Radio Białystok | Gość | Lech Kołakowski [wideo] - z klubu parlamentarnego PiS

Lech Kołakowski [wideo]

z klubu parlamentarnego PiS

20.09.2022, 08:14, akt. 21.09.2022, 09:21

"6 mln obywateli RP zostało zabitych, zamordowanych, zakatowanych przez Niemców. Gdyby oni żyli, zapewne urodziłoby się około 20 mln Polaków. Sprawy gospodarcze można po jakimś czasie odrobić, ale potencjał biologiczny został na stałe utracony. To jest nasza wielka strata" - mówi Lech Kołakowski.

fot. Marcin Gliński
fot. Marcin Gliński


0:00
0:00
Z Lechem Kołakowskim rozmawia Renata Reda | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Białystok jest w czołówce miast, w których zginęło najwięcej mieszkańców podczas niemieckiej okupacji. Tak wynika z raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Hitlerowcy zabili prawie 50 tysięcy białostocczan. Więcej osób zginęło tylko w Lublinie, Krakowie, Łodzi i w Warszawie, która straciła 700 tysięcy mieszkańców. Raport przygotował zespół parlamentarny, a w jego pracach uczestniczył podlaski poseł Lech Kołakowski. O szansach na uzyskanie odszkodowania od Niemiec rozmawia z nim Renata Reda.


Renata Reda: Czy obecna sytuacja polityczna na świecie jest dobra, by podejmować temat reparacji od Niemiec? Lech Kołakowski: Tak. Konflikt na wschodniej granicy Polski, w Ukrainie, pokazuje, że jednak tego typu kwestie związane z '39 rokiem, reparacje, odszkodowania dla państwa polskiego związane z napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę, zniszczeniem części potencjału biologicznego, zniszczenie gospodarki, kultury, naszej tradycji, naszego dorobku intelektualnego, jest koniecznością, abyśmy upomnieli się o to, co Niemcy hitlerowskie zniszczyli.Jakie ma pan rozeznanie, jeśli chodzi o nastroje wśród przywódców państw europejskich? Jak oni zapatrują się na tę sprawę?Ta sytuacja prawna dotyczy relacji dwóch państw: Polski, jak również Niemiec. Nie ma dzisiaj żadnych sądów, instancji krajowych, europejskich czy światowych, które podjęłyby się proceduralnie do kwestii wyjaśnienia tych spraw związanych z reparacją. Tu musi dojść do porozumienia pomiędzy państwami Polski i Niemiec. Jest to jedyna droga i musi być ona skuteczna. Natomiast partner niemiecki musi dojrzeć do tej kwestii związanej z reparacjami, bo jednak to państwo niemieckie, Niemcy hitlerowskie napadły na naszą ojczyznę i ją zniszczyły.Jak pan ocenia, jak bardzo realne jest uzyskanie odszkodowania od Niemiec, skoro niemieckie MSZ konsekwentnie powtarza, że kwestia reparacji jest już zakończona.Państwo niemiecki szczyci się swoją moralnością, wzniosłymi działaniami, swoją demokracją. Niech państwo niemieckie wypełni to zobowiązanie, które powinno być zrealizowane wobec państwa polskiego, narodu polskiego. Chcę jeszcze dodać, że poza zniszczeniem części substancji biologicznej, jak również polskiej gospodarki, zostało zabitych, zamordowanych, zakatowanych przez Niemców 6 milionów Polaków, obywateli Rzeczypospolitej. Pracując w zespole do spraw reparacji pod kierunkiem pana posła przewodniczącego Arkadiusza Mularczyka, przedstawiany był w różnych gałęziach przemysłu, jak również potencjału biologicznego, polskie straty. W związku z utratą około 6 milionów obywateli, gdyby oni żyli, zapewne urodziłoby się około czy ponad 20 milionów Polaków. To nasze państwo straciło. Zawsze sprawy gospodarcze można po jakimś czasie odrobić programami, budować nową gospodarkę, ale potencjał biologiczny został na stałe utracony. To jest nasza wielka strata. Polska po II wojnie światowej nie otrzymała planu Marshalla. Ówczesne władze komunistyczne nie wzięły tego bardzo ważnego amerykańskiego programu odbudowy państw europejskich po II wojnie. Także Polska nie dostała planu Marshalla, Polska nie dostaje reparacji, nie wiadomo, jaka będzie kolej z KPO. Pytam demokracje Unii Europejskiej: w jakiej my jesteśmy Unii? Dlaczego Polska jest represjonowana? Dlaczego tak jest? To jest otwarte pytanie. Wspomniał pan o pracach zespołu parlamentarnego do spraw szacowania strat Polski w wojnie z Niemcami. Na czym bazowaliście?Na danych związanych ze statystykami polskiej gospodarki, poszczególnych branż gospodarki narodowej, jak również przedwojennych spisów ludności. To wszystko można udokumentować. Odbyło się bardzo wiele prac zespołów, w znaczącej części uczestniczyłem w pracach tych zespołów, też zgłaszałem formy, w jakich należy kierować te roszczenia. I cieszę się, że zapadła ta decyzja - 1 września pan premier, prezes Jarosław Kaczyński, w rocznicę wybuchu II wojny światowej zgłosił ten bardzo ważny postulat związany z reparacją. To jest naszym obowiązkiem, tu nie może być zaniechania. To jest Polska racja stanu. Polska, Polacy upominają się o krzywdę, jaką wyrządziły Niemcy hitlerowskie naszemu państwu. To Niemcy hitlerowskie pozbawiły Polskę rozwoju. To Polska jako pierwsze państwo sprzeciwiła się agresji Niemiec hitlerowskich. To my broniliśmy ówczesnej demokracji.Podana w raporcie suma strat ponad dwukrotnie przewyższa PKB Polski. To 17 czeskich budżetów i około jednej trzeciej niemieckiego PKB. W jakim czasie może dojść do rozmów niemiecko-polskich w tej sprawie?Partner niemiecki musi dojrzeć, ale z tego, co się orientuję, też z informacji medialnych SPD, jak również Partia Zielonych, niektórzy przedstawiciele parlamentu Bundestagu rozważają taką możliwość. Jest też kilka ośrodków intelektualnych, naukowych niemieckich, które też uważają, że tego typu rozmowy winny być prowadzone. Natomiast oficjalne stanowisko rządu państwa niemieckiego jest na nie. Jak się z tym nie zgadzam. Jest ciągłość władzy. Tym bardziej chcę przypomnieć, że w Afryce Południowej, bodajże w ubiegłym roku, Niemcy za zamordowanie około 60 tys. Afrykanów wypłaciły odszkodowania. Niemcy też bodajże w ubiegłym roku zakończyły reparacje wojenne z I Wojny Światowej wobec Francji. Jeżeli Niemcy są państwem demokratycznym, szczycą się swoją kulturą, tradycją, umiłowaniem wolności, niech będzie kontynuacja władzy i rząd niemiecki podejmie tę odpowiedzialną decyzję, wyjdzie naprzeciw programowi reparacji i zapłaci Polsce odszkodowania.Jaki będzie dalszy scenariusz w sprawie reparacji?Powinny zająć się tym ośrodki intelektualne, naukowe i ta część parlamentu Bundestagu, parlamentu niemieckiego, aby podjąć w pierwszej fazie rozmowy. Jeżeli państwo niemieckie jest państwem odpowiedzialnym, powinno siąść do rozmów z polskim rządem i zapłacić reparacje. Zdaję sobie sprawę, że te reparacje nie będą wypłacone w ciągu roku, 3 czy 5 lat, zapewne ten okres będzie kilkunastoletni, ale państwo polskie się upomina. Polska racja stanu sugeruje, że należało się upomnieć, natomiast państwo niemieckie, rząd niemiecki, ma zapłacić kwotę związaną z reparacją.Jak wysoka jest ta ostateczna wysokość strat podana w raporcie? Czy ona może się jeszcze zmienić?Na pewno, może dojść inflacja, niewykluczone, że do części związanych z poszczególnymi segmentami można się jeszcze będzie pochylić, przeliczyć, ale jeżeli byłoby to przeszacowywane po raz kolejny, to na pewno ta kwota jeszcze się zwiększy.Pojawił się też temat odszkodowań od Rosjan. Co w tym wypadku musi się zdarzyć, by o nie wystąpić?Jest to bardziej skomplikowana sytuacja, gdyż Rosja nie jest państwem demokratycznym. Jeżeli Rosja będzie państwem demokratycznym, wówczas należy podjąć rozmowy. Natomiast na dziś, mając też na względzie konflikt na Ukrainie, jest to w tej chwili niemożliwe.Jak pan przewiduje najbliższą kampanię wyborczą? Inflacja, wojna, kryzys energetyczny, temat reparacji...Tak, to będzie za rok. Natomiast tu nie chodzi o kampanię wyborczą, bo państwo polskie, rząd, poszczególne jego organy, muszą realizować ustawy, programy dla Polaków. Borykaliśmy się jako państwo z kryzysem zdrowotnym, jest inflacja, jest konflikt ukraiński, bardzo wysokie ceny wszystkich wodorów, co w konsekwencji może pokazywać ceny paliw, gazu, energii elektrycznej, węgla, ale myślę, że wraz z uporaniem się z konfliktem ukraińskim, ceny związane z tymi kosztami wodorów się obniżą. Natomiast tu sprawy bieżące będą decydować. Wiadomą rzeczą jest, że wzrasta średnie wynagrodzenie, najniższe wynagrodzenia będą podnoszone, rząd przyjmuje szereg dobrych ustaw, dobrych programów. W szczególności chcę podziękować polskim rolnikom, bo ten trudny czas COVID-u, jak również ten czas zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego wynikającego też z konfliktu na Ukrainie bardzo ważną rolę odegrała polska wieś, polscy rolnicy i tutaj chcę podziękować polskim rolnikom w szczególności w województwie podlaskim za ich pracę, trud, za dbanie o bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Polaków.I oby udało nam się opanować jeszcze inflację. Dziękuję bardzo za rozmowę.


| red: sk, sp


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP RESPIRO DUO, MUZYCZNE OBLICZA KOBIETY

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI
prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
15.04.2024

- Jeśli jedno państwo atakuje drugie to mamy stan wojny. To jest dzisiaj nieoczywiste, ale też pokazuje, jak zmieniło się postrzeganie wojny w ogóle w stosunkach międzynarodowych - mówi o konflikcie między Izraelem a Iranem prof. Adam Bartnicki.

fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz [wideo]

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.04.2024

- Teraz mamy zdecydowanie więcej prób nielegalnego przekraczania granicy niż w pierwszych miesiącach tego roku. Za to, co dzieje się przy granicy, są odpowiedzialne służby białoruskie, bo to one tym wszystkim sterują - mówi mjr Katarzyna Zdanowicz.

Jan Perkowski, fot. Joanna Szubzda

Jan Perkowski

starosta białostocki
11.04.2024

"W naszym powiecie białostockim rozwój idzie dynamicznie - mieszkańców przybywa z roku na rok" - mówi Jan Perkowski.


Jacek Brzozowski, fot. Marcin Gliński

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.04.2024

"Odpowiedzialna polityka migracyjna polega na zapewnieniu szczelności granicy państwa" - mówił w Polskim Radiu Białystok wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

wiceminister rolnictwa, podlaski poseł PSL, prezes podlaskich struktur PSL
10.04.2024

- Koalicja z PiS-em byłaby bardzo trudną koalicją po tym wszystkim, co się wydarzyło i w polityce krajowej, i w polityce regionalnej - mówi Stefan Krajewski o powyborczej sytuacji w sejmiku województwa podlaskiego.

Tadeusz Truskolaski, fot. Edyta Wołosik

Tadeusz Truskolaski [wideo]

prezydent Białegostoku
9.04.2024

- Nawet jeśli zmieni się prawo, będzie to moja ostatnia kadencja - mówi Tadeusz Truskolaski.


Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
8.04.2024

"Będę rozmawiał z każdym, komu leży na sercu dobro naszego regionu. Będę rozmawiał z panem Stanisławem Derehajłą (z Konfederacji), Trzecią Drogą i Polskim Stronnictwem Ludowym. Będę rozmawiał nawet z Koalicją Obywatelską" - mówi Artur Kosicki.

Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski

prezydent Łomży
8.04.2024

"Mam nadzieję, że ta trzecia kadencja będzie kadencją stabilizacji. Liczę też na wsparcie rady miejskiej Łomży. Jest to niezwykle ważne, a różnie z tym bywało w poprzednich latach. Dla rozwoju naszego miasta ważne jest, aby był spokój, aby udało się zbudować większość ponad podziałami" - mówi Mariusz Chrzanowski.

dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
8.04.2024

"Tadeusz Truskolaski był faworytem i nie miał za bardzo z kim przegrać. Wynik Henryka Dębowskiego jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę, że nazwisko kandydata na prezydenta Białegostoku zostało ogłoszone w ostatniej chwili" - mówi dr Maciej Białous.


dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, fot. Sylwia Krassowska

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska [wideo]

z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
8.04.2024

"W Białymstoku i w Łomży nie ma zaskoczenia. Suwałki są największą niespodzianką w regionie. Niewiele osób spodziewało się, że w Suwałkach będzie druga tura wyborów. Przez te dwa tygodnie czeka nas duża walka polityczna, programowa" - mówi dr Katarzyna Sztop-Rutkowska.

Piotr Morko, fot. Monika Kalicka

Piotr Morko

prezes Lowlanders Białystok
7.04.2024

Do gry wracają zawodnicy Lowlanders Białystok. Aktualni mistrzowie Polski w futbolu amerykańskim będą chcieli powtórzyć sukces z poprzednich rozgrywek. W lipcu zeszłego roku pokonali Silesię Rebels Katowice 38:35 i zdobyli swój trzeci mistrzowski tytuł.

Marek Rybnik, fot. Sylwia Krassowska

Marek Rybnik [wideo]

dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
5.04.2024

"Niezależnie od tego, ile kart otrzymamy, czy trzy, czy cztery, to na każdej karcie do głosowania, chcąc, żeby nasz głos był ważny, możemy postawić tylko jeden znak X. To jest warunek sine qua non ważności oddanego głosu" - mówi Marek Rybnik.


Andrzej Domański, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Domański [wideo]

minister finansów
4.04.2024

"Chcemy, aby nowy system był systemem przewidywalnym, stabilnym, na bazie którego samorządowcy będą mogli łatwiej planować swoje inwestycje" - mówi Andrzej Domański.

Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Dom Białoruski, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk [wideo]

prezes Białoruskiego Domu w Warszawie
3.04.2024

- Jestem przekonany, że ani Polacy, ani Białorusini nie chcą żadnej wojny, żadnego konfliktu, żadnej eskalacji, ale to przygotowują nam niestety jeden zbrodniarz Putin i drugi dyktator Łukaszenka - mówił w Polskim Radiu Białystok Aleś Zarembiuk.

Maciej Maciejewski, fot. Marcin Gliński

Maciej Maciejewski [wideo]

synoptyk
2.04.2024

"Na podstawie pomiarów, jakie są prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika ewidentnie, że robi nam się coraz cieplej. Średnia roczna temperatura rośnie" - mówił w Polskim Radiu Białystok synoptyk Maciej Maciejewski.


Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.03.2024

- Rosja przygotowuje się do wojny z NATO. To jest fakt. Pytanie, jak my to odbieramy i co robimy? Czy uważamy, że tego typu informacje nas straszą czy raczej są sygnałem do tego, żebyśmy się przygotowali. To, w jaki sposób Rosja zareaguje, zależy tylko i wyłącznie od naszych postaw - mówi gen. Wiesław Kukuła.

Monika Ksepko, fot. Sylwia Krassowska

Monika Ksepko [wideo]

psycholog z Białostockiego Centrum Onkologii i Hospicjum Proroka Eliasza
29.03.2024

- Nie da się uniknąć cierpienia. Natomiast my mamy tendencję do tego, żeby ułatwiać sobie życie i to jest naturalne, ale moje doświadczenie pokazuje, że na dłuższą metę unikanie nie zwalnia nas z cierpienia. W zasadzie odbiera nam możliwość przekonania się, że sobie poradzimy w takich trudnych chwilach - mówi psycholog.

Ks. Adam Anuszkiewicz, fot. Marcin Gliński

ks. Adam Anuszkiewicz [wideo]

wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku, kapelan w zakładzie poprawczym, raper
28.03.2024

"Jezus, kiedy powoływał apostołów, powołał ich po to, aby "z nim byli i aby mógł ich posyłać". Gdy przestanę być z Bogiem, gdy przestanę adorować Najświętszy Sakrament, przestanę się modlić, swoje sprawy codzienne odnosić do wartości Ewangelii, do osoby Jezusa Chrystusa, to wtedy przegram" - mówił w Polskim Radiu Białystok ks. Adam Anuszkiewicz.


fot. Marcin Gliński

Wiesław Czołpiński [wideo]

nowy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
27.03.2024

"Na kandydatów nie możemy narzekać, a wręcz możemy się tym pochwalić. Ponieważ na kierunek aktorstwo w Warszawie z dwiema specjalnościami - dramatyczną i muzyczną - startuje 1200 kandydatów na 18 miejsc. A w Białymstoku też zbieramy przez ostatnie lata co najmniej 200 kandydatów na 15 miejsc" - mówił w Polskim Radiu Białystok nowy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Wiesław Czołpiński.

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Polskie Radio Lublin

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

prezeska Stowarzyszenia Grupa 17 z Polskiego Radia Lublin
26.03.2024

- Jesteśmy zobligowani wypełniać tę misję i to robimy najlepiej jak umiemy. My mamy to poczucie misji chyba wbudowane w geny dziennikarzy mediów publicznych i ciągle to realizujemy w nadziei, że te pieniądze spłyną - mówi o sytuacji w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.

Natalia Ściepancowa, fot. Marcin Gliński

Natalia Ściepancowa [wideo]

jedna z aktywistek białoruskiej diaspory w Białymstoku
25.03.2024

"Musimy dbać o nasz język i naszą białoruską kulturę. To jest ważne, żeby przetrzymać ten ciężki czas na wygnaniu" - mówiła w Polskim Radiu Białystok jedna z aktywistek białoruskiej diaspory w Białymstoku Natalia Ściepancowa.


foto: Monika Kalicka

Dorota Zawadzka i Grzegorz Zawadzki

autorzy książki "Werbel, czyli zrozumieć dzięcioły"
24.03.2024

Jeśli wybierzemy się teraz do lasu, jest duża szansa, że usłyszmy bębnienie czy też werblowanie... dzięciołów. Ale po co to robią? Ile razy na sekundę uderzają dziobem w drzewo? I czy mogą od tego dostać wstrząsu mózgu? A czy potrafią śpiewać? I co skrywają ich przepastne dziuple? Przeczytamy o tym w książce Doroty Zawadzkiej i Grzegorza Zawadzkiego "Werbel, czyli zrozumieć dzięcioły".

Maciej Wróbel, fot. własne

Maciej Wróbel [wideo]

przewodniczący sejmowej podkomisji ds. mediów i polityki audiowizualnej
22.03.2024

- Chcę jak najwięcej swojej wiedzy, energii poświęcić, żeby ta ustawa miała jak najlepsze założenia. Te najlepsze założenia to niezależne i dobrze sfinansowane media publiczne - mówi Maciej Wróbel.

fot. Marcin Gliński

prof. Małgorzata Bieńkowska [wideo]

dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
21.03.2024

Dziś przypada 100 dni rządu Donalda Tuska. Z ostatniego sondażu wynika, że ankietowani za sukces koalicji 15 października uważają przede wszystkim odblokowanie pieniędzy z KPO. Tak uważa ponad 61 procent badanych. Większość Polaków dobrze też ocenia prowadzenie polityki zagranicznej.


Julita Olszewska, fot. Sylwia Krassowska

Julita Olszewska [wideo]

rolniczka z Podlasia
20.03.2024

"Nie zmieniamy stanowiska, idziemy do przodu" - mówi Julita Olszewska.

Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
20.03.2024

- Takie generalizowanie, że protestujemy tutaj przeciwko obywatelom jest nie w porządku postawieniem sprawy - tym bardziej, że my protestujemy także w imieniu konsumentów, w sprawie dobrej, zdrowej żywności - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Jacek Słoma.

Jacek Brzozowski, fot. Joanna Szubzda

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
19.03.2024

- Suwerenność kraju, stabilność na arenie międzynarodowej nie ma barw politycznych, tu powinna być zgoda ponad podziałami. W związku z tym wierzę w to, że ustawa o obronie cywilnej zostanie w sposób przemyślany przyjęta i wprowadzona w życie - mówi wojewoda.


fot. Sylwia Krassowska

prof. Marcin Moniuszko

rektor elekt UMB
18.03.2024

"Mamy nadzieję, że fakt wysokiej jakości kształcenia, którą możemy zaprezentować, będzie magnesem, który sprawi, że ci młodzi ludzie będą do nas przychodzili na studia" - mówi prof. Marcin Moniuszko.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński

zastępca prezydenta Białegostoku
15.03.2024

- Mam nadzieję, że tę inwestycję będziemy mogli oddać do użytkowania przez mieszkańców 30 czerwca 2025 roku. Myślę, że nie będzie żadnych poślizgów - tak o nowej ulicy, która ma połączyć białostockie osiedle Bagnówka z Wygodą mówi Przemysław Tuchliński.

Leszek Mironiuk, fot. Joanna Szubzda

Leszek Mironiuk [wideo]

z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2024

- Jako konsumenci jesteśmy elementem rynku i nasze działania też go kształtują, więc im więcej osób korzysta z praw konsumenckich, tym bardziej wzrasta świadomość i sprzedawcy muszą bardziej stosować się do przepisów obowiązującego prawa - mówi Leszek Mironiuk.


fot. Marcin Gliński

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

z Wydziału Stosunków Międzynarodowych UwB
14.03.2024

- Staliśmy się zwornikiem bezpieczeństwa całego NATO, bo wszelkie działania na wschodniej flance opierają się na Polsce. Znaleźliśmy się więc w nieciekawym miejscu w ciekawym czasie i to na pewno zaważyło na tym, że znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych.

fot. Marcin Gliński

Krzysztof Bosak [wideo]

wicemarszałek Sejmu
13.03.2024

"Obronność nie polega na tym, że walczy się procentami PKB. Obronność polega na tym, że walczą konkretne jednostki sił zbrojnych, które mają konkretne zdolności obronne - wyposażenie, poziom wytrenowania i dowodzenia" - mówił w Polskim Radiu Białystok wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
12.03.2024

- To gest, który ma pokazywać, że sprawy bezpieczeństwa z punktu widzenia i Warszawy, i Waszyngtonu są ponad podziałami politycznymi i mają takie zostać - mówi o wspólnej wizycie prezydenta i premiera w Białym Domu prof. Adam Bartnicki.


Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda [wideo]

ekspert rynku nieruchomości
11.03.2024

"Cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. Nie wiem, czy w najbliższych latach, czy miesiącach dobijemy aż do 15 tys. zł za m², ale myślę, że dążymy w tym kierunku" - mówi Marek Szubzda.

Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski [wideo]

ekspert portalu Energetyka24
8.03.2024

Już za trzy lata ma być nałożony podatek na piece gazowe, ich używanie będzie znacznie droższe. Komisja Europejska opublikowała właśnie najnowszą wersję polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 r. Dodatkowo od lipca więcej będziemy płacić za prąd. Jakie wydatki nas czekają?

Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

wiceminister rolnictwa
7.03.2024

- To jest forma protestu, która ma zwrócić uwagę na problem. Natomiast nie możemy dopuścić do tego, że w ruch idzie kostka brukowa, idą narzędzia, które nie powinny wystąpić. Na pewno trzeba to bezwzględnie potępić. Oczywiście jest też analizowane zachowanie policjantów - mówi wiceminister.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok