Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski - wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski

25.06.2021, 08:30, akt. 09:15

"Myślę, że uczniowie wrócą do tej szkoły, którą znają. Mam nadzieję, że będą to zajęcia stacjonarne, z tymi samymi kolegami i koleżankami, z tymi samymi nauczycielami, a po wakacjach wrócą wypoczęci i stęsknieni ponownie ze szkołą" - mówi Dariusz Piontkowski.

Dariusz Piontkowski, fot. Monika Kalicka
Dariusz Piontkowski, fot. Monika Kalicka


0:00
0:00
Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Dorota Niebrzydowska | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Dziś oficjalnie kończy się rok szkolny 2020/2021. To był czas pełen wyzwań, uczniowie wszystkich roczników powrócili do szkolnych ławek z końcem maja, na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Teraz czeka ich dwumiesięczny odpoczynek. O tym, do jakiej szkoły wrócą 1 września z wiceministrem Edukacji i Nauki Dariuszem Piontkowskim rozmawia Dorota Niebrzydowska.Dorota Niebrzydowska: Panie ministrze, kończy się najdziwniejszy rok szkolny. Uczniowie niewiele ponad dwa miesiące spędzili w szkole. Trudny czas dla nich, trudny czas dla nauczycieli, dla państwa pewnie również. Jak pan ocenia to z perspektywy roku pandemii?Dariusz Piontkowski: Wydaje mi się, że poprzedni rok był jeszcze trudniejszy, ponieważ wtedy szkoły wychodziły ze strajków, potem w drugiej połowie roku była pandemia, wtedy dopiero wszyscy uczyliśmy się tego jak zorganizować w nauczanie na odległość. Tym razem to nauczanie na odległość trwało dłużej, ale mam wrażenie, że i nauczyciele i uczniowie byli już do niego lepiej przygotowani. Natomiast na pewno nie dobrze, że ona trwała tak długo, ale tu eksperci nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie wyraźnie wskazują, że nauczanie na odległość ma jednak swoje ograniczenia i negatywne skutki, także takie skutki społeczno-psychiczne. Co zostanie z tych doświadczeń tego roku, tego cyfrowego nauczania na odległość? Czy są jakieś pomysły jak wykorzystać te doświadczenia?Na pewno wzbogaciliśmy się bardzo mocno o sprzęt. Z samego budżetu państwa, z różnych działów, wydaliśmy ponad miliard złotych na doposażenie szkół, chociaż nie jest to zadanie własne państwa tylko samorządu w większości wypadków. Ten sprzęt pozostanie w szkołach, będzie mógł być wykorzystywany także podczas nauki stacjonarnej. Na pewno także pozostaną te umiejętności korzystania z narzędzi elektronicznych. Mamy nadzieję, że nauczyciele także po powrocie do nauki stacjonarnej będą w większym stopniu wykorzystywali te narzędzia elektroniczne, aby urozmaicić lekcje, zachęcić innymi sposobami młodzież do nauki. Na pewno pozytywem, który pozostał po okresie niebycia w szkole przez młodzież, jest chęć powrotu do szkoły, to był zjawisko nowe, jeszcze kilkanaście czy kilka lat temu, gdy robiono różnego rodzaju ankiety, młodzież wskazywała na to, że wielu z nich szkoły nie lubi - teraz mam wrażenie, że się na szczęście to zmieniło i oby się to utrzymało jak najdłużej. Czyli pozytywne skutki pandemii też są. Pracujecie nad zmianami w Karcie Nauczyciela, wysokości pensum, podniesieniem prestiżu zawodu nauczyciela. Rozmowy ze związkowcami, a raczej ich efekty i ciągłe rozbieżności oddalają datę wprowadzenia tych zmian? Zobaczymy. Uważamy, że generalnie nauczyciel powinien zarabiać jak najlepiej. Dobrze zarabiający nauczyciel to nauczyciel zadowolony, a taki zadowolony nauczyciel na pewno lepiej będzie pracował, tak się przynajmniej wydaje, że większość tak do tego podejdzie. Z tym jednak wiążą się znaczne wydatki z budżetu państwa, także między innymi pomysł aby nieco wyrównać liczbę zajęć, które mają nauczyciele przy tablicach z tym średnim poziomem, który jest w krajach OECD. My odbiegamy dosyć znacznie, przynajmniej w szkołach podstawowych i szkołach średnich od czasu pracy, który spędzają nauczyciele w innych państwach, stąd propozycja rządu, aby w niewielkim stopniu, na razie jest to propozycja, by to były dwie dodatkowe godziny, aby o tyle godzin zwiększyło się pensum, ale i także proporcjonalnie zwiększyło się wynagrodzenie zasadnicze plus kilka elementów służących uproszczeniu tego wynagrodzenia, między innymi likwidacja tak zwanego jednorazowego dodatku uzupełniającego, które muszą wypłacać samorządy, jeżeli nie osiągną średniego wynagrodzenia na poszczególnych poziomach awansu zawodowego. To brzmi dosyć skomplikowanie, bo do tego średniego wynagrodzenia nauczyciela oprócz płacy zasadniczej wlicza się wiele dodatków takich jak stażowy, nagrody, dodatek motywacyjny, funkcyjny, odprawy i wiele, wiele innych elementów. Natomiast średnia nauczyciela na danym poziomie powinna być taka jak w ustawie Karta Nauczyciela w oparciu o bazowe wynagrodzenie. Część samorządów nie wypełnia tego wymogu i stąd nauczyciel raz w roku otrzymuje kilkaset złotych czasami więcej takiego dodatku, bez względu na to czy dobrze, czy źle pracuje, to w części samorządów taki dodatek się należy i tu zdaniem zarówno samorządów, trochę mniej związków zawodowych, a na pewno zdaniem ministerstwa ten dodatek mógłby być zlikwidowany, a te pieniądze lepiej aby weszły do wynagrodzenia zasadniczego i podwyższyły wynagrodzenie, które co miesiąc nauczyciel otrzymuje.Mimo że wszyscy chcą zarabiać więcej, nauczyciele i związkowcy pewnie też się z tym zgadzają, to jednak do konsensusu chyba jeszcze daleko. To prawda. Związkowcy najchętniej chcieliby usłyszeć, że nauczyciel dostanie tysiąc czy dwa tysiące więcej bez żadnych dodatkowych zobowiązań, natomiast my uważamy, że jednak należy powiązać wysokość wynagrodzenia z większym nakładem pracy, stąd między innymi postulat zwiększenia pensum.Czyli pracowite wakacje. Chcecie też zwiększyć rolę kuratorów w nadzorze dyrektorów szkół, to budzi niepokój nie tylko samorządowców, ale też opozycji. Na czym taka kontrola miałaby polegać? 


Mamy zupełnie inny stosunek do kuratorów oświaty niż opozycja totalna, bo opozycja totalna w pewnym momencie chciała w ogóle kuratoria likwidować. Przypomnę, że zgodnie z polskim prawem samorządy zajmują się głównie administrowaniem, szkołami, nieruchomościami, wyposażeniem szkół, a natomiast kurator nadzoruje tę część wychowawczą, dydaktyczną. Wydaje się, że ta część jest właśnie ważniejsza, stąd według nas kurator powinien mieć nieco większy wpływ na to, co w szkole się dzieje i choćby na powoływanie dyrektora. Dziś dyrektor powoływany jest przez kilkunastoosobową komisję, w której skład wchodzą oprócz przedstawicieli kuratora organu prowadzącego także rodzice nauczyciele i związki zawodowe i my tylko w niewielkim stopniu podnosimy rangę głosu kuratora, a nie powodujemy, że kurator samodzielnie tego dyrektora mógłby wybierać. Poza tym chcemy, aby kurator, jeżeli widzi, że któryś z dyrektorów nie realizuje zaleceń związanych choćby z bezpieczeństwem uczniów, to żeby mógł wymóc na nim realizowanie tych zaleceń, a zdarzają się dyrektorzy, którzy nie chcą tych zaleceń realizować, mają poparcie wójta czy burmistrza i uważają, że kurator nic nie może, nie muszą się z nim liczyć, stąd propozycja, aby w takich sytuacjach szczególnych, ale nie normalnie, tylko w sytuacjach szczególnych, kurator mógł wystąpić odwołania takiego, który ostatecznych zaleceń nie chce realizować.Zajęcia wyrównawcze, pomoc psychologiczna, walka z otyłością - takie plany były, pewnie od września będą realizowane. Czy już wiadomo, jak to będzie w praktyce wyglądało? Tak, to są trzy programy, które mają zlikwidować, ograniczyć przynajmniej negatywne skutki epidemii. One niestety są, jeden z nich to mniej ruchu młodych ludzi i starszych zresztą niestety chyba też, średnio podobno przytyliśmy 2 kg w okresie pandemii.Nawet 6 niektórzy mówią.To już dużo, ale bez względu na to ile nam przybyło tych kilogramów, to warto byłoby je zrzucić i stąd pomysł, aby wprowadzić takie dodatkowe zajęcia rekreacyjne dla uczniów. W tej chwili kończą się już szkolenia dla nauczycieli WF-u, nauczycieli nauczania początkowego tak, aby zaznajomić ich z takimi rodzajami zajęć, które będą atrakcyjne dla młodych ludzi i pozwolą zrzucić przynajmniej nieco dekagramów, jeśli nie kilogramów, one ruszą od września. Podobnie będzie z zajęciami wspomagającymi z różnych przedmiotów, to już dyrektorzy szkół zdecydują, z jakich przedmiotów będą chcieli wprowadzić dodatkowe zajęcia. My przeznaczyliśmy 187 milionów zł dodatkowo w budżecie państwa, zwiększyliśmy rezerwy subwencji oświatowej o tę kwotę. Każdy dyrektor szkoły, zarówno publicznej, jak i niepublicznej może o te pieniądze wystąpić za pośrednictwem odpowiedniego samorządu terytorialnego. Można było zrobić to w czerwcu, ale bardzo niewiele szkół się na to zdecydowało, także jak rozumiem, od września przytłaczająca większość szkół skorzysta z takiej możliwości. I trzeci element związany z pomocą i wsparciem psychologicznym, chodzi najpierw o pewną diagnozę tych najważniejszych, najpoważniejszych problemów, które się pojawiły, potem pokazanie jak można te trudności zwalczać. Ta młodzież, która będzie potrzebowała dodatkowego wsparcia, będzie miała dodatkową możliwość kontaktu z psychologiem. Uczniowie zaczynają teraz wakacje. Czy wiadomo i możemy im powiedzieć, do jakiej szkoły wrócą we wrześniu? Myślę, że do tej szkoły, którą znają, z tymi samymi nauczycielami w większości wypadków, bo przecież tych, których będą rozpoczynali nową szkołę, będzie tylko niewielka część. Mam nadzieję, że będą to zajęcia stacjonarne, z tymi samymi kolegami i koleżankami, z tymi samymi nauczycielami, wrócą po wakacjach wypoczęci i stęsknieni ponownie ze szkołą. Mam nadzieję, że wakacje za to będą udane, piękne i słoneczne. Czego możemy życzyć uczniom? Bezpiecznych, spokojnych wakacji, ale i także dobrych kontaktów z rówieśnikami, miłego wyjazdu z rodziną. Dziękuję bardzo.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIETEATR WOMENS VOICE

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP THE GOOD LIFE – NAJWIĘKSZE PRZEBOJE SWINGU

REKLAMA
OiFP LIFE IS A CABARET, SHOW TANECZNO-WOKALNE

REKLAMA
OiFP JESUS CHRIST SUPERSTAR

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
Agnieszka Maliszewska, fot. Joanna Szubzda

Agnieszka Maliszewska [wideo]

dyrektor Polskiej Izby Mleka
1.03.2024

- W przypadku zamknięcia granicy branży mleczarskiej grozi utrata kolejnego rynku zbytu. Oznaczałoby to trudności finansowe dla wielu eksporterów, którzy nastawieni są na produkcję właśnie na ukraiński rynek, ale też doprowadziłoby do konieczności obniżenia cen płaconych rolnikom za mleko.

Ewa Wierzbicka-Nosal i Katarzyna Zadykowicz-Sokół, fot. Barbara Sokolińska

Ewa Wierzbicka-Nosal i Katarzyna Zadykowicz-Sokół

ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet" i radczyni prawna
29.02.2024

"Chcemy promować wszystkie kobiety, które kandydują w wyborach samorządowych na terenie naszego województwa" - mówi Katarzyna Zadykowicz-Sokół.

dr Ewa Tokajuk, fot. Barbara Sokolińska

dr Ewa Tokajuk [wideo]

ekonomistka
28.02.2024

- Przede wszystkim pieniądze z KPO mają bezpośrednio trafiać na początku do samorządów. To one są pierwszymi beneficjentami, a później oczywiście będą trafiały też do innych podmiotów (...). Wszystko jest ukierunkowane na dobro obywateli - mówi dr Ewa Tokajuk.


Robert Ćwikowski, fot. Joanna Szubzda

Robert Ćwikowski

psychoterapeuta
27.02.2024

Zakaz używania telefonów w szkołach. To coraz częściej wprowadzana zmiana w światowym systemie edukacji. Na taki krok zdecydowały się już m.in. Francja, Australia i Kanada, Grecja, Portugalia czy Włochy. To próby systemowej walki z uzależnieniem wśród dzieci i młodzieży.

mjr SG Andrzej Juźwiak fot. Konrad Szwed

mjr Andrzej Juźwiak [wideo]

rzecznik prasowy Straży Granicznej
27.02.2024

"Dla Straży Granicznej najistotniejsze jest to, żeby jak najmniejszej liczbie osób udawało się przedostawać na polską stronę. Cały czas pracujemy nad tym, żeby ta granica była jak najbardziej szczelna. Stąd m.in. kolejna inicjatywa, czyli podpisane umowy na zaporę elektroniczną na rzekach Świsłocz i Istoczanka" - mówi mjr Andrzej Juźwiak.

prof. Jerzy Bieluk, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Bieluk [wideo]

prawnik z Wydziału Prawa UwB, ekspert m.in. do spraw prawa rolnego
26.02.2024

- To Polska tak naprawdę i polskie firmy przejmowały ukraińskie zboże, chciały na tym zarobić i w dużej części zniszczyły ten rynek. Trzeba wprowadzić określone ograniczenia w eksporcie zboża. Inaczej się tego nie da załatwić - mówi prof. Bieluk.


Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
23.02.2024

"Mamy bardzo wielu młodych, ambitnych, doświadczonych liderów, takich jak: Henryk Dębowski, Izabela Smaczna-Jórczykowska czy Mariusz Gromko. Któraś z tych trzech osób na pewno będzie kandydatem na prezydenta Białegostoku" - mówi Artur Kosicki.

Łukasz Żurkowski, fot. Barbara Sokolińska

Łukasz Żurkowski

lider zespołu Żurkowski, laureat Nagrody Głównej i Nagrody Specjalnej konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
22.02.2024

- Koncerty, kontakt z publicznością nas buduje, wszystkich muzyków to buduje, bo po to to robimy, żeby dzielić się z ludźmi naszymi przemyśleniami, naszymi utworami - mówi Łukasz Żurkowski.

Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzeciej Drogi
22.02.2024

- Od początku mówimy, że jesteśmy po stronie rolników, tych, którzy dzisiaj protestują - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Stefan Krajewski.


dr Małgorzata Wenclik, fot. Gabriela Lasota

dr Małgorzata Wenclik

dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet"
21.02.2024

"Kobiet, które działają w biznesie i z sukcesem jest coraz więcej. Jest też coraz więcej kobiet, które działają w organizacjach społecznych i też odnoszą sukces. Coraz więcej kobiet jest też na kierowniczych stanowiskach w wielu instytucjach publicznych i nie tylko. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze wciąż za mało kobiet jest w administracji publicznej, tej przedstawicielskiej" - mówi dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet".

Radzias, fot. Sylwia Krassowska

Radzias

laureat konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
21.02.2024

"Niebieski Mikrofon jest trampoliną do zyskania radiowego słuchacza. Dzięki temu, że zaprezentowałem się w radiu, mogę znaleźć nową niszę, która będzie gotowa na sprawdzenie mojej muzyki" - mówi Radzias.

Sebastian Łukaszewicz, fot. Barbara Sokolińska

Sebastian Łukaszewicz [wideo]

poseł Suwerennej Polski
21.02.2024

"Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie odpowiedniego kandydata, który stanie w szranki z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim" - mówi Sebastian Łukaszewicz.


YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska, fot. Joanna Szubzda

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska

laureatka konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
20.02.2024

- Tworzenie utworów, pisanie tekstów, szukanie inspiracji i niepozwolenie sobie na to, żeby zabrano mi radość z tworzenia - w tym momencie to moja codzienność - mówi wokalistka.

Andrzej Babul, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Babul

przewodniczący podlaskiej Solidarności Rolników Indywidualnych
20.02.2024

Rolnicy znów blokują drogi. - Nie mamy innej formy protestu. To są protesty pokojowe, ale właśnie w ten sposób możemy zaznaczyć nasz problem. Po drugie my bronimy także całego społeczeństwa - mówi Andrzej Babul.

Finał konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok 2023, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Bajguz i Marcin Kozłowski

jurorzy konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
19.02.2024

Finał piątej edycji konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok za nami. Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną marszałka województwa podlaskiego zdobył zespół Żurkowski. Nagroda Słuchaczy powędrowała do Radziasa, a YUOS otrzymała nagrodę za najlepszy występ.


Tadeusz Topczewski, fot. Marcin Gliński

Tadeusz Topczewski [wideo]

były dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
19.02.2024

"Trasa Via Carpatia wywoła ruch, który - podejrzewam - będzie zdecydowanie większy niż jest teraz. I musimy coś do tego czasu zrobić, żeby udrożnić cały odcinek Białystok - Augustów" - mówił w Polskim Radiu Białystok Tadeusz Topczewski.

Zlatan Alomerović, fot. Gabriela Lasota

Zlatan Alomerović

bramkarz Jagiellonii Białystok
18.02.2024

"Niestety nie mogliśmy cieszyć się z kibicami po meczu. Byliśmy smutni, ale myślę, że nasza droga, pasja, to jak gramy zagwarantuje nam sukces" - mówi Zlatan Alomerović.

Andrzej Wilczyk, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Wilczyk [wideo]

kibic Jagiellonii Białystok
16.02.2024

"W Polsce mało jest trybun z taką historią jak Ultra Jagiellonia. Stwierdziliśmy, że musimy mieć swoje święto. To jest też święto pamięci o osobach, których już z nami nie ma. Jagiellonia zawsze pamięta o oddanych kibicach" - mówi Andrzej Wilczyk.


Piotr Liedke, fot. Sylwia Krassowska

Piotr Liedke [wideo]

nauczyciel historii z VIII LO w Białymstoku
16.02.2024

"Nie wyobrażam sobie, żeby na lekcjach historii nie mówić o Ince. Zwłaszcza u nas na Podlasiu, to jest bardzo żywa historia" - mówi Piotr Liedke.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
15.02.2024

"Wielu podatników już tuż po północy logowało się do systemu, by sprawdzić, co im z tego rozliczenia wychodzi, albo zatwierdzić swoje zeznanie, by jak najszybciej dostać zwrot" - mówi Radosław Hancewicz.

Krzysztof Truskolaski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Truskolaski [wideo]

poseł, szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej
15.02.2024

- Mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska będzie miała znowu większość w Radzie Miasta Białystok - mówił w Polskim Radiu Białystok szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Krzysztof Truskolaski.


dr Arkadiusz Derkacz, źródło: archiwum prywatne

dr Arkadiusz Derkacz [wideo]

ekonomista z Uniwersytetu Kaliskiego
14.02.2024

- W sytuacji ograniczenia budżetu domowego najczęściej rezygnujemy z usług hotelarskich, restauracyjnych, także redukujemy inwestycje w gospodarstwach domowych - mówi dr Arkadiusz Derkacz.

źródło: katedradziennikarstwa.wordpress.com

dr Paulina Czarnek-Wnuk

Medioznawczyni z Uniwersytetu Łódzkiego
13.02.2024

- Tym, czego potrzebują teraz rozgłośnie regionalne, jest nie rewolucja, tylko spokojne budowanie strategii działania, aby móc odbudować zaufanie społeczne do mediów publicznych. Radio Białystok jest w dobrej sytuacji, ma słuchalność na poziomie 10 procent - mówi dr Paulina Czarnek-Wnuk.

Krzysztof Jurgiel, fot. Barbara Sokolińska

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł Prawa i Sprawiedliwości
13.02.2024

"Ukraina musi zrozumieć, że nie może tak być, że Polska będzie zalewana wyrobami rolniczymi, które często nie spełniają norm. To powinno być jasne porozumienie" - mówi Krzysztof Jurgiel.


dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

ekspert ds. bezpieczeństwa
12.02.2024

- Donald Trump na pewno zapędził się z punktu widzenia Europy, nie sądzę, by zapędził się z punktu widzenia swoich wyborców, ponieważ tak naprawdę to, co mówił, spotkało się z ogromnym aplauzem, niestety - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Marta Rybicka

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

koordynator inicjatywy pracowników rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, reportażystka Radia Lublin
12.02.2024

- Chcemy brać udział w pracach nad przyszłą ustawą medialną i ją konsultować, bo my wiemy, o czym mówimy - powiedziała na antenie Polskiego Radia Białystok Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
9.02.2024

Czy Jagiellonia Białystok w tym sezonie ma szansę zaliczyć dublet, czyli Mistrzostwo i Puchar Polski? - To są marzenia, ale to nie są marzenia ściętej głowy - mówi prezes klubu.


podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa [wideo]

rzecznik podlaskiej policji
8.02.2024

"W piątek (9.02) czekają nas spore utrudnienia na podlaskich drogach, kierowcy spotkają się z dużymi niedogodnościami. Kto nie musi, niech nie rusza w drogę" - przestrzega podinsp. Tomasz Krupa.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
8.02.2024

"Walczymy o sejmik z nowym otwarciem bez starej polityki" - mówi Maciej Żywno.

fot. Marcin Gliński

Adam Dębski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA
7.02.2024

"Chcemy, żeby prezes Marcin Doliasz kontynuował swoją misję, bo widzimy, że spółka się zmienia. Na ulicę wyjeżdża nowy tabor, spółka ma coraz lepsze wyniki jeżeli chodzi o sprzedaż. Poprawiają się wyniki finansowe" - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA Adam Dębski.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
6.02.2024

"Rolnictwo to nie jest coś, co można zmieniać z roku na rok. To są procesy wieloletnie. Nasze struktury zasiewów nie są czymś, co możemy zmieniać jedną dyrektywą czy jedną decyzją. Chcielibyśmy, aby wspólna polityka rolna była do rewizji i żebyśmy ustalali wspólne reguły gry na długie lata do przodu, a nie robili tego w sposób doraźny" - mówi Jacek Słoma.

fot. Marcin Gliński

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
5.02.2024

"Wielokrotnie powtarzałem - polityka lubi niespodzianki. Białystok jest zmęczony panem prezydentem. O wiele bardziej bym się obawiał kandydata Trzeciej Drogi niż prezydenta Tadeusza Truskolaskiego" - mówił w Polskim Radiu Białystok marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń, fot. Barbara Sokolińska

Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń

z zespołu LUPA
3.02.2024

- Na płycie znajduje się 10 utworów mocnych tekstowo i brzmieniowo. Jednym słowem - magic rock - mówią muzycy zespołu LUPA o nowowydanym albumie "Synergia".


Tadeusz Wilczyński, fot. Barbara Sokolińska

Tadeusz Wilczyński

pełniący obowiązki dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
2.02.2024

- Podlasie to jest miejsce, gdzie historycznie gospodarowali rolnicy i leśnicy, a więc zawsze blisko siebie. Współpraca z samorządami jest czymś absolutnie naturalnym - mówi Tadeusz Wilczyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
1.02.2024

- Jest duża grupa osób, dla których Bieg Pamięci Sybiru jest upamiętnieniem kogoś z ich bliskich. To jest bieg emocjonalny, z historią w tle, a wymiar sportowy schodzi tu na dalszy plan - mówi Grzegorz Kuczyński.

Paweł Krutul, fot. Joanna Szubzda

Paweł Krutul [wideo]

wicewojewoda podlaski, Nowa Lewica
1.02.2024

- Decyzji jeszcze nie ma, ale jeżeli centrala będzie chciała zawalczyć o prezydenturę Białegostoku, to ja jestem gotowy. Nie ma z tym najmniejszego problemu.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok