Radio Białystok | Gość | Elżbieta Kamińska - wicekurator oświaty w Białymstoku

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku

26.10.2020, 08:34, akt. 08:49

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.

Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda
Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z Elżbietą Kamińską rozmawia Iza Serafin | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Uczniowie starszych klas podstawówek - od 4 do 8 - przechodzą od dziś na naukę zdalną. To kolejne obostrzenia wprowadzone w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Od tygodnia w systemie zdalnym pracują już uczniowie szkół średnich. Czy coś się w nim zmieni po doświadczeniach z wiosennego lockdownu i czy nie będzie uczniów wykluczonych cyfrowo - m.in. o tym z wicekurator oświaty w Białymstoku - Elżbietą Kamińską rozmawia Iza Serafin.


Iza Serafin: Czy decyzja rządu o przejściu na zdalne nauczanie także klas 4-8 ograniczy pani zdaniem rozprzestrzenianie się koronawirusa? Nie tylko w szkołach, bo wiadomo, że problemem było również to, że te dzieci często zakażały swoich rodziców.Elżbieta Kamińska: Pani redaktor, trudno mi komentować decyzję polskiego rządu. Tak jak pan premier podczas tej konferencji prasowej powiedział, że ta decyzja była konsultowana z lekarzami, z wirusologami, z osobami które znają się, orientują się w tematyce epidemicznej. Premier nas zapewnił, że te działania mają właśnie służyć poprawie sytuacji epidemicznej.To właśnie do kuratorium spływały raporty z poszczególnych szkół i my też dzwoniliśmy i informowaliśmy o tym naszych słuchaczy, że jakaś szkoła jest zamknięta albo kolejne klasy przechodzą na zdalne nauczanie, z kolei inspektorzy sanitarni mówili o tym, że wzrasta liczba zakażonych 40-50-latków, właśnie rodziców tych dzieci, które to zakażenie przynoszą ze szkół.


Kuratorium Oświaty codziennie pozyskuje takie informacje, jak funkcjonują szkoły i placówki w województwie podlaskim, i przedszkola też, także mamy takie rozeznanie. Szkoły i przedszkola, które pracują stacjonarnie, stanowią 96%, tylko 4% szkół podstawowych i przedszkoli w tej chwili pracuje albo w systemie zdalnym, albo hybrydowym. To mniej więcej na podobnym poziomie utrzymuje się dłuższy czas, mieliśmy 98, w tej chwili mamy 96, przy takim dużym zakażeniu epidemicznym.Czy jest szansa, że tym razem to zdalne nauczanie nie będzie się sprowadzać tak, jak wiosną, niestety w bardzo wielu przypadkach do zadawania materiału, egzekwowania prac, żeby móc wystawić oceny? Bardzo się obawiają tego rodzice.

Podlaski Kurator Oświaty ze swoimi wizytatorami monitoruje pracę szkół, jak w zakresie tego kształcenia na odległość realizują poszczególne zajęcia. Chcę też powiedzieć, że szkoły już nabrały trochę doświadczenia w tej poprzedniej fazie epidemii, gdzie dopiero wchodziły w tę zdalną edukację, to kształcenie na odległość, dzisiaj wychodzi to już dużo lepiej. 

Jesteśmy po konferencji z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim, też przekazaliśmy trochę informacji na ten temat, jakie działania powinni podjąć dyrektorzy, jak dobrze zorganizować pracę szkół i placówek tych właśnie, które będą realizowały kształcenie na odległość. 

Też planujemy narady w rejonach wizytacyjnych, żeby też wesprzeć dyrektorów, bo to dyrektorzy odpowiadają za organizację tego kształcenia na odległość, oczywiście we współpracy z nauczycielami. Chcemy zaangażować doradców metodycznych, którzy pojawili się w naszych placówkach doskonalenia nauczycieli, przekazujemy informacje o platformach internetowych uruchomionych przez ministerstwo edukacji, gdzie tam jest ogromna ilość materiałów, z których nauczyciele mogą korzystać. Także uczymy się i myślę, że to kształcenie na odległość będzie na dużo wyższym poziomie, dużo lepiej realizowane, bo mamy już więcej doświadczenia, więcej wiedzy, więcej możliwości.Rozumiem, że też będą realizowane te postulaty poprzedniego jeszcze ministra edukacji, żeby uprościć trochę podstawę programową, żeby nauczyciele też zmienili sposób prowadzenia lekcji, żeby to nie były takie długie monotonne wykłady, bo wiadomo, że przy nauczaniu znanym one nie mają racji bytu. Tu też możemy się spodziewać, rozumiem, jakiejś ewaluacji tego, że wyciągnęliśmy wnioski z wiosennego lockdownu.


Tak, wszyscy uczymy się, już na poziomie ministerstwa zapadają takie decyzje, jakie treści, w jakim zakresie podstawy programowe są realizowane. Ministerstwo umożliwia dyrektorom ustalenie długości prowadzenia zajęć, czyli może być ta godzina w przypadku indywidualnego nauczania na przykład 30 minut, a nie 45. Wybrać te ważne treści nauczania.


Czy nad systemem, nad metodyką państwo pracujecie?

Pracujemy, wspieramy dyrektorów, podejmujemy różne działania w tym kierunku. Oprócz tych platform internetowych, które ministerstwo proponuje nauczycielom i dyrektorom szkół, też jest dodatkowe doposażenie w sprzęt komputerowy. Warto wspomnieć o niedawno uruchomionym projekcie "zdalna szkoła", "zdalna szkoła plus", gdzie szkoły mogą pozyskać sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji finansowej. 

Ministerstwo edukacji z ministerstwem cyfryzacji uruchomiło też szkolne pakiety multimedialne dla szkół podstawowych, dla szkół ponadpodstawowych. Taki pakiet składa się z 25 tabletów z podłączeniem do mobilnego internetu, wiem, że już 18 sztuk w województwie otrzymało lub otrzyma na dniach takie właśnie szkolne pakiety multimedialne. Rusza projekt aktywna tablica, też MEN-owski projekty, który też pozwoli na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. 

Także działamy w różnych płaszczyznach: doradztwo metodyczne, doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, jak też wsparcie dyrektorów, nauczycieli przez wizytatorów i to doradztwo metodyczne, taką sieć doradztwa ustala kurator oświaty. Mamy doradców metodycznych ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkołach, tam też nauczyciele mogą się zwrócić z prośbą o pomoc, o wyjaśnienie, jakie metody stosować w tym kształceniu na odległość. Wymaga to ogromnego zaangażowania wszystkich podmiotów, żeby ta edukacja przebiegała jak najlepiej.Dyrektorzy mają zapewnić każdemu uczniowi dostęp do tej zdalnej nauki, żeby nie było tak, że niektórzy nie mogą się połączyć, bo nie mają możliwości, czy zajmiemy się takimi uczniami offline, którzy po prostu gdzieś tam utonęli nam wiosną?

Są przewidziane takie zapisy rozporządzenia w sprawie funkcjonowania szkół i placówek podczas epidemii, są informacje, że uczniowie, którzy nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, bo takie sytuacje mamy, bo o takich pani mówi, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne z wykorzystaniem komputerów szkolnych, jak też pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bo też są specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wiemy, że stacjonarnie też pracują szkoły specjalne, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, natomiast dyrektorzy pozostałych szkół specjalnych, czy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli w tym czasie decydować o trybie nauczania w klasach 4-8 szkół podstawowych, czy ponadpodstawowych — czy będzie to tryb zdalny, czy hybrydowy.W szkołach zostają na razie klasy 1-3, na razie, bo nie wiadomo czy za tydzień to się nie zmieni.

Nie wiemy tego, sytuacja jest właśnie bardzo dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień.

Czy te klasy 1-3 funkcjonują na dotychczasowych zasadach, czy może rozważana jest jakaś zmiana formuły, żeby na przykład te dzieci jakoś rozproszyć, żeby nie tłoczyły się po 30 uczniów w jednej klasie, mają do dyspozycji teraz całą szkołę.

Prawo daje taką dużą możliwość w tym zakresie dyrektorowi szkoły. To on może inaczej zorganizować tę pracę, żeby te dzieci się nie tłoczyły, one w tej chwili mają możliwości w większym odstępie funkcjonować i większy dystans między sobą zachować. 

Nadal obowiązuje zawieszenie zajęć, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy szkół, placówek publicznych i niepublicznych mogą być zawieszone zajęcia i w klasach 1-3 z uwagi na jakieś zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, na jakieś problemy zdrowotne związane z COVID. To zawieszenie zajęć w tych klasach 1-3 czy przedszkolu odbywa się za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Tak jest na dziś, sytuacja zmienia się, jest bardzo dynamiczna.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP RESPIRO DUO, MUZYCZNE OBLICZA KOBIETY

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI
prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
15.04.2024

- Jeśli jedno państwo atakuje drugie to mamy stan wojny. To jest dzisiaj nieoczywiste, ale też pokazuje, jak zmieniło się postrzeganie wojny w ogóle w stosunkach międzynarodowych - mówi o konflikcie między Izraelem a Iranem prof. Adam Bartnicki.

fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz [wideo]

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.04.2024

- Teraz mamy zdecydowanie więcej prób nielegalnego przekraczania granicy niż w pierwszych miesiącach tego roku. Za to, co dzieje się przy granicy, są odpowiedzialne służby białoruskie, bo to one tym wszystkim sterują - mówi mjr Katarzyna Zdanowicz.

Jan Perkowski, fot. Joanna Szubzda

Jan Perkowski

starosta białostocki
11.04.2024

"W naszym powiecie białostockim rozwój idzie dynamicznie - mieszkańców przybywa z roku na rok" - mówi Jan Perkowski.


Jacek Brzozowski, fot. Marcin Gliński

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.04.2024

"Odpowiedzialna polityka migracyjna polega na zapewnieniu szczelności granicy państwa" - mówił w Polskim Radiu Białystok wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

wiceminister rolnictwa, podlaski poseł PSL, prezes podlaskich struktur PSL
10.04.2024

- Koalicja z PiS-em byłaby bardzo trudną koalicją po tym wszystkim, co się wydarzyło i w polityce krajowej, i w polityce regionalnej - mówi Stefan Krajewski o powyborczej sytuacji w sejmiku województwa podlaskiego.

Tadeusz Truskolaski, fot. Edyta Wołosik

Tadeusz Truskolaski [wideo]

prezydent Białegostoku
9.04.2024

- Nawet jeśli zmieni się prawo, będzie to moja ostatnia kadencja - mówi Tadeusz Truskolaski.


Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
8.04.2024

"Będę rozmawiał z każdym, komu leży na sercu dobro naszego regionu. Będę rozmawiał z panem Stanisławem Derehajłą (z Konfederacji), Trzecią Drogą i Polskim Stronnictwem Ludowym. Będę rozmawiał nawet z Koalicją Obywatelską" - mówi Artur Kosicki.

Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski

prezydent Łomży
8.04.2024

"Mam nadzieję, że ta trzecia kadencja będzie kadencją stabilizacji. Liczę też na wsparcie rady miejskiej Łomży. Jest to niezwykle ważne, a różnie z tym bywało w poprzednich latach. Dla rozwoju naszego miasta ważne jest, aby był spokój, aby udało się zbudować większość ponad podziałami" - mówi Mariusz Chrzanowski.

dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
8.04.2024

"Tadeusz Truskolaski był faworytem i nie miał za bardzo z kim przegrać. Wynik Henryka Dębowskiego jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę, że nazwisko kandydata na prezydenta Białegostoku zostało ogłoszone w ostatniej chwili" - mówi dr Maciej Białous.


dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, fot. Sylwia Krassowska

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska [wideo]

z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
8.04.2024

"W Białymstoku i w Łomży nie ma zaskoczenia. Suwałki są największą niespodzianką w regionie. Niewiele osób spodziewało się, że w Suwałkach będzie druga tura wyborów. Przez te dwa tygodnie czeka nas duża walka polityczna, programowa" - mówi dr Katarzyna Sztop-Rutkowska.

Piotr Morko, fot. Monika Kalicka

Piotr Morko

prezes Lowlanders Białystok
7.04.2024

Do gry wracają zawodnicy Lowlanders Białystok. Aktualni mistrzowie Polski w futbolu amerykańskim będą chcieli powtórzyć sukces z poprzednich rozgrywek. W lipcu zeszłego roku pokonali Silesię Rebels Katowice 38:35 i zdobyli swój trzeci mistrzowski tytuł.

Marek Rybnik, fot. Sylwia Krassowska

Marek Rybnik [wideo]

dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
5.04.2024

"Niezależnie od tego, ile kart otrzymamy, czy trzy, czy cztery, to na każdej karcie do głosowania, chcąc, żeby nasz głos był ważny, możemy postawić tylko jeden znak X. To jest warunek sine qua non ważności oddanego głosu" - mówi Marek Rybnik.


Andrzej Domański, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Domański [wideo]

minister finansów
4.04.2024

"Chcemy, aby nowy system był systemem przewidywalnym, stabilnym, na bazie którego samorządowcy będą mogli łatwiej planować swoje inwestycje" - mówi Andrzej Domański.

Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Dom Białoruski, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk [wideo]

prezes Białoruskiego Domu w Warszawie
3.04.2024

- Jestem przekonany, że ani Polacy, ani Białorusini nie chcą żadnej wojny, żadnego konfliktu, żadnej eskalacji, ale to przygotowują nam niestety jeden zbrodniarz Putin i drugi dyktator Łukaszenka - mówił w Polskim Radiu Białystok Aleś Zarembiuk.

Maciej Maciejewski, fot. Marcin Gliński

Maciej Maciejewski [wideo]

synoptyk
2.04.2024

"Na podstawie pomiarów, jakie są prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika ewidentnie, że robi nam się coraz cieplej. Średnia roczna temperatura rośnie" - mówił w Polskim Radiu Białystok synoptyk Maciej Maciejewski.


Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.03.2024

- Rosja przygotowuje się do wojny z NATO. To jest fakt. Pytanie, jak my to odbieramy i co robimy? Czy uważamy, że tego typu informacje nas straszą czy raczej są sygnałem do tego, żebyśmy się przygotowali. To, w jaki sposób Rosja zareaguje, zależy tylko i wyłącznie od naszych postaw - mówi gen. Wiesław Kukuła.

Monika Ksepko, fot. Sylwia Krassowska

Monika Ksepko [wideo]

psycholog z Białostockiego Centrum Onkologii i Hospicjum Proroka Eliasza
29.03.2024

- Nie da się uniknąć cierpienia. Natomiast my mamy tendencję do tego, żeby ułatwiać sobie życie i to jest naturalne, ale moje doświadczenie pokazuje, że na dłuższą metę unikanie nie zwalnia nas z cierpienia. W zasadzie odbiera nam możliwość przekonania się, że sobie poradzimy w takich trudnych chwilach - mówi psycholog.

Ks. Adam Anuszkiewicz, fot. Marcin Gliński

ks. Adam Anuszkiewicz [wideo]

wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku, kapelan w zakładzie poprawczym, raper
28.03.2024

"Jezus, kiedy powoływał apostołów, powołał ich po to, aby "z nim byli i aby mógł ich posyłać". Gdy przestanę być z Bogiem, gdy przestanę adorować Najświętszy Sakrament, przestanę się modlić, swoje sprawy codzienne odnosić do wartości Ewangelii, do osoby Jezusa Chrystusa, to wtedy przegram" - mówił w Polskim Radiu Białystok ks. Adam Anuszkiewicz.


fot. Marcin Gliński

Wiesław Czołpiński [wideo]

nowy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
27.03.2024

"Na kandydatów nie możemy narzekać, a wręcz możemy się tym pochwalić. Ponieważ na kierunek aktorstwo w Warszawie z dwiema specjalnościami - dramatyczną i muzyczną - startuje 1200 kandydatów na 18 miejsc. A w Białymstoku też zbieramy przez ostatnie lata co najmniej 200 kandydatów na 15 miejsc" - mówił w Polskim Radiu Białystok nowy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Wiesław Czołpiński.

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Polskie Radio Lublin

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

prezeska Stowarzyszenia Grupa 17 z Polskiego Radia Lublin
26.03.2024

- Jesteśmy zobligowani wypełniać tę misję i to robimy najlepiej jak umiemy. My mamy to poczucie misji chyba wbudowane w geny dziennikarzy mediów publicznych i ciągle to realizujemy w nadziei, że te pieniądze spłyną - mówi o sytuacji w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.

Natalia Ściepancowa, fot. Marcin Gliński

Natalia Ściepancowa [wideo]

jedna z aktywistek białoruskiej diaspory w Białymstoku
25.03.2024

"Musimy dbać o nasz język i naszą białoruską kulturę. To jest ważne, żeby przetrzymać ten ciężki czas na wygnaniu" - mówiła w Polskim Radiu Białystok jedna z aktywistek białoruskiej diaspory w Białymstoku Natalia Ściepancowa.


foto: Monika Kalicka

Dorota Zawadzka i Grzegorz Zawadzki

autorzy książki "Werbel, czyli zrozumieć dzięcioły"
24.03.2024

Jeśli wybierzemy się teraz do lasu, jest duża szansa, że usłyszmy bębnienie czy też werblowanie... dzięciołów. Ale po co to robią? Ile razy na sekundę uderzają dziobem w drzewo? I czy mogą od tego dostać wstrząsu mózgu? A czy potrafią śpiewać? I co skrywają ich przepastne dziuple? Przeczytamy o tym w książce Doroty Zawadzkiej i Grzegorza Zawadzkiego "Werbel, czyli zrozumieć dzięcioły".

Maciej Wróbel, fot. własne

Maciej Wróbel [wideo]

przewodniczący sejmowej podkomisji ds. mediów i polityki audiowizualnej
22.03.2024

- Chcę jak najwięcej swojej wiedzy, energii poświęcić, żeby ta ustawa miała jak najlepsze założenia. Te najlepsze założenia to niezależne i dobrze sfinansowane media publiczne - mówi Maciej Wróbel.

fot. Marcin Gliński

prof. Małgorzata Bieńkowska [wideo]

dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
21.03.2024

Dziś przypada 100 dni rządu Donalda Tuska. Z ostatniego sondażu wynika, że ankietowani za sukces koalicji 15 października uważają przede wszystkim odblokowanie pieniędzy z KPO. Tak uważa ponad 61 procent badanych. Większość Polaków dobrze też ocenia prowadzenie polityki zagranicznej.


Julita Olszewska, fot. Sylwia Krassowska

Julita Olszewska [wideo]

rolniczka z Podlasia
20.03.2024

"Nie zmieniamy stanowiska, idziemy do przodu" - mówi Julita Olszewska.

Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
20.03.2024

- Takie generalizowanie, że protestujemy tutaj przeciwko obywatelom jest nie w porządku postawieniem sprawy - tym bardziej, że my protestujemy także w imieniu konsumentów, w sprawie dobrej, zdrowej żywności - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Jacek Słoma.

Jacek Brzozowski, fot. Joanna Szubzda

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
19.03.2024

- Suwerenność kraju, stabilność na arenie międzynarodowej nie ma barw politycznych, tu powinna być zgoda ponad podziałami. W związku z tym wierzę w to, że ustawa o obronie cywilnej zostanie w sposób przemyślany przyjęta i wprowadzona w życie - mówi wojewoda.


fot. Sylwia Krassowska

prof. Marcin Moniuszko

rektor elekt UMB
18.03.2024

"Mamy nadzieję, że fakt wysokiej jakości kształcenia, którą możemy zaprezentować, będzie magnesem, który sprawi, że ci młodzi ludzie będą do nas przychodzili na studia" - mówi prof. Marcin Moniuszko.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński

zastępca prezydenta Białegostoku
15.03.2024

- Mam nadzieję, że tę inwestycję będziemy mogli oddać do użytkowania przez mieszkańców 30 czerwca 2025 roku. Myślę, że nie będzie żadnych poślizgów - tak o nowej ulicy, która ma połączyć białostockie osiedle Bagnówka z Wygodą mówi Przemysław Tuchliński.

Leszek Mironiuk, fot. Joanna Szubzda

Leszek Mironiuk [wideo]

z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2024

- Jako konsumenci jesteśmy elementem rynku i nasze działania też go kształtują, więc im więcej osób korzysta z praw konsumenckich, tym bardziej wzrasta świadomość i sprzedawcy muszą bardziej stosować się do przepisów obowiązującego prawa - mówi Leszek Mironiuk.


fot. Marcin Gliński

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

z Wydziału Stosunków Międzynarodowych UwB
14.03.2024

- Staliśmy się zwornikiem bezpieczeństwa całego NATO, bo wszelkie działania na wschodniej flance opierają się na Polsce. Znaleźliśmy się więc w nieciekawym miejscu w ciekawym czasie i to na pewno zaważyło na tym, że znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych.

fot. Marcin Gliński

Krzysztof Bosak [wideo]

wicemarszałek Sejmu
13.03.2024

"Obronność nie polega na tym, że walczy się procentami PKB. Obronność polega na tym, że walczą konkretne jednostki sił zbrojnych, które mają konkretne zdolności obronne - wyposażenie, poziom wytrenowania i dowodzenia" - mówił w Polskim Radiu Białystok wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
12.03.2024

- To gest, który ma pokazywać, że sprawy bezpieczeństwa z punktu widzenia i Warszawy, i Waszyngtonu są ponad podziałami politycznymi i mają takie zostać - mówi o wspólnej wizycie prezydenta i premiera w Białym Domu prof. Adam Bartnicki.


Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda [wideo]

ekspert rynku nieruchomości
11.03.2024

"Cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. Nie wiem, czy w najbliższych latach, czy miesiącach dobijemy aż do 15 tys. zł za m², ale myślę, że dążymy w tym kierunku" - mówi Marek Szubzda.

Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski [wideo]

ekspert portalu Energetyka24
8.03.2024

Już za trzy lata ma być nałożony podatek na piece gazowe, ich używanie będzie znacznie droższe. Komisja Europejska opublikowała właśnie najnowszą wersję polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 r. Dodatkowo od lipca więcej będziemy płacić za prąd. Jakie wydatki nas czekają?

Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

wiceminister rolnictwa
7.03.2024

- To jest forma protestu, która ma zwrócić uwagę na problem. Natomiast nie możemy dopuścić do tego, że w ruch idzie kostka brukowa, idą narzędzia, które nie powinny wystąpić. Na pewno trzeba to bezwzględnie potępić. Oczywiście jest też analizowane zachowanie policjantów - mówi wiceminister.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok