzienne odnosić do wartości Ewangelii, do osoby Jezusa Chrystusa, to wtedy przegram" - mówił w Polskim Radiu Białystok ks. Adam Anuszkiewicz.

fot. Marcin Gliński

Wiesław Czołpiński [wideo]

nowy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
27.03.2024

"Na kandydatów nie możemy narzekać, a wręcz możemy się tym pochwalić. Ponieważ na kierunek aktorstwo w Warszawie z dwiema specjalnościami - dramatyczną i muzyczną - startuje 1200 kandydatów na 18 miejsc. A w Białymstoku też zbieramy przez ostatnie lata co najmniej 200 kandydatów na 15 miejsc" - mówił w Polskim Radiu Białystok nowy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Wiesław Czołpiński.


Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Polskie Radio Lublin

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

prezeska Stowarzyszenia Grupa 17 z Polskiego Radia Lublin
26.03.2024

- Jesteśmy zobligowani wypełniać tę misję i to robimy najlepiej jak umiemy. My mamy to poczucie misji chyba wbudowane w geny dziennikarzy mediów publicznych i ciągle to realizujemy w nadziei, że te pieniądze spłyną - mówi o sytuacji w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.

Natalia Ściepancowa, fot. Marcin Gliński

Natalia Ściepancowa [wideo]

jedna z aktywistek białoruskiej diaspory w Białymstoku
25.03.2024

"Musimy dbać o nasz język i naszą białoruską kulturę. To jest ważne, żeby przetrzymać ten ciężki czas na wygnaniu" - mówiła w Polskim Radiu Białystok jedna z aktywistek białoruskiej diaspory w Białymstoku Natalia Ściepancowa.

foto: Monika Kalicka

Dorota Zawadzka i Grzegorz Zawadzki

autorzy książki "Werbel, czyli zrozumieć dzięcioły"
24.03.2024

Jeśli wybierzemy się teraz do lasu, jest duża szansa, że usłyszmy bębnienie czy też werblowanie... dzięciołów. Ale po co to robią? Ile razy na sekundę uderzają dziobem w drzewo? I czy mogą od tego dostać wstrząsu mózgu? A czy potrafią śpiewać? I co skrywają ich przepastne dziuple? Przeczytamy o tym w książce Doroty Zawadzkiej i Grzegorza Zawadzkiego "Werbel, czyli zrozumieć dzięcioły".


Maciej Wróbel, fot. własne

Maciej Wróbel [wideo]

przewodniczący sejmowej podkomisji ds. mediów i polityki audiowizualnej
22.03.2024

- Chcę jak najwięcej swojej wiedzy, energii poświęcić, żeby ta ustawa miała jak najlepsze założenia. Te najlepsze założenia to niezależne i dobrze sfinansowane media publiczne - mówi Maciej Wróbel.

fot. Marcin Gliński

prof. Małgorzata Bieńkowska [wideo]

dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
21.03.2024

Dziś przypada 100 dni rządu Donalda Tuska. Z ostatniego sondażu wynika, że ankietowani za sukces koalicji 15 października uważają przede wszystkim odblokowanie pieniędzy z KPO. Tak uważa ponad 61 procent badanych. Większość Polaków dobrze też ocenia prowadzenie polityki zagranicznej.

Julita Olszewska, fot. Sylwia Krassowska

Julita Olszewska [wideo]

rolniczka z Podlasia
20.03.2024

"Nie zmieniamy stanowiska, idziemy do przodu" - mówi Julita Olszewska.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
20.03.2024

- Takie generalizowanie, że protestujemy tutaj przeciwko obywatelom jest nie w porządku postawieniem sprawy - tym bardziej, że my protestujemy także w imieniu konsumentów, w sprawie dobrej, zdrowej żywności - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Jacek Słoma.

Jacek Brzozowski, fot. Joanna Szubzda

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
19.03.2024

- Suwerenność kraju, stabilność na arenie międzynarodowej nie ma barw politycznych, tu powinna być zgoda ponad podziałami. W związku z tym wierzę w to, że ustawa o obronie cywilnej zostanie w sposób przemyślany przyjęta i wprowadzona w życie - mówi wojewoda.

fot. Sylwia Krassowska

prof. Marcin Moniuszko

rektor elekt UMB
18.03.2024

"Mamy nadzieję, że fakt wysokiej jakości kształcenia, którą możemy zaprezentować, będzie magnesem, który sprawi, że ci młodzi ludzie będą do nas przychodzili na studia" - mówi prof. Marcin Moniuszko.


Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński

zastępca prezydenta Białegostoku
15.03.2024

- Mam nadzieję, że tę inwestycję będziemy mogli oddać do użytkowania przez mieszkańców 30 czerwca 2025 roku. Myślę, że nie będzie żadnych poślizgów - tak o nowej ulicy, która ma połączyć białostockie osiedle Bagnówka z Wygodą mówi Przemysław Tuchliński.

Leszek Mironiuk, fot. Joanna Szubzda

Leszek Mironiuk [wideo]

z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2024

- Jako konsumenci jesteśmy elementem rynku i nasze działania też go kształtują, więc im więcej osób korzysta z praw konsumenckich, tym bardziej wzrasta świadomość i sprzedawcy muszą bardziej stosować się do przepisów obowiązującego prawa - mówi Leszek Mironiuk.

fot. Marcin Gliński

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

z Wydziału Stosunków Międzynarodowych UwB
14.03.2024

- Staliśmy się zwornikiem bezpieczeństwa całego NATO, bo wszelkie działania na wschodniej flance opierają się na Polsce. Znaleźliśmy się więc w nieciekawym miejscu w ciekawym czasie i to na pewno zaważyło na tym, że znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych.


fot. Marcin Gliński

Krzysztof Bosak [wideo]

wicemarszałek Sejmu
13.03.2024

"Obronność nie polega na tym, że walczy się procentami PKB. Obronność polega na tym, że walczą konkretne jednostki sił zbrojnych, które mają konkretne zdolności obronne - wyposażenie, poziom wytrenowania i dowodzenia" - mówił w Polskim Radiu Białystok wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
12.03.2024

- To gest, który ma pokazywać, że sprawy bezpieczeństwa z punktu widzenia i Warszawy, i Waszyngtonu są ponad podziałami politycznymi i mają takie zostać - mówi o wspólnej wizycie prezydenta i premiera w Białym Domu prof. Adam Bartnicki.

Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda [wideo]

ekspert rynku nieruchomości
11.03.2024

"Cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. Nie wiem, czy w najbliższych latach, czy miesiącach dobijemy aż do 15 tys. zł za m², ale myślę, że dążymy w tym kierunku" - mówi Marek Szubzda.


Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski [wideo]

ekspert portalu Energetyka24
8.03.2024

Już za trzy lata ma być nałożony podatek na piece gazowe, ich używanie będzie znacznie droższe. Komisja Europejska opublikowała właśnie najnowszą wersję polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 r. Dodatkowo od lipca więcej będziemy płacić za prąd. Jakie wydatki nas czekają?

Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

wiceminister rolnictwa
7.03.2024

- To jest forma protestu, która ma zwrócić uwagę na problem. Natomiast nie możemy dopuścić do tego, że w ruch idzie kostka brukowa, idą narzędzia, które nie powinny wystąpić. Na pewno trzeba to bezwzględnie potępić. Oczywiście jest też analizowane zachowanie policjantów - mówi wiceminister.

prof. Maciej Perkowski, fot. Barbara Sokolińska

prof. Maciej Perkowski

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
6.03.2024

W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić rolnikom pakiet propozycji zmniejszający obciążenia. To reakcja na trwające od tygodni protesty.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok