Radio Białystok | Gość | Elżbieta Kamińska - wicekurator oświaty w Białymstoku

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku

26.10.2020, 08:34, akt. 08:49

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.

Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda
Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda

Z Elżbietą Kamińską rozmawia Iza Serafin

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Uczniowie starszych klas podstawówek - od 4 do 8 - przechodzą od dziś na naukę zdalną. To kolejne obostrzenia wprowadzone w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Od tygodnia w systemie zdalnym pracują już uczniowie szkół średnich. Czy coś się w nim zmieni po doświadczeniach z wiosennego lockdownu i czy nie będzie uczniów wykluczonych cyfrowo - m.in. o tym z wicekurator oświaty w Białymstoku - Elżbietą Kamińską rozmawia Iza Serafin.


Iza Serafin: Czy decyzja rządu o przejściu na zdalne nauczanie także klas 4-8 ograniczy pani zdaniem rozprzestrzenianie się koronawirusa? Nie tylko w szkołach, bo wiadomo, że problemem było również to, że te dzieci często zakażały swoich rodziców.Elżbieta Kamińska: Pani redaktor, trudno mi komentować decyzję polskiego rządu. Tak jak pan premier podczas tej konferencji prasowej powiedział, że ta decyzja była konsultowana z lekarzami, z wirusologami, z osobami które znają się, orientują się w tematyce epidemicznej. Premier nas zapewnił, że te działania mają właśnie służyć poprawie sytuacji epidemicznej.To właśnie do kuratorium spływały raporty z poszczególnych szkół i my też dzwoniliśmy i informowaliśmy o tym naszych słuchaczy, że jakaś szkoła jest zamknięta albo kolejne klasy przechodzą na zdalne nauczanie, z kolei inspektorzy sanitarni mówili o tym, że wzrasta liczba zakażonych 40-50-latków, właśnie rodziców tych dzieci, które to zakażenie przynoszą ze szkół.


Kuratorium Oświaty codziennie pozyskuje takie informacje, jak funkcjonują szkoły i placówki w województwie podlaskim, i przedszkola też, także mamy takie rozeznanie. Szkoły i przedszkola, które pracują stacjonarnie, stanowią 96%, tylko 4% szkół podstawowych i przedszkoli w tej chwili pracuje albo w systemie zdalnym, albo hybrydowym. To mniej więcej na podobnym poziomie utrzymuje się dłuższy czas, mieliśmy 98, w tej chwili mamy 96, przy takim dużym zakażeniu epidemicznym.Czy jest szansa, że tym razem to zdalne nauczanie nie będzie się sprowadzać tak, jak wiosną, niestety w bardzo wielu przypadkach do zadawania materiału, egzekwowania prac, żeby móc wystawić oceny? Bardzo się obawiają tego rodzice.

Podlaski Kurator Oświaty ze swoimi wizytatorami monitoruje pracę szkół, jak w zakresie tego kształcenia na odległość realizują poszczególne zajęcia. Chcę też powiedzieć, że szkoły już nabrały trochę doświadczenia w tej poprzedniej fazie epidemii, gdzie dopiero wchodziły w tę zdalną edukację, to kształcenie na odległość, dzisiaj wychodzi to już dużo lepiej. 

Jesteśmy po konferencji z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim, też przekazaliśmy trochę informacji na ten temat, jakie działania powinni podjąć dyrektorzy, jak dobrze zorganizować pracę szkół i placówek tych właśnie, które będą realizowały kształcenie na odległość. 

Też planujemy narady w rejonach wizytacyjnych, żeby też wesprzeć dyrektorów, bo to dyrektorzy odpowiadają za organizację tego kształcenia na odległość, oczywiście we współpracy z nauczycielami. Chcemy zaangażować doradców metodycznych, którzy pojawili się w naszych placówkach doskonalenia nauczycieli, przekazujemy informacje o platformach internetowych uruchomionych przez ministerstwo edukacji, gdzie tam jest ogromna ilość materiałów, z których nauczyciele mogą korzystać. Także uczymy się i myślę, że to kształcenie na odległość będzie na dużo wyższym poziomie, dużo lepiej realizowane, bo mamy już więcej doświadczenia, więcej wiedzy, więcej możliwości.Rozumiem, że też będą realizowane te postulaty poprzedniego jeszcze ministra edukacji, żeby uprościć trochę podstawę programową, żeby nauczyciele też zmienili sposób prowadzenia lekcji, żeby to nie były takie długie monotonne wykłady, bo wiadomo, że przy nauczaniu znanym one nie mają racji bytu. Tu też możemy się spodziewać, rozumiem, jakiejś ewaluacji tego, że wyciągnęliśmy wnioski z wiosennego lockdownu.


Tak, wszyscy uczymy się, już na poziomie ministerstwa zapadają takie decyzje, jakie treści, w jakim zakresie podstawy programowe są realizowane. Ministerstwo umożliwia dyrektorom ustalenie długości prowadzenia zajęć, czyli może być ta godzina w przypadku indywidualnego nauczania na przykład 30 minut, a nie 45. Wybrać te ważne treści nauczania.


Czy nad systemem, nad metodyką państwo pracujecie?

Pracujemy, wspieramy dyrektorów, podejmujemy różne działania w tym kierunku. Oprócz tych platform internetowych, które ministerstwo proponuje nauczycielom i dyrektorom szkół, też jest dodatkowe doposażenie w sprzęt komputerowy. Warto wspomnieć o niedawno uruchomionym projekcie "zdalna szkoła", "zdalna szkoła plus", gdzie szkoły mogą pozyskać sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji finansowej. 

Ministerstwo edukacji z ministerstwem cyfryzacji uruchomiło też szkolne pakiety multimedialne dla szkół podstawowych, dla szkół ponadpodstawowych. Taki pakiet składa się z 25 tabletów z podłączeniem do mobilnego internetu, wiem, że już 18 sztuk w województwie otrzymało lub otrzyma na dniach takie właśnie szkolne pakiety multimedialne. Rusza projekt aktywna tablica, też MEN-owski projekty, który też pozwoli na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. 

Także działamy w różnych płaszczyznach: doradztwo metodyczne, doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, jak też wsparcie dyrektorów, nauczycieli przez wizytatorów i to doradztwo metodyczne, taką sieć doradztwa ustala kurator oświaty. Mamy doradców metodycznych ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkołach, tam też nauczyciele mogą się zwrócić z prośbą o pomoc, o wyjaśnienie, jakie metody stosować w tym kształceniu na odległość. Wymaga to ogromnego zaangażowania wszystkich podmiotów, żeby ta edukacja przebiegała jak najlepiej.Dyrektorzy mają zapewnić każdemu uczniowi dostęp do tej zdalnej nauki, żeby nie było tak, że niektórzy nie mogą się połączyć, bo nie mają możliwości, czy zajmiemy się takimi uczniami offline, którzy po prostu gdzieś tam utonęli nam wiosną?

Są przewidziane takie zapisy rozporządzenia w sprawie funkcjonowania szkół i placówek podczas epidemii, są informacje, że uczniowie, którzy nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, bo takie sytuacje mamy, bo o takich pani mówi, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne z wykorzystaniem komputerów szkolnych, jak też pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bo też są specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wiemy, że stacjonarnie też pracują szkoły specjalne, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, natomiast dyrektorzy pozostałych szkół specjalnych, czy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli w tym czasie decydować o trybie nauczania w klasach 4-8 szkół podstawowych, czy ponadpodstawowych — czy będzie to tryb zdalny, czy hybrydowy.W szkołach zostają na razie klasy 1-3, na razie, bo nie wiadomo czy za tydzień to się nie zmieni.

Nie wiemy tego, sytuacja jest właśnie bardzo dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień.

Czy te klasy 1-3 funkcjonują na dotychczasowych zasadach, czy może rozważana jest jakaś zmiana formuły, żeby na przykład te dzieci jakoś rozproszyć, żeby nie tłoczyły się po 30 uczniów w jednej klasie, mają do dyspozycji teraz całą szkołę.

Prawo daje taką dużą możliwość w tym zakresie dyrektorowi szkoły. To on może inaczej zorganizować tę pracę, żeby te dzieci się nie tłoczyły, one w tej chwili mają możliwości w większym odstępie funkcjonować i większy dystans między sobą zachować. 

Nadal obowiązuje zawieszenie zajęć, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy szkół, placówek publicznych i niepublicznych mogą być zawieszone zajęcia i w klasach 1-3 z uwagi na jakieś zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, na jakieś problemy zdrowotne związane z COVID. To zawieszenie zajęć w tych klasach 1-3 czy przedszkolu odbywa się za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Tak jest na dziś, sytuacja zmienia się, jest bardzo dynamiczna.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wyjdź za mnie" Krystyna Mirek

Historia złotego

Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi

„Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radek Rak

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
Bartosz Marczuk, fot. Monika Kalicka (archiwum)

Bartosz Marczuk

wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju
27.11.2020

Od stycznia można starać się o wsparcie z kolejnej tarczy finansowej PFR - to pomoc dla niemal 40 najbardziej dotkniętych branż. Pieniądze powinny trafić do przedsiębiorców średnio po 2-3 dniach od złożenia wniosku - zapowiada wiceprezes PRF.

Joanna Zabielska-Cieciuch, fot. Monika Kalicka

dr Joanna Zabielska-Cieciuch

specjalistka medycyny rodzinnej
26.11.2020

"Przed paniką powinniśmy się ratować zdrowym rozsądkiem i naszą logiką, dlatego że osoby zestresowane, z dużym poziomem lęku będą miały obniżoną odporność i one są najbardziej podatne na zakażenia. " - mówi dr Joanna Zabielska-Cieciuch.

Ewa Zgiet, fot. Monika Kalicka

Ewa Zgiet

dyrektorka Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
25.11.2020

- Wydaje mi się, że szpitalowi najbardziej przydałby się wzrost finansowania. (...) Placówka ma problemy z pokryciem kosztów realizacji świadczeń. Udało się zwiększyć to finansowanie w pewnym stopniu, jednak nie jest to satysfakcjonujące - mówi dyrektor szpitala w Choroszczy.


Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
24.11.2020

"Mamy jedyną okazję raz na 10 lat, żeby zrobić w pewien sposób inwentaryzację wsi i rolnictwa, a jest to potrzebne do tego, żeby zobaczyć jak się to rolnictwo w trakcie 10 lat zmieniło" - mówi Dorota Wyszkowska.

Marcin Smolik, Konferencja MEN na temat wyników egzaminu maturalnego 2020 w sesji głównej, źródło: www.gov.pl

Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
23.11.2020

Będzie mniej materiału do matury i egzaminu ósmoklasisty. - Mamy świadomość, że nauczanie zdalne, pomimo tego, że nauczyciele robią coraz lepszą robotę, zaangażowani są uczniowie i rodzice, nie daje tego samego, co nauczanie stacjonarne - mówi dyrektor CKE.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
20.11.2020

"Bardzo wielu młodych twórców nie może się przebić, a Niebieski Mikrofon może dać im szansę pokazania się szerszej publiczności" - mówi Artur Kosicki.


Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska

Violetta Cylwik

rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku
20.11.2020

"Funkcjonariusz policji powinien nam podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy i przyczynę podjętych czynności w stosunku do nas" - mówi Violetta Cylwik.

Dariusz Kuć, fot. Marcin Mazewski

dr Dariusz Kuć

lekarz z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci
19.11.2020

Książka "Niedługie życie" jest zbiorem 21 wywiadów z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, które były pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci - mówi dr Dariusz Kuć.

prof. Piotr Radziwon, fot. Marcin Mazewski

prof. Piotr Radziwon

dyrektor RCKiK w Białymstoku
19.11.2020

Przeciwciała ozdrowieńców są po to, aby zneutralizować wirusa, zanim wyrządzi on poważne szkody w naszym organizmie. Osocze można oddać 28 dni po ustąpieniu objawów - tłumaczył dyrektor RCKiK w Białymstoku prof. Piotr Radziwon.


Anna Kietlińska, fot. Sylwia Krassowska

Anna Kietlińska

z podlaskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
18.11.2020

"Dwa lata temu zebraliśmy podczas licytacji w Radiu Białystok 7 tys. zł, rok temu około 10 tysięcy zł - słuchacze są ofiarni" - mówi Anna Kietlińska.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący struktur PiS w województwie podlaskim
18.11.2020

"Byłem zaskoczony postawą pana posła Lecha Kołakowskiego, byłem zaskoczony głosowaniem, radykalnymi wypowiedziami w mediach i ostatnim krokiem" - mówi poseł Dariusz Piontkowski.

Lech Kołakowski, fot. Adam Dąbrowski

Lech Antoni Kołakowski

poseł
17.11.2020

Dokładnie dwa miesiące temu w Sejmie głosowano nad poprawkami w ustawie o ochronie zwierząt. Konsekwencją wyłamania się grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciwko tym propozycjom, było zawieszenie ich w prawach członków ugrupowania.


Rafał Rudnicki - fot. Robert Bońkowski

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku
17.11.2020

"Mam wątpliwości czy ten poziom wiedzy uczniów, który zdobędą, ułatwi im zdanie egzaminów, matury, funkcjonowanie w kolejnych latach. Czy te roczniki przez to, że są nauczane zdalnie, nie będą w jakiś sposób pokrzywdzone, ale nie tylko od strony edukacyjnej, ale także od strony psychologicznej" - mówi Rafał Rudnicki.

Lech Chyczewski, fot. Marcin Gliński

prof. Lech Chyczewski

rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
16.11.2020

"Jeżeli próbek będzie bardzo dużo, to planujemy całodobową pracę" - mówi rektor WSM.

dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, fot. Joanna Szubzda

doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

p.o. kierownika SOR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
13.11.2020

"Zapalenie płuc wywołane COVID-19 to nie jest choroba, która leczy się w tydzień, to jest choroba, która leczy się w miesiącach. Jeśli pacjent trafia na intensywną terapię, to wiemy, że to łóżko prędko się nie zwolni" - mówi doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.


Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Tadeusz Truskolaski

prezydent Białegostoku
12.11.2020

"Z całą mocą i stanowczością wdrażamy przepisy, które na nas spadają. (...) Z nauką zdalną są jednak problemy, ale staramy się pomagać - będą 4 mln zł na komputery" - mówi Tadeusz Truskolaski.

Bogdan Kalicki, fot. Monika Kalicka

Bogdan Kalicki

dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
10.11.2020

- Zdarzają się sytuacje, że zespoły oczekują na przyjęcie, że są odsyłane z jednego szpitala do drugiego z powodu braku miejsc, więc zdarza się, że pacjent przebywa na pokładzie ambulansu do kilku godzin. Takie sytuacje u nas też miały miejsce - mówi dyrektor.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji
9.11.2020

Jeżeli uczeń w domu nie ma warunków do tego, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby udostępnić mu w tym celu pomieszczenia w szkole bądź nawet zorganizować naukę stacjonarną - podkreśla wiceminister.


Waldemar Kraska, źródło: www.gov.pl

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
6.11.2020

- Niestety prognozy, które mamy na najbliższe dni, nie pokazują aż tak dużego trendu, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby dziennych zachorowań, więc jesteśmy dość blisko przed decyzją o tzw. kwarantannie narodowej - mówi wiceminister.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
5.11.2020

- Jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy bagatelizujemy drobne objawy nieżytu górnych dróg oddechowych, myśląc, że jest to przeziębienie, a jest to okres często największej zakaźności wirusa - podkreśla prof. Zajkowska.

Andrzej Duda, fot. Monika Kalicka

Andrzej Duda

burmistrz Kolna
5.11.2020

Zmiana metody naliczania opłat pozwoliła uszczelnić system i dzięki temu większa liczba mieszkańców będzie płaciła za wywóz śmieci - przekonuje Andrzej Duda.


foto: Monika Kalicka

prof. Izabela Kraśnicka

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
4.11.2020

- Większa część kampanii wyborczej w USA nie była dobrym prognostykiem dla Donalda Trumpa, ale końcówka należała do urzędującego prezydenta i już widać jej wpływ na wyniki - mówi prof. Izabela Kraśnicka.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
3.11.2020

- Mamy określony potencjał opieki zdrowotnej i musimy sobie w tych trudnych czasach próbować tymi dostępnymi środkami radzić. W tej chwili zmierzamy do tego, żeby ok. 35-40 proc. naszego potencjału medycznego przesunąć na walkę z Covidem - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Sebastian Wysocki

dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie
3.11.2020

Grajewski szpital nie jest gotowy na przekształcenie go w placówkę tylko dla zakażonych koronawirusem - mówi jego dyrektor Sebastian Wysocki.


foto: Monika Kalicka

sierż. szt. Katarzyna Kulesz

z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
3.11.2020

"Nie daj się zwieść". Rozpoczyna się akcja profilaktyczna "Senior dla seniora", która ma m.in. ustrzec osoby starsze przed oszustwami "na wnuczka" czy "na policjanta".

foto: Monika Kalicka

Adam Kamiński

koordynator Klastra Technologicznego Infotech
2.11.2020

Administracja publiczna przechodzi na pracę zdalną. "Jestem przekonany, że będzie dużo problemów z wdrożeniem tego trybu. Mogę zaapelować, aby dać szanse urzędnikom i jutro nie wydzwaniać do urzędów. Sądzę, że będą potrzebowały jeszcze kilku dni, żeby się przygotować".

ks. Andrzej Dębski

ks. Andrzej Dębski

rzecznik Archidiecezji Białostockiej
30.10.2020

Tegoroczne obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego będą inne niż zwykle. W jaki sposób możemy wyrazić swoją pamięć o bliskich?


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk
30.10.2020

Polacy są już zmęczeni pandemią i chcieliby wrócić do normalnego życia, dlatego nie wszyscy przestrzegają obostrzeń - mówi prof. Jerzy Kopania.

Agnieszka Rzeszewska, fot. Monika Kalicka

Agnieszka Rzeszewska

szefowa oświatowej "Solidarności" w Podlaskiem
29.10.2020

"Żadna forma zdalnej nauki nigdy nie będzie tak dobra jak bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, nawet w tych klasach starszych. Miejmy nadzieję, że to szaleństwo za jakiś czas się skończy i będziemy mogli wrócić do stacjonarnej nauki".

prof. Dariusz Kiełczewski, fot. Joanna Szubzda

prof. Dariusz Kiełczewski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
28.10.2020

"Lockdown zbliża się do nas wielkimi krokami i jeśli do piątku nic się nie zmieni, to obawiam się, że to się stanie" - mówi ekonomista.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
27.10.2020

- W Podlaskiem nie wszystkie szpitale mają uruchomione pełne moce (...) Nie wszystkie łóżka, które są dedykowane Covid-19, są na to przeznaczane. To jest też w dużej mierze wynik braków kadrowych - mówi prof. Flisiak.

Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku
26.10.2020

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.

Urszula Połowianiuk

zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
23.10.2020

"Spodziewaliśmy się tego, że na jesień może być wzrost zachorowań. To wynika też z naszych zachowań, wystarczy przejść się po ulicy i zobaczyć, że pewne zasady nie są respektowane, że my lekceważyliśmy tego wirusa" - mówi Urszula Połowianiuk.


kpt. Łukasz Wilczewski, fot. Marcin Gliński

kpt. Łukasz Wilczewski

rzecznik 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
23.10.2020

Wsparcie personelu medycznego przy pobieraniu wymazów, pomoc dla pracowników sanepidu, monitorowanie osób na kwarantannie - takie zadania mają teraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Docent Jan Kochanowicz, fot. Monika Kalicka

Jan Kochanowicz

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
22.10.2020

"Plan przewiduje powstanie boksów jednoosobowych tak, abyśmy mogli pacjentów izolować i jednocześnie, żeby w prosty sposób był do każdego pacjenta dostęp" - mówi dyrektor USK.

Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki

podlaski senator
21.10.2020

Środowe (21.10) protesty rolników w całej Polsce, to nie tylko utrudnienia na drogach zatarasowanych ciągnikami, o czym cały czas informowaliśmy. W naszym województwie delegacje rolników odwiedziły także biura poselskie i senatorskie parlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. piątki dla zwierząt.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok