Radio Białystok | Gość | Elżbieta Kamińska - wicekurator oświaty w Białymstoku

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku

26.10.2020, 08:34, akt. 08:49

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.

Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda
Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z Elżbietą Kamińską rozmawia Iza Serafin | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Uczniowie starszych klas podstawówek - od 4 do 8 - przechodzą od dziś na naukę zdalną. To kolejne obostrzenia wprowadzone w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Od tygodnia w systemie zdalnym pracują już uczniowie szkół średnich. Czy coś się w nim zmieni po doświadczeniach z wiosennego lockdownu i czy nie będzie uczniów wykluczonych cyfrowo - m.in. o tym z wicekurator oświaty w Białymstoku - Elżbietą Kamińską rozmawia Iza Serafin.


Iza Serafin: Czy decyzja rządu o przejściu na zdalne nauczanie także klas 4-8 ograniczy pani zdaniem rozprzestrzenianie się koronawirusa? Nie tylko w szkołach, bo wiadomo, że problemem było również to, że te dzieci często zakażały swoich rodziców.Elżbieta Kamińska: Pani redaktor, trudno mi komentować decyzję polskiego rządu. Tak jak pan premier podczas tej konferencji prasowej powiedział, że ta decyzja była konsultowana z lekarzami, z wirusologami, z osobami które znają się, orientują się w tematyce epidemicznej. Premier nas zapewnił, że te działania mają właśnie służyć poprawie sytuacji epidemicznej.To właśnie do kuratorium spływały raporty z poszczególnych szkół i my też dzwoniliśmy i informowaliśmy o tym naszych słuchaczy, że jakaś szkoła jest zamknięta albo kolejne klasy przechodzą na zdalne nauczanie, z kolei inspektorzy sanitarni mówili o tym, że wzrasta liczba zakażonych 40-50-latków, właśnie rodziców tych dzieci, które to zakażenie przynoszą ze szkół.


Kuratorium Oświaty codziennie pozyskuje takie informacje, jak funkcjonują szkoły i placówki w województwie podlaskim, i przedszkola też, także mamy takie rozeznanie. Szkoły i przedszkola, które pracują stacjonarnie, stanowią 96%, tylko 4% szkół podstawowych i przedszkoli w tej chwili pracuje albo w systemie zdalnym, albo hybrydowym. To mniej więcej na podobnym poziomie utrzymuje się dłuższy czas, mieliśmy 98, w tej chwili mamy 96, przy takim dużym zakażeniu epidemicznym.Czy jest szansa, że tym razem to zdalne nauczanie nie będzie się sprowadzać tak, jak wiosną, niestety w bardzo wielu przypadkach do zadawania materiału, egzekwowania prac, żeby móc wystawić oceny? Bardzo się obawiają tego rodzice.

Podlaski Kurator Oświaty ze swoimi wizytatorami monitoruje pracę szkół, jak w zakresie tego kształcenia na odległość realizują poszczególne zajęcia. Chcę też powiedzieć, że szkoły już nabrały trochę doświadczenia w tej poprzedniej fazie epidemii, gdzie dopiero wchodziły w tę zdalną edukację, to kształcenie na odległość, dzisiaj wychodzi to już dużo lepiej. 

Jesteśmy po konferencji z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim, też przekazaliśmy trochę informacji na ten temat, jakie działania powinni podjąć dyrektorzy, jak dobrze zorganizować pracę szkół i placówek tych właśnie, które będą realizowały kształcenie na odległość. 

Też planujemy narady w rejonach wizytacyjnych, żeby też wesprzeć dyrektorów, bo to dyrektorzy odpowiadają za organizację tego kształcenia na odległość, oczywiście we współpracy z nauczycielami. Chcemy zaangażować doradców metodycznych, którzy pojawili się w naszych placówkach doskonalenia nauczycieli, przekazujemy informacje o platformach internetowych uruchomionych przez ministerstwo edukacji, gdzie tam jest ogromna ilość materiałów, z których nauczyciele mogą korzystać. Także uczymy się i myślę, że to kształcenie na odległość będzie na dużo wyższym poziomie, dużo lepiej realizowane, bo mamy już więcej doświadczenia, więcej wiedzy, więcej możliwości.Rozumiem, że też będą realizowane te postulaty poprzedniego jeszcze ministra edukacji, żeby uprościć trochę podstawę programową, żeby nauczyciele też zmienili sposób prowadzenia lekcji, żeby to nie były takie długie monotonne wykłady, bo wiadomo, że przy nauczaniu znanym one nie mają racji bytu. Tu też możemy się spodziewać, rozumiem, jakiejś ewaluacji tego, że wyciągnęliśmy wnioski z wiosennego lockdownu.


Tak, wszyscy uczymy się, już na poziomie ministerstwa zapadają takie decyzje, jakie treści, w jakim zakresie podstawy programowe są realizowane. Ministerstwo umożliwia dyrektorom ustalenie długości prowadzenia zajęć, czyli może być ta godzina w przypadku indywidualnego nauczania na przykład 30 minut, a nie 45. Wybrać te ważne treści nauczania.


Czy nad systemem, nad metodyką państwo pracujecie?

Pracujemy, wspieramy dyrektorów, podejmujemy różne działania w tym kierunku. Oprócz tych platform internetowych, które ministerstwo proponuje nauczycielom i dyrektorom szkół, też jest dodatkowe doposażenie w sprzęt komputerowy. Warto wspomnieć o niedawno uruchomionym projekcie "zdalna szkoła", "zdalna szkoła plus", gdzie szkoły mogą pozyskać sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji finansowej. 

Ministerstwo edukacji z ministerstwem cyfryzacji uruchomiło też szkolne pakiety multimedialne dla szkół podstawowych, dla szkół ponadpodstawowych. Taki pakiet składa się z 25 tabletów z podłączeniem do mobilnego internetu, wiem, że już 18 sztuk w województwie otrzymało lub otrzyma na dniach takie właśnie szkolne pakiety multimedialne. Rusza projekt aktywna tablica, też MEN-owski projekty, który też pozwoli na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. 

Także działamy w różnych płaszczyznach: doradztwo metodyczne, doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, jak też wsparcie dyrektorów, nauczycieli przez wizytatorów i to doradztwo metodyczne, taką sieć doradztwa ustala kurator oświaty. Mamy doradców metodycznych ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkołach, tam też nauczyciele mogą się zwrócić z prośbą o pomoc, o wyjaśnienie, jakie metody stosować w tym kształceniu na odległość. Wymaga to ogromnego zaangażowania wszystkich podmiotów, żeby ta edukacja przebiegała jak najlepiej.Dyrektorzy mają zapewnić każdemu uczniowi dostęp do tej zdalnej nauki, żeby nie było tak, że niektórzy nie mogą się połączyć, bo nie mają możliwości, czy zajmiemy się takimi uczniami offline, którzy po prostu gdzieś tam utonęli nam wiosną?

Są przewidziane takie zapisy rozporządzenia w sprawie funkcjonowania szkół i placówek podczas epidemii, są informacje, że uczniowie, którzy nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, bo takie sytuacje mamy, bo o takich pani mówi, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne z wykorzystaniem komputerów szkolnych, jak też pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bo też są specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wiemy, że stacjonarnie też pracują szkoły specjalne, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, natomiast dyrektorzy pozostałych szkół specjalnych, czy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli w tym czasie decydować o trybie nauczania w klasach 4-8 szkół podstawowych, czy ponadpodstawowych — czy będzie to tryb zdalny, czy hybrydowy.W szkołach zostają na razie klasy 1-3, na razie, bo nie wiadomo czy za tydzień to się nie zmieni.

Nie wiemy tego, sytuacja jest właśnie bardzo dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień.

Czy te klasy 1-3 funkcjonują na dotychczasowych zasadach, czy może rozważana jest jakaś zmiana formuły, żeby na przykład te dzieci jakoś rozproszyć, żeby nie tłoczyły się po 30 uczniów w jednej klasie, mają do dyspozycji teraz całą szkołę.

Prawo daje taką dużą możliwość w tym zakresie dyrektorowi szkoły. To on może inaczej zorganizować tę pracę, żeby te dzieci się nie tłoczyły, one w tej chwili mają możliwości w większym odstępie funkcjonować i większy dystans między sobą zachować. 

Nadal obowiązuje zawieszenie zajęć, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy szkół, placówek publicznych i niepublicznych mogą być zawieszone zajęcia i w klasach 1-3 z uwagi na jakieś zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, na jakieś problemy zdrowotne związane z COVID. To zawieszenie zajęć w tych klasach 1-3 czy przedszkolu odbywa się za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Tak jest na dziś, sytuacja zmienia się, jest bardzo dynamiczna.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIE TEATR

Podlaskie ToTu! - Kierunek Augustów
gen. Andrzej Jakubaszek, fot. Joanna Szubzda

gen. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
1.07.2022

"W końcu przeszliśmy na bardzo mobilny charakter ochrony granicy. Patrolowanie na pojazdach, pieszo, poruszanie się wzdłuż linii granicy, a nie stacjonowanie na poziomie posterunków obserwacyjnych, jak to było jeszcze przed budową zapory" - mówi gen. Andrzej Jakubaszek.

źródło: Jakub Szymczuk/KPRP

Paweł Szrot

szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy
30.06.2022

Uznanie Rosji za największe zagrożenie Sojuszu, rozmieszczenie dodatkowych wojsk na wschodniej flance w tym w Polsce, zgoda na dołączenie Szwecji i Finlandii – to najważniejsze decyzje podjęte przez przedstawicieli państw NATO podczas szczytu w Madrycie.

fot. Renata Reda

Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

podlaska konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik SOR-u w USK w Białymstoku
29.06.2022

Z powodu upałów na oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku trafiają pierwsi pacjenci. Przyjęto już czterech mężczyzn, którzy pracowali na świeżym powietrzu, w miejscach nasłonecznionych.


gen. Romana Polko, źródło: archiwum prywatne

gen. Roman Polko

były dowódca jednostki wojskowej GROM
29.06.2022

To najważniejszy od dekad szczyt NATO - tak spotkanie przedstawicieli państw członkowskich Sojuszu w Madrycie oceniają eksperci.

Krzysztof Wojczal, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Wojczal

ekspert ds. geopolityki, bloger
28.06.2022

- Z punktu widzenia naszych interesów najlepiej by było, gdyby Rosjanie ponieśli tak druzgocącą porażkę na polu bitwy, żeby nie myśleli i nie byli w stanie ponowić czy przedłużać tej wojny przez kolejne lata - mówi Krzysztof Wojczal.

Artur Kosicki, fot. Wojciech Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
28.06.2022

Jest wotum zaufania, podlascy radni odrzucili wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium i zarząd województwa podlaskiego może dalej normalnie pracować.


Mikołaj Pawlak, źródło archiwum prywatne

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka
27.06.2022

Wychowuj, opierając się na wartościach, dbaj o więzi rodzinne, podaruj dziecku jak najwięcej czasu i bezwarunkową miłość. M.in. takie zalecenia znalazły się Dekalog Wychowania, który przyjęto podczas Ogólnopolskiego Kongresu "Wychowanie trwa wiecznie".

Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
24.06.2022

- Wbrew pozorom ministerstwo edukacji nie korzysta z wakacji. Przygotowujemy zmiany w Karcie Nauczyciela i tak zwanym awansie zawodowym - mówi Dariusz Piontkowski. MEiN pracuje nad uproszczeniem awansu zawodowego, podwyżkami dla nauczycieli rozpoczynających pracę i wprowadzeniem nowych przedmiotów.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.06.2022

"Zachęcam do wczasów na Suwalszczyźnie, do kupowania nieruchomości na Suwalszczyźnie - nie będzie żadnej agresji na przesmyk suwalski" - uspokaja prof. Adam Bartnicki.


Antoni Roman, fot. Marcin Gliński

Antoni Roman

prezes białostockiego Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących
22.06.2022

"Woda jest przyjacielem człowieka - hartuje ciało, kształtuje sylwetkę, chłodzi, jest przyjemna... ale woda nie wybacza ludziom, którzy są nieroztropni, nie myślą nad wodą" - mówi Antoni Roman.

fot. Marcin Mazewski

Andrzej Reucki

prezes WOPR województwa podlaskiego
21.06.2022

Od kilku lat podlaskie samorządy i instytucje mają problem ze znalezieniem ratowników na letnie kąpieliska. Powodów takiej sytuacji jest co najmniej kilka.

Witold Karczewski, fot. Joanna Szubzda

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
21.06.2022

Nie jest łatwo z dnia na dzień zamienić rynek wschodni na Europę, Azję lub Afrykę. Przedsiębiorcy szukają takich rozwiązań. Ten proces trwa, ale na razie skala działalności spada - mówi Witold Karczewski.


Zbigniew Ziobro, fot. Marcin Mazewski

Zbigniew Ziobro

minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20.06.2022

"Nie rozważamy opuszczenia Zjednoczonej Prawicy, dlatego, że jesteśmy partią odpowiedzialną, a opuszczenie Zjednoczonej Prawicy oznacza przejęcie władzy przez totalną opozycję, która jest zaciekła, zacietrzewiona..."

Jacek Raubo, źródło: defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24.pl
20.06.2022

"Ważnym procesem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego tak, aby efektywność i skuteczność badań i rozwoju była na lepszym poziomie" - mówi dr Jacek Raubo.

Maciej Stolarczyk, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Stolarczyk

trener Jagiellonii Białystok
17.06.2022

"Mam nadzieję, że to jest właśnie ten moment, w którym ta seria częstych zmian trenerów zostaje przerwana" - mówi Maciej Stolarczyk.


Jarosław Sellin, fot. Danuta Matloch (https://www.gov.pl/)

Jarosław Sellin

wiceminister kultury
15.06.2022

"Przygotowujemy się na stawianie wniosków w różnych organach międzynarodowych przeciwko Rosji o zbrodnie przeciwko dziedzictwu kulturowemu i odbudowę" - mówi Jarosław Sellin.

Piotr Radziwon, fot. Monika Kalicka

prof. Piotr Radziwon

dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
14.06.2022

"W województwie podlaskim mamy najlepszych dawców w całej Polsce. Ilość oddawanej krwi jest mniej więcej o 70% większa niż średnia krajowa i europejska" - mówi prof. Piotr Radziwon.

Katarzyna Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
13.06.2022

"W tej chwili mamy już około 140 km gotowej zapory z naniesionymi przęsłami, te prace, kiedy już mamy gotowe pewne elementy, przebiegają dość sprawnie. Firmy mają termin do końca czerwca i widać, że wywiążą się z tego terminu" - mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.


prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
10.06.2022

W kolejnych europejskich krajach w szybkim tempie rośnie inflacja. W Hiszpanii w maju wyniosła 8,7 procent w skali rocznej, w Czechach już 16 procent.

Bohdan Paszkowski, fot. Sylwia Krassowska

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
10.06.2022

Być może 200-metrowy zakaz zbliżania się do linii granicy państwowej będzie bezterminowy. Będziemy w stałym kontakcie z komendantem wojewódzkim Straży Granicznej i po konsultacjach ten zakaz skrócimy - mówi Bohdan Paszkowski.

Ireneusz Jabłoński, źródło: UM Łódź

Ireneusz Jabłoński

z Centrum im. Adama Smitha
9.06.2022

"Wystąpienie o zawieszenie obsługi rat kredytowych lub rolowanie, czyli wydłużenie kredytu w czasie na tyle, ile to jest możliwe i tym samym zmniejszenie rat kredytowych. To są jedyne metody, z których dzisiaj można korzystać" - radzi kredytobiorcom Ireneusz Jabłoński.


Jacek Raubo, źródło: defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24
8.06.2022

"Rosja chce zdestabilizować sytuację w państwach Europy Zachodniej, w państwach w ogóle szerzej pojmowanego zachodu po to, aby osłabić pomoc wojskową" - ocenia dr Jacek Raubo.

Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

przewodniczący podlaskich struktur PiS, wiceminister edukacji i nauki
7.06.2022

"Chcemy z bezpośrednim przekazem dotrzeć do zwykłych mieszkańców, rozmawiać bezpośrednio z Polakami. Mówić im, co zrobiliśmy, czego jeszcze nie udało się skończyć, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Potem przyjdzie czas na dalszy program, co będziemy robili w kolejnych latach, w kolejnej kadencji" - mówi Dariusz Piontkowski.

Waldemar Rogowski. fot. Monika Kalicka

prof. Waldemar Rogowski

główny analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej
6.06.2022

"Dzisiaj głównym problemem nie jest brak wkładu własnego. Pierwotnym problemem jest to, że część młodych osób nie ma zdolności kredytowej" - mówi prof. Waldemar Rogowski.


źródło: facebook.com / Fundacja Świat na Tak

Anna Samborska

pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku
3.06.2022

"W pracy z młodzieżą ważna jest bezinteresowność i autentyczność. Dzieciom trzeba dać impusl, być iskrą do działania i one ruszą z nami w tę przygodę" - uważa Anna Samborska.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura

komandor rezerwy Marynarki Wojennej
3.06.2022

"Rosja jest w bardzo trudnej sytuacji. Armia poniosła tak ogromne straty, że w tej chwili nie jest w stanie odbudować swojego potencjału, jaki miała przed 24 lutego tego roku" - ocenia Maksymilian Dura.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
2.06.2022

- Nie mamy czasu jako województwo podlaskie na to, żeby oglądać się na inne rzeczy, powinniśmy dbać o swoje i o to, żeby jak najszybciej uzupełniać zaległości, co więcej - realizować projekty, które będą innowacyjne na skalę Polski, a nawet świata.


fot. Monika Kalicka

prof. Roman Engler

rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
2.06.2022

"Chcielibyśmy zaproponować kształcenie młodzieży z Kazachstanu z polskimi korzeniami. Chcemy stworzyć im warunki do tego, by mogli studiować w programie "Studiuj i pracuj", gdzie zarabiają na czesne i koszty pobytu, a jednocześnie oszczędzają pieniądze" - mówi prof. Roman Engler.

Mikołaj Pawlak, źródło archiwum prywatne

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka
1.06.2022

"Miałem nadzieję, że pokolenie dzieci wojny nigdy nie wróci, a okazuje się, że mamy dzieci, które słyszały huk bomb, które widziały - jak mówią - krasne niebo, czyli czerwone niebo w nocy, które chowały się do schronów, którym zniszczono, zabrano dzieciństwo. To jest tragedia naszych czasów i musimy walczyć o to, żeby podstawowe prawa były przestrzegane" - mówi Mikołaj Pawlak.

Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka

Tomasz Madras

wicewojewoda podlaski
31.05.2022

"Chodzi o to, żeby każda część naszego kraju, każdy powiat, północ, południe, wschód, czy zachód otrzymały taki zastrzyk inwestycyjny. Przecież te pieniądze zostają w gospodarce i społeczeństwie" - mówi wicewojewoda Tomasz Madras.


Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.05.2022

"Będziemy mieli podwyżkę średnio w całym roku w granicach 500 zł, czyli minimalne wynagrodzenie w granicach 3,5 tys. zł. Podwyżka będzie prowadzona w dwóch etapach i myślę, że to jest najistotniejsze, że ta podwyżka będzie" - mówi Józef Mozolewski.

płk Grzegorz Konopko, fot. Joanna Szubzda

płk Grzegorz Konopko

szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku
27.05.2022

- Żołnierz, zgłaszając się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, już w wojskowym centrum rekrutacji wybiera, gdzie chciałby służyć. Część ochotników chciałaby służyć jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania i to jest możliwe.

Joanna Cur, mat. pras.

Joanna Cur

prawniczka, specjalistka od prawa pracy
26.05.2022

"Praca zdalna to będzie porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Z tego przywileju będą mogli skorzystać pracownicy, którzy mają odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, żeby z takiej formy pracy skorzystać" - mówi Joanna Cur.


Adam Sworowski, fot. Sylwia Krassowska

Adam Sworowski

współorganizator festiwalu B. East Fest
26.05.2022

"Białystok potrzebował takiego wydarzenia, na którym pojawią się wielkie nazwiska. Nie trzeba już jeździć do innych miast na duże wydarzenia hip-hopowe czy rapowe. Postanowiliśmy zebrać siły i stworzyć coś fajnego tutaj, u nas" - mówi Adam Sworowski.

Mirosław Bielawski, fot. Monika Kalicka

Mirosław Bielawski

prezes Polskiego Radia Białystok
25.05.2022

"Musimy być otwarci na wszystko, co jest nowe. Coraz bardziej z tego korzystamy, nie służymy tylko głosem, ale również i wizją, z wielu wydarzeń robimy nie tylko relacje dźwiękowe, a też zdjęcia, filmiki i będziemy w tym kierunku iść" - mówi nowy prezes Radia Białystok Mirosław Bielawski.

fot. Monika Kalicka

Andrzej Jakubowski

windykator
25.05.2022

"Czy czeka nas spowolnienie, jeśli chodzi o gospodarkę? Myślę, że tak. Czy czeka nas wzrost inflacji? Jeszcze tak" - mówi Andrzej Jakubowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok